Navigation

Sofija Vučićević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti - Katedra za etnomuzikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Etnomuzikologija viši asistent September 21, 2023

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Tradicionalni muzički obrasci kao dio novog scenskog stvaralaštva

  Naučni skup Vlado S. Milošević ,,Tradicija kao inspiracija''
  DOI ISBN: 978-99938-27-39-9
  Publikacija Vlado S. Milošević ,,Tradicija kao inspiracija' - knjiga sažetaka
  Godina 2023
  Autori Dragica Panić Kašanski, Sanja Pupac, and Sofija Vučićević

  Jugoslovenski socijalizam u kontekstu kulturno-umjetničkog amaterizma na primjeru OKUD / CKUDM / ANIP „Veselin Masleša“, Banja Luka

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika X
  Publikacija Savremena srpska folkloristika X: tematski zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Irena Medar-Tanjga and Sofija Vučićević
  Strana od 521
  Strana do 537

  ANALITIČKI POSTUPCI U SAGLEDAVANJU PLESNO-VOKALNO-INSTRUMENTALNE FORME GARA

  Naučni skup ,,STUDENTI U SUSRET NAUCI”
  DOI ISBN 978-99976-662-8-4
  Publikacija Naučno-stručna konferencija ,,Studenti u susret nauci” - zbornik radova, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Sofija Vučićević and Dragica Panić Kašanski
  Strana od 442
  Strana do 451

  ISTRAŽIVANJE MUZIČKO-FOLKLORNE GRAĐE NA PODRUČJU OPŠTINE PALE

  Naučni skup M-INISTAR
  Publikacija Međunarodna naučno-stručna konferencija ,,M-INISTAR“ Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Sofija Vučićević
  Strana od 157
  Strana do 165

  ISTRAŽIVANJE VOKALNE TRADICIJE NA PODRUČJU OPŠTINE PALE

  Naučni skup ,,STUDENTI U SUSRET NAUCI”
  Publikacija Naučno-stručni skup ,,Studenti u susret nauci” - zbornik radova, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Sofija Vučićević and Dragica Panić Kašanski
  Strana od 281
  Strana do 289

Ostali radovi

  Saradnik uredništva za naučni skup Vlado S. Milošević ,,Tradicija kao inspiracija" 2023

  ISSN/ISBN 978-99938-27-39-9
  Godina 2023
  Autori Sofija Vučićević

  Član Organizacionog odbora za naučni skup Vlado S. Milošević ,,Tradicija kao inspiracija" 2023

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99938-27-39-9
  Godina 2023
  Autori Sofija Vučićević

  Stručni saradnik za tradicionalno pjevanje u ANIP-u ,,Veselin Masleša" 2023

  Izdavač ANIP Veselin Masleša
  Godina 2023
  Autori Sofija Vučićević

  Stručni saradnik za tradicionalno pjevanje Projekat ,,Igračka i pjevačka tradicija Janja" i ,,Igračka i pjevačka tradicija Lijevče polja"

  Izdavač Savez kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske
  Godina 2022
  Autori Sofija Vučićević

  Stručni saradnik za tradicionalno pjevanje, festival ,,Kozara etno'', seminar tradicionalne igre i pjesme Kozare, Sarajevskog polja i Kumanova

  Izdavač KUD Piskavica
  Godina 2022
  Autori Sofija Vučićević

  Član Komisije za vrednovanje projekata iz oblasti zaštite i promocije kulturnog nasljeđa

  Izdavač Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
  Godina 2022
  Autori Sofija Vučićević

  Stručni saradnik za tradicionalno pjevanje na projektu ,,Igračka tradicija Podrinja po zapisima dr Olivere Vasić"

  Izdavač Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske
  Godina 2022
  Autori Sofija Vučićević

  Povelja za doprinos očuvanju kulturnog nasljeđa i promociji i razvoju kultuno-umjetničkog amaterizma i Saveza amaterskih kulturno-umjetničkihdruštava Republike Srpske.

  Izdavač Savez kulturno-umjetničkih društava RS
  Godina 2022
  Autori Sofija Vučićević

  Stručni saradnik za tradicionalno pjevanje festival ,,Kozara etno'', seminar tradicionalne igre i pjesme Kozare, Podgrmeča, Bukovice i Bujanovca

  Izdavač KUD Piskavica
  Godina 2021
  Autori Sofija Vučićević

  Stručni saradnik za tradicionalno pjevanje festival ,,Kozara etno'', seminar tradicionalne igre i pjesme Kozare, Glamoča, Kupresa i Bačke

  Izdavač KUD Piskavica
  Godina 2020
  Autori Sofija Vučićević

  Član tima za hronike i marketing u okviru manifestacije Dani Vlade S. Milošević 2016. i 2017.

  Godina 2017
  Autori Sofija Vučićević

  Član radnog tima Organizacionog odbora za naučni skup ,,Tradicija kao inspiracija" 2017

  Godina 2017
  Autori Sofija Vučićević

  Tehnički sekretar naučnog skupa ,,Tradicija kao inspiracija“ u sklopu manifestacije Dani Vlade S. Miloševića 2017

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Sofija Vučićević

  Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupa ,,Tradicija kao inspiracija” 2017. godine

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Sofija Vučićević

  Ljetna škola etnomuzikologije u Pragu

  Izdavač Karlov univerzitet u Pragu
  Godina 2016
  Autori Sofija Vučićević

  Tehnički sekretar Muzikološkog društva Republike Srpske

  Godina 2016
  Autori Sofija Vučićević

  Stručni saradnik za narodno pjevanje od 2015. u Ansamblu narodnih igara i pjesama ,,Veselin Masleša"

  Godina 2015
  Autori Sofija Vučićević

  Etno kamp u Kikindi

  Godina 2015
  Autori Sofija Vučićević

  Dopisnik za kulturu za studentski časopis ,,Student BL" u akademskoj 2014/15 i 2015/16. Projekat ,,Student BL" Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci

  Godina 2015
  Autori Sofija Vučićević

  Etno kampp u Kikindi

  Godina 2014
  Autori Sofija Vučićević

Umjetnički radovi

  Muzički saradnik u odabiru pripremi napjeva narodnih pjesama iz perioda NOB-a za potrebe dokumentarnog filma ,,Posljednji glasovi".

  Izdavač Fenix art
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Sofija Vučićević

  Autor muzičkog aranžmana za koreografiju ,,Pjesma nas je održala - pjesme i igre Potkozarja”

  Tip Muzičko delo
  Godina 2017
  Autori Sofija Vučićević

  Zvanično objavljen nosač zvuka u zajedničkim projektima - kompakt disk ,,Tradicija na sceni” Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Sofija Vučićević