Navigation

Vesna Kević

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Screening of undiagnosed depression among elderly primary care patients: a cross-sectional study from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.17392/1103-20
  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2020
  Autori Kosana Stanetić, Verica Petrović, Bojan Stanetić, Vesna Kević, Mirko Stanetić, Jelena Matović, Srebrenka Kusmuk, and Maja Račić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 200
  Strana do 205
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/medicinski-glasnik/