Navigation

Tanja Trifković

Projekti

Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita

Project Number 1259080
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants Tanja Trifkovic
Mirela Boroja, ma
prof. dr Dijana Mihajlovic
prof. dr Sinisa Skondric
Ivana Pucar, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2023-05-31
Project value 3911.66 BAM

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa podrucja Republike Srpske

Project Number 1259046
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants dr Danijela Misic
doc. Natasa Lukic
Tanja Trifkovic
dr Julia Walter
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Milica Sesic
Danijela Kojic
Ivana Pucar, ma
prof. dr Sinisa Skondric
doc. dr Dino Hasanagic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2022-12-01
Project value 15000.0 BAM

Istrazivanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povecanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suse

Project Number 1259021
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants Tanja Trifkovic
prof. dr Danijela Kondic
doc. Natasa Lukic
doc. dr Dragana Blagojevic
doc. dr Dino Hasanagic
Danijela Kojic
Sonja Jovanovic-Veljovic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-11-30
Project value 17647.0 BAM