Navigation

Marko Šolić

Projekti

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Project Number 1251136
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Ljiljana Vukic
Participants Aleksandra Borkovic, ma
Dajana Dragic
prof. dr Tatjana Botic
doc. dr Dijana Drljaca
prof. dr Sasa Papuga
prof. dr Petar Gvero
dr Snezana Maletic
prof. dr Pero Dugic
Marko Solic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2022-09-30
Project value 17000.0 BAM