Navigacija

Marko Šolić

Projekti

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim Dajana Dragić
Aleksandra Borković, ma
Marko Šolić
prof. dr Pero Dugić
doc. dr Dijana Drljača
prof. dr Saša Papuga
dr Snežana Maletić
prof. dr Tatjana Botić
prof. dr Petar Gvero
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.09.2022.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM