Navigation

Luka Sabljić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za GIS i kartografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geografski informacioni sistemi viši asistent September 23, 2021

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Extreme Precipitations and their Influence on the River Flood Hazards – A Case Study of the Sana River Basin in Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.5937/gp27-456
  Časopis Geographica Pannonica
  Godina 2023
  Autori Luka Sabljić, Dragoslav Pavić, Stevan Savić, and Davorin Bajić
  Volumen 27
  Broj 3
  Strana od 184
  Strana do 198
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/pannonica/papers/volume27_3_3.pdf.pdf

  Regional Differentiation of Structural Changes in Employment of the Population of the Republic of Srpska

  DOI https://doi.org/10.7251/HER2327181D
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2023
  Autori Dragica Delić and Luka Sabljić
  Volumen 27
  Strana od 181
  Strana do 200
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2023/10/9.-Delic-i-Sabljic.pdf

  Winter Crops Classification Using Combination of Multi-Temporal Optical Sentinel-2 and Radar Sentinel-1 Images

  DOI DOI 10.7251/HER2226027B
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2022
  Autori Davorin Bajić, Dragutin Adžić, and Luka Sabljić
  Volumen 26
  Strana od 27
  Strana do 50
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2022/11/2_Herald_26.pdf

  Mapping of Flooded Areas Using Remote Sensing on the Example of Sana River

  DOI 10.7251/HER2125109S
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2021
  Autori Luka Sabljić and Davorin Bajić
  Volumen 25
  Broj ISSN 2232-8610
  Strana od 109
  Strana do 120
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2021/05/Herald-25-full.pdf

  The Impact of Relief on the Distribution of the Population in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/HER2125143P
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Petrašević, Davorin Bajić, and Luka Sabljić
  Volumen 25
  Broj ISSN 2232-8610
  Strana od 143
  Strana do 159
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2021/05/Herald-25-full.pdf

Radovi sa skupova

  Upotreba satelitskih snimaka za praćenje klimatskih promjena i upravljanje posljedicama

  Naučni skup Značaj klimatskih promjena za životnu sredinu
  DOI 10.7251/ZSPPOR2301077B
  Publikacija Zbornik radova sa okruglog stola "Značaj klimatskih promjena za životnu sredinu"
  Godina 2024
  Autori Davorin Bajić and Luka Sabljić
  Strana od 77
  Strana do 90
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/ZSPPOR/

  Zaštita od elementarnih nepogoda i drugih nesreća - Primjer Prostornog plana Grada Trebinje

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zbornik radova sa skupa "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine"
  Godina 2023
  Autori Marko Ivanišević, Neda Živak, and Luka Sabljić
  Strana od 165
  Strana do 172
  Veb adresa https://www.apps.org.rs/sr/

  Spatial-Temporal Monitoring and Analysis of Drought: A Case Study of the Sana River Basin in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup International Conference Natural Resources and Environmental Risks: Towards a Sustainable Future
  Publikacija International Conference Natural Resources and Environmental Risks: Towards a Sustainable Future, Abstract Book
  Godina 2023
  Autori Luka Sabljić and Tin Lukić
  Strana od 76
  Strana do 76

  Application of Remote Sensing for Monitoring the Effects of Mining on Land Use and Deforestation in Stanari Municipality, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup International Conference Natural Resources and Environmental Risks: Towards a Sustainable Future
  Publikacija International Conference Natural Resources and Environmental Risks: Towards a Sustainable Future, Abstract Book
  Godina 2023
  Autori Luka Sabljić, Tin Lukić, Davorin Bajić, and Dragica Delić
  Strana od 67
  Strana do 68

  The Challenge of Assessing the Spatial Transformation Caused by Mining in B&H – GIS as a Solution?

  Naučni skup 9th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2023
  DOI https://doi.org/10.18509/GBP23071s
  Publikacija Proceedings of 9th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2023
  Godina 2023
  Autori Luka Sabljić and Dragica Delić
  Strana od 71
  Strana do 78
  Veb adresa http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/GBP/2023/GBP.2029.07.pdf

  Morfološka tipologija ruralnih naselja na teritoriji Grada Banja Luka

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Publikacija Zbornik radova sa skupa "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja"
  Godina 2022
  Autori Dragica Gatarić, Marko Ivanišević, and Luka Sabljić
  Strana od 233
  Strana do 241

  Razvoj i značaj VEB-GIS sistema kao podrške u naprednom upravljanju gradom

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija 18. ljetna škola urbanizma i održivog razvoja
  Publikacija Digitalizacija javnih prostora, Zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Luka Sabljić and Milan Kopanja
  Strana od 253
  Strana do 260

  Značaj digitalizacije i perspektive prostornog i urbanističkog planiranja upotrebom savremenih WEB-GIS informacionih rješenja – primjer grada Trebinja

  Naučni skup 3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju
  Publikacija 3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju (zbornik radova)
  Godina 2021
  Autori Luka Sabljić and Dejan Puhalo
  Strana od 279
  Strana do 288
  Veb adresa https://uki.ba/download/zbornik-radova-3-konferencije-o-urbanom-planiranju-i-regionalnom-razvoju-urbano-ruralna-povezanost-i-regionalni-razvoj/

  Zaštićeni prirodni i antropogeni resursi kao ključni pokretači razvoja turizma - Iskustva iz Republike Srpske / BiH na primjeru Parka prirode "Orjen"

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2021
  Autori Puhalo Dejan and Luka Sabljić
  Strana od 419
  Strana do 425

  Veb-GIS aplikacije jedinica lokalnih samouprava kao servisi za pregled dokumenata prostornog uređenja - iskustva iz Republike Srpske

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija 17. ljetna škola urbanizma i upravljanja geoprostornim podacima
  Publikacija Iskustva i perspektive urbanističkog planiranja sa jednostepenim konceptom plana kao osnovnim, Zbornik radova
  Godina 2021
  Autori Marko Ivanišević, Luka Sabljić, and Davorin Bajić
  Strana od 155
  Strana do 163

  Upotreba GIS-a u analizi komunalne buke na teritoriji mjesne zajednice Borik 2

  Naučni skup 11. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem
  DOI 10.7251/ZSSN1811087K
  Publikacija 11. naučno-stručni skup "Studenti u susret nauci" sa međunarodnim učešćem - Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Milan Kopanja, Dijana Gvozden, Helena Galić, Miloš Tadić, and Luka Sabljić
  Strana od 87
  Strana do 95
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2019/01/Prirodne_zbornik_Online.pdf

Ostali radovi

  Autor karata u naučno-leksikografskoj i enciklopedijskoj publikaciji "Enciklopedija Republike Srpske 5 (K-L)"

  Izdavač Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-59-2
  Godina 2023
  Autori Davorin Bajić and Luka Sabljić

  Autor karata u naučno-leksikografskoj i enciklopedijskoj publikaciji "Enciklopedija Republike Srpske 4 (Z-J)"

  Izdavač Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-59-2
  Godina 2022
  Autori Davorin Bajić and Luka Sabljić

Knjige

  GIS analize

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-98-1
  Godina 2022
  Autori Davorin Bajić and Luka Sabljić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 239
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/gis-anallize/

Projekti

Kartiranje lokalnih klimatskih zona i analiza vanjskog termalnog komfora u funkciji definisanja mjera adaptacije na prostoru grada Banja Luka

Project Number 1259095
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tatjana Popov
Participants dr Stevan Savic
Milica Sikimic, ma
Luka Sabljic, ma
Milana Radujkovic, ma
prof. dr Goran Trbic
doc. dr Slobodan Gnjato
mr Marko Ivanisevic
Dijana Gvozden Slisko
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-11-30
Project value 7000.0 BAM