Navigation

prof. dr Mira Mandić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za društvenu geografiju i demografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Društvena geografija redovni profesor September 25, 2019

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Stanje, mogućnosti i ograničenja demografske revitalizacije ruralnih područja Republike Srpske

  Časopis VIDICI
  Godina 2023
  Autori Novo Pržulj, Draško Marinković, and Mira Mandić
  Broj VIII-IX
  Strana od 89
  Strana do 115
  Veb adresa https://vidici.ba/#Arhiva

  Mogućnosti i ograničenja revitalizacije ruralnih područja – primjer prostora Zmijanja

  DOI 10.7251/HER2226109M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2022
  Autori Mira Mandić, Dragica Delić, and Bojan Garić
  Volumen 26
  Strana od 109
  Strana do 134
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2022/11/6_Herald_26.pdf

  Socio-Geographical Consequences of Structural Changes in the Republic of Srpska’s Economy

  DOI 10.7251/HER2125121M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2021
  Autori Mira Mandić and Dragica Delić
  Volumen 25
  Strana od 121
  Strana do 142
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2021/05/Herald-25_Mandic-i-Delic.pdf

  Development problems and differentiation of rural areas of the Republic of Srpska

  DOI 10.37279/2309-7663
  Časopis Geopolitika i эkogeodinamika regionov
  Godina 2021
  Autori Mira Mandić and Dragica Delić
  Volumen 7
  Broj 3
  Strana od 228
  Strana do 238
  Veb adresa http://geopolitika.cfuv.ru/wp-content/uploads/2022/02/21_Mandic-228-238.pdf

  OPPORTUNITIES FOR TOURIST VALORIZATION OF THE ZUBAČKA UBLA ARES - CITY OF TREBINJE - AN APPROACH TO SPATIAL FUNCTIONAL ORGANIZATION

  DOI 10.7251/HER2125161P
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2021
  Autori Mira Mandić
  Volumen XV
  Broj 25
  Strana od 161
  Strana do 182
  Veb adresa www.gdrsbl.org

  Post-socialist urban transformation of Banja Luka

  DOI 10.7251/SKPEN191002041M
  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2019
  Autori Mira Mandić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 41
  Strana do 51
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/Mandic-eng.-2019.pdf

  Historical-geographical, Ethnic-geographical and Statehood Individuality of the West Slavonia Serbs

  DOI 10.7251/HER1923095M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2019
  Autori Milenko Živković and Mira Mandić
  Volumen 23
  Strana od 95
  Strana do 118
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/23/HERALD23Zivkovic-Mandic.pdf

  Geographical Science and Modern Social Reality

  DOI 10.7251/HER2218001M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2018
  Autori Mira Mandić and Milenko Živković
  Volumen 22
  Strana od 1
  Strana do 20
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/22/22-6-25.pdf

  Diferencijacija ruralnog prostora Bosne i Hercegovine u kontekstu održivosti ruralnih geosistema u uslovima klimatskih promjena

  DOI 10.7251/SKP180901039M
  Časopis SKUP
  Godina 2018
  Autori Mira Mandić, Milenko Živković, and Dragan Papić
  Volumen 9 (1)
  Strana od 38
  Strana do 54
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/skup-9-1-za-stampu-2018.-38-54.pdf

  Cross-boundary cooperation as a factor of development of Bosnia and Herzegovina within the EU integration processes

  Časopis International Journal of Economics and Management Systems
  Godina 2016
  Autori Milenko Živković, Mira Mandić, Dragan Papić, and Marko Stanojević
  Volumen 1
  Strana od 208
  Strana do 213
  Veb adresa https://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijems/2016/007-0027.pdf

  Cross-boundary cooperation in servise od development of Bosnia and Herzegovina - the sample of priority backward areas along the borderline

  Časopis WSEAS TRANSACTION of ENVIRONMENT and DEVELOPMENT
  Godina 2016
  Autori Milenko Živković, Mira Mandić, Dragan Papić, and Marko Stanojević
  Volumen 12
  Strana od 326
  Strana do 331
  Veb adresa http://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2016/a665815-058.pdf

  Karakteristike savremenog urbanog razvoja Banja Luke

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2012
  Autori Mira Mandić
  Volumen 9
  Strana od 167
  Strana do 179

  The Concept and Characteristics of Rural and Urban in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.7251/HRLD1316075M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2012
  Autori Mira Mandić
  Volumen 16
  Strana od 75
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/16/16-77-92.pdf

  Cultural Landscape in Theory and Practice of Spatial Planning

  DOI 10.7251/HRLD1316061Z
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2012
  Autori Milenko Živković and Mira Mandić
  Volumen 16
  Strana od 61
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/16/16-63-75.pdf

  Uticaj savremenih klimatskih kolebanja na prostornu organizaciju urbanog sistema u Republici Srpskoj

  Časopis GLOBUS
  Godina 2011
  Autori Mira Mandić
  Volumen 36
  Strana od 53
  Strana do 68
  Veb adresa http://www.sgd.org.rs/publikacije/globus/36/4.%20Mira%20Mandic.pdf

  Settlement Network in the Terms of Sustainable Development of Bardaca

  DOI 10.7251/HER1014071M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2010
  Autori Mira Mandić
  Volumen 14
  Strana od 71
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/14/herald_14_mandic.pdf

  Toponimika kao element upoznavanja geoprotora

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2007
  Autori Mira Mandić
  Volumen 26
  Strana od 43
  Strana do 48

  Koncept geografije u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja Republike Srpske

  Časopis GLOBUS
  Godina 2007
  Autori Đuro Marić and Mira Mandić
  Volumen 32
  Strana od 103
  Strana do 108

  Ulazni faktor na nastavničkim fakultetima kao jedan od pokazatelja potrebe reformisanja sistema obrazovanja nastavnika

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2004
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 1
  Strana od 89
  Strana do 95
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup1.pdf

  Gradovi ‒ pitanje identiteta

  Časopis GLOBUS
  Godina 2002
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 27
  Strana od 111
  Strana do 116

  Svjetske metropole ‒ Moskva

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2001
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 19
  Strana od 25
  Strana do 28

  Svjetske metropole ‒ London

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2001
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 18
  Strana od 19
  Strana do 21

  Razvoj gradova i njihov uticaj na životnu sredinu

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2001
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 6
  Strana od 133
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/6/herald_6.htm

  Svjetske metropole ‒ Pariz "grad svjetlosti"

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2000
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 17
  Strana od 18
  Strana do 21

  Neka obilježja naselja u Republici Srpskoj

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2000
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 5
  Strana od 147
  Strana do 155
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/5/herald_5.htm

  Nodalno-funkcionalna regionalizacija prostora opštine Gradiška

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 1999
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 4
  Strana od 61
  Strana do 70
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/4/herald_4.htm

  Kretanje, razmještaj i demografska struktura izbjeglog stanovništva na Kosovu i Metohiji

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 1997
  Autori Mira Živković-Mandić
  Volumen 2
  Strana od 93
  Strana do 99
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/2/herald_2.htm

Radovi sa skupova

  Cultural Tourism – an Example of Russian Heritage in the Republic of Srpska

  Naučni skup Prioritetnыe napravleniя i problemы razvitiя vnutrennego i meždunarodnogo turizma
  Publikacija VII Meždunarodnoй naučno-praktičeskoй konferencii "Prioritetnыe napravleniя i problemы razvitiя vnutrennego i meždunarodnogo turizma"
  Godina 2022
  Autori Mira Mandič, Deяn Puhalo, and Dragica Delič
  Strana od 136
  Strana do 140

  Održivost turističkih potencijala u uslovima rudarske aktivnosti

  Naučni skup TURIZAM U SAVREMENOM EVROPSKOM I EVROAZIJSKOM PROSTORU - STANJE, PROBLEMI, IZAZOVI, PERSPEKTIVE
  Godina 2022
  Autori Dragica Delić and Mira Mandić
  Strana od 677
  Strana do 689

  Plansko upravljanje geonasljeđem - uspostavljanje koncepta održivosti

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2021
  Autori Mira Mandić and Dragica Delić
  Strana od 115
  Strana do 120

  Sustainability of Rural Areas in Bosnia and Herzegovina Under the Global Climate Change Conditions

  Naučni skup Climate Change Adaptation in Eastern Europe Managing Risks and Building Resilience to Climate Change
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5_11
  Publikacija Climate Change Adaptation in Eastern Europe Managing Risks and Building Resilience to Climate Change
  Godina 2019
  Autori Mira Mandić, Milenko Živković, and Dragan Papić
  Strana od 153
  Strana do 168
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_11

  Cross-Boundary Cooperation Between Bosnia and Herzegovina and Their Neighboring Countries Focusing on an Efficient Hail Protection as an Active Response to Global Climate Changes

  Naučni skup Climate Change Adaptation in Eastern Europe — Managing Risks and Building Resilience to Climate Change
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5_22
  Publikacija Climate Change Adaptation in Eastern Europe, Managing Risks and Building Resilience to Climate Change
  Godina 2019
  Autori Milenko Živković, Tihomir Dejanović, and Mira Mandić
  Strana od 321
  Strana do 333
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_22

  Naseobinski procesi u kontekstu geoprostora Republike Srpske

  Naučni skup Demografski procesi i srpski nacionalni interesi
  DOI 10.7251/ZMS1801173M
  Publikacija Demografski procesi i srpski nacionalni interesi
  Godina 2018
  Autori Mira Mandić
  Strana od 173
  Strana do 186
  Veb adresa http://www.drustvoclanovamaticers.org/?p=287

  Mogućnosti i ograničenja prostornog razvoja Republike Srpske

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Mira Mandić
  Strana od 109
  Strana do 114

  Geopolitical, Cultural and Civilization Processes in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup THE BALKAN PENINSULA OF JOVAN CVIJIĆ: HISTORICAL BACKGROUND AND CONTEMPORARY TRENDS IN HUMAN GEOGRAPHY
  Publikacija Proceedings of the International Conference THE BALKAN PENINSULA OF JOVAN CVIJIĆ: HISTORICAL BACKGROUND AND CONTEMPORARY TRENDS IN HUMAN GEOGRAPHY
  Godina 2018
  Autori Mira Mandić
  Strana od 85
  Strana do 95
  Veb adresa http://www.gi.sanu.ac.rs/site/media/com_form2content/documents/c17/a504/f1021/Balkan%20Peninsula_29-30_10_2018_Proceedings.pdf

  SOVREMENNЫE SOCIOKULЬTURNЫE ASPEKTЫ PROCESSOV RAZVITIЯ V GEOPROSTRANSTVE ZAPADNЫH BALKAN

  Naučni skup Sovremennыe tendencii prostranstvennogo razvitiя i prioritetы obщestvennoй geografii, IX Ežegodnoй naučnoй Assamblei Associacii rossiйskih geografov-obщestvovedov (ARGO)
  Godina 2018
  Autori Milenko Živković, Mira Mandić, and Dragan Papić
  Strana od 300
  Strana do 308

  Posljedice nasilnog raspada SFRJ na razvoj naselja u Bosni i Hercegovini (Republici Srpskoj)

  Naučni skup Geopolitički procesi u savremenom evroazijskom prostoru
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Geopolitički procesi u savremenom evroazijskom prostoru"
  Godina 2017
  Autori Mira Mandić
  Strana od 575
  Strana do 592

  Regionalnogeografski aspekt u kontekstu savremene prostorno-funkcionalne organizacije i razvoja

  Naučni skup Četvrti srpski kongres geografa
  Publikacija Zbornik radova sa 4. Srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem Knjiga 1
  Godina 2015
  Autori Milenko Živković, Mira Mandić, and Igor Zekanović
  Strana od 317
  Strana do 320

  Geoprostorne posljedice demografskog razvoja Republike Srpske u kontekstu promjena u naseobinskom sistemu

  Naučni skup Demografska politika u Republici Srpskoj ‒ stvarnost i potrebe
  Publikacija Demografska politika u Republici Srpskoj ‒ stvarnost i potrebe
  Godina 2015
  Autori Mira Mandić
  Strana od 53
  Strana do 70

  Prostranstvennaя differenciaciя Respubliki Serbskoй kak posledstvie demografičeskogo razvitiя i izmeneniй v sisteme rasseleniя

  Problematic areas of the Republic of Srpska within the context of demographic changes

  Naučni skup Peti međunarodni naučni simpozijum „Akademik Berislav Beta Berić”
  DOI 10.2298/ZMSDN1448767M
  Publikacija Zbornik Matice srpske za društvene nauke / Matica Srpska Department of Social Sciences Social Sciences Quarterly
  Godina 2014
  Autori Mira Mandić and Milenko Živković
  Strana od 767
  Strana do 776
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_148.pdf

  Srpski etnički geoprostor i nacionalna svijest – između percepcije i stvarnosti

  Naučni skup Obilježavanje 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Publikacija Obilježavanje 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske – zbornik
  Godina 2013
  Autori Mira Mandić
  Strana od 37
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.gdrsbl.org/3/izdanja/20_godina/20_god.pdf

  Socijalnogeografska istraživanja u funkciji planiranja razvoja

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem – Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Mira Mandić
  Strana od 831
  Strana do 840

  Značaj i uloga geografije u planiranju razvoja ruralnih i urbanih područja sa osvrtom na Republiku Srpsku

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Publikacija Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju ‒ Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Mira Mandić and Milenko Živković
  Strana od 155
  Strana do 166

  Status geografije u sistemu srednjoškolskog obrazovanja Republike Srpske i potreba njene afirmacije kao obrazovnog i stručnog predmeta

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Publikacija Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju ‒ Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Mira Mandić
  Strana od 25
  Strana do 33

  Značaj i uloga geografije u planiranju razvoja ruralnih i urbanih područja s osvrtom na Republiku Srpsku

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Godina 2009
  Autori Mira Mandić and Milenko Živković
  Strana od 155
  Strana do 167

  Neki aspekti razvoja seoskih naselja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima
  Publikacija Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima ‒ Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Mira Mandić
  Strana od 461
  Strana do 466

  Prirodni resursi i pravci privrednog razvoja opštine Šipovo

  Naučni skup Ljetna škola urbanizma Šipovo ̓99
  Publikacija Zbornik druge ljetne škole urbanizma Šipovo ̓99
  Godina 1999
  Autori Mira Mandić
  Strana od 319
  Strana do 324

  Demografski i teritorijalni razvoj Banjaluke kao posljedica katastrofalnog zemljotresa 1969.

  Naučni skup Međunarodni simpozijum povodom 30 godina zemljotresa u Banjoj Luci
  Publikacija Međunarodni simpozijum povodom 30 godina zemljotresa u Banjoj Luci ‒ Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Zdravko Marijanac, Mira Živković-Mandić, and Draško Marinković
  Strana od 56
  Strana do 65

Ostali radovi

  The Impact of Geopolitical Processes in South-East Europe onto Changes in Cultural Identity of Urban Space and Urban Development in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Peoples’ Friendship University of Russia − RUDN University (Moscow, Russia) & Institute of Geography, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
  ISSN/ISBN 978-5-89658-064-5 (pdf)
  DOI 10.15356/URDRE2019
  Godina 2019
  Autori Mira Mandić and Dragica Delić
  Strana od 48
  Strana do 48
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1yPF1PX_uCu96C_CwNIoQZhMVOlzlvN06/view

  Provođenje istraživanja i izrada studije geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač Institut Prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić, Mlađen Trifunović, Milenko Živković, Igor Zekanović, and Irena Medar-Tanjga

Knjige

  Grad u prostoru i vremenu

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-711-5-8
  Godina 2019
  Autori Mira Mandić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 130

  Geografski aspekti ruralnog razvoja

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-711-4-1
  Godina 2019
  Autori Mira Mandić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 204

  Climate Change Adaptation in Eastern Europe, Managing Risks and Building Resilience to Climate Change, Chapter 22 Cross-Boundary Cooperation Between Bosnia and Herzegovina and Their Neighboring Countries Focusing on an Efficient Hail Protection as an Active Response to Global Climate Changes (p.321-333)

  Izdavač Springer Nature Switzerland
  ISBN 978-3-030-03382-8
  Godina 2019
  Autori Milenko Živković, Tihomir Dejanović, and Mira Mandić
  Tip knjige naučna knjiga
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_22

  Climate Change Adaptation in Eastern Europe, Managing Risks and Building Resilience to Climate Change, Chapter 11 Sustainability of Rural Areas in Bosnia and Herzegovina Under the Global Climate Change Conditions (p. 153-168)

  Izdavač Springer Nature Switzerland
  ISBN 978-3-030-03382-8
  Godina 2019
  Autori Mira Mandić, Milenko Živković, and Dragan Papić
  Tip knjige naučna knjiga
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_11

  Karakteristike urbanog razvoja Banje Luke - savremena prostorno - funkcionalna transformacija grada

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-719-7-9
  Godina 2013
  Autori Mira Mandić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 262

  Geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač monografija, Institut Prirodnih i matematičkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-30-33-4
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić, and Mlađen Trifunović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 157

  Geografija za prvi razred trogodišnjih i drugi razred četvorogodišnjih zanimanja ugostiteljsko-turističke škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-670-6
  Godina 2007
  Autori Mira Mandić, Draško Marinković, Davorin Bajić, and Milenko Živković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 187

  Geografija za sedmi razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-0-181-5
  Godina 2007
  Autori Mira Mandić, Milenko Živković, and Živka Kukrić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 205

  Geografija za prvi razred ekonomsko-poslovno-trgovačke škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-671-4
  Godina 2005
  Autori Đuro Marić, Davorin Bajić, Mira Mandić, and Milenko Živković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 217