Navigation

prof. dr Aleksandra Petrašević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za GIS i kartografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Školska i primjenjena kartografija redovni profesor November 25, 2021

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Role of Landscape in Sustainable Tourism Development—A Study of Identification and Evaluation of Landscape Qualities of the Vrbanja Basin in Bosnia and Herzegovina

  DOI http://dx.doi.org/10.3390/su15076121
  Časopis Sustainability
  Godina 2023
  Autori Vesna Rajčević, Tanja Mišlicki Tomić, Irena Medar-Tanjga, Mlađen Trifunović, Neda Živak, and Aleksandra Petrašević
  Volumen 15
  Broj 7
  Strana od 1
  Strana do 19
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6121

  Analiza faktora i stavova učenika srednjih škola za nastavak školovanja

  DOI 10.7251/HER2327149M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2023
  Autori Draško Marinković, Aleksandar Majić, and Aleksandra Petrašević
  Broj 27
  Strana od 149
  Strana do 179
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2023/10/8.-Marinkovic-et-al..pdf

  STUDENTS’ PERCEPTION OF GEOGRAPHY ONLINE COURSES AT THE UNIVERSITY OF BANJA LUKA DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  DOI https://doi.org/10.18509/AGB218-3117p
  Časopis Acta Geobalcanica
  Godina 2022
  Autori Aleksandra Petrašević and Mlađen Trifunović
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 117
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.acta.geobalcanica.info/

  A teacher in the augmented reality environment (Nastavnik u okruženju proširene stvarnosti)

  Časopis Knowledge International Journal
  Godina 2021
  Autori Mlađen Trifunović and Aleksandra Petrašević
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 105
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/view/127

  The Impact of Relief on the Distribution of the Population in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/HER2125143P
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Petrašević, Davorin Bajić, and Luka Sabljić
  Volumen 25
  Broj ISSN 2232-8610
  Strana od 143
  Strana do 159
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2021/05/Herald-25-full.pdf

  UTICAJ RELJEFA NA PROSTORNU DISTRIBUCIJU STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

  DOI 10.7251/HER2125143P
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Petrašević, Davorin Bajić, and Luka Sabljić
  Volumen 25
  Broj ISSN 2232-8610
  Strana od 143
  Strana do 159

  Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj

  DOI 10.5937/demografija2017055M
  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2020
  Autori Draško Marinković, Ranka Perić-Romić, Aleksandra Petrašević, Vladimir Perendija, and Aleksandar Majić
  Broj 17
  Strana od 55
  Strana do 73
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/Dem-17-2020-03_Marinkovic-et-al-online.pdf

  Usklađivanje rada i roditeljstva-stavovi zaposlenih žena u Gradu Banjoj Luci

  DOI 10.7251/HER2024107M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2020
  Autori Draško Marinković, Aleksandra Petrašević, and Aleksandar Majić
  Volumen 24
  Strana od 107
  Strana do 125
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Herald-24-Marinkovic-et-al..pdf

  Karakteristike hipsometrijskog razmještaja stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.2298/ZMSDN1867701P
  Časopis MATICA SRPSKA ODELJENJE ZA DRUŠTVENE NAUKE
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Petrašević and Aleksandar Majić
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 701
  Strana do 710
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-57321867701P#.XedtKuhKiUk

  The Impact of Climate Change on the Modification of Bioclimatic Conditions in Bosnia and Herzegovina

  Fractal analysis in digital cartographic modeling of Miroč mountain

  DOI https://doi.org/10.2298/GSGD140712008V
  Časopis Glasnik Srpskog geografskog drustva
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Valjarević, Dragica Živković, and Aleksandra Petrašević
  Volumen Sveska XCV
  Broj Br.2
  Strana od 99
  Strana do 108
  Veb adresa http://www.glasniksgd.rs/index.php/home

  Kartografisanje promjene broja stanovnika opštine Novi Grad za 1991.- i 2003. godinu primjenom metoda tačaka

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2005
  Autori Aleksandra Petrašević
  Volumen 10
  Strana od 183
  Strana do 189

  Centrografski metod i njegova primjena u određivanju elemenata geoprostora Republike Srpske

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Petrašević
  Volumen 9
  Strana od 45
  Strana do 65

  Direktna primjena sfernog trougla u geografiji

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Petrašević
  Volumen 9
  Strana od 125
  Strana do 138

  Problem ortodrome-najkraćeg pravca

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 1998
  Autori Aleksandra Petrašević
  Volumen 12
  Strana od 13
  Strana do 14

Radovi sa skupova

  Stanje kvaliteta voda površinskih vodotokova u Republici Srpskoj

  Naučni skup PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
  Publikacija Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne srdine
  Godina 2021
  Autori Vesna Rajčević, Tanja Mišlicki Tomić, and Aleksandra Petrašević
  Strana od 285
  Strana do 292

  USE OF THE GENERIC CONCEPTION OF CREATING GRAPHIC ILLUSTRATION IN TEACHING CARTOGRAPHIC CONTENT IN THE SIXTH GRADE OF PRIMARY SCHOOL

  Naučni skup THE 5TH SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  Publikacija Collection of Papers, INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  Godina 2021
  Autori Mlađen Trifunović and Aleksandra Petrašević
  Strana od 297
  Strana do 302
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  CONTEMPORARY SOCIO-GEOGRAPHICAL PROCESSES IN THE RURAL AREAS OF THE BANJA LUKA REGION

  Naučni skup THE 5TH SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  Publikacija Collection of Papers, INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  Godina 2021
  Autori Tanja Mišlicki Tomić and Aleksandra Petrašević
  Strana od 177
  Strana do 185
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  THE MAIN CHARACTERISTICS OF SPATIAL THINKING IN HIGH-SCHOOL GEOGRAPHY TEXTBOOK QUESTIONS AND TASKS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA (B&H)

  Naučni skup International scientific conference, Geobalcanica 2021
  DOI https://doi.org/10.18509/GBP210565t
  Publikacija Proceedings 2021
  Godina 2021
  Autori Mlađen Trifunović and Aleksandra Petrašević
  Strana od 565
  Strana do 574
  Veb adresa http://geobalcanica.org/proceedings-2021/

  CONTEMPORARY SOCIAL-GEOGRAPHIC PROCESSES IN REGIONAL DEVELOPMENT OF POTKOZARJE

  Naučni skup 4nd International scientific conference, contects all geographers
  DOI : htp://dx.doi.org/10.18509/GBP.2018.21
  Publikacija 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2018 PROCEEDINGS
  Godina 2018
  Autori Tanja Mišlicki Tomić and Aleksandra Petrašević
  Strana od 595
  Strana do 605
  Veb adresa www.geobalcanica.org

  POLITICAL-GEOGRAPHICAL VALORIZATION OF THE BORDER SPACE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE FUNCTION OF IDENTIFICATION OF POSSIBLE DIRECTIONS OF TRANSBORDER COOPERATION AND FORMATION OF PERSPECTIVE TRANSBORDER REGIONS

  Naučni skup International scientific conference GEOBALCANICA 2018
  DOI htp://dx.doi.org/10.18509/GBP.2018.21
  Publikacija 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2018 PROCEEDINGS
  Godina 2018
  Autori Igor Zekanović and Aleksandra Petrašević
  Strana od 179
  Strana do 189
  Veb adresa www.geobalcanica.org , https://www.researchgate.net/publication/327856999_POLITICAL-GEOGRAPHICAL_VALORIZATION_OF_THE_BORDER_SPACE_OF_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA_IN_THE_FUNCTION_OF_IDENTIFICATION_OF_POSSIBLE_DIRECTIONS_OF_TRANSBORDER_COOPERATION_AND_FORMATION_OF_PERSPECTIVE_TRANSBORDER_REGIONS

  Ograničavajući faktori u planiranju ruralnog turizma Banjalučke regije

  Naučni skup „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“
  Publikacija Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnom učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja“,
  Godina 2018
  Autori Tanja Mišlicki Tomić, Aleksandra Petrašević, and Vukosava Čolić
  Strana od 185
  Strana do 193

  Vizuelizacija u kartografskoj komunikaciji

  Naučni skup Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse”
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 27
  Strana do 31

  Regionalьnaя polяrizaciя gorodov Respublikii Serbskoй

  Naučni skup Meždunarodnoй naučnoй konferencii Polimasštabnыe sistemы «centr-periferiя» v kontekste globalizacii i regionalizacii: teoriя i praktika obщestvenno-geografičeskih issledovaniй
  Godina 2015
  Autori Tanja Mišlicki Tomić and Aleksandra Petrašević
  Strana od 311
  Strana do 319

  Kartografsko modelovanja geoprostornih determinanti Republike Srpske

  Naučni skup Zbornika radova sa međunarodnog skupa povodom dvadeset godina Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dragica Živković and Aleksandra Petrašević
  Strana od 397
  Strana do 405

  Stanje i perspektive kartografije u Republici Srpskoj

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 547
  Strana do 551

  Stanje i značaj implementacije GIS-a u lokalnim opštinskim administracijama Republike Srpske

  Naučni skup Zbornika radova sa međunarodnog skupa povodom dvadeset godina Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Davorin Bajić, Aleksandra Petrašević, and Dragutin Adžić
  Strana od 405
  Strana do 421

  Kartografske forme-vid identiteta Republike Srpske

  Naučni skup Nauka i identitet
  Godina 2012
  Autori Dragica Živković, Aleksandra Petrašević, and Jasmina Jovanović
  Strana od 733
  Strana do 739

  Kartografska pismenost učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 145
  Strana do 151

  Uloga GIS-a u razvoju i primjeni digitalne karte prostora Republike Srpske

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 867
  Strana do 877

  Aplication of GIS and sustainable development in the Republic of Srpska

  Naučni skup Geografijata i održlioviot razvoj
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 421
  Strana do 431

  Specifičnosti kartografskog modelovanja geoprostora Republike Srpske

  Naučni skup Teritorijalni aspekt razvoja Srbije i susednih zemalja
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 119
  Strana do 125

  Mogućnost primjene digitalne karte u nastavi geografije

  Naučni skup Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 719
  Strana do 722

  Metodologija i rezultati izračunavanja elemenata geoprostora Republike Srpske primjenom centrografskog metoda

  Naučni skup Prvi kongres srpskih geografa
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 1151
  Strana do 1158

Ostali radovi

  Dragica Živković

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2020
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 737

  Jasmina Đorđević

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2020
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 552

  Glogovica

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 332

  Management of protected areas – at the example of the Republic of Srpska- izvod rada

  Izdavač eLIBRARY ID: 35466145
  Godina 2018
  Autori Tanja Mišlicki Tomić, Vukosava Čolić, and Aleksandra Petrašević
  Strana od 90

  Agrarian and rural reality of the Republic of Srpska,- poster prezentacija

  Vranjak

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 750

  Vođenica

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 571

  Veličevići

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 396

  Veliki Cvijetnić

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 223
  Strana do 224

  Velika Sočanica

  Izdavač Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike,.
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Petrašević
  Strana od 201

Knjige

  PJEŠČANI MODEL PROŠIRENE STVARNOSTI-istorijat, osnovne komponente i upotreba u razvoju prostornog mišljenja u topografskom modelovanju

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN ISBN 978-99976-937-4-7
  Godina 2021
  Autori Mlađen Trifunović and Aleksandra Petrašević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 174

  RAZMJEŠTAJ STANOVNIŠTVA I NASELJA REPUBLIKE SRPSKE-hipsometrijske karakteristike

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-937-3-0
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Petrašević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 163

  Kartografske forme geoprostornih komponenata Republike Srpske

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-631-2-2
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Petrašević
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 145

  Uloga centrografskog metoda u komparativnoj analizi geoprostora Republike Srpske

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99938-611-9-5
  Godina 2006
  Autori Aleksandra Petrašević
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 122

Projekti

MODELOVANJE INTENZIVNIH PADAVINA U REPUBLICI SRPSKOJ PREMA KLIMATSKOM SCENARIJU RCP8.5

Project Number 1259016
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Aleksandra Petrasevic
prof. dr Igor Zekanovic
prof. dr Davorin Bajic
doc. dr Slobodan Gnjato
doc. dr Novica Lovric
prof. dr Tatjana Popov
dr Vladimir Djurdjevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2018-10-01
End of the project 2019-08-01
Project value 9000.0 BAM

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka

Project Number 1259005
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Drasko Marinkovic
Participants mr Vladimir Perendija
prof. dr Ranka Peric-Romic
mr Aleksandar Majic
prof. dr Aleksandra Petrasevic
Nevena Pavlovic
Danijela Pisarevic
Vanja Mirjana Vujic
Sofija Veric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2019-12-13
Project value 9000.0 BAM