Navigation

Nikolina Babić
asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-001
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za politikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politički sistem asistent October 28, 2021

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Socijalističke i socijaldemokratske partije u političkom sistemu Republike Srpske

  DOI 10.7251/DEFSR4721081S
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2021
  Autori Vlade Simović and Nikolina Babić
  Broj 47-48
  Strana od 81
  Strana do 113
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=996488

Projekti

Istorija politickih ideja kod Srba

Project Number 1251704
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Djordje Vukovic
Participants Nikolina Babic
prof. dr Vlade Simovic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-01
Project value 4918.0 BAM