Navigation

Nikola Damjanović, ma

Projekti

Sinteza polimernih kompatibilizatora i modifikatora za reciklirane termoplasticne kompozite ojacane otpadnim termoreaktivnim smolama

Project Number 1259094
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants prof. dr Sasa Zeljkovic
mr Sanja Przulj
Nikola Damjanovic, ma
prof. dr Dijana Jelic
Dejana Savic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-05-01
End of the project 2026-05-01
Project value 6000.0 BAM