Navigacija

Nikola Damjanović, ma

Projekti

Sinteza polimernih kompatibilizatora i modifikatora za reciklirane termoplastične kompozite ojačane otpadnim termoreaktivnim smolama

ilj ovog projekta je razvoj oligomernih i polimernih aditiva koji bi omogućili efikasnije miješanje i fabrikaciju kompozita koji se sastoje od dvije praktično nekompatibilne vrste materijala: mljevenih termoreaktivnih recikliranih materijala koji potiču od otpadnih lopatica (1) u matricama od različitih termoplastičnih polimera...

Broj projekta 1259094
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Nikola Damjanović, ma
prof. dr Dijana Jelić
Dejana Savić, ma
mr Sanja Pržulj
prof. dr Saša Zeljković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2024.
Završetak projekta 01.05.2026.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM