Navigacija

Adresar

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Org. jedinica E-mail Telefon id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
mr Ina Gittel Saradnik - II-5 Filološki fakultet ina.gitel@flf.unibl.org 051/340-126 17 nenastavno_osoblje mr Ina Gittel
Vesna Agbaba Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Vesna Agbaba
Milanka Azarić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Milanka Azaric
Velimir Ajdarić Kućni majstor - II-36 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Velimir Ajdaric
Daliborka Ajdarić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Filozofski fakultet 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Daliborka Ajdaric
mr Olga Aleksejeva Saradnik - II-5 Filološki fakultet 17 nenastavno_osoblje mr Olga Aleksejeva
Vanja Aleksić Rukovodilac službe za pravne, kadrovske i administrativne poslove - I-3-2-1 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Vanja Aleksic
Zdravko Aljetić Čuvar - portir - II-42 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zdravko Aljetic
Renata Aljetić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet renata.aljetic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Renata Aljetic
Dragoslav Andrić Referent za protokol i arhivu - I-3-3-3 Rektorat dragoslav.andric@unibl.org 051/321-189 18 nenastavno_osoblje Dragoslav Andric
Luka Andrić Pripravnik Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Luka Andric
Radojka Andulajević Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radojka Andulajevic
Zlata Anđelić Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Zlata Andjelic
dr Biljana Antonijević Medicinski fakultet biljana.antonijevic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Biljana Antonijevic
Zora Antonić Medicinski fakultet 051/438-588 18 nenastavno_osoblje Zora Antonic
Nada Ančić Referent za studentska pitanja - II-23 Medicinski fakultet nada.ancic@med.unibl.org 051-234-100 18 nenastavno_osoblje Nada Ancic
Ranka Arsenić Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ranka Arsenic
Aida Arsović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Filološki fakultet aida.arsovic@flf.unibl.org 051/340-144 18 nenastavno_osoblje Aida Arsovic
Jelena Atlagić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet jelena.atlagic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Atlagic
dr Siniša Atlagić Fakultet političkih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Sinisa Atlagic
Milijana Aćimović Tehnički sekretar - II-32 Poljoprivredni fakultet milijana.acimovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milijana Acimovic
Marko Aćić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Filozofski fakultet marko.acic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Marko Acic
mr Dragutin Adžić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet dragutin.adzic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Dragutin AdZic
Božana Babić Medicinski fakultet bozana.babic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Bozana Babic
Vera Babić Referent za studentska pitanja - II-23 Mašinski fakultet vera.babic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.108 18 nenastavno_osoblje Vera Babic
Duška Babić Doktor stomatologije - III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Duska Babic
Jelena Babić Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Jelena Babic
dr Milanka Babić Filozofski fakultet milanka.babic@fpn.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Milanka Babic
Milenko Babić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milenko Babic
Miljana Babić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet miljana.babic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miljana Babic
Mladen Babić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Poljoprivredni fakultet mladen.babic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladen Babic
Nebojša Babić Viši stručni saradnik - mrežni administrator - I-3-4-4 Rektorat nebojsa.babic@unibl.org 051/321-082 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Babic
Rade Babić Referent za studentska pitanja - II-23 Medicinski fakultet rade.babic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Rade Babic
Suzana Babić Bibliotekar - II-27 Pravni fakultet suzana.babic@ef.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje Suzana Babic
Tanja Babić Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat tanja.babic@unibl.org 051/326-004 18 nenastavno_osoblje Tanja Babic
Biljana Badnjar Stručni saradnik u Konfučijevom institutu - I-1-6-2 Rektorat biljana.badnjar@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Badnjar
Lela Bajić Rukovodilac Jedinice za internu reviziju - I-1-5-1 Rektorat lela.bajic@unibl.org 051/326-002 18 nenastavno_osoblje Lela Bajic
mr Svetislav Bajić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Poljoprivredni fakultet svetislav.bajic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Svetislav Bajic
Dušan Bajović Saradnik - II-5 Elektrotehnički fakultet dusan.bajovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 nenastavno_osoblje Dusan Bajovic
Bojana Bajuk Referent za studentska pitanja - II-23 Prirodno-matematički fakultet bojana.bajuk@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojana Bajuk
Velimir Balaban Stručni saradnik za vođenje nefinansijske imovine - I-4-4-5 Rektorat velimir.balaban@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Velimir Balaban
Milica Balta Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Milica Balta
Milica Bandić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Milica Bandic
Vanja Banjac Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Rudarski fakultet vanja.banjac@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Vanja Banjac
Novak Banjac Kućni majstor - električar - I-4-2-6 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Novak Banjac
Slobodanka Banjac Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Banjac
Ana Baroš Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat ana.baros@unibl.org 051/326-004 18 nenastavno_osoblje Ana Baros
Milja Baroš Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Milja Baros
Vesna Baroš-Štrbac Šef studentske službe - II-11 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Baros-Strbac
dr Dragan Bašić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Fakultet političkih nauka dragan.basic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje dr Dragan Basic
Željka Bašić Šef studentske službe - II-11 Filološki fakultet zeljka.basic@flf.unibl.org 051/340-122 18 nenastavno_osoblje Zeljka Basic
Slavica Bejatović Vozač-kurir - II-37 Tehnološki fakultet 051/465-032 18 nenastavno_osoblje Slavica Bejatovic
Jelena Bećarević Diplomirani biolog - III-2-3-3-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Becarevic
Slaven Bećarević Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Medicinski fakultet slaven.becarevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slaven Becarevic
Miladinka Beštić Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Miladinka Bestic
Loredana Bijelić Referent za računovodstvene i knjigovodstvene poslove - III-2-3-1-14 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Loredana Bijelic
Srđan Bijelović Pripravnik Rektorat 18 nenastavno_osoblje Srdjan Bijelovic
Petar Bikić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Elektrotehnički fakultet petar.bikic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Petar Bikic
Dijana Bilanović Stručni saradnik - projekt menadžer - I-2-2-3-4 Rektorat dijana.bilanovic@unibl.org 051/349-972 18 nenastavno_osoblje Dijana Bilanovic
Dragoslava Bjelajac Šef studentske službe - II-11 Medicinski fakultet dragoslava.bjelajac@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Dragoslava Bjelajac
Branislav Blagojević Stručni saradnik u Konfučijevom institutu - I-1-6-2 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Branislav Blagojevic
dr Nenad Blagojević Filološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Nenad Blagojevic
Diana Bogdan Rudarski fakultet diana.bogdan@rf.unibl.org 052/241-660 17 nenastavno_osoblje Diana Bogdan
Sanja Bogdan Stručni saradnik za vođenje nefinansijske imovine - I-4-4-5 Rektorat sanja.bogdan@unibl.org 051/326-023 18 nenastavno_osoblje Sanja Bogdan
Sunčica Bodružić Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22 Institut za genetičke resurse suncica.bodruzic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Suncica Bodruzic
Bojan Božić Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Bojan Bozic
Boris Božić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Boris Bozic
Gordana Božić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet gordana.bozic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Bozic
Dragana Božić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Prirodno-matematički fakultet dragana.bozic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Bozic
Jela Božić Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/282-768 18 nenastavno_osoblje Jela Bozic
Jelena Božić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet jelena.bozic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Jelena Bozic
mr Jovanka Božović Milovanović Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti jovanka.bozovic-milovanovic@au.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Jovanka Bozovic Milovanovic
Željko Bojanić Referent za studentska pitanja - II-23 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.bojanic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljko Bojanic
Maja Bojić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Akademija umjetnosti maja.bojic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Maja Bojic
Mile Bokan Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mile Bokan
Mirela Boroja Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet mirela.boroja@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mirela Boroja
Goran Borojević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Borojevic
Ljiljana Borojević Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Borojevic
Nataša Borojević Ćuskić Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Borojevic Cuskic
Božica Boškić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet bozica.boskic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bozica Boskic
dr Novak Boštijan Tehnološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Novak Bostijan
Violeta Branković Referent za operativni rad dvorane - II-31 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Violeta Brankovic
Darija Branković Referent za studentska pitanja - II-23 Filološki fakultet darija.brankovic@flf.unibl.org 051340143 18 nenastavno_osoblje Darija Brankovic
dr Dejan Branković Mašinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Dejan Brankovic
Vladislav Brković Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Filološki fakultet vladislav.brkovic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vladislav Brkovic
Gordana Brčin Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Gordana Brcin
dr Zoran Budimac Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Zoran Budimac
dr Draženko Budimir Poljoprivredni fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Drazenko Budimir
Koviljka Bujić Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/465-032 lok 114 18 nenastavno_osoblje Koviljka Bujic
Marko Bulajić Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije - III-2-3-1-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marko Bulajic
Jovica Bulović Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Elektrotehnički fakultet jovica.bulovic@etf.unibl.org 051/221-871 18 nenastavno_osoblje Jovica Bulovic
Olga Bulović Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet olga.bulovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Olga Bulovic
Predrag Buha Šef studentske službe - II-11 Prirodno-matematički fakultet predrag.buha@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Buha
Verica Vavan Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Verica Vavan
Silvije Vavan Vozač-kurir - II-37 Filološki fakultet 051340120 18 nenastavno_osoblje Silvije Vavan
Stojanka Vasiljević Administrativni radnik - II-35 Elektrotehnički fakultet stojanka.vasiljevic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Stojanka Vasiljevic
Biljana Vasić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Tehnološki fakultet biljana.vasic@tf.unibl.org 051/465-356 18 nenastavno_osoblje Biljana Vasic
Dijana Vasić Medicinska sestra - III-2-3-2-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dijana Vasic
Dragana Vasić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Fakultet političkih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Dragana Vasic
mr Ana Velemir Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet ana.velemir@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Ana Velemir
Aleksandra Verhas Bibliotekar - II-27 Šumarski fakultet 051/326-000 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Verhas
Miloš Vidić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Poljoprivredni fakultet milos.vidic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Vidic
Danilo Vidović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Poljoprivredni fakultet danilo.vidovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danilo Vidovic
Slađana Vidović Spremačica - II-40 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Sladjana Vidovic
Slobodanka Vidović Referent za studentska pitanja - II-23 Fakultet bezbjednosnih nauka 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Vidovic
Bosa Vidović-Rakić Viši stručni saradnik za plan i analizu - I-4-4-3 Rektorat bosa.vidovic-rakic@unibl.org 051/326-022 18 nenastavno_osoblje Bosa Vidovic-Rakic
Igor Vinčić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Medicinski fakultet igor.vincic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Vincic
Branislav Višekruna Vozač-kurir - II-37 Šumarski fakultet branislav.visekruna@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Branislav Visekruna
Ljubo Višekruna Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljubo Visekruna
Ines Višić Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Ines Visic
Marina Višković Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1 Rektorat marina.viskovic@unibl.org 051/326-004 18 nenastavno_osoblje Marina Viskovic
mr Đorđe Vojinović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Tehnološki fakultet djordje.vojinovic@tf.unibl.org 051/214-264 18 nenastavno_osoblje mr Djordje Vojinovic
Nataša Vojinović Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet natasa.vojinovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Vojinovic
Damjan Vojnović Kućni majstor - II-36 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Damjan Vojnovic
Tanja Vojnović Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Fakultet bezbjednosnih nauka 051/333-605 18 nenastavno_osoblje Tanja Vojnovic
Aleksandra Vranješ Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vranjes
Jelena Vranješ Rukovodilac u studentskom multimedijalnom centru Akademije umjetnosti - II-14 Akademija umjetnosti jelena.vranjes@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Vranjes
Momirka Vranješ Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Momirka Vranjes
Senita Vranješ Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta senita.vranjes@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Senita Vranjes
Ljilja Vrebac Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljilja Vrebac
mr Dušan Vrućinić Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost - I-2-2-2 Rektorat dusan.vrucinic@unibl.org 051/321-277 18 nenastavno_osoblje mr Dusan Vrucinic
Mirjana Vrhovac Šef računovodstva - I-4-4-1 Rektorat mirjana.vrhovac@unibl.org 051/326-006 18 nenastavno_osoblje Mirjana Vrhovac
Nada Vrhovac Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nada Vrhovac
Žarko Vujanušić Šef studentske službe - II-11 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zarko.vujanusic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
Rada Vujanušić Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Rada Vujanusic
Kristina Vujanušić Mimić Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Kristina Vujanusic Mimic
Aleksandra Vujasinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Poljoprivredni fakultet aleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vujasinovic
mr Suzana Vujasinović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet suzana.vujasinovic@tf.unibl.org 051/463-134 18 nenastavno_osoblje mr Suzana Vujasinovic
Dejan Vujinović Kućni majstor - II-36 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Dejan Vujinovic
Jevrosima Vujinović Recepcioner - kurir - I-3-3-4 Rektorat jevrosima.vujinovic@unibl.org 051/321-488 18 nenastavno_osoblje Jevrosima Vujinovic
Vesna Vujić-Aleksić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Vujic-Aleksic
Dragica Vujić-Vučanović Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragica Vujic-Vucanovic
Srđan Vujičić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Srdjan Vujicic
mr Siniša Vujmilović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Sinisa Vujmilovic
Sanja Vukajlović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
Vesna Vukić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Vesna Vukic
Velinka Vuklišević Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Velinka Vuklisevic
Milka Vukmirović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Medicinski fakultet milka.vukmirovic@med.unibl.org 051/234-112 18 nenastavno_osoblje Milka Vukmirovic
Danilo Vuković Zubni tehničar - III-2-3-1-11 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Danilo Vukovic
Dobrica Vuković Garderober ekonom - II-39 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dobrica.vukovic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dobrica Vukovic
Zvezdana Vuković Medicinski fakultet 051/234-100 17 nenastavno_osoblje Zvezdana Vukovic
Jovana Vuković Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat jovana.vukovic@unibl.org 051/321-176 18 nenastavno_osoblje Jovana Vukovic
Veso Vukolić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Veso Vukolic
Miladinka Vukomanović Spremačica - II-40 Pravni fakultet 18 nenastavno_osoblje Miladinka Vukomanovic
Milidrag Vukotić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 17 nenastavno_osoblje Milidrag Vukotic
dr Milivoj Vulić Rudarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Milivoj Vulic
Aleksandra Vučanović Šef biblioteke - II-12 Filološki fakultet aleksandra.vucanovic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vucanovic
Svjetlana Vučić Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Medicinski fakultet svjetlana.vucic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Vucic
dr Dejan Vučković Rudarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Dejan Vuckovic
Daliborka Vučković Radivojević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Daliborka Vuckovic Radivojevic
Daliborka Gavranović Pilić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Daliborka Gavranovic Pilic
dr Nemanja Gavrilov Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Nemanja Gavrilov
Biljana Gajić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 066/768-213 18 nenastavno_osoblje Biljana Gajic
Dosta Gajić Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/363-379 18 nenastavno_osoblje Dosta Gajic
Dragan Gajić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Dragan Gajic
Jelena Gajić Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Gajic
Milena Gajić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Filozofski fakultet 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Milena Gajic
Milica Gajić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/465-855 18 nenastavno_osoblje Milica Gajic
Savo Gajić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Savo Gajic
Spomenko Gajić Kućni majstor - II-36 Filozofski fakultet 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Spomenko Gajic
Zorica Gaković Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorica Gakovic
Branka Galić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Medicinski fakultet branka.galic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Branka Galic
Zorica Galić Tehnički sekretar - II-32 Medicinski fakultet zorica.galic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zorica Galic
Nebojša Galić Doktor medicine - III-2-3-2-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Galic
Stojanka Galić Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/465-032 lok 114 18 nenastavno_osoblje Stojanka Galic
dr Meri Ganić Rudarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Meri Ganic
Zoran Garača Kućni majstor - II-36 Mašinski fakultet 051/433-000 lok.150 18 nenastavno_osoblje Zoran Garaca
Zlatko Garić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet zlatko.garic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zlatko Garic
Aleksandar Gatarić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gataric
Aleksandar Gaćina Rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra - I-3-4-1 Rektorat aleksandar.gacina@unibl.org 051/321-071 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gacina
Bogdanka Gvozden Administrativno-tehnički sekretar - I-4-1-1 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Bogdanka Gvozden
Goran Gvozdenac Vozač-kurir - II-37 Pravni fakultet 051/339-029 18 nenastavno_osoblje Goran Gvozdenac
dr Nikolina Gerdijan Nastavnik - II-4 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Nikolina Gerdijan
dr Jelena Ginić Filološki fakultet jelena.ginic@flf.unibl.org 051/340-142 17 nenastavno_osoblje dr Jelena Ginic
Dragana Glavić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Glavic
Biljana Glamočić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Poljoprivredni fakultet biljana.glamocic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Glamocic
Nikola Glamočić Vozač-kurir - II-37 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Nikola Glamocic
Nedeljko Gligić Spremačica - II-40 Rudarski fakultet 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Nedeljko Gligic
Goran Glišić Kućni majstor - II-36 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Goran Glisic
Tanja Glišić Saradnik - II-5 Filozofski fakultet tanja.glisic@ff.unibl.org 051/322-780 17 nenastavno_osoblje Tanja Glisic
Predrag Govedarica Viši stručni saradnik za razvoj preduzetništva - I-2-2-3-2 Rektorat predrag.govedarica@unibl.org 051/340-102 18 nenastavno_osoblje Predrag Govedarica
mr Slava Govedarica Šef studentske službe - II-11 Ekonomski fakultet slava.govedarica@ef.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje mr Slava Govedarica
Gordana Gojić Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Gordana Gojic
Milkica Gojić Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Milkica Gojic
Nebojša Gorgi Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet nebojsa.gorgi@tf.unibl.org 051/465-032 lok 156 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Gorgi
Bojan Gostić Viši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2 Rektorat bojan.gostic@au.unibl.org 051/326-015 18 nenastavno_osoblje Bojan Gostic
Jagoda Granolić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jagoda Granolic
Ljiljana Granolić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Granolic
Slobodan Grahovac Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodan Grahovac
mr Rada Grbić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Poljoprivredni fakultet rada.grbic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Rada Grbic
Saša Grbić Saradnik za pomoć (asistenciju) studentima sa posebnim potrebama - I-2-1-3-2 Rektorat sasa.grbic@unibl.org 051/301-430 18 nenastavno_osoblje Sasa Grbic
Pera Grozdanić Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Pera Grozdanic
Slađana Grujić Viši stručni saradnik - sistem administrator - I-3-4-2 Rektorat sladjana.grujic@unibl.org 051/321-078 18 nenastavno_osoblje Sladjana Grujic
Slobodan Grujić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Slobodan Grujic
Slađana Grumić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sladjana.jankovic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Sladjana Grumic
dr Strahil Gušavac Elektrotehnički fakultet strahil.gusavac@etf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Strahil Gusavac
Silvana Dakić Referent za studentska pitanja - II-23 Ekonomski fakultet silvana.dakic@ef.unibl.org 051/430-020 18 nenastavno_osoblje Silvana Dakic
Siniša Dakić Kućni majstor - II-36 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Sinisa Dakic
Aleksandra Damjanović Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Damjanovic
Milan Damjanović Mrežni administrator II-25 Ekonomski fakultet milan.damjanovic@ef.unibl.org 051/430-054 18 nenastavno_osoblje Milan Damjanovic
Snježana Damjanović Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Snjezana Damjanovic
Mirjana Danilović Spremačica - II-40 Pravni fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Danilovic
dr Tina Dašić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet tina.dasic@aggf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Tina Dasic
dr Sandra Dedijer Tehnološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Sandra Dedijer
Aleksandra Dejanović Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Aleksandra Dejanovic
Dragana Dekić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet dragana.dekic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Dekic
Darko Depčinski Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Darko Depcinski
Stevica Despenić Vozač-kurir - II-37 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Stevica Despenic
Vesna Despot Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Poljoprivredni fakultet vesna.despot@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Despot
Željko Despotović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Despotovic
Ivana Dojčinović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet ivana.milosevic@tf.unibl.org 051/466-334 18 nenastavno_osoblje Ivana Dojcinovic
Mirjana Dojčinović Referent za studentska pitanja - II-23 Prirodno-matematički fakultet mirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org 051/307-775 18 nenastavno_osoblje Mirjana Dojcinovic
Nada Dojčinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Fakultet političkih nauka nada.dojcinovic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Nada Dojcinovic
mr Marinko Domuzin Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Marinko Domuzin
Boris Draganić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet boris.draganic@med.unibl.org 051/466-138 18 nenastavno_osoblje Boris Draganic
Branka Dragišić Doktor medicine - III-2-3-3-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Branka Dragisic
Verica Dragović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Verica Dragovic
Slobodan Dragojević Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodan Dragojevic
Snežana Dragojević Šef studentske službe - II-11 Tehnološki fakultet snezana.dragojevic@tf.unibl.org 051/434-352 lok 104 18 nenastavno_osoblje Snezana Dragojevic
mr Dragan Dragomirović Šef biblioteke - II-12 Filozofski fakultet dragan.dragomirovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje mr Dragan Dragomirovic
Mario Dragušić Pripravnik Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Mario Dragusic
Dragan Drobac Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Prirodno-matematički fakultet dragan.drobac@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Drobac
dr Milica Drobac Pavićević Nastavnik - II-4 Filozofski fakultet milica.drobac@ff.unibl.org 051/322-780 17 nenastavno_osoblje dr Milica Drobac Pavicevic
Vukan Dubočanin Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Pravni fakultet vukan.dubocanin@pf.unibl.org 051/339-007 18 nenastavno_osoblje Vukan Dubocanin
Nikola Duvnjak Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Medicinski fakultet nikola.duvnjak@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nikola Duvnjak
Sanja Dugonjić Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Dugonjic
Tanja Dumka Referent za studentska pitanja - II-23 Ekonomski fakultet tanja.dumka@ef.unibl.org 051/430-020 18 nenastavno_osoblje Tanja Dumka
dr Olivera Durbaba Filološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Olivera Durbaba
Snežana Đaković Referent za studentska pitanja - II-23 Šumarski fakultet snezana.djakovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Snezana Djakovic
dr Milanka Điporović-Momčilović Šumarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Milanka Djiporovic-Momcilovic
Nada Đorđić Spremačica - II-40 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/324-110 18 nenastavno_osoblje Nada Djordjic
Goran Đugumović Kućni majstor - II-36 Tehnološki fakultet 051/465-032 lok 132 18 nenastavno_osoblje Goran Djugumovic
Nenad Đuđić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nenad Djudjic
Đorđe Đukanović Master farmacije - III-2-3-3-6 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Djordje Djukanovic
Biljana Đukić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Biljana Djukic
Jelena Đukić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Ekonomski fakultet jelena.djukic@ef.unibl.org 051/430-035 18 nenastavno_osoblje Jelena Djukic
Radoslav Đukić Vozač-kurir - II-37 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Radoslav Djukic
Radoslava Đukić Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radoslava Djukic
Uroš Đukić Pripravnik Rektorat 18 nenastavno_osoblje Uros Djukic
dr Mirjana Đukić-Stojčić Poljoprivredni fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Mirjana Djukic-Stojcic
mr Dajana Đurašinović Viši stručni saradnik - III-2-3-4-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Dajana Djurasinovic
Radmila Đurašinović Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat radmila.djurasinovic@unibl.org 051/326-012 18 nenastavno_osoblje Radmila Djurasinovic
Slavko Đurđević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Slavko Djurdjevic
Dijana Đurić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dijana Djuric
Željana Đurić Šef studentske službe - II-11 Mašinski fakultet zeljana.djuric@mf.unibl.org 051/433-030 lok.107 18 nenastavno_osoblje Zeljana Djuric
dr Vladan Đurković Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje dr Vladan Djurkovic
Dragan Erceg Mašinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Dragan Erceg
Sanja Erceg Igić Šef studentske službe - II-11 Pravni fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Erceg Igic
Vukosava Žarić Dakić Referent za studentska pitanja - II-23 Filozofski fakultet vukosava.dakic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vukosava Zaric Dakic
dr Milenko Živković Nastavnik - II-4 Prirodno-matematički fakultet milenko.zivkovic@pmf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Milenko Zivkovic
dr Amira Žmirić Nastavnik - II-4 Ekonomski fakultet amira.zmiric@ef.unibl.org 051/430-034 17 nenastavno_osoblje dr Amira Zmiric
dr Vladislav Zdravković Šumarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Vladislav Zdravkovic
Mira Zelić Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Mira Zelic
Anka Zečević Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/437-149 18 nenastavno_osoblje Anka Zecevic
Sanja Zimonja Referent za studentska pitanja - II-23 Medicinski fakultet sanja.zimonja@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Zimonja
Slaviša Zimonja Bibliotekar - II-27 Medicinski fakultet slavisa.zimonja@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavisa Zimonja
dr Budo Zindović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Budo Zindovic
Draško Zrnić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Drasko Zrnic
Nina Zubović Doktor stomatologije specijalista parodontologije i oralne medicine - III-2-3-1-4 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nina Zubovic
Radoslav Ivaniš Šef studentske službe - II-11 Fakultet bezbjednosnih nauka radoslav.ivanis@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Radoslav Ivanis
dr Branislav Ivanović Filološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Branislav Ivanovic
Mia Ivančević Stručni saradnik u nastavi - II-19 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Mia Ivancevic
Jovica Ivić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jovica Ivic
Emira Ignjatić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Emira Ignjatic
Miloš Ignjatić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet milos.ignjatic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Ignjatic
Nevenka Ignjić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Pravni fakultet nevenka.ignjic@pf.unibl.org 051/339-056 18 nenastavno_osoblje Nevenka Ignjic
Rada Ilikić Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4 Rektorat rada.ilikic@unibl.org 051/326-015 18 nenastavno_osoblje Rada Ilikic
Aleksandar Ilić Vozač-kurir - II-37 Akademija umjetnosti aleksandar.ilic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Ilic
Dragica Ilić Referent za studentska pitanja - II-23 Pravni fakultet dragica.ilic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Dragica Ilic
Željko Ilić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Ilic
Ivana Ilić Doktor stomatologije - specijalista ortopedije vilica - III-2-3-1-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ivana Ilic
Josif Ilić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet političkih nauka josif.ilic@fpn.unibl.org 051/304-022 18 nenastavno_osoblje Josif Ilic
mr Predrag Ilić Saradnik na projektu - III-2-6-5 Institut za genetičke resurse predrag.ilic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Predrag Ilic
dr Vladimir Jakovljević Fakultet bezbjednosnih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Vladimir Jakovljevic
Dragana Jakovljević Spremačica - II-40 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Jakovljevic
Gordana Jakšić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet gordana.jaksic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Gordana Jaksic
Biljana Janković Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Biljana Jankovic
dr Dragan Janković Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Dragan Jankovic
Ivana Janković Pripravnik Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ivana Jankovic
Marijana Janković Administrativni radnik - II-35 Pravni fakultet marijana.jankovic@pf.unibl.org 051/339-055 18 nenastavno_osoblje Marijana Jankovic
Svetlana Janković Domaćica - recepcioner - II-41 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Svetlana Jankovic
Krstina Janjić Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Krstina Janjic
Daliborka Jekić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Daliborka Jekic
Svetlana Jeremić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/324-110 18 nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
Bojan Jovanić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Bojan Jovanic
Goran Jovanić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Jovanic
Slobodanka Jovanić Bibliotekar - II-27 Filološki fakultet slobodanka.radjevic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Jovanic
dr Dušan Jovanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Dusan Jovanovic
Sandra Jovetić Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sandra Jovetic
Mile Jović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Mile Jovic
dr Jugoslav Jovičić Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju - III-2-6-3 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje dr Jugoslav Jovicic
Sanja Jovičić Saradnik - II-5 Medicinski fakultet sanja.jovicic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Sanja Jovicic
Branislav Jovković Viši stručni saradnik - administrator sigurnosti - I-3-4-5 Rektorat branislav.jovkovic@unibl.org 051/321-081 18 nenastavno_osoblje Branislav Jovkovic
Smilja Jovčić Referent za studentska pitanja - II-23 Elektrotehnički fakultet smilja.jovcic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Smilja Jovcic
mr Dragica Jojić Medicinski fakultet dragica.jojic@med.unibl.org 051/217-072 18 nenastavno_osoblje mr Dragica Jojic
dr Igor Jokanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/321-171 17 nenastavno_osoblje dr Igor Jokanovic
Snežana Jokanović Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/429-525 18 nenastavno_osoblje Snezana Jokanovic
Luka Jokić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Luka Jokic
Svetislav Jokić Rukovodilac Službe za finansije - I-4-3-1 Rektorat svetislav.jokic@unibl.org 051/326-003 18 nenastavno_osoblje Svetislav Jokic
Tijana Jokić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Tijana Jokic
Branka Jokić Šimatović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Medicinski fakultet branka.jokic-simatovic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Branka Jokic Simatovic
Ljiljana Josipović Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Medicinski fakultet ljiljana.josipovic@med.unibl.org 051326021 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Josipovic
mr Renata Josipović Saradnik - II-5 Medicinski fakultet renata.josipovic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Renata Josipovic
Brankica Kajkut Tehnički sekretar - II-32 Šumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Brankica Kajkut
Mile Kajkut Referent za protokol i arhivu - I-3-3-3 Rektorat mile.kajkut@unibl.org 051321171 18 nenastavno_osoblje Mile Kajkut
Obrenija Kalamanda Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Tehnološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Obrenija Kalamanda
Dara Kaluđer-Radošević Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dara Kaludjer-Radosevic
Duško Kandić Bibliotekar - II-27 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dusko.kandic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dusko Kandic
Sanja Karajlić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet sanja.karajlic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Karajlic
Maja Karalić Stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-3 Rektorat maja.karalic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Maja Karalic
Marinko Karalić Laborant / Viši laborant - II-29 Mašinski fakultet 065/277-431 18 nenastavno_osoblje Marinko Karalic
Marinko Karalić Medicinski fakultet 051/309-247 18 nenastavno_osoblje Marinko Karalic
dr Željko Karan Medicinski fakultet zeljko.karan@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Zeljko Karan
Isidora Karan Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje Isidora Karan
Maja Katić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet maja.cica@tf.unibl.org 051/386-958 18 nenastavno_osoblje Maja Katic
Predrag Kaurin Doktor stomatologije specijalista dječije i preventivne stomatologije - III-2-3-1-7 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Predrag Kaurin
Milorad Kašćelan Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Akademija umjetnosti milorad.kascelan@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milorad Kascelan
Lazo Kevac Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje Lazo Kevac
Vesna Kević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Kevic
mr Snježana Kević-Zrnić Saradnik - II-5 Filozofski fakultet snjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org 051/322-780 17 nenastavno_osoblje mr Snjezana Kevic-Zrnic
Kristina Kekić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Filološki fakultet kristina.kekic@flf.unibl.org 051340140 18 nenastavno_osoblje Kristina Kekic
Đorđe Kenjalo Viši stručni saradnik za razmjenu osoblja i studenata - I-2-3-2 Rektorat +387 51 266 170 18 nenastavno_osoblje Djordje Kenjalo
Slađana Kenjalo Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Sladjana Kenjalo
mr Zoran Kenjić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Prirodno-matematički fakultet zoran.kenjic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Zoran Kenjic
Mara Keranović Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Filološki fakultet mara.keranovic@flf.unibl.org 051340129 18 nenastavno_osoblje Mara Keranovic
Marija Kerezović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Medicinski fakultet marija.kerezovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marija Kerezovic
Milka Kerović Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Akademija umjetnosti milka.kerovic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milka Kerovic
Vesna Kecman Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije - III-2-3-1-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Kecman
Ivana Klarić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje Ivana Klaric
Darija Knežević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Darija Knezevic
Mario Knežević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Mario Knezevic
dr Nataša Knežević Nastavnik - II-4 Medicinski fakultet natasa.knezevic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Natasa Knezevic
Danilo Kovač Filozofski fakultet 17 nenastavno_osoblje Danilo Kovac
Branka Kovačević Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Elektrotehnički fakultet branka.kovacevic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Kovacevic
Željana Kovačević Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Filozofski fakultet zeljana.kovacevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Zeljana Kovacevic
Zagorka Kovačević Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet zagorka.kovacevic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zagorka Kovacevic
Zdravko Kovačević Šef biblioteke - II-12 Šumarski fakultet zdravko.kovacevic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Zdravko Kovacevic
Zoran Kovačević Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet zoran.kovacevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zoran Kovacevic
Zorka Kovačević Tehnički sekretar - II-32 Fakultet političkih nauka studentska.sluzba@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Zorka Kovacevic
Jovana Kovačević Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Jovana Kovacevic
Olivera Kovačević Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet olivera.kovacevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Olivera Kovacevic
Sandra Kovačević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sandra Kovacevic
Stana Kovačević Spremačica - III-2-3-1-15 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Stana Kovacevic
Irena Kovačević Blagojević Pripravnik Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Irena Kovacevic Blagojevic
Nataša Kozomara Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Kozomara
Milivoj Komljenović Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Milivoj Komljenovic
Mirjana Komljenović Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Komljenovic
Dragana Kondić Spremačica - II-40 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragana Kondic
Siniša Kondić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Sinisa Kondic
Sonja Kondić Spremačica - II-40 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sonja Kondic
Stojislav Konjević Medicinski fakultet stojislav.konjevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Stojislav Konjevic
Božana Kopanja Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Bozana Kopanja
Nataša Kopanja Doktor stomatologije - III-2-3-1-8 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Kopanja
Drago Kopren Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet drago.kopren@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Drago Kopren
Ljilja Kopren Šef biblioteke - II-12 Prirodno-matematički fakultet ljilja.kopren@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljilja Kopren
mr Emilija Korica Referent za studentska pitanja - II-23 Akademija umjetnosti emilija.korica@au.unibl.org 051/435-410 18 nenastavno_osoblje mr Emilija Korica
Dajana Korolija Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dajana Korolija
Branka Kos Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Branka Kos
Milica Kos Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milica Kos
Vanja Kosić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vanja.kosic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vanja Kosic
Predrag Kosić Vozač-kurir - II-37 Fakultet političkih nauka 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Predrag Kosic
Nada Kostadinović Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Filozofski fakultet nada.kostadinovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Nada Kostadinovic
Željana Kostrešević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljana Kostresevic
Branka Kotur Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Branka Kotur
Jovanka Kotur Šef biblioteke - II-12 Tehnološki fakultet jovanka.todic@tf.unibl.org 051/465- 032 lok 121 18 nenastavno_osoblje Jovanka Kotur
Zorka Kremenović Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorka Kremenovic
Milka Kremenović Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Milka Kremenovic
Saša Kremenović Vozač-kurir - II-37 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Sasa Kremenovic
Aleksandra Krivokuća Doktor medicine - III-2-3-3-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Krivokuca
mr Vladimir Krivokuća Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Vladimir Krivokuca
Ružica Krivokuća Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ruzica Krivokuca
Dragoljub Krneta Ekonomski fakultet 17 nenastavno_osoblje Dragoljub Krneta
Živana Krčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Prirodno-matematički fakultet zivana.krcic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zivana Krcic
Igor Kuvač Stručni saradnik u nastavi - II-19 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Igor Kuvac
Mirjana Kudrić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Filološki fakultet mirjana.kudric@flf.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Mirjana Kudric
Marko Kuzman Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Marko Kuzman
Daliborka Kuzmanović Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Daliborka Kuzmanovic
Mladen Kuzmanović Kućni majstor - II-36 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Mladen Kuzmanovic
Jelka Kuzmić Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Jelka Kuzmic
Nina Kujača Šef biblioteke - II-12 Fakultet političkih nauka nina.kujaca@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Nina Kujaca
Miljka Kukrić Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Miljka Kukric
Danijela Kuruzović Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet danijela.kuruzovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danijela Kuruzovic
Nikola Kutić Rukovodilac Službe - I-4-5-1 Rektorat nikola.kutic@unibl.org 051/326-007 18 nenastavno_osoblje Nikola Kutic
dr Biljana Lazić Tehnološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Biljana Lazic
Duško Lazić Finansijski direktor - I-4-1 Rektorat dusko.lazic@unibl.org 051/326-001 18 nenastavno_osoblje Dusko Lazic
Žarko Lazić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje Zarko Lazic
Novica Lakić Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Novica Lakic
Spomenka Lakić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet spomenka.lakic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Spomenka Lakic
Milenko Lale Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milenko Lale
Milica Latinović Miljević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milica Latinovic Miljevic
Suzana Letina Spremačica - II-40 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/324-110 18 nenastavno_osoblje Suzana Letina
Ljiljana Lovrić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Lovric
Mile Lovrić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mile Lovric
Sandra Lovrić Laborant/viši laborant - III-2-3-2-4 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sandra Lovric
dr Biljana Lolić Rukovodilac Centra u Institutu - III-2-6-1 Institut za genetičke resurse biljana.lolic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje dr Biljana Lolic
Danijela Lolić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/433-000 lok.163 18 nenastavno_osoblje Danijela Lolic
Gordana Lončar Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - I-3-2-2 Rektorat gordana.loncar@unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Gordana Loncar
Dragan Lukić Vozač-kurir - II-37 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragan Lukic
Milka Lučić Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 051/392-373 18 nenastavno_osoblje Milka Lucic
Boja Ljuboja Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Boja Ljuboja
Sanja Maglov Stručni saradnik u nastavi - II-19 Mašinski fakultet sanja.maglov@mf.unibl.org 051/433-000 lok.167 18 nenastavno_osoblje Sanja Maglov
Sandra Majkić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Sandra Majkic
Radenko Majstorović Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Radenko Majstorovic
Predrag Maksimović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Elektrotehnički fakultet predrag.maksimovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Predrag Maksimovic
Gordana Maletić Tehnički sekretar - II-32 Akademija umjetnosti gordana.maletic@au.unibl.org 051/464-690 18 nenastavno_osoblje Gordana Maletic
Brankica Malešević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Brankica Malesevic
dr Branko Malešević Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Branko Malesevic
mr Gabrijela Malešević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Gabrijela Malesevic
Neđo Malešević Bibliotekar - II-27 Filozofski fakultet nedjo.malesevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Nedjo Malesevic
Bogdan Malić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Bogdan Malic
Biljana Malčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Pravni fakultet biljana.malcic@pf.unibl.org 051/339-049 18 nenastavno_osoblje Biljana Malcic
Ranka Mandić Tehnički sekretar - II-32 Rudarski fakultet ranka.mandic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Ranka Mandic
Sanja Mandić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet sanja.mandic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Mandic
Sonja Mandić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Rudarski fakultet sonja.mandic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Sonja Mandic
Duško Marinković Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet dusko.marinkovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Marinkovic
Božica Marić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Šumarski fakultet bozica.maric@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Bozica Maric
Boro Marić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Mašinski fakultet boro.maric@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Boro Maric
Slavojka Marić Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Slavojka Maric
Sreten Marić Čuvar - portir - II-42 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Sreten Maric
mr Tatjana Marić Viši stručni saradnik za ljudske i materijalne resurse - I-2-4-1 Rektorat tatjana.maric@unibl.org 051/321-180 18 nenastavno_osoblje mr Tatjana Maric
Dobrila Marjanović Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dobrila.marjanovic@aggf.unibl.org 051/429-205 18 nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
mr Đorđe Markez Generalni sekretar Univerziteta - I-3-1 Rektorat gensek@unibl.org 051/321-275 18 nenastavno_osoblje mr Djordje Markez
Zdravko Marković Stručni saradnik u nastavi - II-19 Poljoprivredni fakultet zdravko.markovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zdravko Markovic
Jelena Marković Šef biblioteke - II-12 Poljoprivredni fakultet jelena.markovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Markovic
Milivoj Marković Stručni saradnik u nastavi - II-19 Mašinski fakultet milivoj.markovic@mf.unibl.org 051/ 433-038 lok.126 18 nenastavno_osoblje Milivoj Markovic
Sanja Marković Viši stručni saradnik - sistem analitičar - I-3-4-6 Rektorat sanja.markovic@unibl.org 051/321-080 18 nenastavno_osoblje Sanja Markovic
Željka Matić Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Zeljka Matic
mr Jelena Matić Šumarski fakultet 17 nenastavno_osoblje mr Jelena Matic
Divna Macanović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Divna Macanovic
Igor Macanović Rukovodilac eksperimentalno-edukativnog centra - II-17 Poljoprivredni fakultet igor.macanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Macanovic
Jelena Macanović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Macanovic
dr Boško Mekiljić Ekonomski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Bosko Mekiljic
Mario Mizdarić Medicinski fakultet 051/436-325 18 nenastavno_osoblje Mario Mizdaric
Dijana Mizdrak Stručni saradnik u nastavi - II-19 Fakultet političkih nauka dijana.mizdrak@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Dijana Mizdrak
dr Marina Mijalković Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Marina Mijalkovic
Rajka Mijatović Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/433-000 lok.163 18 nenastavno_osoblje Rajka Mijatovic
Snježana Mijatović Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 051-430-010 18 nenastavno_osoblje Snjezana Mijatovic
Stamenko Mijatović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet stamenko.mijatovic@aggf.unibl.org 051321189 18 nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
Suzana Mijatović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Akademija umjetnosti suzana.mijatovic@au.unibl.org 051/348-806 18 nenastavno_osoblje Suzana Mijatovic
mr Radenko Mikanović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Rudarski fakultet radenko.mikanovic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje mr Radenko Mikanovic
Dalibor Mikić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dalibor Mikic
Dijana Mikić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dijana Mikic
Goran Milaković Referent za studentska pitanja - II-23 Filološki fakultet goran.milakovic@flf.unibl.org 051/340-143 18 nenastavno_osoblje Goran Milakovic
Gordana Milaković Kurir - spremačica - I-3-4-9 Rektorat 051/321-070 18 nenastavno_osoblje Gordana Milakovic
Milomir Milaković Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milomir Milakovic
Nada Milaković Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Poljoprivredni fakultet nada.milakovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nada Milakovic
Boris Milanović Bibliotekar - II-27 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Boris Milanovic
Gordana Milanović Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Gordana Milanovic
Đorđije Milanović Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Šumarski fakultet djordjije.milanovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Djordjije Milanovic
Žarko Milanović Viši stručni saradnika za saradnju sa privredom Mašinskog fakulteta - II-19 Mašinski fakultet zarko.milanovic@mf.unibl.org 065/896-677 18 nenastavno_osoblje Zarko Milanovic
Jadranka Miletić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/300-999 18 nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
Neđeljka Miletić Spremačica - II-40 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Nedjeljka Miletic
Slobodanka Milinković Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Milinkovic
Dragica Milinović Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dragica Milinovic
Dragana Milinčić Šef biblioteke - II-12 Pravni fakultet dragana.milincic@pf.unibl.org 051/339-031 18 nenastavno_osoblje Dragana Milincic
Gajić Bojić Milica Master farmacije - III-2-3-3-6 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Gajic Bojic Milica
Dragan Miličić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Pravni fakultet dragan.milicic@pf.unibl.org 051/339-006 18 nenastavno_osoblje Dragan Milicic
Biljana Milovanović Šef studentske službe - II-11 Fakultet političkih nauka biljana.milovanovic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Biljana Milovanovic
Goran Milovanović Laborant / Viši laborant - II-29 Mašinski fakultet goran.milovanovic@mf.unibl.org 051/433-034 lok.111 18 nenastavno_osoblje Goran Milovanovic
Dragana Milovanović Referent za studentska pitanja - II-23 Pravni fakultet dragana.milovanovic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Dragana Milovanovic
Snježana Milovanović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Snjezana Milovanovic
Gorana Milojević Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Gorana Milojevic
Predrag Milosavić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet predrag.milosavic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Milosavic
Vladimir Milošević Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Šumarski fakultet vladimir.milosevic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Vladimir Milosevic
mr Dragan Milošević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Dragan Milosevic
Mirjana Milošević Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet mirjana.milosevic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 131 18 nenastavno_osoblje Mirjana Milosevic
Siniša Miljević Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sinisa Miljevic
dr Dražen Miljić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Šumarski fakultet drazen.miljic@sf.unibl.org 051/460-550 18 nenastavno_osoblje dr Drazen Miljic
Marko Miljuš Pripravnik Rektorat 18 nenastavno_osoblje Marko Miljus
Nataša Miljuš Diplomirani molekularni biolog - III-2-3-3-4 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Miljus
mr Miroslav Mirković Šef studentske službe - II-11 Šumarski fakultet miroslav.mirkovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje mr Miroslav Mirkovic
Nataša Mirković Referent za studentska pitanja - II-23 Tehnološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Mirkovic
Stojanka Mirković Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Stojanka Mirkovic
Duška Mirnić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Duska Mirnic
Nataša Mitrović Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Natasa Mitrovic
Nebojša Mitrović Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet nebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Mitrovic
Brankica Mihailović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Brankica Mihailovic
Anđelko Mihajlović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Andjelko Mihajlovic
Dragan Mihajlović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Poljoprivredni fakultet dragan.mihajlovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Mihajlovic
Igor Mišić Ekonomski fakultet 17 nenastavno_osoblje Igor Misic
Neven Mišić Vozač-kurir - II-37 Filozofski fakultet 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Neven Misic
Nevenka Modrušan Spremačica - I-4-1-2 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nevenka Modrusan
Željka Momić Referent za pravne poslove - III-2-3-1-12 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljka Momic
Nataša Mrđa Bošnjak Saradnik - II-5 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet natasa.mrdja@aggf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Natasa Mrdja Bosnjak
Anđelija Mrđen Spremačica - II-40 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Andjelija Mrdjen
Višnja Mrđen Medicinski fakultet 051/342-800 18 nenastavno_osoblje Visnja Mrdjen
Anja Mudrenović Prevodilac i predavač za kineski jezik u Konfučijevom institutu - III-1-2 Rektorat anja.mudrenovic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Anja Mudrenovic
Marko Munjiza Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Rudarski fakultet marko.munjiza@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Marko Munjiza
Stojan Mučalović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Stojan Mucalovic
dr Vladimir Mučenski Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Vladimir Mucenski
Nikola Nedimović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nikola Nedimovic
Slavica Nedimović Tehnički sekretar - II-32 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet slavica.nedimovic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
Bojana Nedić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Bojana Nedic
Duška Nenadić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Duska Nenadic
Momir Nikić Administrativni radnik - II-35 Akademija umjetnosti momir.nikic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Momir Nikic
dr Branka Nikolić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Branka Nikolic
dr Dragan Nikolić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.nikolic@aggf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Dragan Nikolic
Siniša Nikolić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sinisa Nikolic
Darko Ninić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Darko Ninic
Rastko Ninković Pripravnik Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Rastko Ninkovic
Milada Nišević Spremačica - II-40 Rudarski fakultet 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Milada Nisevic
Borka Nišić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Borka Nisic
Bojana Novaković Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Mašinski fakultet bojana.novakovic@mf.unibl.org 051/433-000 lok. 108 18 nenastavno_osoblje Bojana Novakovic
Vesna Novaković Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Novakovic
Miloš Novaković Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet milos.novakovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Novakovic
Rada Novaković Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Rada Novakovic
Sanja Novaković Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Tehnološki fakultet sanja.novakovic@tf.unibl.org 051/434-353 lok 106 18 nenastavno_osoblje Sanja Novakovic
Jelena Novković Stručni saradnik u nastavi - II-19 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Jelena Novkovic
Tamara Nježić Referent za studentska pitanja - II-23 Fakultet političkih nauka tamara.njezic@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Tamara Njezic
Darko Obradović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Darko Obradovic
Zoran Obradović Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zoran Obradovic
Milica Ognjenović Mrežni administrator II-25 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Milica Ognjenovic
dr Oleg Odalović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Oleg Odalovic
Brankica Oparnica Tehnički sekretar - II-32 Elektrotehnički fakultet brankica.oparnica@etf.unibl.org 051/221-824 18 nenastavno_osoblje Brankica Oparnica
Neđo Oparnica Kućni majstor - II-36 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
Svjetlana Orozović Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Orozovic
Željka Ostojić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet zeljka.ostojic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljka Ostojic
Nevenka Ostojić Domaćica - recepcioner - II-41 Elektrotehnički fakultet nevenka.ostojic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevenka Ostojic
Bojan Pavičar Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Bojan Pavicar
dr Živko Pavlović Tehnološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Zivko Pavlovic
Nataša Pavlović Šef biblioteke - II-12 Akademija umjetnosti natasa.pavlovic@au.unibl.org 051/464-615 18 nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
Svetlana Pavlović Tomašević Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Svetlana Pavlovic Tomasevic
Bojan Pajić Bibliotekar - II-27 Filozofski fakultet bojan.pajic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Bojan Pajic
Ines Pajić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ines Pajic
mr Lidija Pajić Nastavnik - II-4 Akademija umjetnosti lidija.pajic@au.unibl.org 051/319-784 17 nenastavno_osoblje mr Lidija Pajic
Mladenka Pajić Šef studentske službe - II-11 Poljoprivredni fakultet mladenka.pajic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladenka Pajic
mr Radojka Pajčin Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet radojka.pajcin@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Radojka Pajcin
Goran Palalić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Palalic
Marija Palačković Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Marija Palackovic
Mira Palačković Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Mira Palackovic
Stanislav Palija Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Stanislav Palija
Marija Panić Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Panic
mr Dragan Partalo Saradnik - II-5 Filozofski fakultet dragan.partalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 nenastavno_osoblje mr Dragan Partalo
Ljubica Pašagić Doktor stomatologije - specijalista ortopedije vilica - III-2-3-1-3 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljubica Pasagic
Nataša Pašalić Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22 Institut za genetičke resurse natasa.pasalic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Pasalic
Mira Pejaković Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Mira Pejakovic
Zorica Pejić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorica Pejic
Mila Pejić-Marjanović Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Mila Pejic-Marjanovic
Milica Pejović Mrežni administrator II-25 Pravni fakultet milica.pejovic@pf.unibl.org 051/339-008 18 nenastavno_osoblje Milica Pejovic
Anđela Pepić Rukovodilac Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija - I-2-2-3-1 Rektorat andjela.pepic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Andjela Pepic
dr Lidija Perić Poljoprivredni fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Lidija Peric
Stevka Perišić Viši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2 Rektorat stevka.perisic@unibl.org 051/326-017 18 nenastavno_osoblje Stevka Perisic
mr Boško Petković Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Tehnološki fakultet bosko.petkovic@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Bosko Petkovic
Daliborka Petković Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Daliborka Petkovic
Dragoslav Petković Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragoslav Petkovic
Nataša Petković Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Ekonomski fakultet natasa.petkovic@ef.unibl.org 051/430-035 18 nenastavno_osoblje Natasa Petkovic
Siniša Petković Stručni saradnik u nastavi - II-19 Medicinski fakultet sinisa.petkovic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Sinisa Petkovic
Dragan Petrović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Filološki fakultet dragan.petrovic@flf.unibl.org 051340122 18 nenastavno_osoblje Dragan Petrovic
dr Žarko Petrović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Zarko Petrovic
Milan Petrović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milan Petrovic
mr Stojana Petrović Saradnik - II-5 Pravni fakultet stojana.petrovic@pf.unibl.org 051/339-013 17 nenastavno_osoblje mr Stojana Petrovic
dr Snežana Petrović-Tepić Medicinski fakultet snezana.petrovic-tepic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Snezana Petrovic-Tepic
Ljupka Pećanac Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Ljupka Pecanac
Miroslav Pećanac Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Mašinski fakultet miroslav.pecanac@mf.unibl.org 051/464-361 18 nenastavno_osoblje Miroslav Pecanac
Vladana Pećo Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat vladana.peco@unibl.org 051/326-009 18 nenastavno_osoblje Vladana Peco
Olivera Pilipović Spasojević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Olivera Pilipovic Spasojevic
Mirjana Piljagić Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat mirjana.piljagic@unibl.org 051/326-013 18 nenastavno_osoblje Mirjana Piljagic
Gordana Polić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Akademija umjetnosti gordana.polic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Polic
Borka Ponorac Tehnički sekretar - II-32 Filozofski fakultet borka.ponorac@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Borka Ponorac
Željko Ponorac Kućni majstor - II-36 Pravni fakultet 051/339-029 18 nenastavno_osoblje Zeljko Ponorac
dr Ranko Popadić Šumarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Ranko Popadic
Gojko Popara Čuvar - portir - II-42 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Gojko Popara
Petar Poplašen Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Ekonomski fakultet petar.poplasen@ef.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje Petar Poplasen
Branka Popović Referent za obračun ličnih primanja - I-4-3-5 Rektorat branka.popovic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Branka Popovic
Brankica Popović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Brankica Popovic
Gordana Popović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Gordana Popovic
Gordana Popović Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Pravni fakultet gordana.popovic@pf.unibl.org 051/339-031 18 nenastavno_osoblje Gordana Popovic
Željka Popović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljka Popovic
Jasminka Popović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jasminka Popovic
Milan Popović Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet milan.popovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milan Popovic
Mirna Popović Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Mirna Popovic
Suzana Popović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Suzana Popovic
Vesna Praštalo Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Fakultet političkih nauka vesna.prastalo@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Vesna Prastalo
Mirjana Predić Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja - I-2-1-1 Rektorat mirjana.predic@unibl.org 051/321-180 18 nenastavno_osoblje Mirjana Predic
Lidija Predragović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Ekonomski fakultet lidija.predragovic@ef.unibl.org 051/430-021 18 nenastavno_osoblje Lidija Predragovic
Slobodan Prijić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Prirodno-matematički fakultet slobodan.prijic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slobodan Prijic
Ranko Prodan Kućni majstor - II-36 Rudarski fakultet 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Ranko Prodan
dr Dušan Prodanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dusan.prodanovic@aggf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Dusan Prodanovic
Mirko Prole Stručni saradnik - III-2-3-4-2 Medicinski fakultet 051/254-554 18 nenastavno_osoblje Mirko Prole
mr Biljana Prohaska Mrežni administrator II-25 Mašinski fakultet biljana.prochaska@mf.unibl.org 051/433-000 lok.159 18 nenastavno_osoblje mr Biljana Prohaska
mr Draško Prtina Medicinski fakultet drasko.prtina@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Drasko Prtina
Nedeljka Putnik-Sladojević Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nedeljka Putnik-Sladojevic
mr Branislava Pušac Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Branislava Pusac
Jovana Radanović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jovana Radanovic
Smiljka Radanović Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Smiljka Radanovic
Sandra Radetić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sandra Radetic
mr Snežana Radinković Referent za studentska pitanja - II-23 Filozofski fakultet snezana.radinkovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje mr Snezana Radinkovic
Sanja Radinović Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Šumarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Radinovic
Nikola Radić Kućni majstor - II-36 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nikola.radic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Radic
Ornela Orlando Radmanović Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Elektrotehnički fakultet ornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Ornela Orlando Radmanovic
Ognjen Radovanlija Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ognjen Radovanlija
Slavica Radovanović Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Slavica Radovanovic
Branko Radonić Kućni majstor - II-36 Medicinski fakultet 051/234/100 18 nenastavno_osoblje Branko Radonic
Milosava Radonjić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Elektrotehnički fakultet milosava.radonjic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Milosava Radonjic
Nada Radonjić Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Nada Radonjic
Slavojka Radonjić Administrativni radnik - II-35 Filozofski fakultet slavojka.radonjic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Slavojka Radonjic
Snježana Radonjić Referent za studentska pitanja - II-23 Filozofski fakultet snjezana.radonjic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Snjezana Radonjic
dr Aleksandra Radulović Prirodno-matematički fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Aleksandra Radulovic
Biljana Radulović Spremačica - II-40 Rudarski fakultet 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Biljana Radulovic
Dane Radulović Vozač-kurir - II-37 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Dane Radulovic
mr Dragana Radulović Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta - I-2-2-1 Rektorat dragana.radulovic@unibl.org 051/321-173 18 nenastavno_osoblje mr Dragana Radulovic
mr Radmila Radulović Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet radmila.radulovic@med.unibl.org 051/340-015 18 nenastavno_osoblje mr Radmila Radulovic
Sanja Radulović Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Sanja Radulovic
Senka Radulović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Senka Radulovic
Teodora Radulović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Teodora Radulovic
Božo Radumilo Kućni majstor - II-36 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Bozo Radumilo
Milena Radumilo Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Milena Radumilo
Milka Radumilo Spremačica - III-2-3-1-15 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milka Radumilo
Cvijo Radumilo Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Cvijo Radumilo
Nada Radusin Tehnički sekretar - II-32 Tehnološki fakultet nada.radusin@tf.unibl.org 051/463-133 18 nenastavno_osoblje Nada Radusin
Gordana Rađević Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Gordana Radjevic
Aleksandar Railić Bibliotekar - II-27 Fakultet bezbjednosnih nauka biblioteka@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Railic
dr Gordana Rakić Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Gordana Rakic
Dragana Ranogajec Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Ranogajec
Snježana Ratković Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Prirodno-matematički fakultet snjezana.ratkovic@pmf.unibl.org 051/280-774 18 nenastavno_osoblje Snjezana Ratkovic
Mira Raca Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mira Raca
Dobrila Račić Administrativni radnik - II-35 Fakultet političkih nauka dobrila.racic@fpn.unibl.org 051/304-011 18 nenastavno_osoblje Dobrila Racic
Dragana Račić Vozač-kurir - II-37 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dragana Racic
Mioljka Račić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Pravni fakultet mioljka.racic@pf.unibl.org 051/339-032 18 nenastavno_osoblje Mioljka Racic
Sonja Rašeta Stručni saradnik u Centru - III-2-6-6 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Sonja Raseta
Jelena Rašović Saradnik - II-5 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje Jelena Rasovic
Aleksandra Regojević Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4 Rektorat aleksandra.regojevic@unibl.org 051/326-012 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Regojevic
Nemanja Reljin Zubni tehničar - III-2-3-1-11 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nemanja Reljin
Mihael Resanović Bibliotekar - II-27 Filozofski fakultet mihael.resanovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Mihael Resanovic
Branislav Ristić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Mašinski fakultet branislav.ristic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.103 18 nenastavno_osoblje Branislav Ristic
Vlado Ristić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Vlado Ristic
Zlatan Ristić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Zlatan Ristic
dr Miroslav Ristić Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Miroslav Ristic
Mladen Ritan Operater - I-3-4-8 Rektorat mladen.ritan@unibl.org 051/321-083 18 nenastavno_osoblje Mladen Ritan
Ranko Ritan Vozač putničkog vozila - I-1-4 Rektorat ranko.ritan@unibl.org 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Ranko Ritan
Snežana Ritan Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Snezana Ritan
Željko Rogić Čuvar - portir - II-42 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljko Rogic
Ivana Rogić Šef kabineta rektora - I-1-1 Rektorat ivana.rogic@unibl.org 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Ivana Rogic
Nevena Rogić Stručni saradnik za evidencije poreza i doprinosa - I-4-3-6 Rektorat nevena.rogic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Nevena Rogic
Mladen Rodić Doktor stomatologije - specijalista oralne hirurgije - III-2-3-1-2 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mladen Rodic
Predrag Rodić Laborant / Viši laborant - II-29 Elektrotehnički fakultet predrag.rodic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Rodic
Marina Rodić Kavić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet marina.rodic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marina Rodic Kavic
Jelena Rožić Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta - I-2-3-1 Rektorat jelena.rozic@unibl.org +387 51 266 170 18 nenastavno_osoblje Jelena Rozic
Jelena Rokvić Tehnički sekretar - II-32 Mašinski fakultet 051/433-001 lok.102 18 nenastavno_osoblje Jelena Rokvic
mr Zoran Roljić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Zoran Roljic
dr Nikola Rosić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Nikola Rosic
Svetlana Sabljić Saradnik - II-5 Ekonomski fakultet svetlana.sabljic@ef.unibl.org 051/430-052 17 nenastavno_osoblje Svetlana Sabljic
Željko Savanović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Savanovic
Milena Savanović Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Milena Savanovic
Nevena Savanović Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet nevena.savanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevena Savanovic
Ružica Savanović Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Ruzica Savanovic
Slavica Savanović Referent za studentska pitanja - II-23 Pravni fakultet slavica.savanovic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Slavica Savanovic
Brankica Savić Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Brankica Savic
Verica Savić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet verica.savic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Verica Savic
Vesna Savić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vesna.savic@aggf.unibl.org 051/206-280 18 nenastavno_osoblje Vesna Savic
Zoran Savić Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zoran Savic
mr Ostoja Savić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Ostoja Savic
Radoslava Savić Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Radoslava Savic
Branislav Savković Vozač-kurir - II-37 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Branislav Savkovic
Dijana Savković Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Dijana Savkovic
dr Aleksandra Salapura Medicinski fakultet aleksandra.salapura.dugonjic@med.unibl.org 051/463-886 17 nenastavno_osoblje dr Aleksandra Salapura
dr Mileva Samardžić Petrović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Mileva Samardzic Petrovic
Ivan Samelak Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Prirodno-matematički fakultet ivan.samelak@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ivan Samelak
Miladin Sandić Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje Miladin Sandic
Bojana Sarić Šef biblioteke - II-12 Elektrotehnički fakultet bojana.saric@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Bojana Saric
Rajka Sejmanović Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/433-000 lok.106 18 nenastavno_osoblje Rajka Sejmanovic
Slavica Serdar Janjuš Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Medicinski fakultet slavica.serdar-janjus@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavica Serdar Janjus
Jelena Sikimić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Sikimic
Aleksandra Simanović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Filozofski fakultet aleksandra.simanovic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Simanovic
Dragana Simeunić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Ekonomski fakultet simeunic.dragana@flf.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Dragana Simeunic
Vinka Slijepčević Referent za studentska pitanja - II-23 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
Željko Smiljanić Kućni majstor - II-36 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zeljko Smiljanic
Zvjezdana Smiljanić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zvjezdana Smiljanic
Vesna Smoljić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Smoljic
Tomislavka Smoljić Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Tomislavka Smoljic
mr Ljilja Solomun Medicinski fakultet ljilja.solomun@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Ljilja Solomun
Zvjezdana Spasić Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje Zvjezdana Spasic
Slavica Spasojević Referent za obračun ličnih primanja - I-4-3-5 Rektorat slavica.spasojevic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Slavica Spasojevic
Ljiljana Spremo Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Poljoprivredni fakultet ljiljana.spremo@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Spremo
Ljubomir Stajčić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ljubomir Stajcic
Snježana Stajčić Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Snjezana Stajcic
Duško Stakić Kućni majstor - II-36 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Dusko Stakic
mr Ljiljana Stanivuk Medicinski fakultet ljiljana.stanivuk@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Ljiljana Stanivuk
Lazarka Stanivuković Referent za studentska pitanja - II-23 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org 051/309-812 18 nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
Milan Stanivuković Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet bezbjednosnih nauka milan.stanivukovic@fbn.unibl.org 051/333-605 18 nenastavno_osoblje Milan Stanivukovic
Nina Stanivuković Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nina Stanivukovic
Jadranka Stanisavić Šimić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jadranka Stanisavic Simic
Vila Stanić Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Vila Stanic
Jelena Stanić Laborant / Viši laborant - II-29 Tehnološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Stanic
dr Miloš Stanić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Milos Stanic
Dragana Stanišić Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Dragana Stanisic
Jovan Stanišić Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Tehnološki fakultet jovan.stanisic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 121 18 nenastavno_osoblje Jovan Stanisic
Aljoša Stanković Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Aljosa Stankovic
Branka Stanković Tehnički sekretar - II-32 Ekonomski fakultet branka.stankovic@ef.unibl.org 051/430-012 18 nenastavno_osoblje Branka Stankovic
Dario Stanković Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - I-1-2 Rektorat dario.stankovic@unibl.org 051/321-480 18 nenastavno_osoblje Dario Stankovic
Vukica Stevandić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje Vukica Stevandic
Zana Stevandić Viši stručni saradnik za pravne poslove u Rektoratu Univerziteta - I-3-2-3 Rektorat zana.stevandic@unibl.org 051/321-179 18 nenastavno_osoblje Zana Stevandic
Danijela Stević Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja - I-4-3-2 Rektorat danijela.stevic@unibl.org 051/326-005 18 nenastavno_osoblje Danijela Stevic
Ljiljana Stević Direktor Konfučijevog instituta - I-1-6-1 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Stevic
Mirjana Stević Spremačica - II-40 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Mirjana Stevic
Milivoj Stipanović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Mašinski fakultet milivoj.stipanovic@mf.unibl.org 051/433-000 lok.168 18 nenastavno_osoblje Milivoj Stipanovic
Miroslav Stoisavljević Vozač-kurir - II-37 Medicinski fakultet 051/216-531 18 nenastavno_osoblje Miroslav Stoisavljevic
Zorica Stojaković Šef studentske službe - II-11 Elektrotehnički fakultet zorica.stojakovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Zorica Stojakovic
Lidija Stojaković Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Medicinski fakultet lidija.stojakovic@unibl.org 051/321-187 18 nenastavno_osoblje Lidija Stojakovic
Nataša Stojaković Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Natasa Stojakovic
Aleksandar Stojanović Laborant / Viši laborant - II-29 Tehnološki fakultet aleksandar.stojanovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 127 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Stojanovic
Zora Stojanović Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zora Stojanovic
dr Zoran Stojanović Elektrotehnički fakultet zoran.stojanovic@etf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Zoran Stojanovic
Slavica Stojanović Pravni fakultet 17 nenastavno_osoblje Slavica Stojanovic
dr Stefan Stojanović Filološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Stefan Stojanovic
Danijela Stojičić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Pravni fakultet danijela.stojicic@pf.unibl.org 051/339-055 18 nenastavno_osoblje Danijela Stojicic
Sonja Stojičić Grujić Bibliotekar - II-27 Mašinski fakultet sonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org 051/453-000 lok.157 18 nenastavno_osoblje Sonja Stojicic Grujic
Aleksandra Stojković Bibliotekar - II-27 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Stojkovic
mr Sandra Stojković Laborant / Viši laborant - II-29 Tehnološki fakultet sandra.stojkovic@tf.unibl.org 051/465-032 18 nenastavno_osoblje mr Sandra Stojkovic
Ognjen Stojnić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Šumarski fakultet ognjen.stojnic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Ognjen Stojnic
Slađana Stojnić Referent za studentska pitanja - II-23 Pravni fakultet sladjana.stojnic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Sladjana Stojnic
Božana Stojčević Šef studentske službe - II-11 Filozofski fakultet bozana.stojcevic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Bozana Stojcevic
Vesna Straživuk Tehnički sekretar - II-32 Pravni fakultet 051/339-002 18 nenastavno_osoblje Vesna Strazivuk
Dragana Stupar Referent za studentska pitanja - II-23 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragana.stupar@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Dragana Stupar
Rada Stupar Laborant / Viši laborant - II-29 Institut za genetičke resurse rada.stupar@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rada Stupar
Ranka Subašić Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Ranka Subasic
Andreja Subotić Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Andreja Subotic
Boban Subotić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Boban Subotic
Biljana Suzić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Biljana Suzic
Nataša Sukara-Đurica Viši/stručni saradnik za kontrolu ulazne dokumentacije - I-4-3-4 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Natasa Sukara-Djurica
Irena Tadić Referent za studentska pitanja - II-23 Prirodno-matematički fakultet irena.tadic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Irena Tadic
Stela Tadić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta stela.tadic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Stela Tadic
Branka Tanasić Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Branka Tanasic
Mitja Tanjga Šef računarskog centra - II-13 Prirodno-matematički fakultet mitja.tanjga@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mitja Tanjga
dr Mirsad Tarić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Mirsad Taric
Danijel Telebak Šef biblioteke - II-12 Ekonomski fakultet danijel.telebak@unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Danijel Telebak
Nikolina Telebak Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Akademija umjetnosti nikolina.telebak@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikolina Telebak
Ana Tešić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Akademija umjetnosti ana.tesic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ana Tesic
Igor Tešić Rukovodilac u studentskom multimedijalnom centru Akademije umjetnosti - II-14 Akademija umjetnosti igor.tesic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Tesic
Rada Todić Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Prirodno-matematički fakultet rada.todic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rada Todic
Vanja Todorović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Elektrotehnički fakultet vanja.todorovic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Vanja Todorovic
Marina Todorović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet marina.todorovic@aggf.unibl.org 051/462-543 18 nenastavno_osoblje Marina Todorovic
Vera Tokić Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vera Tokic
Ljiljana Tomović Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet ljiljana.tomovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Tomovic
mr Žana Topalović Saradnik - II-5 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zana.topalovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 nenastavno_osoblje mr Zana Topalovic
Aleksandra Topić Medicinski fakultet aleksandra.topic@kc-bl.com 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Topic
Duško Topić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dusko Topic
Željko Topić Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljko Topic
Zoran Topić Referent za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu - I-4-5-2 Rektorat zoran.topic@unibl.org 051/326-007 18 nenastavno_osoblje Zoran Topic
Vanja Topić-Gajić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vanja Topic-Gajic
Žana Topić Stoisavljević Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zana Topic Stoisavljevic
Lazarela Travar Viši stručni saradnik za poslove održavanja - I-4-2-4 Rektorat lazarela.travar@unibl.org 051/326-010 18 nenastavno_osoblje Lazarela Travar
Nikola Travar Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22 Institut za genetičke resurse nikola.travar@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Travar
Bojana Trbić Rukovodilac Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama - I-2-1-3-1 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Bojana Trbic
dr Igor Trbojević Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet igor.trbojevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje dr Igor Trbojevic
Miroslav Treml Stručni saradnik u nastavi - II-19 Prirodno-matematički fakultet miroslav.treml@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miroslav Treml
Milka Trivanović Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milka Trivanovic
Borka Trivić Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Borka Trivic
Dobrila Trivić Referent za studentska pitanja - II-23 Rudarski fakultet dobrila.trivic@rf.unibl.org 052/241-660 18 nenastavno_osoblje Dobrila Trivic
Zoran Trivić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Filozofski fakultet zoran.trivic@ff.unibl.org 051/322-780 18 nenastavno_osoblje Zoran Trivic
Ozren Trišić Viši stručni saradnik - koordinator za osiguranje kvaliteta - I-2-1-2 Rektorat ozren.trisic@unibl.org 051/321-182 18 nenastavno_osoblje Ozren Trisic
Ranko Trišić Referent za studentska pitanja - II-23 Fakultet političkih nauka ranko.trisic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Ranko Trisic
dr Vojislav Trkulja Poljoprivredni fakultet vojislav.trkulja@agro.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Vojislav Trkulja
mr Nebojša Trkulja Medicinski fakultet nebojsa.trkulja@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Nebojsa Trkulja
Branka Trninić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Prirodno-matematički fakultet branka.trninic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Trninic
Mirjana Trubajić Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-026 18 nenastavno_osoblje Mirjana Trubajic
Vanja Tubić Šef biblioteke - II-12 Elektrotehnički fakultet vanja.tubic@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Vanja Tubic
Dragana Tubić Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dragana Tubic
Milanka Ćelić Medicinski fakultet 051/215-269 18 nenastavno_osoblje Milanka Celic
Dragana Ćetković Marić Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Cetkovic Maric
Jagoda Ćetojević Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 051/217-737 18 nenastavno_osoblje Jagoda Cetojevic
dr Nenad Ćirković Tehnološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Nenad Cirkovic
Nevenka Ćojo Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nevenka Cojo
Zvezdan Ćulafić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zvezdan Culafic
Dobrila Ćulum Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 051/315-088 18 nenastavno_osoblje Dobrila Culum
Zoran Ćup Upravnik dvorane - II-30 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zoran.cup@unibl.org 051/312-612 18 nenastavno_osoblje Zoran Cup
Vesna Ćućun Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Vesna Cucun
Svijetlana Ćućun Tehnički sekretar - II-32 Fakultet bezbjednosnih nauka info@fbn.unibl.org 051/333-603 18 nenastavno_osoblje Svijetlana Cucun
Dragan Ubović Vozač-kurir - II-37 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Dragan Ubovic
Ljubiša Udovičić Interni revizor - I-1-5-2 Rektorat ljubisa.udovicic@unibl.org 051/326-011 18 nenastavno_osoblje Ljubisa Udovicic
Živko Udovčić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Zivko Udovcic
Tatjana Udovčić Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Tatjana Udovcic
Biljana Uletilović Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet biljana.uletilovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Uletilovic
Vladimirka Umićević Spremačica - II-40 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Vladimirka Umicevic
Sanja Umičević Šipka Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Umicevic Sipka
Žaklina Unčanin Medicinski fakultet 051/234-100 17 nenastavno_osoblje Zaklina Uncanin
Tanja Fržović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Tanja Frzovic
Sanela Halub Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanela Halub
Spomenka Hotilovac Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Spomenka Hotilovac
Gordana Cvijetić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Gordana Cvijetic
Jovana Cvijić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta jovana.cvijic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jovana Cvijic
Milija Cvišić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Milija Cvisic
Mirko Cvišić Kućni majstor - II-36 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirko Cvisic
Tanja Cvjetković Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet tanja.cvjetkovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tanja Cvjetkovic
Arnela Cerić Banićević Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Arnela Ceric Banicevic
Tatjana Cimeša Stomatološka sestra - III-2-3-1-9 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Tatjana Cimesa
dr Anđelko Cumbo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Andjelko Cumbo
Ognjen Čalić Šef računarskog centra - II-13 Elektrotehnički fakultet ognjen.calic@etf.unibl.org 051/221-820 18 nenastavno_osoblje Ognjen Calic
Goran Čampara Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Goran Campara
Svjetlana Čeko Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet svjetlana.ceko@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Ceko
Momirka Čolić Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Momirka Colic
Jelena Čolović Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Jelena Colovic
Olja Čuković Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Olja Cukovic
Mile Čučak Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Mile Cucak
Jelena Čučković Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Šumarski fakultet jelena.subotic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Jelena Cuckovic
dr Tamara Džamonja-Ignjatović Fakultet političkih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Tamara Dzamonja-Ignjatovic
dr Sanin Džidić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Sanin Dzidic
dr Željko Šain Ekonomski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Zeljko Sain
Borka Šakić Spremačica - II-40 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Borka Sakic
Danijel Šamara Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Danijel Samara
Tatjana Šarac Tehnološki fakultet 17 nenastavno_osoblje Tatjana Sarac
Mirka Šarović Vukajlović Saradnik - II-5 Medicinski fakultet mirka.sarovic-vukajlovic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Mirka Sarovic Vukajlovic
Lana Šaula Pripravnik Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Lana Saula
Marija Ševa Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Seva
Mirjana Šekara Šef studentske službe - II-11 Akademija umjetnosti mirjana.sekara@au.unibl.org 051/307-140 18 nenastavno_osoblje Mirjana Sekara
Nataša Šešić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Pravni fakultet 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Natasa Sesic
mr Ljilja Šikman Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet ljilja.sikman@tf.unibl.org 051/465-032 lok 113 18 nenastavno_osoblje mr Ljilja Sikman
Nada Šikman Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Nada Sikman
Jelena Šipovac Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Sipovac
Božana Škorić Referent za studentska pitanja - II-23 Ekonomski fakultet bozana.skoric@ef.unibl.org 051/430-020 18 nenastavno_osoblje Bozana Skoric
Vesna Škrbić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet vesna.skrbic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Skrbic
Nevenko Škrbić Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nevenko Skrbic
Duško Šljivić Bibliotekar - II-27 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dusko.sljivic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Sljivic
Saša Šljivić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.sljivic@ffvs.unibl.org 051/340-142 18 nenastavno_osoblje Sasa Sljivic
Jelena Šobot Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Sobot
Veselka Šormaz Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Pravni fakultet 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Veselka Sormaz
Milomirka Štrbac Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 065/701-458 18 nenastavno_osoblje Milomirka Strbac
Borislav Štulić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Fakultet političkih nauka borislav.stulic@fpn.unibl.org 051/304-001 18 nenastavno_osoblje Borislav Stulic
Borka Štulić Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 051/219-610 18 nenastavno_osoblje Borka Stulic
Dijana Šukalo Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Akademija umjetnosti dijana.sukalo@unibl.org 051/321-179 18 nenastavno_osoblje Dijana Sukalo
Radana Šukalo Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat 051/326-024 18 nenastavno_osoblje Radana Sukalo
Slavica Šukalo Stručni saradnik u nastavi - II-19 Fakultet bezbjednosnih nauka slavica.maksimovic@fbn.unibl.org 051/333-644 18 nenastavno_osoblje Slavica Sukalo
Rada Šušnjar-Aćimović Referent finansijske operative - I-4-4-6 Rektorat rada.susnjar-acimovic@unibl.org 051/326-018 18 nenastavno_osoblje Rada Susnjar-Acimovic
dr Roberto Russi redovni profesor Filološki fakultet roberto.russi@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Roberto Russi
dr Danica Agbaba redovni profesor Medicinski fakultet danica.agbaba@med.unibl.org 17 dr Danica Agbaba
dr Vesna Aleksić redovni profesor Ekonomski fakultet vesna.aleksic@ef.unibl.org 051/430-015 17 saradnik dr Vesna Aleksic
dr Vesna Antić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet 17 dr Vesna Antic
dr Mališa Antić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet malisa.antic@pmf.unibl.org 17 dr Malisa Antic
dr Miloš Arsenović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet milos.arsenovic@pmf.unibl.org 17 dr Milos Arsenovic
dr Zoran Arsović redovni profesor Filozofski fakultet zoran.arsovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zoran Arsovic
dr Jovo Ateljević redovni profesor Ekonomski fakultet jovo.ateljevic@ef.unibl.org 051/430-031 17 saradnik dr Jovo Ateljevic
dr Biljana Babić redovni profesor Filološki fakultet biljana.babic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Biljana Babic
dr Željka Babić redovni profesor Filološki fakultet zeljka.babic@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Zeljka Babic
dr Zdenka Babić redovni profesor Elektrotehnički fakultet zdenka.babic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zdenka Babic
dr Miloš Babić redovni profesor Akademija umjetnosti milos.babic@au.unibl.org 17 dr Milos Babic
mr Zoran Banović redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.banovic@au.unibl.org 051/301-211 17 saradnik mr Zoran Banovic
dr Dragana Bašić redovni profesor Ekonomski fakultet dragana.basic@ef.unibl.org 051/430-013 17 saradnik dr Dragana Basic
dr Stanko Bejatović redovni profesor Pravni fakultet 051/339-015 17 dr Stanko Bejatovic
dr Snežana Bijelić redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta snezana.bijelic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Bijelic
dr Tatjana Bijelić redovni profesor Filološki fakultet tatjana.bijelic@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Tatjana Bijelic
mr Dinko Blagojević redovni profesor Akademija umjetnosti dinko.blagojevic@au.unibl.org 051/308-263 17 saradnik mr Dinko Blagojevic
dr Dragan Blagojević redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.blagojevic@aggf.unibl.org 17 dr Dragan Blagojevic
dr Branko Blanuša redovni profesor Elektrotehnički fakultet branko.blanusa@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Branko Blanusa
dr Miroslav Bobrek redovni profesor Mašinski fakultet miroslav.bobrek@gmail.com 051/433-093 17 saradnik dr Miroslav Bobrek
dr Aleksandar Bogdanić redovni profesor Fakultet političkih nauka 051/304-029 17 saradnik dr Aleksandar Bogdanic
dr Svetozar Bogojević redovni profesor Filozofski fakultet svetozar.bogojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Svetozar Bogojevic
dr Branko Božić redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet branko.bozic@aggf.unibl.org 17 dr Branko Bozic
dr Milorad Božić redovni profesor Elektrotehnički fakultet milorad.bozic@etf.unibl.org 051.221-820 17 dr Milorad Bozic
dr Vaso Bojanić redovni profesor Poljoprivredni fakultet vaso.bojanic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vaso Bojanic
dr Janja Bojanić redovni profesor Medicinski fakultet janja.bojanic@med.unibl.org 17 dr Janja Bojanic
Nenad Bojić redovni profesor Akademija umjetnosti nenad.bojic@au.unibl.org 051/305-250 17 saradnik Nenad Bojic
dr Goran Bošković redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka goran.boskovic@kpa.edu.rs 051/333-603 17 dr Goran Boskovic
dr Goran Bošnjak redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.bosnjak@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Bosnjak
mr Danko Brkić redovni profesor Akademija umjetnosti danko.brkic@au.unibl.org 17 saradnik mr Danko Brkic
dr Srđan Bukvić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet 17 dr Srdjan Bukvic
dr Zlatko Bundalo redovni profesor Elektrotehnički fakultet zlatko.bundalo@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zlatko Bundalo
dr Marija Burgić-Radmanović redovni profesor Medicinski fakultet marija.burgic-radmanovic@med.unibl.org 17 dr Marija Burgic-Radmanovic
dr Božo Važić redovni profesor Poljoprivredni fakultet bozo.vazic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Bozo Vazic
dr Nada Vaselić redovni profesor Filozofski fakultet nada.vaselic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Nada Vaselic
dr Slavica Vasiljević Ilić redovni profesor Filološki fakultet slavica.vasiljevic-ilic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Slavica Vasiljevic Ilic
dr Velibor Vasović redovni profesor Medicinski fakultet 17 dr Velibor Vasovic
dr Željko Vaško redovni profesor Poljoprivredni fakultet zeljko.vasko@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Vasko
dr Duško Vejnović redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka dusko.vejnovic@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Vejnovic
dr Siniša Vidaković redovni profesor Akademija umjetnosti sinisa.vidakovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Vidakovic
dr Stojko Vidović redovni profesor Medicinski fakultet stojko.vidovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Stojko Vidovic
dr Milovan Vinčić redovni profesor Ekonomski fakultet milovan.vincic@ef.unibl.org 051/430-027 17 dr Milovan Vincic
dr Zoran Vujković redovni profesor Medicinski fakultet zoran.vujkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Vujkovic
dr Radovan Vukadinović redovni profesor Pravni fakultet 051/339-053 17 dr Radovan Vukadinovic
dr Ljiljana Vukić redovni profesor Tehnološki fakultet ljiljana.vukic@tf.unibl.org 051/434-368 lok 144 17 saradnik dr Ljiljana Vukic
dr Duško Vulić redovni profesor Medicinski fakultet dusko.vulic@med.unibl.org 051/241-239 17 saradnik dr Dusko Vulic
mr Biljana Gavranović redovni profesor Akademija umjetnosti biljana.gavranovic@au.unibl.org 051/312-977 17 saradnik mr Biljana Gavranovic
dr Živana Gavrić redovni profesor Medicinski fakultet zivana.gavric@med.unibl.org 17 dr Zivana Gavric
dr Nikola Gavrić redovni profesor Medicinski fakultet nikola.gavric@med.unibl.org 053/241-129 17 dr Nikola Gavric
dr Radoslav Gajanin redovni profesor Medicinski fakultet radoslav.gajanin@med.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Gajanin
dr Aleksandar Ganić redovni profesor Rudarski fakultet 052/241-660 17 dr Aleksandar Ganic
dr Petar Gvero redovni profesor Mašinski fakultet petar.gvero@mf.unibl.org 051/433-097 17 saradnik dr Petar Gvero
mr Slobodan Gerić redovni profesor Akademija umjetnosti slobodan.geric@au.unibl.org 17 mr Slobodan Geric
dr Branko Glavonjić redovni profesor Šumarski fakultet branko.glavonjic@sf.unibl.org 051/464-628 17 dr Branko Glavonjic
dr Branislav Glišić redovni profesor Medicinski fakultet 17 dr Branislav Glisic
dr Nataša Glišić redovni profesor Akademija umjetnosti natasa.glisic@au.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Glisic
dr Gordana Globočki Lakić redovni profesor Mašinski fakultet gordana.globocki-lakic@mf.unibl.org 051/433-034 17 saradnik dr Gordana Globocki Lakic
dr Rajko Gnjato redovni profesor Prirodno-matematički fakultet rajko.gnjato@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik dr Rajko Gnjato
dr Zoran Govedar redovni profesor Šumarski fakultet zoran.govedar@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Govedar
dr Miro Govedarica redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet miro.govedarica@aggf.unibl.org 17 dr Miro Govedarica
dr Slobodan Goranović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta slobodan.goranovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Goranovic
dr Predrag Grubor redovni profesor Medicinski fakultet predrag.grubor@med.unibl.org 17 dr Predrag Grubor
dr Slavica Grujić redovni profesor Tehnološki fakultet slavica.grujic@tf.unibl.org 051/434-374 lok 141 17 saradnik dr Slavica Grujic
dr Ratko Dejanović redovni profesor Elektrotehnički fakultet ratko.dejanovic@etf.unibl.org 051/221-823 17 dr Ratko Dejanovic
mr Novak Demonjić redovni profesor Akademija umjetnosti novak.demonjic@au.unibl.org 17 saradnik mr Novak Demonjic
mr Maja Dodig redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.dodig@aggf.unibl.org 051/214-445 17 saradnik mr Maja Dodig
dr Sanda Dodik redovni profesor Akademija umjetnosti sanda.dodik@au.unibl.org 17 saradnik dr Sanda Dodik
dr Veselin Dragišić redovni profesor Rudarski fakultet 17 dr Veselin Dragisic
dr Predrag Dragosavljević redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta predrag.dragosavljevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Predrag Dragosavljevic
dr Milanka Drinić redovni profesor Poljoprivredni fakultet milanka.drinic@agro.unibl.org 051/330-951 17 saradnik dr Milanka Drinic
dr Miroslav Drinić redovni profesor Filozofski fakultet miroslav.drinic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Miroslav Drinic
dr Pero Dugić redovni profesor Tehnološki fakultet pero.dugic@tf.unibl.org 051/434-373 lok 134 17 saradnik dr Pero Dugic
dr Tatjana Duronjić redovni profesor Fakultet političkih nauka tatjana.duronjic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Tatjana Duronjic
dr Vlado Đajić redovni profesor Medicinski fakultet vlado.djajic@med.unibl.org 17 dr Vlado Djajic
dr Zoran Đerić redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.djeric@au.unibl.org 17 dr Zoran Djeric
dr Brižita Đorđević redovni profesor Medicinski fakultet brizita.djordjevic@med.unibl.org 17 dr Brizita Djordjevic
dr Goran Đorđević redovni profesor Prirodno-matematički fakultet 17 dr Goran Djordjevic
dr Dejan Đorđević redovni profesor Prirodno-matematički fakultet dejan.djordjevic@pmf.unibl.org 17 dr Dejan Djordjevic
dr Pejo Đurašinović redovni profesor Fakultet političkih nauka pejo.djurasinovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Pejo Djurasinovic
dr Zoran Đurđević redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka zoran.djurdjevic@kpa.edu.rs 051/333-603 17 dr Zoran Djurdjevic
dr Gordana Đurić redovni profesor Poljoprivredni fakultet gordana.djuric@agro.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Djuric
dr Zoran Đurić redovni profesor Elektrotehnički fakultet zoran.djuric@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zoran Djuric
dr Neđo Đurić redovni profesor Rudarski fakultet 17 dr Nedjo Djuric
dr Nebojša Elez redovni profesor Prirodno-matematički fakultet nebojsa.elez@pmf.unibl.org 17 dr Nebojsa Elez
dr Vesna Ećim-Zlojutro redovni profesor Medicinski fakultet vesna.ecim-zlojutro@med.unibl.org 17 dr Vesna Ecim-Zlojutro
dr Igor Zekanović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet igor.zekanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Igor Zekanovic
mr Nenad Zeljić redovni profesor Akademija umjetnosti nenad.zeljic@au.unibl.org 011/355-3306 17 saradnik mr Nenad Zeljic
dr Zdravko Zlokapa redovni profesor Fakultet političkih nauka zdravko.zlokapa@fpn.unibl.org 051/430-592 17 saradnik dr Zdravko Zlokapa
dr Bogdan Zrnić redovni profesor Medicinski fakultet bogdan.zrnic@med.unibl.org 17 saradnik dr Bogdan Zrnic
dr Siniša Ignjatović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet sinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Ignjatovic
dr Gordana Ilić redovni profesor Ekonomski fakultet gordana.ilic@ef.unibl.org 051/430-058 17 saradnik dr Gordana Ilic
dr Mile Ilić redovni profesor Filozofski fakultet mile.ilic@ff.unibl.org 051/322-780 17 dr Mile Ilic
dr Kornelija Ičin redovni profesor Filološki fakultet kornelija.icin@flf.unibl.org 340-142 17 dr Kornelija Icin
dr Slavica Jandrić redovni profesor Medicinski fakultet slavica.jandric@med.unibl.org 17 saradnik dr Slavica Jandric
dr Milan Janjić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet milan.janjic@pmf.unibl.org 17 dr Milan Janjic
Stevo Jaćimovski redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka 17 Stevo Jacimovski
mr Biljana Jašić-Radovanović redovni profesor Akademija umjetnosti biljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org 051/214-622 17 saradnik mr Biljana Jasic-Radovanovic
dr Milan Jovanović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet milan.jovanovic@pmf.unibl.org 051/438-139 17 saradnik dr Milan Jovanovic
dr Branimir Jovančićević redovni profesor Prirodno-matematički fakultet branimir.jovancicevic@pmf.unibl.org 17 dr Branimir Jovancicevic
dr Nebojša Jović redovni profesor Medicinski fakultet nebojsa.jovic@med.unibl.org 17 dr Nebojsa Jovic
dr Duško Jojić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet dusko.jojic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Jojic
dr Simo Jokanović redovni profesor Mašinski fakultet simo.jokanovic@mf.unibl.org 051/433-090 17 saradnik dr Simo Jokanovic
dr Draženko Jorgić redovni profesor Filozofski fakultet drazenko.jorgic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Drazenko Jorgic
dr Stoja Jotanović redovni profesor Poljoprivredni fakultet stoja.jotanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Stoja Jotanovic
dr Sreten Jugović redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka sreten.jugovic@kpa.edu.rs 051/333-603 17 dr Sreten Jugovic
dr Jelena Karišik redovni profesor Akademija umjetnosti jelena.karisik@au.unibl.org 057/265-025 17 saradnik dr Jelena Karisik
dr Radivoje Kerović redovni profesor Filozofski fakultet radivoje.kerovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Radivoje Kerovic
dr Luka Kecman redovni profesor Akademija umjetnosti luka.kecman@au.unibl.org 17 saradnik dr Luka Kecman
dr Darko Knežević redovni profesor Mašinski fakultet darko.knezevic@mf.unibl.org 051/433-002 17 saradnik dr Darko Knezevic
mr Radovan Knežević redovni profesor Akademija umjetnosti radovan.knezevic@au.unibl.org 17 mr Radovan Knezevic
dr Braco Kovačević redovni profesor Fakultet političkih nauka braco.kovacevic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Braco Kovacevic
dr Zlatan Kovačević redovni profesor Poljoprivredni fakultet zlatan.kovacevic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zlatan Kovacevic
dr Jasmin Komić redovni profesor Ekonomski fakultet jasmin.komic@ef.unibl.org 051/430-010 17 dr Jasmin Komic
dr Ilija Komljenović redovni profesor Poljoprivredni fakultet 051/330-959 17 saradnik dr Ilija Komljenovic
dr Novak Kondić redovni profesor Ekonomski fakultet novak.kondic@ef.unibl.org 051/430-044 17 saradnik dr Novak Kondic
dr Dragan Kostić redovni profesor Medicinski fakultet dragan.kostic@med.unibl.org 17 dr Dragan Kostic
dr Milena Kostović redovni profesor Rudarski fakultet milena.kostovic@rf.unibl.org 052/241-660 17 dr Milena Kostovic
Darko Kreč redovni profesor Akademija umjetnosti darko.krec@au.unibl.org 17 Darko Krec
dr Božo Krivokuća redovni profesor Medicinski fakultet bozo.krivokuca@med.unibl.org 17 dr Bozo Krivokuca
dr Zdenka Krivokuća redovni profesor Medicinski fakultet zdenka.krivokuca@med.unibl.org 051/234-101 17 saradnik dr Zdenka Krivokuca
dr Nenad Krstić redovni profesor Filološki fakultet nenad.krstic@flf.unibl.org 051/340-131 17 dr Nenad Krstic
dr Vlado Krunić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet vlado.krunic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vlado Krunic
dr Biljana Kukavica redovni profesor Prirodno-matematički fakultet biljana.kukavica@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Kukavica
dr Zoran Kukrić redovni profesor Tehnološki fakultet zoran.kukric@tf.unibl.org 051/434-369 lok 128 17 saradnik dr Zoran Kukric
dr Branimir Kuljanin redovni profesor Filozofski fakultet branimir.kuljanin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Branimir Kuljanin
dr Tatjana Kundaković - Vasović redovni profesor Medicinski fakultet tatjana.kundakovic@med.unibl.org 17 dr Tatjana Kundakovic - Vasovic
dr Aleksandar Lazarević redovni profesor Medicinski fakultet aleksandar.lazarevic@med.unibl.org 051/301-190 17 dr Aleksandar Lazarevic
dr Dragica Lazić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet dragica.lazic@pmf.unibl.org 17 dr Dragica Lazic
dr Milan Lečić redovni profesor Mašinski fakultet 00381/63/8147-310 17 dr Milan Lecic
dr Zagorka Lozanov-Crvenković redovni profesor Prirodno-matematički fakultet zagorka.lozanov-crvenkovic@pmf.unibl.org 17 dr Zagorka Lozanov-Crvenkovic
dr Darko Lukić redovni profesor Medicinski fakultet darko.lukic@med.unibl.org 053/241-129 17 dr Darko Lukic
dr Zoran Lukić redovni profesor Ekonomski fakultet zoran.lukic@ef.unibl.org 051/430-029 17 saradnik dr Zoran Lukic
dr Nenad Lučić redovni profesor Medicinski fakultet nenad.lucic@med.unibl.org 17 dr Nenad Lucic
dr Zoran Mavija redovni profesor Medicinski fakultet zoran.mavija@med.unibl.org 17 dr Zoran Mavija
dr Danijela Majstorović redovni profesor Filološki fakultet danijela.majstorovic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Danijela Majstorovic
dr Branka Maksimović redovni profesor Poljoprivredni fakultet branka.maksimovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Branka Maksimovic
dr Zoran Maksimović redovni profesor Akademija umjetnosti 17 dr Zoran Maksimovic
dr Milorad Maksimović redovni profesor Tehnološki fakultet milorad.maksimovic@tf.unibl.org 051/308-026 17 saradnik dr Milorad Maksimovic
dr Vladimir Malbašić redovni profesor Rudarski fakultet vladimir.malbasic@rf.unibl.org 052/234-142 17 saradnik dr Vladimir Malbasic
dr Mira Mandić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet mira.mandic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Mira Mandic
dr Draško Marinković redovni profesor Prirodno-matematički fakultet drasko.marinkovic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik dr Drasko Marinkovic
dr Petar Marić redovni profesor Elektrotehnički fakultet petar.maric@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Petar Maric
dr Slavko Marić redovni profesor Elektrotehnički fakultet slavko.maric@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Slavko Maric
dr Tatjana Marjanović redovni profesor Filološki fakultet tatjana.marjanovic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Tatjana Marjanovic
dr Željka Marjanović-Balaban redovni profesor Šumarski fakultet zeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zeljka Marjanovic-Balaban
dr Ivanka Marković redovni profesor Pravni fakultet ivanka.markovic@pf.unibl.org 051/339-051 17 saradnik dr Ivanka Markovic
dr Mihajlo Marković redovni profesor Poljoprivredni fakultet mihajlo.markovic@agro.unibl.org 051/330-915 17 saradnik dr Mihajlo Markovic
dr Amela Matavulj redovni profesor Medicinski fakultet amela.matavulj@med.unibl.org 051/234-121 17 saradnik dr Amela Matavulj
dr Milan Mataruga redovni profesor Šumarski fakultet milan.mataruga@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Milan Mataruga
dr Zoran Maunaga redovni profesor Šumarski fakultet zoran.maunaga@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Maunaga
dr Perica Macura redovni profesor Ekonomski fakultet perica.macura@ef.unibl.org 051/430-032 17 saradnik dr Perica Macura
dr Sanja Macura redovni profesor Filološki fakultet sanja.macura@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Sanja Macura
mr Miodrag Medigović redovni profesor Akademija umjetnosti 17 mr Miodrag Medigovic
Zijad Mehić redovni profesor Akademija umjetnosti zijad.mehic@au.unibl.org 17 Zijad Mehic
dr Ljiljana Mijović redovni profesor Pravni fakultet ljiljana.mijovic@pf.unibl.org 051/339-035 17 saradnik dr Ljiljana Mijovic
dr Dragan Mikavica redovni profesor Poljoprivredni fakultet dragan.mikavica@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Mikavica
dr Dragan Mikerević redovni profesor Ekonomski fakultet dragan.mikerevic@ef.unibl.org 051/430-016 17 saradnik dr Dragan Mikerevic
dr Ivan Mikov redovni profesor Medicinski fakultet 17 dr Ivan Mikov
dr Vesna Milankov redovni profesor Prirodno-matematički fakultet vesna.milankov@pmf.unibl.org 17 dr Vesna Milankov
dr Aleksandar Milašinović redovni profesor Mašinski fakultet aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org 051/433-064 17 saradnik dr Aleksandar Milasinovic
dr Dragan Milašinović redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.milasinovic@aggf.unibl.org 17 dr Dragan Milasinovic
mr Gorica Miletić-Omčikus redovni profesor Akademija umjetnosti gorica.miletic-omcikus@au.unibl.org 17 saradnik mr Gorica Miletic-Omcikus
dr Mira Milić redovni profesor Šumarski fakultet mira.milic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Mira Milic
dr Jela Milić Aškrabić redovni profesor Medicinski fakultet jela.milica.skrabic@med.unibl.org 17 dr Jela Milic Askrabic
dr Snježana Milićević redovni profesor Medicinski fakultet snjezana.milicevic@med.unibl.org 17 dr Snjezana Milicevic
dr Zdravko Milovanović redovni profesor Mašinski fakultet zdravko.milovanovic@mf.unibl.org 051/433-067 17 saradnik dr Zdravko Milovanovic
dr Siniša Miljković redovni profesor Medicinski fakultet sinisa.miljkovic@med.unibl.org 17 dr Sinisa Miljkovic
dr Dragoljub Mirjanić redovni profesor Medicinski fakultet dragoljub.mirjanic@med.unibl.org 17 saradnik dr Dragoljub Mirjanic
dr Željko Mirjanić redovni profesor Pravni fakultet zeljko.mirjanic@pf.unibl.org 051/339-046 17 saradnik dr Zeljko Mirjanic
dr Slađana Mirjanić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet sladjana.mirjanic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sladjana Mirjanic
dr Željko Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti zeljko.mitrovic@au.unibl.org 051/213-104 17 saradnik dr Zeljko Mitrovic
dr Zoran Mitrović redovni profesor Elektrotehnički fakultet zoran.mitrovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Zoran Mitrovic
mr Milutin Mladenović redovni profesor Akademija umjetnosti milutin.mladenovic@au.unibl.org 17 mr Milutin Mladenovic
dr Dragan Mlađan redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka 17 dr Dragan Mladjan
dr Nikola Mojović redovni profesor Pravni fakultet nikola.mojovic@pf.unibl.org 051/339-052 17 dr Nikola Mojovic
mr Zoran Nikolić redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.nikolic@au.unibl.org 17 saradnik mr Zoran Nikolic
dr Jasminka Nikolić redovni profesor Medicinski fakultet jasminka.nikolic@med.unibl.org 051/234-123 17 saradnik dr Jasminka Nikolic
dr Dragoljub Novaković redovni profesor Tehnološki fakultet dragoljub.novakovic@tf.unibl.org 051/465-032 17 dr Dragoljub Novakovic
dr Rodoljub Oljača redovni profesor Šumarski fakultet rodoljub.oljaca@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Rodoljub Oljaca
dr Aleksandar Ostojić redovni profesor Poljoprivredni fakultet aleksandar.ostojic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Ostojic
dr Saša Pavlović redovni profesor Akademija umjetnosti sasa.pavlovic@au.unibl.org 053/292-020 17 saradnik dr Sasa Pavlovic
dr Gordana Pavlović-Lažetić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet gordana.pavlovic-lazetic@pmf.unibl.org 17 dr Gordana Pavlovic-Lazetic
dr Milan Pantić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet milan.pantic@pmf.unibl.org 17 dr Milan Pantic
dr Petar Penda redovni profesor Filološki fakultet petar.penda@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Petar Penda
dr Miroslav Petković redovni profesor Medicinski fakultet miroslav.petkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Petkovic
dr Snežana Petković redovni profesor Mašinski fakultet snezana.petkovic@mf.unibl.org 051/433-008 17 saradnik dr Snezana Petkovic
Đorđe Petrović redovni profesor Akademija umjetnosti 17 Djordje Petrovic
dr Silvana Petrović redovni profesor Medicinski fakultet silvana.petrovic@med.unibl.org 17 dr Silvana Petrovic
dr Tatjana Pešić-Brđanin redovni profesor Elektrotehnički fakultet tatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Tatjana Pesic-Brdjanin
dr Nikola Poplašen redovni profesor Fakultet političkih nauka nikola.poplasen@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Nikola Poplasen
dr Vitomir Popović redovni profesor Pravni fakultet vitomir.popovic@pf.unibl.org 051/339-050 17 saradnik dr Vitomir Popovic
dr Goran Popović redovni profesor Ekonomski fakultet goran.popovic@ef.unibl.org 051/430-014 17 saradnik dr Goran Popovic
dr Luka Popović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet luka.popovic@pmf.unibl.org 17 dr Luka Popovic
dr Ranko Popović redovni profesor Filološki fakultet ranko.popovic@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Ranko Popovic
mr Snježana Popović-Vuleta redovni profesor Akademija umjetnosti snjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org 17 saradnik mr Snjezana Popovic-Vuleta
dr Snježana Popović-Pejičić redovni profesor Medicinski fakultet snjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org 17 saradnik dr Snjezana Popovic-Pejicic
dr Ivan Pravdić redovni profesor Akademija umjetnosti 17 dr Ivan Pravdic
dr Miroslav Pranić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet miroslav.pranic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Pranic
dr Jelica Predojević-Samardžić redovni profesor Medicinski fakultet jelica.predojevic-samardzic@med.unibl.org 17 dr Jelica Predojevic-Samardzic
dr Ljubiša Preradović redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Ljubisa Preradovic
dr Novo Pržulj redovni profesor Poljoprivredni fakultet novo.przulj@agro.unibl.org 17 saradnik dr Novo Przulj
dr Ira Prodanov Krajišnik redovni profesor Akademija umjetnosti 17 dr Ira Prodanov Krajisnik
dr Sanja Radanović redovni profesor Filološki fakultet sanja.radanovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Sanja Radanovic
dr Goran Radivojac redovni profesor Ekonomski fakultet goran.radivojac@ef.unibl.org 051/430-033 17 saradnik dr Goran Radivojac
dr Mirjana Rađenović redovni profesor Pravni fakultet mirjana.radjenovic@pf.unibl.org 051/339-021 17 saradnik dr Mirjana Radjenovic
dr Zvezdana Rajkovača redovni profesor Medicinski fakultet zvezdana.rajkovaca@med.unibl.org 051/219-977 17 dr Zvezdana Rajkovaca
dr Marko Rajčević redovni profesor Pravni fakultet marko.rajcevic@pf.unibl.org 051/339-054 17 dr Marko Rajcevic
dr Mirko Raković redovni profesor Medicinski fakultet mirko.rakovic@med.unibl.org 17 dr Mirko Rakovic
dr Ranka Račić redovni profesor Pravni fakultet ranka.racic@pf.unibl.org 051/339-064 17 dr Ranka Racic
dr Nela Rašeta Simović redovni profesor Medicinski fakultet nela.raseta@med.unibl.org 17 saradnik dr Nela Raseta Simovic
dr Miodrag Regodić redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet miodrag.regodic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Miodrag Regodic
dr Lazo Ristić redovni profesor Fakultet političkih nauka lazo.ristic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Lazo Ristic
dr Miroslav Rogić redovni profesor Mašinski fakultet miroslav.rogic@mf.unibl.org 051/433-006 17 saradnik dr Miroslav Rogic
mr Nemanja Savić redovni profesor Akademija umjetnosti nemanja.savic@au.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Savic
dr Snežana Savić redovni profesor Medicinski fakultet snezana.savic@med.unibl.org 17 dr Snezana Savic
dr Snežana Savić redovni profesor Pravni fakultet snezana.savic@pf.unibl.org 051/339-062 17 dr Snezana Savic
mr Svjetlana Salić Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti svjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Svjetlana Salic Mitrovic
dr Mladenko Sadžak redovni profesor Filološki fakultet mladenko.sadzak@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Mladenko Sadzak
dr Dragoljub Sekulović redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragoljub.sekulovic@aggf.unibl.org 17 dr Dragoljub Sekulovic
dr Tatjana Simić redovni profesor Medicinski fakultet tatjana.simic@med.unibl.org 17 dr Tatjana Simic
dr Miodrag Simović redovni profesor Pravni fakultet miodrag.simovic@pf.unibl.org 17 dr Miodrag Simovic
dr Slavica Sladojević redovni profesor Tehnološki fakultet slavica.sladojevic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Slavica Sladojevic
Veso Sovilj redovni profesor Akademija umjetnosti veso.sovilj@au.unibl.org 17 saradnik Veso Sovilj
dr Vesna Spasić-Jokić redovni profesor Elektrotehnički fakultet 17 dr Vesna Spasic-Jokic
dr Goran Spasojević redovni profesor Medicinski fakultet goran.spasojevic@med.unibl.org 17 saradnik dr Goran Spasojevic
dr Slobodan Spremo redovni profesor Medicinski fakultet slobodan.spremo@med.unibl.org 17 dr Slobodan Spremo
mr Nikola Srdić redovni profesor Akademija umjetnosti nikola.srdic@au.unibl.org 17 mr Nikola Srdic
dr Mirko Stanetić redovni profesor Medicinski fakultet mirko.stanetic@med.unibl.org 051/211-177 17 dr Mirko Stanetic
dr Stanko Stanić redovni profesor Ekonomski fakultet stanko.stanic@ef.unibl.org 051/430-011 17 saradnik dr Stanko Stanic
dr Milenko Stanković redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet milenko.stankovic@aggf.unibl.org 051/225-190 17 saradnik dr Milenko Stankovic
mr Ivica Stevanović redovni profesor Akademija umjetnosti ivica.stevanovic@au.unibl.org 17 mr Ivica Stevanovic
dr Svjetlana Stoisavljević Šatara redovni profesor Medicinski fakultet svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org 051/358-410 17 saradnik dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
dr Milan Stojaković redovni profesor Medicinski fakultet milan.stojakovic@med.unibl.org 051/339-033 17 dr Milan Stojakovic
dr Toplica Stojanović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta toplica.stojanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Toplica Stojanovic
dr Miloš Stojiljković redovni profesor Medicinski fakultet milos.stojiljkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Milos Stojiljkovic
dr Mirjana Stojisavljević redovni profesor Filološki fakultet mirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Mirjana Stojisavljevic
dr Mihajlo Stojčić redovni profesor Mašinski fakultet mihajlo.stojcic@mf.unibl.org 051/433-063 17 saradnik dr Mihajlo Stojcic
dr Dane Subošić redovni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka dane.subosic@kpa.edu.rs 051/333-603 17 dr Dane Subosic
dr Gordana Tešanović redovni profesor Medicinski fakultet gordana.tesanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Tesanovic
dr Drago Tešanović redovni profesor Filološki fakultet drago.tesanovic@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Drago Tesanovic
dr Mladen Todić redovni profesor Mašinski fakultet mladen.todic@mf.unibl.org 051/433-095 17 saradnik dr Mladen Todic
dr Vida Todorović redovni profesor Poljoprivredni fakultet vida.todorovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vida Todorovic
dr Zdravko Todorović redovni profesor Ekonomski fakultet zdravko.todorovic@ef.unibl.org 051/430-051 17 saradnik dr Zdravko Todorovic
dr Rajko Tomaš redovni profesor Ekonomski fakultet rajko.tomas@ef.unibl.org 051/430-030 17 saradnik dr Rajko Tomas
dr Ljiljana Topalić-Trivunović redovni profesor Tehnološki fakultet ljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org 051/434-370 lok. 130 17 saradnik dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
dr Radislav Tošić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet radislav.tosic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Radislav Tosic
dr Goran Trbić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet goran.trbic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Goran Trbic
dr Vladimir Turjačanin redovni profesor Filozofski fakultet vladimir.turjacanin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Vladimir Turjacanin
dr Goran Ćirović redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet goran.cirovic@aggf.unibl.org 17 dr Goran Cirovic
dr Jovan Ćulum redovni profesor Medicinski fakultet jovan.culum@med.unibl.org 17 dr Jovan Culum
dr Snežana Uletilović redovni profesor Medicinski fakultet snezana.uletilovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Uletilovic
dr Mato Uljarević redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mato.uljarevic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Mato Uljarevic
dr Dejan Filipović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet dejan.filipovic@pmf.unibl.org 17 dr Dejan Filipovic
dr Miodrag Hadžistević redovni profesor Mašinski fakultet miodrag.hadzistevic@mf.unibl.org 00381/63/8089-609 17 dr Miodrag Hadzistevic
Timea Hotić redovni profesor Akademija umjetnosti timea.hotic@au.unibl.org 051/358-824 17 saradnik Timea Hotic
dr Sandra Hotić-Lazarević redovni profesor Medicinski fakultet sandra.hotic-lazarevic@med.unibl.org 051/301-190 17 dr Sandra Hotic-Lazarevic
dr Snježana Hrnčić redovni profesor Poljoprivredni fakultet 17 dr Snjezana Hrncic
dr Dijana Crnjak redovni profesor Filološki fakultet dijana.crnjak@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Dijana Crnjak
mr Arsen Čarkić redovni profesor Akademija umjetnosti arsen.carkic@au.unibl.org 051/304-245 17 saradnik mr Arsen Carkic
dr Valerija Šaula redovni profesor Pravni fakultet valerija.saula@pf.unibl.org 051/339-061 17 saradnik dr Valerija Saula
dr Ljiljana Ševo redovni profesor Akademija umjetnosti ljiljana.sevo@au.unibl.org 051/240-110 17 saradnik dr Ljiljana Sevo
dr Ivan Šijaković redovni profesor Fakultet političkih nauka ivan.sijakovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Ivan Sijakovic
dr Ranko Škrbić redovni profesor Medicinski fakultet ranko.skrbic@med.unibl.org 051/234-117 17 saradnik dr Ranko Skrbic
dr Duško Šnjegota redovni profesor Ekonomski fakultet dusko.snjegota@ef.unibl.org 051/430-019 17 saradnik dr Dusko Snjegota
dr Sanja Špirić redovni profesor Medicinski fakultet sanja.spiric@med.unibl.org 17 dr Sanja Spiric
dr Mladen Šukalo redovni profesor Filološki fakultet mladen.sukalo@flf.unibl.org 051/340-132 17 saradnik dr Mladen Sukalo
dr Nada Šumatić redovni profesor Šumarski fakultet nada.sumatic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Nada Sumatic
mr Renata Agostini vanredni profesor Akademija umjetnosti renata.agostini@au.unibl.org 17 saradnik mr Renata Agostini
dr Milivoj Alanović vanredni profesor Filološki fakultet milivoj.alanovic@ff.uns.ac.rs 051/340-120 17 dr Milivoj Alanovic
dr Srđan Amidžić vanredni profesor Ekonomski fakultet srdjan.amidzic@ef.unibl.org 051/430-056 17 dr Srdjan Amidzic
mr Radoš Antonijević vanredni profesor Akademija umjetnosti rados.antonijevic@au.unibl.org 17 mr Rados Antonijevic
dr Biljana Antunović vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet biljana.antunovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Biljana Antunovic
dr Mirjana Arežina vanredni profesor Filološki fakultet mirjana.arezina@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Mirjana Arezina
dr Ljiljana Aćimović vanredni profesor Filološki fakultet ljiljana.acimovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Ljiljana Acimovic
dr Vinko Babić vanredni profesor Mašinski fakultet vinko.babic@mf.unibl.org 051/433-098 17 saradnik dr Vinko Babic
dr Živko Babić vanredni profesor Mašinski fakultet zivko.babic@mf.unibl.org 051/433-007 17 saradnik dr Zivko Babic
dr Davorin Bajić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet davorin.bajic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Davorin Bajic
dr Milica Balaban vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet milica.balaban@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Milica Balaban
dr Nada Banjac vanredni profesor Medicinski fakultet nada.banjac@med.unibl.org 17 dr Nada Banjac
Velimir Blanić vanredni profesor Akademija umjetnosti velimir.blanic@au.unibl.org 17 saradnik Velimir Blanic
dr Duško Bogdanić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dusko.bogdanic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Bogdanic
dr Aleksandar Borković vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet aleksandar.borkovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Aleksandar Borkovic
dr Svetlana Borojević vanredni profesor Filozofski fakultet svetlana.borojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Svetlana Borojevic
dr Tatjana Botić vanredni profesor Tehnološki fakultet tatjana.botic@tf.unibl.org 051/434-377 lok 139 17 saradnik dr Tatjana Botic
dr Zvonimir Bošković vanredni profesor Rudarski fakultet zvonimir.boskovic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Zvonimir Boskovic
dr Boško Branković vanredni profesor Filozofski fakultet bosko.brankovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Bosko Brankovic
dr Dražen Brđanin vanredni profesor Elektrotehnički fakultet drazen.brdjanin@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Drazen Brdjanin
dr Boro Bronza vanredni profesor Filozofski fakultet boro.bronza@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Boro Bronza
dr Jugoslav Brujić vanredni profesor Šumarski fakultet jugoslav.brujic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Jugoslav Brujic
dr Gordana Bukara-Radujković vanredni profesor Medicinski fakultet gordana.bukara-radujkovic@med.unibl.org 051/342-100 17 dr Gordana Bukara-Radujkovic
dr Dušanka Bundalo vanredni profesor Filozofski fakultet dusanka.bundalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Dusanka Bundalo
dr Tatjana Bućma vanredni profesor Medicinski fakultet tatjana.bucma@med.unibl.org 17 dr Tatjana Bucma
dr Ladislav Vasilišin vanredni profesor Tehnološki fakultet ladislav.vasilisin@tf.unibl.org 051/434-376 17 saradnik dr Ladislav Vasilisin
dr Dragana Vasiljević vanredni profesor Medicinski fakultet dragana.vasiljevic@med.unibl.org 17 dr Dragana Vasiljevic
dr Zoran Vasiljević vanredni profesor Pravni fakultet zoran.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-014 17 saradnik dr Zoran Vasiljevic
dr Dragiša Vasić vanredni profesor Filozofski fakultet dragisa.vasic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Dragisa Vasic
Drago Vejnović vanredni profesor Akademija umjetnosti drago.vejnovic@au.unibl.org 17 saradnik Drago Vejnovic
dr Antonija Verhaz vanredni profesor Medicinski fakultet antonija.verhaz@med.unibl.org 17 dr Antonija Verhaz
dr Dragana Vilić vanredni profesor Ekonomski fakultet dragana.vilic@ef.unibl.org 051/430-037 17 saradnik dr Dragana Vilic
dr Nataša Vilić vanredni profesor Filozofski fakultet natasa.vilic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Vilic
dr Vlastimir Vlatković vanredni profesor Medicinski fakultet vlastimir.vlatkovic@med.unibl.org 17 dr Vlastimir Vlatkovic
dr Milenko Vojvodić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta milenko.vojvodic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Milenko Vojvodic
dr Sarita Vujković vanredni profesor Akademija umjetnosti sarita.vujkovic@au.unibl.org 17 dr Sarita Vujkovic
dr Saša Vujnović vanredni profesor Medicinski fakultet sasa.vujnovic@med.unibl.org 051/234-100 17 dr Sasa Vujnovic
dr Đorđe Vuković vanredni profesor Fakultet političkih nauka djordje.vukovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Djordje Vukovic
dr Saša Vučenović vanredni profesor Ekonomski fakultet 051/430-037 17 saradnik dr Sasa Vucenovic
dr Siniša Vučenović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet sinisa.vucenovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Vucenovic
dr Igor Vučković vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta igor.vuckovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Igor Vuckovic
dr Vesna Gajanin vanredni profesor Medicinski fakultet vesna.gajanin@med.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Gajanin
dr Darija Gajić vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet darija.gajic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Darija Gajic
Draško Gajić vanredni profesor Akademija umjetnosti drasko.gajic@au.unibl.org 051/310-259 17 saradnik Drasko Gajic
dr Predrag Gajić vanredni profesor Ekonomski fakultet predrag.gajic@ef.unibl.org 051/430-010 17 dr Predrag Gajic
dr Gordana Gardašević vanredni profesor Elektrotehnički fakultet gordana.gardasevic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Gordana Gardasevic
dr Dragan Gačić vanredni profesor Šumarski fakultet 17 dr Dragan Gacic
dr Jasmina Gačić vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka 17 dr Jasmina Gacic
dr Branislav Gašić vanredni profesor Medicinski fakultet branislav.gasic@med.unibl.org 17 dr Branislav Gasic
mr Slavica Gluvić vanredni profesor Akademija umjetnosti slavica.gluvic@au.unibl.org 051/663-725 17 saradnik mr Slavica Gluvic
dr Mirjana Gnjatić vanredni profesor Medicinski fakultet mirjana.gnjatic@med.unibl.org 051/342-100 17 dr Mirjana Gnjatic
dr Sanja Gnjato vanredni profesor Medicinski fakultet sanja.gnjato@med.unibl.org 17 saradnik dr Sanja Gnjato
dr Darko Golić vanredni profesor Medicinski fakultet darko.golic@med.unibl.org 051/234-100 17 dr Darko Golic
dr Svetlana Goločorbin-Kon vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Svetlana Golocorbin-Kon
dr Dragojla Golub vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dragojla.golub@pmf.unibl.org 051/436-732 17 saradnik dr Dragojla Golub
dr Valentina Golubović Bugarski vanredni profesor Mašinski fakultet valentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org 051 433 061 17 saradnik dr Valentina Golubovic Bugarski
dr Zagorka Gospavić vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zagorka.gospavic@aggf.unibl.org 17 dr Zagorka Gospavic
dr Goran Grahovac vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.grahovac@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Grahovac
dr Aleksandra Grbić vanredni profesor Medicinski fakultet aleksandra.grbic@med.unibl.org 17 dr Aleksandra Grbic
dr Slavko Grbić vanredni profesor Medicinski fakultet slavko.grbic@med.unibl.org 17 dr Slavko Grbic
dr Sanja Grgić vanredni profesor Medicinski fakultet sanja.grgic@med.unibl.org 17 dr Sanja Grgic
dr Dragana Grujić vanredni profesor Tehnološki fakultet dragana.grujic@tf.unibl.org 051/434-364 lok 118 17 saradnik dr Dragana Grujic
dr Bojan Guzina vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta bojan.guzina@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Bojan Guzina
dr Jelena Gučević vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet jelena.gucevic@aggf.unibl.org 051/464-628 17 dr Jelena Gucevic
dr Biljana Davidović-Plavšić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet biljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Davidovic-Plavsic
dr Radoslav Dekić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet radoslav.dekic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Dekic
dr Duška Delić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet duska.delic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Duska Delic
dr Dragoslav Dobraš vanredni profesor Mašinski fakultet dragoslav.dobras@mf.unibl.org 051/433-062 17 saradnik dr Dragoslav Dobras
dr Radenko Dobraš vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta radenko.dobras@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Radenko Dobras
dr Mirko Dobrnjac vanredni profesor Mašinski fakultet mirko.dobrnjac@mf.unibl.org 051/433-060 17 saradnik dr Mirko Dobrnjac
dr Olivera Dolić vanredni profesor Medicinski fakultet olivera.dolic@med.unibl.org 17 saradnik dr Olivera Dolic
dr Aleksandra Dominović-Kovačević vanredni profesor Medicinski fakultet aleksandra.dominovic-kovacevic@med.unibl.org 17 dr Aleksandra Dominovic-Kovacevic
dr Ljiljana Došenović vanredni profesor Šumarski fakultet ljiljana.dosenovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Ljiljana Dosenovic
dr Ljiljana Drinić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet ljiljana.drinic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Drinic
dr Milica Drobac vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Milica Drobac
Goran Dujaković vanredni profesor Akademija umjetnosti goran.dujakovic@au.unibl.org 17 saradnik Goran Dujakovic
dr Vojislav Dukić vanredni profesor Šumarski fakultet vojislav.dukic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vojislav Dukic
dr Srđan Dušanić vanredni profesor Filozofski fakultet srdjan.dusanic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Srdjan Dusanic
dr Aleksandra Đeri vanredni profesor Medicinski fakultet aleksandra.djeri@med.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Djeri
mr Mladen Đukić vanredni profesor Akademija umjetnosti mladen.djukic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Djukic
dr Nemanja Đukić vanredni profesor Fakultet političkih nauka nemanja.djukic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Nemanja Djukic
dr Danijela Đukić Ćosić vanredni profesor Medicinski fakultet danijela.djukic-cosic@med.unibl.org 17 dr Danijela Djukic Cosic
dr Vesna Đurić vanredni profesor Fakultet političkih nauka vesna.djuric@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Vesna Djuric
dr Slaviša Đuričić vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Slavisa Djuricic
dr Mirjana Žabić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet mirjana.zabic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Mirjana Zabic
dr Vasilj Žarković vanredni profesor Ekonomski fakultet vasilj.zarkovic@ef.unibl.org 051/430-055 17 saradnik dr Vasilj Zarkovic
dr Rade Živković vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Rade Zivkovic
dr Saša Zeljković vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet sasa.zeljkovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Zeljkovic
dr Svjetlana Zeljković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet svjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Zeljkovic
dr Čedomir Zeljković vanredni profesor Elektrotehnički fakultet cedomir.zeljkovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Cedomir Zeljkovic
dr Ivana Zečević vanredni profesor Filozofski fakultet ivana.zecevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Ivana Zecevic
dr Radomir Zrnić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 17 saradnik dr Radomir Zrnic
dr Vesna Ivanišević vanredni profesor Medicinski fakultet vesna.ivanisevic@med.unibl.org 17 dr Vesna Ivanisevic
dr Vladimir Jakovljević vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Jakovljevic
dr Goran Janković vanredni profesor Akademija umjetnosti goran.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Goran Jankovic
dr Goran Janjić vanredni profesor Mašinski fakultet goran.janjic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 119 17 saradnik dr Goran Janjic
dr Nina Janjić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet nina.janjic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Nina Janjic
dr Svjetlana Janjić vanredni profesor Tehnološki fakultet svjetlana.janjic@tf.unibl.org 051/434-361 lok 145 17 saradnik dr Svjetlana Janjic
dr Nenad Jaćimović vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nenad.jacimovic@aggf.unibl.org 17 dr Nenad Jacimovic
dr Dijana Jelić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dijana.jelic@med.unibl.org 17 saradnik dr Dijana Jelic
dr Slaviša Jenjić vanredni profesor Filozofski fakultet slavisa.jenjic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slavisa Jenjic
dr Vladimir Jovanović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet vladimir.jovanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Jovanovic
dr Dragana Jovanović vanredni profesor Akademija umjetnosti 17 dr Dragana Jovanovic
dr Saša Jovanović vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.jovanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Jovanovic
dr Tatjana Jovanović-Cvetković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet tatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
Nataša Jokić vanredni profesor Akademija umjetnosti natasa.jokic@au.unibl.org 17 saradnik Natasa Jokic
dr Sanja Josifović-Elezović vanredni profesor Filološki fakultet sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Sanja Josifovic-Elezovic
dr Radenko Jotanović vanredni profesor Pravni fakultet radenko.jotanovic@pf.unibl.org 051/339-063 17 saradnik dr Radenko Jotanovic
mr Atila Kapitanj vanredni profesor Akademija umjetnosti atila.kapitalj@au.unibl.org 17 mr Atila Kapitanj
dr Marijana Kapović Solomun vanredni profesor Šumarski fakultet marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Marijana Kapovic Solomun
dr Tamara Karalić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta tamara.karalic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Tamara Karalic
dr Milena Karapetrović vanredni profesor Filozofski fakultet milena.karapetrovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Milena Karapetrovic
dr Nemanja Kašiković vanredni profesor Tehnološki fakultet nemanja.kasikovic@tf.unibl.org 051/465-032 17 dr Nemanja Kasikovic
dr Dalibor Kesić vanredni profesor Filološki fakultet dalibor.kesic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Dalibor Kesic
dr Peđa Kovačević vanredni profesor Medicinski fakultet pedja.kovacevic@med.unibl.org 17 dr Pedja Kovacevic
dr Slaviša Kovačević vanredni profesor Ekonomski fakultet slavisa.kovacevic@ef.unibl.org 051/430-028 17 saradnik dr Slavisa Kovacevic
dr Tamara Kovačević-Preradović vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Tamara Kovacevic-Preradovic
dr Dragomir Kozomara vanredni profesor Filološki fakultet dragomir.kozomara@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Dragomir Kozomara
dr Danijela Kondić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet danijela.kondic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Danijela Kondic
dr Sandra Kosić-Jeremić vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Sandra Kosic-Jeremic
dr Srđan Kostić vanredni profesor Rudarski fakultet srdjan.kostic@rf.unibl.org 052/241-660 17 dr Srdjan Kostic
mr Elena Kostić - Trepetova vanredni profesor Akademija umjetnosti elena.kostic@au.unibl.org 17 saradnik mr Elena Kostic - Trepetova
dr Milija Kraišnik vanredni profesor Mašinski fakultet milija.kraisnik@mf.unibl.org 065/644-395 17 saradnik dr Milija Kraisnik
dr Milenko Krajišnik vanredni profesor Ekonomski fakultet milenko.krajisnik@ef.unibl.org 051/430-049 17 saradnik dr Milenko Krajisnik
dr Igor Krnetić vanredni profesor Filozofski fakultet igor.krnetic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Igor Krnetic
dr Igor Krčmar vanredni profesor Elektrotehnički fakultet igor.krcmar@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Igor Krcmar
dr Aleksandar Kukrić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Kukric
dr Siniša Kurteš vanredni profesor Ekonomski fakultet sinisa.kurtes@ef.unibl.org 051/430-056 17 saradnik dr Sinisa Kurtes
dr Goran Lazović vanredni profesor Mašinski fakultet 00381/63/315-869 17 dr Goran Lazovic
dr Siniša Lakić vanredni profesor Filozofski fakultet sinisa.lakic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sinisa Lakic
dr Goran Latinović vanredni profesor Filozofski fakultet goran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 780 17 saradnik dr Goran Latinovic
dr Tihomir Latinović vanredni profesor Mašinski fakultet tihomir.latinovic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 123 17 saradnik dr Tihomir Latinovic
dr Zora Levi vanredni profesor Tehnološki fakultet zora.levi@tf.unibl.org 051/434-366 17 saradnik dr Zora Levi
dr Ljubo Lepir vanredni profesor Fakultet političkih nauka ljubo.lepir@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Ljubo Lepir
dr Svjetlana Lolić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet svjetlana.lolic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Lolic
dr Biljana Lubarda vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet biljana.lubarda@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Lubarda
dr Radana Lukajić vanredni profesor Filološki fakultet radana.lukajic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik dr Radana Lukajic
dr Bogdan Lukić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet bogdan.lukic@pmf.unibl.org 17 dr Bogdan Lukic
dr Sanja Ljubišić vanredni profesor Filozofski fakultet sanja.ljubisic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Ljubisic
dr Adriana Ljubojević vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta adriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Adriana Ljubojevic
dr Vesna Ljubojević vanredni profesor Medicinski fakultet vesna.ljubojevic@med.unibl.org 051/318-650 17 dr Vesna Ljubojevic
dr Milka Mavija vanredni profesor Medicinski fakultet milka.mavija@med.unibl.org 17 dr Milka Mavija
dr Slobodan Majstorović vanredni profesor Rudarski fakultet slobodan.majstorovic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Slobodan Majstorovic
dr Tanja Maksimović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet tanja.maksimovic@pmf.unibl.org 051/439-351 17 saradnik dr Tanja Maksimovic
dr Borislav Malinović vanredni profesor Tehnološki fakultet borislav.malinovic@tf.unibl.org 051/434-365 lok 120 17 saradnik dr Borislav Malinovic
dr Snježana Mandić vanredni profesor Tehnološki fakultet snjezana.mandic@tf.unibl.org 051/434-375 lok 133 17 saradnik dr Snjezana Mandic
mr Leonila Marić vanredni profesor Akademija umjetnosti leonila.jocic@au.unibl.org 051/313-642 17 saradnik mr Leonila Maric
mr Nemanja Marjanović vanredni profesor Akademija umjetnosti nemanja.marjanovic@au.unibl.org 17 mr Nemanja Marjanovic
dr Dimitrije Marković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet dimitrije.markovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dimitrije Markovic
mr Nenad Marković vanredni profesor Akademija umjetnosti 17 mr Nenad Markovic
dr Dušanka Marčetić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dusanka.marcetic-lekic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusanka Marcetic
dr Dragan Matić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dragan.matic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Matic
dr Marija Matić vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Marija Matic
dr Petar Matić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet petar.matic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Petar Matic
mr Mladen Matović vanredni profesor Akademija umjetnosti mladen.matovic@au.unibl.org 17 mr Mladen Matovic
dr Dragan Macanović vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.macanovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Macanovic
dr Nebojša Macanović vanredni profesor Fakultet političkih nauka nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Nebojsa Macanovic
dr Irena Medar-Tanjga vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet irena.medar-tanjga@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Irena Medar-Tanjga
dr Brane Mikanović vanredni profesor Filozofski fakultet brane.mikanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Brane Mikanovic
dr Dejan Mikerević vanredni profesor Ekonomski fakultet dejan.mikerevic@ef.unibl.org 051/430-047 17 saradnik dr Dejan Mikerevic
dr Igor Milinković vanredni profesor Pravni fakultet igor.milinkovic@pf.unibl.org 051/339-025 17 saradnik dr Igor Milinkovic
dr Ljiljana Milić Marković vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.org 17 dr Ljiljana Milic Markovic
dr Branko Milovanović vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet branko.milovanovic@aggf.unibl.org 17 dr Branko Milovanovic
dr Brankica Milojević vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet brankica.milojevic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Brankica Milojevic
dr Aleksej Milošević vanredni profesor Rudarski fakultet aleksej.milosevic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Aleksej Milosevic
dr Borivoje Milošević vanredni profesor Filozofski fakultet borivoje.milosevic@ff.unibl.org 051/ 322-780 17 saradnik dr Borivoje Milosevic
mr Tatjana Milošević-Mijanović vanredni profesor Akademija umjetnosti 17 mr Tatjana Milosevic-Mijanovic
dr Igor Milunović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet igor.milunovic@pmf.unibl.org 17 dr Igor Milunovic
mr Mladen Miljanović vanredni profesor Akademija umjetnosti mladen.miljanovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Miljanovic
dr Vladan Mirjanić vanredni profesor Medicinski fakultet vladan.mirjanic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vladan Mirjanic
dr Goran Mirjanić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet goran.mirjanic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Goran Mirjanic
dr Siniša Mitrić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet sinisa.mitric@agro.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Mitric
dr Tatjana Mihajlović vanredni profesor Filozofski fakultet tatjana.mihajlovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tatjana Mihajlovic
dr Vesna Mrdalj vanredni profesor Poljoprivredni fakultet vesna.mrdalj@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Mrdalj
dr Uroš Nedeljković vanredni profesor Tehnološki fakultet uros.nedeljkovic@tf.unibl.org 051/465-032 17 dr Uros Nedeljkovic
dr Lana Nežić vanredni profesor Medicinski fakultet lana.nezic@med.unibl.org 17 saradnik dr Lana Nezic
dr Zorica Nikitović vanredni profesor Filološki fakultet zorica.nikitovic@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Zorica Nikitovic
dr Vera Nikolić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet 17 dr Vera Nikolic
dr Milijana Okilj vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 dr Milijana Okilj
mr Ivan Otašević vanredni profesor Akademija umjetnosti ivan.otasevic@au.unibl.org 17 saradnik mr Ivan Otasevic
dr Verica Pavlić vanredni profesor Medicinski fakultet verica.pavlic@med.unibl.org 17 dr Verica Pavlic
dr Biljana Pavlović vanredni profesor Filozofski fakultet biljana.pavlovic@ff.unibl.org 17 dr Biljana Pavlovic
dr Jelenka Pandurević vanredni profesor Filološki fakultet jelenka.pandurevic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Jelenka Pandurevic
dr Dragica Panić Kašanski vanredni profesor Akademija umjetnosti dragica.panic-kasanski@au.unibl.org 17 saradnik dr Dragica Panic Kasanski
dr Saša Papuga vanredni profesor Tehnološki fakultet sasa.papuga@tf.unibl.org 051/465-032 lok109 17 saradnik dr Sasa Papuga
dr Smiljana Paraš vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet smiljana.paras@pmf.unibl.org 051/371-464 17 saradnik dr Smiljana Paras
dr Boris Pašalić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet boris.pasalic@agro.unibl.org 17 dr Boris Pasalic
dr Milena Pašić vanredni profesor Filozofski fakultet milena.pasic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Milena Pasic
dr Duško Pevulja vanredni profesor Filološki fakultet dusko.pevulja@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Dusko Pevulja
dr Uroš Pena vanredni profesor Pravni fakultet 051/339-024 17 dr Uros Pena
dr Ranka Perić-Romić vanredni profesor Fakultet političkih nauka ranka.peric-romic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Ranka Peric-Romic
dr Saša Petković vanredni profesor Ekonomski fakultet sasa.petkovic@ef.unibl.org 051/430-057 17 saradnik dr Sasa Petkovic
dr Aleksandra Petrašević vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Petrasevic
dr Borko Petrović vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta borko.petrovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Borko Petrovic
dr Jagoda Petrović vanredni profesor Fakultet političkih nauka jagoda.petrovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Jagoda Petrovic
dr Rada Petrović vanredni profesor Tehnološki fakultet rada.petrovic@tf.unibl.org 051/434-379 lok 126 17 saradnik dr Rada Petrovic
dr Dušica Pešević vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dusica.pesevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusica Pesevic
dr Jelena Poljašević vanredni profesor Ekonomski fakultet jelena.poljasevic@ef.unibl.org 051/430-041 17 saradnik dr Jelena Poljasevic
dr Nenad Ponorac vanredni profesor Medicinski fakultet nenad.ponorac@med.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Ponorac
dr Strain Posavljak vanredni profesor Mašinski fakultet strain.posavljak@mf.unibl.org 051/433-091 17 saradnik dr Strain Posavljak
dr Tamara Pribišev-Beleslin vanredni profesor Filozofski fakultet tamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tamara Pribisev-Beleslin
dr Slobodanka Prtija vanredni profesor Filozofski fakultet slobodanka.prtija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slobodanka Prtija
Dragana Purković-Macan vanredni profesor Akademija umjetnosti dragana.purkovic-macan@au.unibl.org 17 saradnik Dragana Purkovic-Macan
dr Stevo Pucar vanredni profesor Ekonomski fakultet stevo.pucar@ef.unibl.org 051/430-038 17 saradnik dr Stevo Pucar
Vladimir Puškaš vanredni profesor Akademija umjetnosti 17 Vladimir Puskas
dr Sanja Radetić-Lovrić vanredni profesor Filozofski fakultet sanja.radetic-lovric@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Radetic-Lovric
dr Vojo Radić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet vojo.radic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vojo Radic
dr Darko Radić vanredni profesor Pravni fakultet darko.radic@pf.unibl.org 051/339-003 17 saradnik dr Darko Radic
dr Ljubomir Radoš vanredni profesor Poljoprivredni fakultet ljubomir.rados@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ljubomir Rados
mr Branka Radošević-Mitrović vanredni profesor Akademija umjetnosti branka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Branka Radosevic-Mitrovic
dr Vladana Rajaković Ognjanović vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vladana.rajakovic-ognjanovic@aggf.unibl.org 17 dr Vladana Rajakovic Ognjanovic
dr Zoran Rajilić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet zoran.rajilic@pmf.unibl.org 051/302-874 17 saradnik dr Zoran Rajilic
dr Vesna Rajčević vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet vesna.rajcevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Rajcevic
dr Željko Račić vanredni profesor Ekonomski fakultet zeljko.racic@ef.unibl.org 051/430-046 17 saradnik dr Zeljko Racic
dr Vladimir Risojević vanredni profesor Elektrotehnički fakultet vladimir.risojevic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Vladimir Risojevic
dr Branka Rodić-Grabovac vanredni profesor Tehnološki fakultet branka.rodic-grabovac@tf.unibl.org 051/434-358 lok 110 17 saradnik dr Branka Rodic-Grabovac
dr Gordana Rokvić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet gordana.rokvic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Rokvic
dr Aleksandar Savanović vanredni profesor Fakultet političkih nauka aleksandar.savanovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Aleksandar Savanovic
dr Željko Savanović vanredni profesor Filozofski fakultet zeljko.savanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zeljko Savanovic
dr Aleksandar Savić vanredni profesor Tehnološki fakultet aleksandar.savic@tf.unibl.org 051/434-372 lok 146 17 saradnik dr Aleksandar Savic
dr Đorđe Savić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet djordje.savic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Djordje Savic
dr Matej Savić vanredni profesor Fakultet političkih nauka matej.savic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Matej Savic
dr Nebojša Savić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet nebojsa.savic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nebojsa Savic
mr Dunja Simić vanredni profesor Akademija umjetnosti dunja.simic@au.unibl.org 17 saradnik mr Dunja Simic
dr Vlade Simović vanredni profesor Fakultet političkih nauka vlade.simovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Vlade Simovic
dr Slobodan Simović vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta slobodan.simovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Simovic
dr Nenad Simonović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet nenad.simonovic@pmf.unibl.org 17 dr Nenad Simonovic
dr Margareta Skopljak vanredni profesor Filozofski fakultet margareta.skopljak@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Margareta Skopljak
dr Igor Sladojević vanredni profesor Medicinski fakultet igor.sladojevic@med.unibl.org 051-234-131 17 saradnik dr Igor Sladojevic
dr Aranđel Smiljanić vanredni profesor Filozofski fakultet arandjel.smiljanic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Arandjel Smiljanic
dr Platon Sovilj vanredni profesor Mašinski fakultet 00381/36/181-4793 17 dr Platon Sovilj
mr Predrag Solomun vanredni profesor Akademija umjetnosti predrag.solomun@au.unibl.org 17 saradnik mr Predrag Solomun
dr Mira Spremo vanredni profesor Medicinski fakultet mira.spremo@med.unibl.org 17 dr Mira Spremo
dr Svjetlana Sredić vanredni profesor Rudarski fakultet svjetlana.sredic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Sredic
dr Kosana Stanetić vanredni profesor Medicinski fakultet kosana.stanetic@med.unibl.org 17 dr Kosana Stanetic
dr Zoran Stanivuković vanredni profesor Šumarski fakultet zoran.stanivukovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Stanivukovic
dr Tanja Stanković - Janković vanredni profesor Filozofski fakultet tanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Tanja Stankovic - Jankovic
dr Predrag Stefanov vanredni profesor Elektrotehnički fakultet 17 dr Predrag Stefanov
dr Gordana Stefanovski vanredni profesor Medicinski fakultet gordana.stefanovski@med.unibl.org 17 dr Gordana Stefanovski
dr Zdrava Stojanović vanredni profesor Pravni fakultet zdrava.stojanovic@pf.unibl.org 051/339-048 17 saradnik dr Zdrava Stojanovic
dr Zlatan Stojanović vanredni profesor Medicinski fakultet zlatan.stojanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zlatan Stojanovic
dr Lazar Stojanović vanredni profesor Rudarski fakultet lazar.stojanovic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Lazar Stojanovic
dr Ljiljana Suručić vanredni profesor Medicinski fakultet ljiljana.surucic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Surucic
dr Daliborka Tadić vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Daliborka Tadic
dr Zorana Tanasić vanredni profesor Mašinski fakultet zorana.tanasic@mf.unibl.org 051/433-003 17 saradnik dr Zorana Tanasic
dr Zoran Tatić vanredni profesor Medicinski fakultet zoran.tatic@med.unibl.org 17 dr Zoran Tatic
dr Gorana Tešanović vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta gorana.tesanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Gorana Tesanovic
dr Gordana Tica vanredni profesor Mašinski fakultet gordana.tica@mf.unibl.org 051/433-039 17 saradnik dr Gordana Tica
dr Dijana Tica vanredni profesor Filološki fakultet dijana.tica@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Dijana Tica
dr Milan Tica vanredni profesor Mašinski fakultet milan.tica@mf.unibl.org 051/433-039 17 saradnik dr Milan Tica
dr Igor Todorović vanredni profesor Ekonomski fakultet igor.todorovic@ef.unibl.org 051/430-066 17 saradnik dr Igor Todorovic
dr Marina Tomović vanredni profesor Medicinski fakultet 17 dr Marina Tomovic
dr Radule Tošović vanredni profesor Rudarski fakultet radule.tosovic@rf.unibl.org 052/241-660 17 dr Radule Tosovic
dr Jelena Trivić vanredni profesor Ekonomski fakultet jelena.trivic@ef.unibl.org 051/460-022 17 saradnik dr Jelena Trivic
dr Srđa Trifković vanredni profesor Fakultet političkih nauka srdja.trifkovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 dr Srdja Trifkovic
Dejan Trkulja vanredni profesor Akademija umjetnosti dejan.trkulja@au.unibl.org 17 saradnik Dejan Trkulja
dr Duško Trninić vanredni profesor Fakultet političkih nauka dusko.trninic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Dusko Trninic
dr Slavica Tutnjević vanredni profesor Filozofski fakultet slavica.tutnjevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Slavica Tutnjevic
dr Momir Ćelić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet momir.celic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Momir Celic
dr Mira Ćuk vanredni profesor Fakultet političkih nauka mira.cuk@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Mira Cuk
mr Mario Ćulum vanredni profesor Akademija umjetnosti mario.culum@au.unibl.org 17 saradnik mr Mario Culum
dr Aleksandra Figurek vanredni profesor Poljoprivredni fakultet aleksandra.figurek@agro.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Figurek
dr Aleksandra Hadžić vanredni profesor Filozofski fakultet aleksandra.hadzic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Hadzic
dr Miljan Cvetković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet miljan.cvetkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Miljan Cvetkovic
dr Saša Čvoro vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sasa.cvoro@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Sasa Cvoro
dr Đorđe Čekrlija vanredni profesor Filozofski fakultet djordje.cekrlija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Djordje Cekrlija
dr Đorđe Čiča vanredni profesor Mašinski fakultet djordje.cica@mf.unibl.org 051/433-068 17 saradnik dr Djordje Cica
dr Metod Črešnar vanredni profesor Tehnološki fakultet metod.cresnar@tf.unibl.org 051/465-032 17 dr Metod Cresnar
mr Sonja Čule vanredni profesor Akademija umjetnosti sonja.cule@au.unibl.org 17 saradnik mr Sonja Cule
dr Željka Šajin vanredni profesor Filozofski fakultet zeljka.sajin@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Zeljka Sajin
dr Slavko Šajić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet slavko.sajic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Slavko Sajic
dr Mile Šikman vanredni profesor Fakultet bezbjednosnih nauka mile.sikman@pf.unibl.org 051/339-024 17 dr Mile Sikman
dr Aleksandra Šindić-Radić vanredni profesor Filozofski fakultet aleksandra.sindic-radic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Sindic-Radic
dr Siniša Škondrić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet sinisa.skondric@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Skondric
dr Saša Šmulja vanredni profesor Filološki fakultet sasa.smulja@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Sasa Smulja
dr Boris Šobot vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet 17 dr Boris Sobot
dr Miloš Šolaja vanredni profesor Fakultet političkih nauka milos.solaja@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Milos Solaja
dr Dragana Šćepović vanredni profesor Fakultet političkih nauka dragana.scepovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Dragana Scepovic
dr Vesna Šućur Janjetović vanredni profesor Fakultet političkih nauka vesna.sucur-janjetovic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Vesna Sucur Janjetovic
dr Stefano Sacha Adamo docent Filološki fakultet stefano.adamo@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Stefano Sacha Adamo
dr Maria Fornari docent Filološki fakultet maria.fornari@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Maria Fornari
dr Massimiliano Malavasi docent Filološki fakultet 051/340-141 17 saradnik dr Massimiliano Malavasi
dr Dubravko Aleksić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dubravko.aleksic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Dubravko Aleksic
dr Ljiljana Amidžić docent Medicinski fakultet ljiljana.amidzic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Amidzic
dr Marina Antić docent Institut za genetičke resurse 18 saradnik dr Marina Antic
dr Marijana Arapović-Savić docent Medicinski fakultet marijana.arapovic-savic@med.unibl.org 17 saradnik dr Marijana Arapovic-Savic
dr Adriana Arbutina docent Medicinski fakultet adriana.arbutina@med.unibl.org 17 saradnik dr Adriana Arbutina
dr Radmila Arbutina docent Medicinski fakultet radmila.arbutina@med.unibl.org 17 saradnik dr Radmila Arbutina
dr Boris Babić docent Filozofski fakultet boris.babic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Boris Babic
dr Mladen Banjanin docent Elektrotehnički fakultet 17 dr Mladen Banjanin
dr Slavojka Beštić-Bronza docent Filozofski fakultet slavojka.bestic-bronza@ff.unibl.org 051/322-780 17 dr Slavojka Bestic-Bronza
mr Ozrenka Bjelobrk-Babić docent Filozofski fakultet ozrenka.bjelobrk-babic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Ozrenka Bjelobrk-Babic
dr Borislava Blagojević docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet borislava.blagojevic@aggf.unibl.org 17 dr Borislava Blagojevic
dr Dragana Blagojević docent Prirodno-matematički fakultet dragana.blagojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Blagojevic
dr Zoran Borović docent Ekonomski fakultet zoran.borovic@ef.unibl.org 051/430-023 17 saradnik dr Zoran Borovic
dr Stevo Borojević docent Mašinski fakultet stevo.borojevic@mf.unibl.org 051/433-066 17 saradnik dr Stevo Borojevic
dr Borut Bosančić docent Poljoprivredni fakultet borut.bosancic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Borut Bosancic
dr Nemanja Branisavljević docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 dr Nemanja Branisavljevic
dr Milena Brkić docent Medicinski fakultet milena.brkic@med.unibl.org 051/342-100 17 dr Milena Brkic
dr Gordana Broćeta docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet gordana.broceta@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Gordana Broceta
Anja Bundalo docent Filološki fakultet anja.bundalo@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Anja Bundalo
dr Milijana Buha docent Pravni fakultet milijana.buha@pf.unibl.org 051/339-012 17 saradnik dr Milijana Buha
dr Bojana Vasiljević Poljašević docent Pravni fakultet bojana.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-042 17 saradnik dr Bojana Vasiljevic Poljasevic
dr Novak Vasić docent Medicinski fakultet 17 dr Novak Vasic
dr Valentina Veselinović docent Medicinski fakultet valentina.veselinovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Valentina Veselinovic
Bojan Vlaški docent Pravni fakultet bojan.vlaski@pf.unibl.org 051/339-039 17 saradnik Bojan Vlaski
dr Biljana Vojvodić docent Mašinski fakultet 065/831-483 17 dr Biljana Vojvodic
dr Nevenko Vranješ docent Fakultet političkih nauka nevenko.vranjes@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nevenko Vranjes
dr Žana Vrućinić docent Fakultet bezbjednosnih nauka zana.vrucinic@fbn.unibl.org 051/333-614 17 saradnik dr Zana Vrucinic
dr Tijana Vujičić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet tijana.vujicic@aggf.unibl.org 051/466-220 17 saradnik dr Tijana Vujicic
dr Milorad Vujnić docent Medicinski fakultet 17 saradnik dr Milorad Vujnic
dr Željko Vukić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.vukic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Vukic
dr Boško Vuković docent Rudarski fakultet 17 dr Bosko Vukovic
dr Zoran Vukojević docent Medicinski fakultet zoran.vukojevic@med.unibl.org 051/586-981 17 dr Zoran Vukojevic
mr Goran Vučić docent Tehnološki fakultet goran.vucic@tf.unibl.org 051/434-376 lok 123 17 saradnik mr Goran Vucic
dr Žarko Gagić docent Medicinski fakultet zarko.gagic@med.unibl.org 17 saradnik dr Zarko Gagic
dr Jovan Galić docent Elektrotehnički fakultet jovan.galic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Jovan Galic
dr Dragan Gligorić docent Ekonomski fakultet dragan.gligoric@ef.unibl.org 051/430-043 17 saradnik dr Dragan Gligoric
dr Suzana Gotovac-Atlagić docent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik dr Suzana Gotovac-Atlagic
Jasna Grahovac docent Akademija umjetnosti jasna.grahovac@au.unibl.org 17 saradnik Jasna Grahovac
Jelena Grubor docent Akademija umjetnosti jelena.manojlovic@au.unibl.org 17 saradnik Jelena Grubor
dr Bojana Grujić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet bojana.grujic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Bojana Grujic
mr Gordana Grujić docent Akademija umjetnosti gordana.grujic@au.unibl.org 17 saradnik mr Gordana Grujic
dr Milan Gužvica docent Fakultet bezbjednosnih nauka milan.guzvica@fbn.unibl.org 051/333-618 17 saradnik dr Milan Guzvica
dr Gordana Guzijan docent Medicinski fakultet 17 dr Gordana Guzijan
dr Vanja Daničić docent Šumarski fakultet vanja.danicic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vanja Danicic
dr Dragoljub Dimitrijević docent Prirodno-matematički fakultet dragoljub.dimitrijevic@pmf.unibl.org 17 dr Dragoljub Dimitrijevic
dr Strahinja Dimitrijević docent Filozofski fakultet strahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Strahinja Dimitrijevic
dr Dejan Dmitrović docent Prirodno-matematički fakultet dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dejan Dmitrovic
mr Dragana Došenović docent Ekonomski fakultet dragana.dosenovic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik mr Dragana Dosenovic
dr Dragica Draganović docent Medicinski fakultet dragica.draganovic@med.unibl.org 051/585-564 17 dr Dragica Draganovic
dr Pavle Dragičević docent Filozofski fakultet pavle.dragicevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Pavle Dragicevic
mr Borjana Dragičević-Mrđa docent Akademija umjetnosti borjana.mrdja@au.unibl.org 17 saradnik mr Borjana Dragicevic-Mrdja
Miroslav Drljača docent Filozofski fakultet 17 saradnik Miroslav Drljaca
dr Snježana Dupljanin docent Prirodno-matematički fakultet snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Snjezana Dupljanin
dr Branka Đajić-Čančarević docent Medicinski fakultet branka.djajic-cancarevic@med.unibl.org 17 dr Branka Djajic-Cancarevic
dr Mirjana Đermanović docent Medicinski fakultet 17 dr Mirjana Djermanovic
dr Maja Đilas docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.djilas@aggf.unibl.org 051/314-079 17 saradnik dr Maja Djilas
dr Manja Đurić Džakić docent Fakultet političkih nauka manja.djuric@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Manja Djuric Dzakic
dr Ognjen Erić docent Ekonomski fakultet ognjen.eric@ef.unibl.org 051/430-014 17 dr Ognjen Eric
dr Neda Živak docent Prirodno-matematički fakultet neda.zivak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Neda Zivak
mr Matea Zlatković Radaković docent Ekonomski fakultet 051/430-046 17 saradnik mr Matea Zlatkovic Radakovic
dr Branka Zolak Poljašević docent Ekonomski fakultet branka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik dr Branka Zolak Poljasevic
dr Dijana Zrnić docent Pravni fakultet dijana.zrnic@pf.unibl.org 051/339-034 17 saradnik dr Dijana Zrnic
dr Željko Ivanović docent Elektrotehnički fakultet zeljko.ivanovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Ivanovic
dr Svjetlana Ivanović docent Pravni fakultet 051/339-064 17 dr Svjetlana Ivanovic
Maja Ilić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.ilic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Maja Ilic
dr Aleksandar Janković docent Fakultet političkih nauka aleksandar.jankovic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Aleksandar Jankovic
dr Dejan Janković docent Akademija umjetnosti dejan.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Dejan Jankovic
dr Ognjenka Janković docent Medicinski fakultet ognjenka.jankovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ognjenka Jankovic
dr Ljiljana Jerković docent Filozofski fakultet ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Jerkovic
dr Dragomir Jovičić docent Fakultet bezbjednosnih nauka dragomir.jovicic@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik dr Dragomir Jovicic
dr Željana Jovičić docent Ekonomski fakultet zeljana.jovicic@ef.unibl.org 051/430-064 17 saradnik dr Zeljana Jovicic
dr Ognjen Joldžić docent Elektrotehnički fakultet ognjen.joldzic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Ognjen Joldzic
dr Mirela Kajkut Zeljković docent Institut za genetičke resurse mirela.kajkut@igr.unibl.org 17 saradnik dr Mirela Kajkut Zeljkovic
dr Aleksandar Kartelj docent Prirodno-matematički fakultet 17 dr Aleksandar Kartelj
dr Irena Kasagić Vujanović docent Medicinski fakultet irena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Irena Kasagic Vujanovic
dr Bojan Knežević docent Mašinski fakultet bojan.knezevic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 147,164 17 saradnik dr Bojan Knezevic
dr Mladen Knežić docent Elektrotehnički fakultet mladen.knezic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Mladen Knezic
dr Sanja Kobilj Ćuić docent Filološki fakultet sanja.kobilj@flf.unibl.org 051/340-141 17 saradnik dr Sanja Kobilj Cuic
dr Zorana Kovačević docent Filološki fakultet zorana.kovacevic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Zorana Kovacevic
dr Željka Kojić docent Medicinski fakultet 17 saradnik dr Zeljka Kojic
dr Ivana Koleška docent Poljoprivredni fakultet 17 saradnik dr Ivana Koleska
dr Dragan Korać docent Prirodno-matematički fakultet 17 dr Dragan Korac
dr Aleksandra Kostadinović-Račić docent Filozofski fakultet aleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Aleksandra Kostadinovic-Racic
dr Milovan Kotur docent Mašinski fakultet milovan.kotur@mf.unibl.org 051/433-099 17 saradnik dr Milovan Kotur
mr Milan Krajnović docent Akademija umjetnosti milan.krajnovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milan Krajnovic
dr Anđelka Krstanović-Janković docent Filološki fakultet andjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Andjelka Krstanovic-Jankovic
dr Mijana Kuburić Macura docent Filološki fakultet mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Mijana Kuburic Macura
dr Irena Kuzmanović Radman docent Medicinski fakultet irena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org 17 saradnik dr Irena Kuzmanovic Radman
mr Anđela Kuprešanin Vukelić docent Fakultet političkih nauka andjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik mr Andjela Kupresanin Vukelic
dr Ognjen Kurteš docent Filološki fakultet 17 dr Ognjen Kurtes
dr Saša Laketa docent Filozofski fakultet sasa.laketa@ff.unibl.org 051/322--780 17 saradnik dr Sasa Laketa
dr Željko Lakić docent Poljoprivredni fakultet 17 dr Zeljko Lakic
dr Velibor Lalić docent Fakultet bezbjednosnih nauka velibor.lalic@fbn.unibl.org 051/333-644 17 saradnik dr Velibor Lalic
dr Duško Lepir docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dusko.lepir@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Lepir
dr Miloš Ljubojević docent Elektrotehnički fakultet 17 dr Milos Ljubojevic
dr Snježana Maksimović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet snjezana.maksimovic@etf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Snjezana Maksimovic
dr Milanko Maksić docent Medicinski fakultet 17 dr Milanko Maksic
dr Dragana Malivuk Gak docent Prirodno-matematički fakultet dragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Malivuk Gak
dr Miroslav Malinović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet miroslav.malinovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Malinovic
dr Zoran Maličević docent Poljoprivredni fakultet zoran.malicevic@agro.fabl.org 17 saradnik dr Zoran Malicevic
dr Maja Manojlović docent Prirodno-matematički fakultet maja.manojlovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Maja Manojlovic
dr Slavko Manojlović docent Medicinski fakultet 17 dr Slavko Manojlovic
dr Saša Marin docent Medicinski fakultet 17 saradnik dr Sasa Marin
dr Biljana Marić docent Filološki fakultet biljana.maric@flf.unibl.org 051/340-142 17 dr Biljana Maric
dr Tatjana Marić docent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik dr Tatjana Maric
dr Zlata Marjanović docent Akademija umjetnosti 17 saradnik dr Zlata Marjanovic
dr Vanda Marković Peković docent Medicinski fakultet 17 saradnik dr Vanda Markovic Pekovic
Goran Marošević docent Medicinski fakultet 17 Goran Marosevic
dr Dane Marčeta docent Šumarski fakultet dane.marceta@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Dane Marceta
dr Mirjana Marčetić docent Medicinski fakultet 17 dr Mirjana Marcetic
dr Jovica Mikić docent Filološki fakultet jovica.mikic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik dr Jovica Mikic
dr Maja Milić-Aleksić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/324-110 17 saradnik dr Maja Milic-Aleksic
dr Dragan Milovanović docent Ekonomski fakultet dragan.milovanovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Dragan Milovanovic
dr Milan Milojković docent Akademija umjetnosti 17 dr Milan Milojkovic
dr Bosa Mirjanić-Azarić docent Medicinski fakultet 17 dr Bosa Mirjanic-Azaric
dr Biljana Mirković docent Filozofski fakultet biljana.mirkovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Biljana Mirkovic
dr Saša Mićin docent Fakultet bezbjednosnih nauka 17 dr Sasa Micin
dr Dijana Mihajlović docent Poljoprivredni fakultet dijana.mihajlovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dijana Mihajlovic
dr Marko Mišić docent Elektrotehnički fakultet 17 dr Marko Misic
Mirjana Miškić docent Pravni fakultet mirjana.miskic@pf.unibl.org 051/339-019 17 saradnik Mirjana Miskic
dr Tanja Mišlicki Tomić docent Prirodno-matematički fakultet tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tanja Mislicki Tomic
dr Nikolina Mlinarević docent Ekonomski fakultet nikolina.bosnjak@ef.unibl.org 051/430-066 17 saradnik dr Nikolina Mlinarevic
dr Emir Muhić docent Filološki fakultet emir.muhic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Emir Muhic
dr Jovana Nikolić docent Akademija umjetnosti 17 dr Jovana Nikolic
dr Đuka Ninković-Baroš docent Medicinski fakultet djuka.ninkovic-baros@med.unibl.org 051/234-100 17 dr Djuka Ninkovic-Baros
Nevena Novaković docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nevena.novakovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Nevena Novakovic
dr Tatjana Nožica Radulović docent Medicinski fakultet tatjana.nozica.radulovic@med.unibl.org 17 dr Tatjana Nozica Radulovic
dr Branimir Nježić docent Poljoprivredni fakultet branimir.njezic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Branimir Njezic
dr Vidomir Obradović docent Prirodno-matematički fakultet vidomir.obradovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Vidomir Obradovic
dr Marija Obradović docent Medicinski fakultet 051/355-259 17 saradnik dr Marija Obradovic
dr Božana Odžaković docent Tehnološki fakultet bozana.odzakovic@tf.unibl.org 051/434-360 17 saradnik dr Bozana OdZakovic
dr Aleksandar Pajkanović docent Elektrotehnički fakultet aleksandar.pajkanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Aleksandar Pajkanovic
dr Vesna Paleksić docent Medicinski fakultet 17 dr Vesna Paleksic
dr Kristina Pantelić Babić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Kristina Pantelic Babic
dr Sanja Partalo docent Filozofski fakultet sanja.partalo@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sanja Partalo
dr Darko Paspalj docent Fakultet bezbjednosnih nauka darko.paspalj@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Darko Paspalj
dr Goran Pašić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.pasic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Pasic
dr Vladimir Petković docent Šumarski fakultet vladimir.petkovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vladimir Petkovic
dr Verica Petrović docent Medicinski fakultet verica.petrovic@med.unibl.org 17 dr Verica Petrovic
dr Danijela Petrović docent Šumarski fakultet danijela.petrovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Danijela Petrovic
dr Nenad Petrović docent Šumarski fakultet 17 dr Nenad Petrovic
dr Milan Pilipović docent Pravni fakultet milan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-045 17 saradnik dr Milan Pilipovic
dr Nataša Pilipović-Broćeta docent Medicinski fakultet natasa.pilipovic-broceta@med.unibl.org 17 dr Natasa Pilipovic-Broceta
dr Tatjana Popov docent Prirodno-matematički fakultet tatjana.popov@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Popov
dr Zoran Popović docent Prirodno-matematički fakultet 066/206-682 17 dr Zoran Popovic
dr Jasmina Popović docent Šumarski fakultet 17 dr Jasmina Popovic
dr Tamara Popović docent Medicinski fakultet 17 dr Tamara Popovic
dr Andrea Puhalić docent Fakultet političkih nauka andrea.puhalic@fpn.unibl.org 051/304-006 17 saradnik dr Andrea Puhalic
dr Marina Radulj docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet marina.radulj@aggf.unibl.org 051/324-112 17 saradnik dr Marina Radulj
dr Đorđe Raković docent Pravni fakultet djordje.rakovic@pf.unibl.org 17 dr Djordje Rakovic
mr Zoran Rakonjac docent Medicinski fakultet zoran.rakonjac@med.unibl.org 051/300-292 17 mr Zoran Rakonjac
dr Gordana Ristić docent Filološki fakultet gordana.ristic@flf.unibl.org 051/340-125 17 dr Gordana Ristic
dr Biljana Rogić docent Poljoprivredni fakultet biljana.rogic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Rogic
dr Nina Rodić Vukmir docent Medicinski fakultet 17 dr Nina Rodic Vukmir
dr Vesna Rudić Grujić docent Medicinski fakultet vesna.rudic-grujic@med.unibl.org 17 dr Vesna Rudic Grujic
dr Marija Runić docent Filološki fakultet marija.runic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Marija Runic
dr Danica Savanović docent Tehnološki fakultet danica.savanovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 140 17 saradnik dr Danica Savanovic
dr Dalibor Savić docent Fakultet političkih nauka dalibor.savic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik dr Dalibor Savic
dr Suzana Savić docent Medicinski fakultet suzana.savic@med.unibl.org 17 dr Suzana Savic
mr Pero Sailović docent Tehnološki fakultet pero.sailovic@tf.unibl.org 051/434-367 lok 122 17 saradnik mr Pero Sailovic
dr Zvjezdana Sandić docent Prirodno-matematički fakultet zvjezdana.sandic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Zvjezdana Sandic
dr Željko Sekulić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Sekulic
dr Tajana Serdar Raković docent Ekonomski fakultet tajana.serdar-rakovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Tajana Serdar Rakovic
dr Igor Simanović docent Filološki fakultet igor.simanovic@flf.unibl.org 051/340-132 17 saradnik dr Igor Simanovic
dr Mitar Simić docent Elektrotehnički fakultet mitar.simic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik dr Mitar Simic
dr Dijana Simonović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dijana.simonovic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Dijana Simonovic
mr Biljana Smailagić docent Filozofski fakultet biljana.smailagic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Biljana Smailagic
dr Branislav Sredanović docent Mašinski fakultet branislav.sredanovic@mf.unibl.org 051/433-069 17 saradnik dr Branislav Sredanovic
dr Bojan Stanetić docent Medicinski fakultet 17 dr Bojan Stanetic
dr Mladen Stančić docent Tehnološki fakultet mladen.stancic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 154 17 saradnik dr Mladen Stancic
dr Nataša Stojaković docent Medicinski fakultet natasa.stojakovic@med.unibl.org 051/258-230 17 saradnik dr Natasa Stojakovic
dr Goran Stojanović docent Filozofski fakultet goran.stojanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Goran Stojanovic
dr Nenad Stojanović docent Poljoprivredni fakultet nenad.stojanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Stojanovic
dr Tamara Stojanović docent Poljoprivredni fakultet tamara.stojanovic@agrofabl.org 17 saradnik dr Tamara Stojanovic
dr Dragana Stojisavljević docent Medicinski fakultet dragana.stojisavljevic@med.unibl.org 17 dr Dragana Stojisavljevic
dr Stela Stojisavljević docent Medicinski fakultet 17 dr Stela Stojisavljevic
dr Vladimir Stupar docent Šumarski fakultet vladimir.stupar@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vladimir Stupar
Diana Stupar docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/324-112 17 saradnik Diana Stupar
dr Siniša Subotić docent Prirodno-matematički fakultet sinisa.subotic@pmf.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Sinisa Subotic
dr Slava Sukara docent Medicinski fakultet slava.sukara@med.unibl.org 17 saradnik dr Slava Sukara
mr Radoslav Tadić docent Akademija umjetnosti radoslav.tadic@au.unibl.org 17 saradnik mr Radoslav Tadic
dr Goran Talić docent Medicinski fakultet 17 dr Goran Talic
dr Dragana Todorović docent Prirodno-matematički fakultet dragana.todorovic@pmf.unibl.org 17 dr Dragana Todorovic
mr Nevena Todorović docent Medicinski fakultet nevena.todorovic@med.unibl.org 051/216-515 17 mr Nevena Todorovic
mr Darko Tomaš docent Ekonomski fakultet 17 mr Darko Tomas
dr Biljana Tomašević docent Prirodno-matematički fakultet biljana.tomasevic@pmf.unibl.org 17 dr Biljana Tomasevic
dr Branka Topić-Pavković docent Ekonomski fakultet branka.topic-pavkovic@ef.unibl.org 051/430-052 17 saradnik dr Branka Topic-Pavkovic
dr Dražana Tošić docent Rudarski fakultet drazana.tosic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik dr Drazana Tosic
dr Mlađen Trifunović docent Prirodno-matematički fakultet mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Mladjen Trifunovic
dr Tanja Trkulja docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet tanja.trkulja@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Tanja Trkulja
dr Dragana Trninić docent Fakultet političkih nauka dragana.trninic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik dr Dragana Trninic
dr Nataša Trtić docent Medicinski fakultet natasa.trtic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Trtic
dr Biljana Tubić docent Medicinski fakultet biljana.tubic@med.unibl.org 051/303-430 17 dr Biljana Tubic
dr Boris Tučić docent Fakultet bezbjednosnih nauka 17 dr Boris Tucic
dr Predrag Ćeranić docent Fakultet bezbjednosnih nauka predrag.ceranic@fbn.unibl.org 051/333-603 17 saradnik dr Predrag Ceranic
dr Vladimir Filipović docent Prirodno-matematički fakultet vladimir.filipovic@pmf.unibl.org 17 dr Vladimir Filipovic
Saša Hajduković docent Akademija umjetnosti sasa.hajdukovic@au.unibl.org 17 saradnik Sasa Hajdukovic
dr Bojana Carić Radošević docent Medicinski fakultet 17 dr Bojana Caric Radosevic
dr Branislav Cvjetković docent Šumarski fakultet branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Branislav Cvjetkovic
dr Slađana Cukut docent Filološki fakultet sladjana.cukut@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Sladjana Cukut
dr Malina Čvoro docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet malina.cvoro@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik dr Malina Cvoro
dr Zora Čolović Šarić docent Poljoprivredni fakultet zora.colovic.saric@agro.unibl.org 17 dr Zora Colovic Saric
dr Dragan Čomić docent Šumarski fakultet dragan.comic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Dragan Comic
dr Jelena Šajinović-Novaković docent Filološki fakultet jelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Jelena Sajinovic-Novakovic
dr Blanka Škipina docent Tehnološki fakultet blanka.skipina@tf.unibl.org 051/465-032 lok 103 17 saradnik dr Blanka Skipina
dr Aleksandra Šmitran docent Medicinski fakultet aleksandra.smitran@med.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Smitran
dr Dragana Šnjegota docent Prirodno-matematički fakultet dragana.snjegota@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Snjegota
dr Darko Šošić docent Elektrotehnički fakultet 17 dr Darko Sosic
dr Goran Šukalo docent Prirodno-matematički fakultet goran.sukalo@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Goran Sukalo
dr Ognjen Šukalo docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ognjen.sukalo@aggf.unibl.org 051/393-199 17 saradnik dr Ognjen Sukalo
mr Milica Bogdanović nastavnik stranog jezika i vještina Ekonomski fakultet milica.bogdanovic@ef.unibl.org 051/430-034 17 saradnik mr Milica Bogdanovic
Jelena Brkić nastavnik stranog jezika i vještina Akademija umjetnosti jelena.brkic@au.unibl.org 17 saradnik Jelena Brkic
mr Darko Vujasinović nastavnik stranog jezika i vještina Rudarski fakultet 17 mr Darko Vujasinovic
mr Nevena Vučen Papić nastavnik stranog jezika i vještina Prirodno-matematički fakultet nevena.vucen@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Nevena Vucen Papic
mr Maja Mandić nastavnik stranog jezika i vještina Filološki fakultet maja.mandic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik mr Maja Mandic
Jelena Pažin nastavnik stranog jezika i vještina Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet jelena.pazin@aggf.unibl.org 051/324-111 17 saradnik Jelena Pazin
mr Andrijana Stokić Penda nastavnik stranog jezika i vještina Filozofski fakultet andrijana.stokic-penda@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Andrijana Stokic Penda
mr Branko Crnogorac nastavnik stranog jezika i vještina Fakultet političkih nauka branko.crnogorac@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik mr Branko Crnogorac
Anita Selec Marie lektor Filološki fakultet anita.selec-marie@flf.unibl.org 051/340-136 17 nastavnik Anita Selec Marie
mr Darka Herbez lektor Filološki fakultet darka.herbez@flf.unibl.org 17 nastavnik mr Darka Herbez
mr Tijana Adamović viši asistent Medicinski fakultet tijana.adamovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Tijana Adamovic
Mladen Amović viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mladen.amovic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik Mladen Amovic
mr Vesna Antunović viši asistent Medicinski fakultet vesna.antunovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Vesna Antunovic
mr Jela Aćimović viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Jela Acimovic
mr Slađana Babić viši asistent Prirodno-matematički fakultet sladjana.babic@pmf.unibl.org 051/323-900 17 saradnik mr Sladjana Babic
mr Zorislava Bajić viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Zorislava Bajic
Goran Banjac viši asistent Elektrotehnički fakultet goran.banjac@etf.unibl.org 051/221-831 17 saradnik Goran Banjac
Danijela Banjac viši asistent Elektrotehnički fakultet danijela.banjac@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Danijela Banjac
mr Amir Blažević viši asistent Filološki fakultet amir.blazevic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik mr Amir Blazevic
mr Darko Bodroža viši asistent Tehnološki fakultet darko.bodroza@tf.unibl.org 051/465-032 lok 152 17 saradnik mr Darko Bodroza
mr Igor Božić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta igor.bozic@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Igor Bozic
Ljiljana Božić viši asistent Medicinski fakultet ljiljana.bozic@med.unibl.org 17 saradnik Ljiljana Bozic
mr Ivan-Vanja Boroja viši asistent Elektrotehnički fakultet ivan-vanja.boroja@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik mr Ivan-Vanja Boroja
mr Dragan Brković viši asistent Poljoprivredni fakultet dragan.brkovic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Dragan Brkovic
Nataša Bubić Pajić viši asistent Medicinski fakultet natasa.bubic.pajic@med.unibl.org 17 saradnik Natasa Bubic Pajic
mr Željko Budimir viši asistent Fakultet političkih nauka zeljko.budimir@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik mr Zeljko Budimir
mr Dragana Vasiljević viši asistent Fakultet bezbjednosnih nauka dragana.vasiljevic@fbn.unibl.org 051/333-614 17 saradnik mr Dragana Vasiljevic
Slavko Vasiljević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet slavko.vasiljevic@aggf.unibl.org 051/324-112 17 saradnik Slavko Vasiljevic
Dejan Vasić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dejan.vasic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik Dejan Vasic
mr Marinko Vekić viši asistent Poljoprivredni fakultet marinko.vekic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Marinko Vekic
Vanja Vidović viši asistent Medicinski fakultet vanja.tomic@med.unibl.org 17 saradnik Vanja Vidovic
mr Biljana Vranješ viši asistent Mašinski fakultet biljana.vranjes@mf.unibl.org 051/433-094 17 saradnik mr Biljana Vranjes
mr Dalibor Vranješ viši asistent Medicinski fakultet dalibor.vranjes@med.unibl.org 051/342-666 17 mr Dalibor Vranjes
Savka Vračević viši asistent Prirodno-matematički fakultet savka.jankovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Savka Vracevic
Đorđe Vujčić viši asistent Tehnološki fakultet djordje.vujcic@tf.unibl.org 051/465-032 17 saradnik Djordje Vujcic
mr Danijela Vuković viši asistent Elektrotehnički fakultet danijela.vukovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik mr Danijela Vukovic
Jelena Vuković viši asistent Prirodno-matematički fakultet jelena.vukovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Jelena Vukovic
Dijana Vuković Grbić viši asistent Elektrotehnički fakultet dijana.vukovic.grbic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Dijana Vukovic Grbic
Bojana Vukojević viši asistent Fakultet političkih nauka bojana.vukojevic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik Bojana Vukojevic
Borislav Vukojević viši asistent Fakultet političkih nauka borislav.vukojevic@fpn.unibl.org 051/304-029 17 saradnik Borislav Vukojevic
Radovan Vukomanović viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Radovan Vukomanovic
mr Lazar Vulin viši asistent Fakultet bezbjednosnih nauka 17 mr Lazar Vulin
mr Nataša Vučenović viši asistent Filološki fakultet natasa.vucenovic@flf.unibl.org 051/340-141 17 saradnik mr Natasa Vucenovic
mr Vera Gazdić viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Vera Gazdic
Dragana Gajić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dragana.milisavic@pmf.unibl.org 17 saradnik Dragana Gajic
mr Draško Gajić viši asistent Fakultet političkih nauka drasko.gajic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik mr Drasko Gajic
mr Milan Gajić viši asistent Akademija umjetnosti milan.gajic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milan Gajic
Slavica Gajić viši asistent Elektrotehnički fakultet slavica.gajic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Slavica Gajic
Biljana Gatarić viši asistent Medicinski fakultet biljana.gataric@med.unibl.org 17 saradnik Biljana Gataric
Sanda Gvero viši asistent Pravni fakultet sanda.gvero@pf.unibl.org 051/339-011 17 saradnik Sanda Gvero
Slobodan Gnjato viši asistent Prirodno-matematički fakultet slobodan.gnjato@pmf.unibl.org 17 saradnik Slobodan Gnjato
mr Nina Govedar viši asistent Filološki fakultet nina.govedar@flf.unibl.org 051340124 17 saradnik mr Nina Govedar
Ana Golić Jelić viši asistent Medicinski fakultet 051/236-033 17 saradnik Ana Golic Jelic
mr Milkica Grabež viši asistent Medicinski fakultet milkica.grabez@med.unibl.org 17 saradnik mr Milkica Grabez
Milana Grbić viši asistent Prirodno-matematički fakultet milana.grbic@pmf.unibl.org 17 saradnik Milana Grbic
mr Olivera Grbić viši asistent Fakultet političkih nauka olivera.grbic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik mr Olivera Grbic
mr Aleksandra Grebenar viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Aleksandra Grebenar
Žarko Grujić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zarko.grujic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Zarko Grujic
mr Dragana Grujić-Vujmilović viši asistent Medicinski fakultet dragana.grujic-vujmilovic@med.unibl.org 17 mr Dragana Grujic-Vujmilovic
mr Aleksandar Guzijan viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Aleksandar Guzijan
mr Jelena Davidović Gidas viši asistent Poljoprivredni fakultet jelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org 051/330-933 17 saradnik mr Jelena Davidovic Gidas
Goran Damjanac viši asistent Akademija umjetnosti 17 saradnik Goran Damjanac
Milana Damjenić viši asistent Filozofski fakultet milana.damjenic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Milana Damjenic
Zlatko Dejanović viši asistent Elektrotehnički fakultet zlatko.dejanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Zlatko Dejanovic
Daniela Dobrovoljski viši asistent Medicinski fakultet 17 Daniela Dobrovoljski
mr Danijel Dojčinović viši asistent Filološki fakultet danijel.dojcinovic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik mr Danijel Dojcinovic
Dejan Došlić viši asistent Filozofski fakultet dejan.doslic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Dejan Doslic
Želimir Dragić viši asistent Filozofski fakultet zelimir.dragic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Zelimir Dragic
mr Miroslav Dragić viši asistent Tehnološki fakultet miroslav.dragic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 103 17 saradnik mr Miroslav Dragic
mr Dragana Dragičević Cvjetković viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Dragana Dragicevic Cvjetkovic
mr Dijana Drljača viši asistent Tehnološki fakultet 051/465-032 lok 159 17 saradnik mr Dijana Drljaca
Igor Dujlović viši asistent Elektrotehnički fakultet igor.dujlovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Igor Dujlovic
Velibor Đalić viši asistent Elektrotehnički fakultet velibor.djalic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Velibor Djalic
Nikolina Đekić viši asistent Poljoprivredni fakultet 17 saradnik Nikolina Djekic
mr Jugoslav Đeri viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Jugoslav Djeri
Marko Đukanović viši asistent Prirodno-matematički fakultet marko.djukanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Marko Djukanovic
mr Igor Đukić viši asistent Medicinski fakultet igor.djukic@med.unibl.org 17 saradnik mr Igor Djukic
mr Dejan Đurđević viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Dejan Djurdjevic
Željko Đurić viši asistent Mašinski fakultet zeljko.djuric@mf.unibl.org 051/460-199 17 saradnik Zeljko Djuric
Nebojša Đurić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nebojsa.djuric@aggf.unibl.org 17 saradnik Nebojsa Djuric
Tijana Đuričić viši asistent Tehnološki fakultet tijana.malinovic@tf.unibl.org 051/465-032 17 saradnik Tijana Djuricic
Bojan Erceg viši asistent Elektrotehnički fakultet bojan.erceg@etf.unibl.org 051/221-868 17 saradnik Bojan Erceg
Dragana Zeljić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragana.zeljic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Dragana Zeljic
mr Tatjana Zec viši asistent Prirodno-matematički fakultet tatjana.zec@pmf.unibl.org 052/770-254 17 saradnik mr Tatjana Zec
mr Melsada Zec - Zejnić viši asistent Filološki fakultet melsadazec@gmail.com 051/340-126 17 saradnik mr Melsada Zec - Zejnic
mr Tatjana Zirojević viši asistent Filozofski fakultet tatjana.zirojevic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Tatjana Zirojevic
mr Nemanja Zlojutro viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nemanja.zlojutro@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Zlojutro
mr Marko Ivanišević viši asistent Prirodno-matematički fakultet marko.ivanisevic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Marko Ivanisevic
Vesna Ivanović viši asistent Tehnološki fakultet vesna.ivanovic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 149 17 saradnik Vesna Ivanovic
Jovica Ilić viši asistent Mašinski fakultet jovica.ilic@mf.unibl.org 051/433-036 17 saradnik Jovica Ilic
mr Milan Jakšić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/464-025 17 saradnik mr Milan Jaksic
Mladen Janković viši asistent Akademija umjetnosti mladen.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik Mladen Jankovic
Aleksandar Janjić viši asistent Mašinski fakultet aleksandar.janjic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 118 17 saradnik Aleksandar Janjic
mr Danijela Jelić viši asistent Filološki fakultet danijela.jelic@flf.unibl.org 051340128 17 saradnik mr Danijela Jelic
mr Jelena Jovanić viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Jelena Jovanic
Vedran Jovanović viši asistent Elektrotehnički fakultet vedran.jovanovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Vedran Jovanovic
mr Duška Jović viši asistent Medicinski fakultet duska.jovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Duska Jovic
Njegoslav Jović viši asistent Pravni fakultet njegoslav.jovic@pf.unibl.org 051/339-022 17 saradnik Njegoslav Jovic
Goran Jotić viši asistent Mašinski fakultet goran.jotic@mf.unibl.org 051/433-031 lok 109 17 saradnik Goran Jotic
Milica Jošić-Milinović viši asistent Filološki fakultet milica.josic-milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Milica Josic-Milinovic
mr Jasna Jurišić Roljić viši asistent Filološki fakultet jasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik mr Jasna Jurisic Roljic
Dejan Kantar viši asistent Filozofski fakultet dejan.kantar@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Dejan Kantar
Danijela Kardaš Ančić viši asistent Mašinski fakultet danijela.kardas@mf.unibl.org 065/738-990 17 saradnik Danijela Kardas Ancic
Aleksandar Keleč viši asistent Elektrotehnički fakultet aleksandar.kelec@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Aleksandar Kelec
mr Biljana Kelečević viši asistent Poljoprivredni fakultet biljana.kelecevic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Biljana Kelecevic
mr Ljilja Kerić viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Ljilja Keric
Vladimir Klepić viši asistent Akademija umjetnosti vladimir.klepic@au.unibl.org 17 saradnik Vladimir Klepic
mr Darija Knežević viši asistent Medicinski fakultet darija.knezevic@med.unibl.org 051/234-100 17 saradnik mr Darija Knezevic
mr Žarko Kovačević viši asistent Rudarski fakultet zarko.kovacevic@rf.unibl.org 17 saradnik mr Zarko Kovacevic
mr Srđan Kondić viši asistent Ekonomski fakultet 17 mr Srdjan Kondic
mr Aleksandar Kralj viši asistent Poljoprivredni fakultet aleksandar.kralj@agro.unibl.org 17 saradnik mr Aleksandar Kralj
Tanja Krmpot viši asistent Poljoprivredni fakultet tanja.krmpot@agro.unibl.org 17 saradnik Tanja Krmpot
mr Biljana Lakić viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Biljana Lakic
mr Nataša Lakić - Karalić viši asistent Tehnološki fakultet natasa.lakic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 143 17 saradnik mr Natasa Lakic - Karalic
Saša Laloš viši asistent Mašinski fakultet sasa.lalos@mf.unibl.org 065/622-616 17 saradnik Sasa Lalos
Đorđe Lekić viši asistent Elektrotehnički fakultet djordje.lekic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Djordje Lekic
Snježana Lepir viši asistent Filološki fakultet snjezana.babic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Snjezana Lepir
Sonja Lero Maksimović viši asistent Filološki fakultet 051340121 17 saradnik Sonja Lero Maksimovic
Novica Lovrić viši asistent Prirodno-matematički fakultet novica.lovric@pmf.unibl.org 051/281-201 17 saradnik Novica Lovric
Stojanka Lužija viši asistent Filozofski fakultet stojanka.luzija@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Stojanka Luzija
mr Milica Lukač viši asistent Prirodno-matematički fakultet milica.lukac@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Milica Lukac
Sandra Lukić viši asistent Filozofski fakultet sandra.lukic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Sandra Lukic
mr Olivera Ljuboja viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Olivera Ljuboja
mr Aleksandar Majić viši asistent Prirodno-matematički fakultet aleksandar.majic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Aleksandar Majic
Dijana Majstorović viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dijana.majstorovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Dijana Majstorovic
Milica Malešević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet milica.malesevic@aggf.unibl.org 051/324-110 17 saradnik Milica Malesevic
Dejan Malčić viši asistent Filološki fakultet dejan.malcic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik Dejan Malcic
mr Danijela Mandić viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Danijela Mandic
Nebojša Mandić-Kovačević viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik Nebojsa Mandic-Kovacevic
mr Andreja Marić viši asistent Filološki fakultet andreja.maric@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik mr Andreja Maric
mr Nina Marić viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Nina Maric
mr Bojana Markić viši asistent Medicinski fakultet bojana.markic@med.unibl.org 17 mr Bojana Markic
Milisav Marković viši asistent Mašinski fakultet milisav.markovic@mf.unibl.org 065/744-327 17 saradnik Milisav Markovic
mr Saša Marković viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.markovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Markovic
Vesna Marčeta viši asistent Filološki fakultet vesna.marceta@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Vesna Marceta
David Mastikosa viši asistent Akademija umjetnosti david.mastikosa@au.unibl.org 17 saradnik David Mastikosa
Tihomir Mačkić viši asistent Mašinski fakultet tihomir.mackic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 153 17 saradnik Tihomir Mackic
Andrea Medić viši asistent Filološki fakultet andrea.medic@flf.unibl.org 051/340-126 17 saradnik Andrea Medic
Milica Mijatović viši asistent Filološki fakultet milica.mijatovic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Milica Mijatovic
Anita Milaković viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet anita.milakovic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik Anita Milakovic
mr Goran Milašin viši asistent Filološki fakultet goran.milasin@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik mr Goran Milasin
mr Valentina Milekić Kovačić viši asistent Filološki fakultet valentina.milekic@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik mr Valentina Milekic Kovacic
mr Tatjana Milivojac viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Tatjana Milivojac
Dejan Milinović viši asistent Filološki fakultet dejan.milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Dejan Milinovic
Aleksandra Milićević viši asistent Filološki fakultet aleksandra.milicevic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik Aleksandra Milicevic
mr Irina Milovac viši asistent Medicinski fakultet irina.vulic@med.unibl.org 17 saradnik mr Irina Milovac
Svetlana Milošević viši asistent Prirodno-matematički fakultet svjetlana.milosevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Svetlana Milosevic
mr Darko Milunović viši asistent Ekonomski fakultet darko.milunovic@ef.unibl.org 051/430-025 17 saradnik mr Darko Milunovic
mr Svetlana Mitić viši asistent Filološki fakultet svetlana.mitic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik mr Svetlana Mitic
Ljubiša Mićić viši asistent Ekonomski fakultet ljubisa.micic@ef.unibl.org 051/430-026 17 saradnik Ljubisa Micic
Nataša Mihailović Egeljić viši asistent Medicinski fakultet 17 Natasa Mihailovic Egeljic
mr Dalibor Mihajlović viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Dalibor Mihajlovic
Predrag Mršić viši asistent Elektrotehnički fakultet predrag.mrsic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Predrag Mrsic
Jovana Munjiza viši asistent Rudarski fakultet jovana.munjiza@rf.uninl.org 052/241-660 17 saradnik Jovana Munjiza
mr Dalibor Nedić viši asistent Medicinski fakultet dalibor.nedic@med.unibl.org 051/213-322 17 mr Dalibor Nedic
dr Jelena Nikitović viši asistent Institut za genetičke resurse jelena.nikitovic@igr.unibl.org 17 saradnik dr Jelena Nikitovic
mr Bojan Nikolić viši asistent Prirodno-matematički fakultet bojan.nikolic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Bojan Nikolic
mr Tatjana Nikolić viši asistent Medicinski fakultet tatjana.risovic@med.unibl.org 17 mr Tatjana Nikolic
mr Saša Nježić viši asistent Medicinski fakultet sasa.njezic@med.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Njezic
Nikola Obradović viši asistent Elektrotehnički fakultet nikola.obradovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Nikola Obradovic
Nikola Ožegović viši asistent Filozofski fakultet nikola.ozegovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Nikola Ozegovic
mr Una Okilj viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet una.umicevic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik mr Una Okilj
Aleksandar Pajkić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 17 saradnik Aleksandar Pajkic
mr Ivana Pandžić viši asistent Filozofski fakultet ivana.pandzic@ff.unibl.org 17 mr Ivana Pandzic
Dragan Papić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dragan.papic@pmf.unibl.org 17 saradnik Dragan Papic
mr Vladimir Perendija viši asistent Medicinski fakultet vladimir.perendija@med.unibl.org 17 mr Vladimir Perendija
dr Jadranka Petrović viši asistent Ekonomski fakultet jadranka.petrovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Jadranka Petrovic
Dejan Pilipović viši asistent Pravni fakultet dejan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-014 17 saradnik Dejan Pilipovic
mr Marija Pilipović viši asistent Akademija umjetnosti marija.pilipovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Marija Pilipovic
Srđan Popić viši asistent Elektrotehnički fakultet 17 Srdjan Popic
Igor Popović viši asistent Pravni fakultet igor.popovic@pf.unibl.org 051/339-037 17 saradnik Igor Popovic
mr Kristijan Popović viši asistent Filozofski fakultet kristijan.popovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Kristijan Popovic
Mila Popović viši asistent Filozofski fakultet mila.krneta@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Mila Popovic
mr Predrag Popović viši asistent Fakultet bezbjednosnih nauka predrag.popovic@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik mr Predrag Popovic
Tijana Popović viši asistent Filološki fakultet tijana.popovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Tijana Popovic
mr Nataša Popović-Miletić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet natasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik mr Natasa Popovic-Miletic
Anja Pravuljac viši asistent Filološki fakultet anja.pravuljac@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik Anja Pravuljac
Dragana Preradović viši asistent Ekonomski fakultet dragana.preradovic@ef.unibl.org 051/430-026 17 saradnik Dragana Preradovic
mr Sanja Pržulj viši asistent Prirodno-matematički fakultet sanja.sehovac@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Sanja Przulj
mr Alma Prtina viši asistent Medicinski fakultet alma.prtina@med.unibl.org 17 saradnik mr Alma Prtina
Ivana Pucar viši asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Ivana Pucar
Marina Rakanović viši asistent Tehnološki fakultet marina.rakanovic@tf.unibl.org 051/434-367 lok 122 17 saradnik Marina Rakanovic
mr Andrea Rakanović Radonjić viši asistent Fakultet političkih nauka andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org 051/304-017 17 saradnik mr Andrea Rakanovic Radonjic
mr Ivanka Rakita viši asistent Medicinski fakultet 051/314-034 17 mr Ivanka Rakita
Nemanja Rakić viši asistent Prirodno-matematički fakultet nemanja.rakic@pmf.unibl.org 17 saradnik Nemanja Rakic
mr Darko Ratković viši asistent Filozofski fakultet darko.ratkovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Darko Ratkovic
Anđelka Račić viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik Andjelka Racic
Kornelija Ristić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet kornelija.ristic@aggf.unibl.org 17 saradnik Kornelija Ristic
mr Dragana Roganović viši asistent Medicinski fakultet dragana.roganovic@med.unibl.org 17 mr Dragana Roganovic
mr Tatjana Roganović viši asistent Medicinski fakultet tatjana.roganovic@med.unibl.org 17 mr Tatjana Roganovic
mr Mihajlo Savić viši asistent Elektrotehnički fakultet mihajlo.savic@etf.unibl.org 051/221-871 17 saradnik mr Mihajlo Savic
Ivana Savković viši asistent Mašinski fakultet ivana.savkovic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 148 17 saradnik Ivana Savkovic
Aleksandra Serdar viši asistent Medicinski fakultet aleksandra.serdar@med.unibl.org 051/222-840 17 Aleksandra Serdar
mr Milijana Sladojević-Maleš viši asistent Filozofski fakultet milijana.sladojevic-males@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Milijana Sladojevic-Males
mr Mladen Slijepčević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mladen.slijepcevic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik mr Mladen Slijepcevic
Milana Smiljanić viši asistent Akademija umjetnosti milana.smiljanic@au.unibl.org 17 saradnik Milana Smiljanic
Saša Smoljanović-Skočić viši asistent Medicinski fakultet 17 Sasa Smoljanovic-Skocic
mr Oleg Soldat viši asistent Filozofski fakultet oleg.soldat@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Oleg Soldat
mr Valentina Soldat-Stanković viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Valentina Soldat-Stankovic
mr Sanda Stanivuković viši asistent Institut za genetičke resurse sanda.stanivukovic@igr.unibl.org 17 saradnik mr Sanda Stanivukovic
mr Siniša Stanković viši asistent Medicinski fakultet 17 mr Sinisa Stankovic
Maja Stojković viši asistent Tehnološki fakultet 17 saradnik Maja Stojkovic
Radovan Subić viši asistent Filozofski fakultet radovan.subic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Radovan Subic
dr Relja Suručić viši asistent Medicinski fakultet relja.surucic@med.unibl.org 051-340-111 17 saradnik dr Relja Surucic
mr Ljiljana Tankosić viši asistent Rudarski fakultet ljiljana.tankosic@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik mr Ljiljana Tankosic
mr Dalibor Tomaš viši asistent Ekonomski fakultet 051/430-030 17 saradnik mr Dalibor Tomas
mr Valentina Topić Vučenović viši asistent Medicinski fakultet valentina.topic-vucenovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Valentina Topic Vucenovic
Gordana Tošić viši asistent Mašinski fakultet gordana.tosic@mf.unibl.org 065/764-918 17 saradnik Gordana Tosic
Milanka Treml viši asistent Prirodno-matematički fakultet milanka.treml@pmf.unibl.org 17 saradnik Milanka Treml
mr Jelena Trivan viši asistent Rudarski fakultet jelena.trivan@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik mr Jelena Trivan
Sanja Tucikešić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sanja.tucikesic@aggf.unibl.org 17 saradnik Sanja Tucikesic
Nina Umićević viši asistent Medicinski fakultet nina.umicevic@med.unibl.org 17 saradnik Nina Umicevic
mr Mirjana Umićević-Davidović viši asistent Medicinski fakultet mirjana.davidovic-umicevic@med.unibl.org 17 saradnik mr Mirjana Umicevic-Davidovic
mr Ljubica Figun viši asistent Rudarski fakultet ljubica.figun@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik mr Ljubica Figun
Đurađ Hajder viši asistent Poljoprivredni fakultet djuradj.hajder@agro.unibl.org 17 saradnik Djuradj Hajder
mr Dino Hasanagić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dino.hasanagic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik mr Dino Hasanagic
mr Renata Hadžić-Hadžibegović viši asistent Medicinski fakultet renata.hadzic-hadzibegovic@med.unibl.org 051/230-630 18 mr Renata Hadzic-Hadzibegovic
Zorana Hrkić-Ilić viši asistent Šumarski fakultet zorana.hrkic-ilic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik Zorana Hrkic-Ilic
mr Obrad Cvijetić viši asistent Filozofski fakultet obrad.cvijetic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik mr Obrad Cvijetic
mr Radomir Cvijić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet radomir.cvijic@aggf.unibl.org 051/462-543 17 saradnik mr Radomir Cvijic
Svjetlana Cvijić viši asistent Prirodno-matematički fakultet svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org 17 saradnik Svjetlana Cvijic
Dimitrije Čvokić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dimitrije.cvokic@pmf.unibl.org 051/230-150 051/230-152 17 saradnik Dimitrije Cvokic
mr Miodrag Čelebić viši asistent Rudarski fakultet miodrag.celebic@rf.unibl.org 17 saradnik mr Miodrag Celebic
Ivana Četić viši asistent Filološki fakultet ivana.popovic@flf.unibl.org 051340126 17 saradnik Ivana Cetic
mr Vera Čolaković viši asistent Filološki fakultet vera.colakovic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik mr Vera Colakovic
Vukosava Čolić viši asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Vukosava Colic
mr Željko Šarić viši asistent Filozofski fakultet zeljko.saric@ff.unibl.org 17 saradnik mr Zeljko Saric
Robert Švraka viši asistent Pravni fakultet robert.svraka@pf.unibl.org 051/339-036 17 saradnik Robert Svraka
Igor Ševo viši asistent Elektrotehnički fakultet igor.sevo@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Igor Sevo
Olivera Ševo viši asistent Pravni fakultet olivera.sevo@pf.unibl.org 051/339-016 17 saradnik Olivera Sevo
dr Gojko Šetka viši asistent Fakultet bezbjednosnih nauka gojko.setka@fbn.unibl.org 051/333-675 17 saradnik dr Gojko Setka
mr Maja Šibarević viši asistent Prirodno-matematički fakultet maja.sibarevic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Maja Sibarevic
Aleksandra Šinik viši asistent Tehnološki fakultet aleksandra.sinik@tf.unibl.org 051/465-032 lok 159 17 saradnik Aleksandra Sinik
Marko Šipka viši asistent Akademija umjetnosti marko.sipka@au.unibl.org 17 saradnik Marko Sipka
Milan Šipka viši asistent Poljoprivredni fakultet milan.sipka@agro.unibl.org 17 saradnik Milan Sipka
Velibor Škobić viši asistent Elektrotehnički fakultet velibor.skobic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Velibor Skobic
Velimir Škrbić viši asistent Medicinski fakultet 17 Velimir Skrbic
mr Jovan Škundrić viši asistent Mašinski fakultet jovan.skundric@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 136 17 saradnik mr Jovan Skundric
Vasilisa Šljivar viši asistent Filološki fakultet vasilisa.sljivar@flf.unibl.org 051/340-142 17 saradnik Vasilisa Sljivar
Tanja Šobot viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik Tanja Sobot
Sonja Bobrek Savić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti sonja.bobrek@au.unibl.org 17 saradnik Sonja Bobrek Savic
mr Dunja Janković viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti dunja.markovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Dunja Jankovic
mr Željka Jovanić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti zeljka.jovanic@au.unibl.org 17 saradnik mr Zeljka Jovanic
mr Maja Regodić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti maja.regodic@au.unibl.org 17 saradnik mr Maja Regodic
mr Marija Šestić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti marija.sestic@au.unibl.org 17 saradnik mr Marija Sestic
Matija Antonić asistent Akademija umjetnosti 17 saradnik Matija Antonic
Nikola Baroš asistent Medicinski fakultet 17 Nikola Baros
mr Maja Bataković asistent Akademija umjetnosti 17 saradnik mr Maja Batakovic
Janja Bijelić asistent Akademija umjetnosti 17 saradnik Janja Bijelic
Lidija Bojinović asistent Akademija umjetnosti lidija.bojinovic@au.unibl.org 17 saradnik Lidija Bojinovic
Biljana Vatreš asistent Medicinski fakultet 17 saradnik Biljana Vatres
Lana Vujaković asistent Filozofski fakultet lana.vujakovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Lana Vujakovic
Miroslav Vujasinović asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 saradnik Miroslav Vujasinovic
Sofija Vučićević asistent Akademija umjetnosti sofija.vucicevic@au.unibl.org 17 saradnik Sofija Vucicevic
Miroslav Galić asistent Filozofski fakultet miroslav.galic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Miroslav Galic
Tanja Gostić asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Tanja Gostic
Dragica Delić asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Dragica Delic
Dajana Dragić asistent Tehnološki fakultet 17 saradnik Dajana Dragic
Dijana Duronjić asistent Ekonomski fakultet dijana.duronjic@ef.unibl.org 051/430-026 17 saradnik Dijana Duronjic
Dijana Đeorđić asistent Mašinski fakultet dijana.djeordjic@mf.unibl.org 051/433-000 lokal 148 17 saradnik Dijana Djeordjic
mr Olja Đorđić asistent Prirodno-matematički fakultet olja.djordjic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Olja Djordjic
Biljana Đurđević-Banjac asistent Medicinski fakultet 17 Biljana Djurdjevic-Banjac
Vladan Jaguzović asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Vladan Jaguzovic
Gordana Jakovljević asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet gordana.jakovljevic@aggf.unibl.org 17 saradnik Gordana Jakovljevic
Mia Jevđenić asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Mia Jevdjenic
Sara Jevđenić asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Sara Jevdjenic
Marko Kantar asistent Medicinski fakultet 17 Marko Kantar
mr Saša Karakaš asistent Akademija umjetnosti sasa.karakas@au.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Karakas
Gordana Katalina asistent Medicinski fakultet 17 Gordana Katalina
Nemanja Kitić asistent Elektrotehnički fakultet nemanja.kitic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Nemanja Kitic
Bojan Kresojević asistent Ekonomski fakultet bojan.kresojevic@ef.unibl.org 051/430-046 17 saradnik Bojan Kresojevic
Vanja Kukić asistent Medicinski fakultet 17 Vanja Kukic
Marina Latinović asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 saradnik Marina Latinovic
Milica Lekić asistent Elektrotehnički fakultet milica.lekic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Milica Lekic
Boris Malčić asistent Elektrotehnički fakultet boris.malcic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Boris Malcic
Dragana Malčić Zanić asistent Medicinski fakultet 17 Dragana Malcic Zanic
Nela Marinković asistent Filozofski fakultet nela.marinkovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik Nela Marinkovic
Aleksandar Aco Marković asistent Elektrotehnički fakultet aleksandar-aco.markovic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Aleksandar Aco Markovic
Mirjana Marković asistent Prirodno-matematički fakultet mirjana.markovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Mirjana Markovic
Sanja Milićević asistent Filološki fakultet 17 saradnik Sanja Milicevic
Milana Nedimović asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 saradnik Milana Nedimovic
mr Nina Okuka asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Nina Okuka
Dajana Papaz asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 saradnik Dajana Papaz
Jovana Paspalj asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Jovana Paspalj
Slobodan Peulić asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet slobodan.peulic@aggf.unibl.org 17 saradnik Slobodan Peulic
Zlata Popović asistent Medicinski fakultet 17 Zlata Popovic
Petar Praštalo asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 saradnik Petar Prastalo
Milan Predojević asistent Prirodno-matematički fakultet milan.predojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Milan Predojevic
Milan Pupčević asistent Mašinski fakultet 17 saradnik Milan Pupcevic
Žana Radić asistent Medicinski fakultet 17 saradnik Zana Radic
Irena Radić asistent Pravni fakultet irena.radic@pf.unibl.org 051/339-009 17 saradnik Irena Radic
Biljana Radusin-Sopić asistent Prirodno-matematički fakultet biljana.radusin-sopic@igr.unibl.org 17 saradnik Biljana Radusin-Sopic
Dragan Rakanović asistent Medicinski fakultet 17 Dragan Rakanovic
Milica Ristić asistent Pravni fakultet 17 saradnik Milica Ristic
Branka Ružičić asistent Tehnološki fakultet branka.ruzicic@tf.unibl.org 051/465-032 lok 162 17 saradnik Branka Ruzicic
Milica Sikimić asistent Fakultet bezbjednosnih nauka milica.sikimić@fbn.unibl.org 051/333-644 17 saradnik Milica Sikimic
Dušanka Slijepčević asistent Fakultet političkih nauka 051/304-017 17 saradnik Dusanka Slijepcevic
Barbara Stanimirović asistent Medicinski fakultet 17 Barbara Stanimirovic
Sonja Stančić asistent Filozofski fakultet 17 saradnik Sonja Stancic
Vanja Starčević asistent Elektrotehnički fakultet vanja.starcevic@etf.unibl.org 051 221 820 17 saradnik Vanja Starcevic
Dragiša Stjepanović asistent Elektrotehnički fakultet 17 Dragisa Stjepanovic
Đorđe Stojisavljević asistent Rektorat djordje.stojisavljevic@unibl.org 051/321-070 17 saradnik Djordje Stojisavljevic
Vladan Stojnić asistent Elektrotehnički fakultet vladan.stojnic@etf.unibl.org 051/221-820 17 saradnik Vladan Stojnic
Sanja Subotić asistent Medicinski fakultet 17 saradnik Sanja Subotic
Saša Tešić asistent Mašinski fakultet sasa.tesic@mf.unibl.org 065/322-138 17 saradnik Sasa Tesic
Duško Torbica asistent Rudarski fakultet dusko.torbica@rf.unibl.org 052/241-660 17 saradnik Dusko Torbica
Dušan Urošević asistent Akademija umjetnosti 17 saradnik Dusan Urosevic
Vukašin Crnogorac asistent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik Vukasin Crnogorac
Bosiljka Čubrilović asistent Pravni fakultet bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org 051/339-027 17 saradnik Bosiljka Cubrilovic
Dragan Švraka asistent Medicinski fakultet 17 Dragan Svraka