Navigation

mr Danijela Vuković
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika viši asistent April 27, 2017

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2236 Fizika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  UTICAJ TANKIH PREVLAKA NA POVEĆANJE EFIKASNOSTI FOTONAPONSKE KONVERZIJE

  Naučni skup Energetska efikasnost ENEF
  Publikacija Zbornik radova ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Danijela Vuković, Jovan Šetrajčić, and Siniša Vučenović
  Strana od 106
  Strana do 109

  DISCRETIZATION OF OPTICAL PROPERTIES IN SYMMETRICAL NANOFILM-STRUCTURES

  Naučni skup INDEL
  DOI 10.1109/INDEL.2016.7797774
  Publikacija Proceedings INDEL, IEEE Cat.No.: CFP16D67-ART, ISBN: 978-1-5090-2329-5
  Godina 2016
  Autori Danijela Vuković, Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić, and Dragana Rodić

  OSOBINE NANOSKOPSKIH OPTIČKIH MATERIJALA

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija Infoteh – Jahorina, Vol.15
  Godina 2016
  Autori Jovan Šetrajčić, Igor Šetrajčić, Siniša Vučenović, Ana Šetrajčić-Tomić, and Danijela Vuković
  Strana od 39
  Strana do 44

  Efikasnost fototermalnih konvertora sa nanofilm-prevlakama

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energatska efikasnost, ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Danijela Vuković, Siniša Vučenović, Igor Šetrajčić, and Jovan Šetrajčić

  "DESIGN AND MODELING OF SILICON-ON-INSULATOR STRIP WAVEGUIDES"

  Naučni skup International School and Conference on Photonics 09
  Godina 2009
  Autori Danijela Bradić-Vuković, Petar Matavulj, Milan Milošević, and Goran Mashanovich

  "POBOLJŠANI ANALITIČKI MODEL STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA BIPOLARNIH TRANZISTORA SNAGE SA IZOLOVANIM GEJTOM"

  Naučni skup INDEL Industrijska elektronika
  Godina 2004
  Autori Danijela Bradić-Vuković, Zoran Pavlović, Aneta Prijić, Zoran Prijić, and Stojan Ristić

  "TEMPERATURNA ZAVISNOST STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA VDMOS TRANZISTORA SNAGE"

  Naučni skup Primatijada (studentskom takmičenju Prirodnomatematičkih fakulteta)
  Godina 1997
  Autori Danijela Bradić Vuković, Zoran Pavlović, Ivica Manić, and Tijana Premović

Projekti

Baterije nove generacije - elektronska baterija

Project Number 1251137
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head doc. dr Blanka Skipina
Participants mr Danijela Vukovic
doc. mr Miroslav Dragic
Dragana Cerovic
Dusko Dudic
Slavica Maletic
Julia Mofokeng
Danijela Djukic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 21000.0 BAM

Fundiranje termodinamickog inzinjeringa i razvoj softverskog paketa za istrazivanje fononskih nanostruktura

Project Number 1259006
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sinisa Vucenovic
Participants Ana Tomic
mr Danijela Vukovic
Jovan Setrajcic
prof. Stevo Jacimovski
Dusan Ilic
Igor Setrajcic
Jovana Vukovic
Marijeta Zagozen
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 20121-01-01
Project value 7500.0 BAM

Fononski inzinjering kristalnih nanostruktura

Project Number 0830901
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sinisa Vucenovic
Participants prof. Stevo Jacimovski
Jovan Setrajcic
Igor Setrajcic
mr Danijela Vukovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-03-01
End of the project 2017-11-30
Project value 11000.0 BAM