Navigacija

mr Danijela Vuković
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika viši asistent 27. april 2017.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2236 Fizika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Efikasnost fototermalnih konvertora sa nanofilm-prevlakama

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energatska efikasnost, ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Danijela Vuković, Siniša Vučenović, Igor Šetrajčić i Jovan Šetrajčić

  "DESIGN AND MODELING OF SILICON-ON-INSULATOR STRIP WAVEGUIDES"

  Naučni skup International School and Conference on Photonics 09
  Godina 2009
  Autori Danijela Bradić-Vuković, Petar Matavulj, Milan Milošević i Goran Mashanovich

  "POBOLJŠANI ANALITIČKI MODEL STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA BIPOLARNIH TRANZISTORA SNAGE SA IZOLOVANIM GEJTOM"

  Naučni skup INDEL Industrijska elektronika
  Godina 2004
  Autori Danijela Bradić-Vuković, Zoran Pavlović, Aneta Prijić, Zoran Prijić i Stojan Ristić

  "TEMPERATURNA ZAVISNOST STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA VDMOS TRANZISTORA SNAGE"

  Naučni skup Primatijada (studentskom takmičenju Prirodnomatematičkih fakulteta)
  Godina 1997
  Autori Danijela Bradić Vuković, Zoran Pavlović, Ivica Manić i Tijana Premović

Projekti

Baterije nove generacije - elektronska baterija

Putem ovog projekta predstaviće se jedan novi koncept i prvi rezultati ispitivanja polimer-elektronske baterije. Odlike predložene baterije su jednostavnost, veoma niska proizvodna cijena, ekološka prihvatljivost, višedecenijski životni vek i odsustvo elektrohemijskih procesa, elektrode su metalni i polimerni filmovi (odvojeni vazduhom kao separatorom u početnoj fazi istraživanja)...

Broj projekta 1251137
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim mr Danijela Vuković
Julia Mofokeng
Slavica Maletić
Dragana Cerović
mr Miroslav Dragić
Duško Dudić
Danijela Đukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM

Fundiranje termodinamičkog inžinjeringa i razvoj softverskog paketa za istraživanje fononskih nanostruktura

Primarno će se i dalje vršiti istraživanje uticaja fonona na cjelokupna fizička svojstva nanostrukturnih kristala. Prethodna neophodna aktivnost u projektu biće posvećena najvažnijim mikroskopskim karakteristikama fononskog podsistema u redefinisanom modelu film-strukture. Ta istraživanja podrazumjevaju izvođenje zakona disperzije fonona...

Broj projekta 1259006
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Vučenović
Projektni tim Igor Šetrajčić
Jovana Vuković
Jovan Šetrajčić
prof. Stevo Jaćimovski
Dušan Ilić
mr Danijela Vuković
Marijeta Zagožen
Ana Tomić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.20121.
Vrijednost projekta 7500.0 BAM

Fononski inžinjering kristalnih nanostruktura

Niskodimenzionalne strukture, koje su predmet istraživanja u ovom projektu, imaju izuzetan značaj za nove tehnologije sa potencijalom primjena u nanoelektronici, optoelektronici, visokotemperaturskoj superprovodnosti, katalizi, biologiji, farmaciji i medicini.

Broj projekta 0830901
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Vučenović
Projektni tim Igor Šetrajčić
Jovan Šetrajčić
mr Danijela Vuković
prof. Stevo Jaćimovski
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 30.11.2017.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM