Navigation

prof. dr Ranko Zrilić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
konstrukcioni materijali redovni profesor July 19, 2004

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ispitivanje eksplozijom ostvarenog međuspoja bimetala Al/čelik

  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2006
  Autori Slobodan Bunić, Borislav Malinović, Savo Rističević, Đurađ Davidović, Ranko Zrilić, Milorad Maksimović, Miomir Pavlović, Marko Davidović, and Mihajlo Mitrić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 23
  Strana do 26

Radovi sa skupova

  NEKE KARAKTERISTIKE OŠTEĆENJA MATERIJALA HK-40 KATALITIČKE CIJEVI REFORMERA

  Naučni skup 4. međunarodni naučni skup "SAVREMENI MATERIJALI 2011" - ANURS
  DOI ISBN 978-99938-21-37-3
  Publikacija Zbornik radova - ANURS - Naučni skupovi - Knjiga XX, 2012. god.
  Godina 2011
  Autori Milan Plavšić, Ranko Zrilić, Dragoslav Dobraš, and Zoran Kukrić
  Strana od 371
  Strana do 388

  ELEKTRIČNA PROVODLJIVOST ZAVARIVAČKIH TROSKI

  Naučni skup 4. međunarodni naučni skup "SAVREMENI MATERIJALI 2011" - ANURS
  DOI ISBN 978-99938-21-37-3
  Publikacija ANURS - Naučni skupovi, Kljiga XX, 2012. god.
  Godina 2011
  Autori Jovo Savanović, Ranko Zrilić, and Dragoslav Dobraš
  Strana od 363
  Strana do 370

  Dvostrano plakiranje čelika sa nerđajućim čelikom te obrada istog valjanjem

  Naučni skup VIII YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2006
  Autori Slobodan Bunić, Veljko Đukić, Borislav Malinović, Savo Rističević, Branko Ušćumlić, Ranko Zrilić, Jovo Mandić, Mladen Todić, and Milorad Maksimović
  Strana od 349
  Strana do 355

  Analiza spoja eksplozijom plakiranog aluminijuma sa čelikom

  Naučni skup Metalni i nemetalni anorganski materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Slobodan Bunić, Jovo Mandić, Borislav Malinović, Đurađ Davidović, Ranko Zrilić, and Mladen Todić
  Strana od 125
  Strana do 130

  Matematički model zavisnosti parametara navarivanja zuba kašike bagera i tvrdoće navarenih slojeva

  Naučni skup Zavarivanje spaja 2005
  Publikacija Zbornik radova - Zavarivanje spaja, Sarajevo 2005
  Godina 2005
  Autori Aleksa Blagojević, Ranko Zrilić, and Dragoslav Dobraš
  Strana od 155
  Strana do 156

  Ein mathematical Modell zur Bestimmung der Abhängigkeit zwischen den Auftragschweiβparametern der Löffelzahnen eines Baggers ud der Härte augtraggeschweiβter Schichten

  Naučni skup 4. Fachtung, Verschleiβschutz von Bauteilen durch Auftragschweiβen
  Publikacija Zbornik radova - 4. Fachtung, Verschleiβschutz von Bauteilen durch Auftragschweiβen
  Godina 2002
  Autori Aleksa Blagojević, Ranko Zrilić, and Dragoslav Dobraš
  Strana od 60
  Strana do 68

  Mathematical model of depedency of welding parameters for teeth of earth moving machine bucket on suefaced layer hardness

  Naučni skup ZESZYTY NAUKOVE NR 233 "mechanika 50"
  DOI ISSN 0208-6395
  Publikacija Zbornik radova "MECHANIKA 50"
  Godina 2001
  Autori Aleksa Blagojević, Ranko Zrilić, and Dragoslav Dobraš
  Strana od 191
  Strana do 199

  Problematika izbora i zavarivanja vatrootpornih čelika

  Naučni skup ZAVARIVANJE 94
  Publikacija Međunarodno savjetovanje "ZAVARVIANJE 94" Beograd, 1995.
  Godina 1994
  Autori Aleksa Blagojević, Ranko Zrilić, and Dragoslav Dobraš
  Strana od 100
  Strana do 104

Knjige

  NAUKA O MATERIJALIMA - knjiga 2

  Izdavač Mašinski fakultet Univeziteta u Banjoj Luci
  ISBN ISBN 978-99938-39-83-5
  Godina 2018
  Autori Ranko Zrilić and Dragoslav Dobraš
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 339

  NAUKA O MATERIJALIMA - knjiga 1

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet
  ISBN 978-99938-39-78-1
  Godina 2018
  Autori Ranko Zrilić and Dragoslav Dobraš
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 290

  BIOMATERIJALI

  Izdavač Univerzitet U Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-39-47-7
  Godina 2014
  Autori Ranko Zrilić and Dragoslav Dobraš
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 142