Navigation

mr Biljana Prohaska

Mrežni administrator II-25
Mašinski fakultet
051/433-000 lok.159

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Prilog razvoju novog proizvoda

  Naučni skup JUPITER 34. Konferencija, 14. Simpozijum
  Publikacija Zbornik radova JUPITER 34. Konferencija, 14. Simpozijum,
  Godina 2008
  Autori Biljana Prohaska, Petar Gvero, and Sreten Lekić
  Strana od 546
  Strana do 551