Navigation

Zdravko Marković

Stručni saradnik za nastavu - II-17
Poljoprivredni fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Proizvodnja mlijeka kod kontrolisanih stada simentalske rase u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2005
  Autori Božo Važić, Dragan Kasagić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić, and Zdravko Marković
  Broj 2
  Strana od 107
  Strana do 114

  Proizvodnja mlijeka i sadržaj mliječne masti kod ovaca dupske pramenke u muznom periodu laktacije

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2003
  Autori Božo Važić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić, and Zdravko Marković
  Broj 2
  Strana od 100
  Strana do 109

Radovi sa skupova

  Uticaj različitih izvora selena na proizvodne karakteristike tovnih pilića

  Naučni skup XVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2011
  Autori Milanka Drinić, Aleksandar Kralj, Zdravko Marković, and Vojo Radić
  Strana od 192
  Strana do 192

  Uticaj proizvodnje prema organskim principima na kvalitet mlijeka

  Naučni skup XVI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Kralj, Anka Popović-Vranješ, Milanka Drinić, Zdravko Marković, and David Cvetanović
  Strana od 233
  Strana do 238

  Morfometrijske karakteristike ovaca dupske, privorske i kupreške pramenke

  Naučni skup XV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Božo Važić, Nebojša Savić, Biljana Rogić, and Zdravko Marković
  Strana od 119

Projekti

Savremeni principi balansiranja obroka na farmama muznih krava

Project Number 1250131
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Milanka Drinic
Participants mr Aleksandar Kralj
Zdravko Markovic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2019-09-01
End of the project 2020-03-16
Project value 3600.0 BAM