Navigation

prof. dr Đuro Marić
redovni profesor

051/312-250
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Društvena geografija redovni profesor March 31, 2003

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Koncept geografije u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja Republike Srpske

  Časopis GLOBUS
  Godina 2007
  Autori Đuro Marić and Mira Mandić
  Volumen 32
  Strana od 103
  Strana do 108

  Turistički kompleks Balkane i njen značaj u transformaciji gornjosansko-plivskog područja

  Časopis Turizam
  Godina 2001
  Autori Đuro Marić and Davorin Bajić
  Broj 5
  Strana od 89
  Strana do 91

  Gransko-prostorne promjene u industrijskom sistemu Republike Srpske

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2001
  Autori Đuro Marić and Davorin Bajić
  Volumen 6
  Strana od 29
  Strana do 41

Radovi sa skupova

  Problemi i mogućnostiu revitalizacije Mrkonjić Grada u postdejtonskom periodu.

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor
  Godina 2013
  Autori Đuro Marić and Mlađen Trifunović
  Strana od 237
  Strana do 251

  Refleksivna praksa nastavnika geografije u srednjim školama Republike Srpske.

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor
  Godina 2013
  Autori Đuro Marić and Mlađen Trifunović
  Strana od 421
  Strana do 429

  Razvoj univerzitetske nastave geografije

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Godina 2009
  Autori Đuro Marić, Davorin Bajić, and Mlađen Trifunović
  Strana od 11
  Strana do 25

  Savremeni ciljevi i funkcije terenske nastave u geografskom obrazovanju

  Naučni skup 12. Međunarodna naučna konferencija: Kvalitet i efikasnost nastave u društvu koje uči
  Godina 2009
  Autori Đuro Marić and Mlađen Trifunović

  Modeli regionalnog ekonomskog razvoja pograničnih područja - Primjer Republike Srpske

  Naučni skup Prvi kongres srpskih geografa
  Godina 2007
  Autori Đuro Marić and Davorin Bajić
  Strana od 569
  Strana do 580

  Virtualni prostor i sajbergeografija – novi oblici logike prostora

  Naučni skup Prvi kongres srpskih geografa
  Godina 2007
  Autori Đuro Marić, Davorin Bajić, and Mlađen Trifunović
  Strana od 1199
  Strana do 1203

  Demografski potencijali radne snage na području Srpskog Pounja

  Naučni skup Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Đuro Marić and Davorin Bajić
  Strana od 253
  Strana do 262

Ostali radovi

  Provođenje istraživanja i izrada studije geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač Institut Prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić, Mlađen Trifunović, Milenko Živković, Igor Zekanović, and Irena Medar-Tanjga

Knjige

  Praktikum iz metodike nastave geografije

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-36-3
  Godina 2014
  Autori Đuro Marić and Mlađen Trifunović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 157

  Geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač monografija, Institut Prirodnih i matematičkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-30-33-4
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić, and Mlađen Trifunović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 157

  Geografija za prvi razred ekonomsko-poslovno-trgovačke škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-671-4
  Godina 2005
  Autori Đuro Marić, Davorin Bajić, Mira Mandić, and Milenko Živković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 217

  Praktikum - ekonomska geografija

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 99938-633-3-5
  Godina 2003
  Autori Đuro Marić and Davorin Bajić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 83

  Geografija za treći razred gimnazije

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
  ISBN 99938-0-048-1
  Godina 2002
  Autori Rajko Gnjato, Mirko Grčić, Đuro Marić, and Rade Rakita
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Geografija za osmi razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
  ISBN 99938-0-023-6
  Godina 2002
  Autori Rajko Gnjato and Đuro Marić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Geografija za šesti razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
  ISBN 86-01-05073-5
  Godina 2002
  Autori Đuro Marić, Mirko Grčić, and Rajko Gnjato
  Tip knjige osnovni udžbenik