Navigation

prof. dr Miloš Šolaja
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor March 31, 1998

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The microbiological status of (ready to eat) lettuce before and after standard washing

  DOI 10.7251/GHTE1410051T
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Jelena Kovačević, Ljiljana Balešević, Snježana Matoš, and Miloš Šolaja
  Broj 10
  Strana od 51
  Strana do 55

  Uticaj pojedinih faza procesa proizvodnje koncentrovanog soka na mikrobiološku ispravnost gotovog proizvoda

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Miloš Šolaja, Sanja Stupar, and Snježana Matoš
  Broj 7
  Strana od 19
  Strana do 25

  Uticaj pojedinih faza procesa proizvodnje koncentrovanog soka na mikrobiološku ispravnost gotovog proizvoda

  DOI 10.7251/GHTE1207019T
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Sanja Stupar, Snježana Matoš, and Miloš Šolaja
  Strana od 19
  Strana do 25

  Kvalitet vode za piće izvorišta i bazena kišnice na području Banje Luke i okoline

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Vesna Kalaba, Radenko Đurica, Aleksandar Savić, Mirjana Milošević, and Branislav Savanović
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 122
  Strana do 128

  Bakterije mlijčne fermentacije i laktozna intolerantnost

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Miloš Šolaja, Dragica Đurđević-Milošević, Milka Stijepić, and Ljiljana Topalić-Trivunović
  Broj 47
  Strana od 49
  Strana do 53

  Mikrobiološka kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u prometu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Dijana Novković, and Danijela Elez
  Volumen 44
  Strana od 155
  Strana do 163

  Uticaj dužine zračenja inkoherentne polarizovane svjetlosti na brojnost bakterija Escherichia coli u različitim hranjivim medijima

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Dragica Đurđević-Milošević, Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, and Danijela Elez
  Broj 44
  Strana od 139
  Strana do 146

  Efekti uticaja svjetlosti talasnih dužina vidljivog dijela spektra na bakterije Escherichia coli

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Dragica Đurđević-Milošević, Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić, and Danijela Elez
  Broj 45
  Strana od 69
  Strana do 72

  Uticaj inkoherentne polarizovane svjetlosti na promjenu ukupnog broja Bacillus subtilis

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Danijela Elez, Dragica Đurđević-Milošević, and Tanja Kovačević
  Broj 44
  Strana od 147
  Strana do 154

  Mikrobiološka kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u prometu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Danijela Elez, and Dijana Novković
  Broj 44
  Strana od 155
  Strana do 156

  Mikrobiloška kontrola farmi pilića

  Časopis Acta Periodica Technologica
  Godina 2000
  Autori Dragica Đurđević-Milošević, Miloš Šolaja, and Ljiljana Topalić
  Broj 31
  Strana od 159
  Strana do 164

  Hemijska reakcija zemljišta na staništima različitih livadskih fitocenoza

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2000
  Autori Ljiljana Topalić and Miloš Šolaja
  Broj 42
  Strana od 107
  Strana do 112

  Uticaj higijenske ispravnosti procesa proizvodnje na mikrobiološki kvalitet tjestenine

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1998
  Autori Dragica Đurđević-Milošević, Miloš Šolaja, and Ljiljana Topalić
  Broj 40
  Strana od 57
  Strana do 59

  Uticaj termičke adaptacije na bazalni metabolizam proteusa (Proteus anguinus)

  Časopis Ekologija
  Godina 1998
  Autori Miloš Šolaja, Zvonimir Pocrnjić, and Ljiljana Topalić
  Broj 33
  Strana od 131
  Strana do 134

  Ekološka istraživanja podzemnih voda Grmeča

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1997
  Autori Miloš Šolaja, Zvonimir Pocrnjić, and Ljiljana Topalić
  Broj 39
  Strana od 171
  Strana do 174

  Neki aspekti monitoringa površinskih voda Republike Srpske

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1997
  Autori Miloš Šolaja, Nedeljko Čegar, Radoslav Grujić, Živojin Erić, and Ljiljana Topalić
  Volumen 4
  Strana od 113
  Strana do 117

  Ekologija Šatorskog jezera

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1995
  Autori Miloš Šolaja, Zvonimir Pocrnjić, and Ljiljana Topalić
  Broj 38
  Strana od 67
  Strana do 72

  Problemi očuvanja populacija čovječije ribice (Proteus anguinus) u podzemnim vodama Grmeča

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1995
  Autori Miloš Šolaja, Zvonimir Pocrnjić, and Ljiljana Topalić
  Broj 37
  Strana od 53
  Strana do 56

Radovi sa skupova

  MICROBIOLOGICAL STATUS OF (READY TO EAT) APPLE CULTIVARS GALA BEFORE AND AFTER WASHING

  Naučni skup International scientific conference 10th conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Vesna Tovarišić, Igor Stjepanović, Snježana Matoš, and Miloš Šolaja
  Strana od 339
  Strana do 347

  Relationships between light-treated cultures and lactose content in yogurt

  Naučni skup II International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld2007)
  Publikacija Proceedings
  Godina 2009
  Autori Milka Stijepić, Miloš Šolaja, Dragica Đurđević-Milošević, and Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 456
  Strana do 459
  Veb adresa http://www.worldscibooks.com/lifesci/7133.html

  Uticaj inkoherentne polarizovane svjetlosti na aktivnost bakterija Lactobacillus dulbreuckii subsp. bulgaricus i Streptococcus thermophilus s obzirom na titracijsku kiselost

  Naučni skup I Simpozijum Biologa Republike Srpske
  Publikacija Skup 2: Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Milka Stijepić, Miloš Šolaja, Dragica Đurđević-Milošević, and Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 295
  Strana do 302

  Uticaj inkoherentne polarizovane svjetlosti na mješovite mikrobne kultrure u proizvodnji jugurta s obzirom na ukupne proteine

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Milka Stijepić, Miloš Šolaja, Dragica Đurđević-Milošević, and Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 339
  Strana do 344

  Ljekovite biljke Vitoroge

  Naučni skup I Međunarodni kongres . I Međunarodni kongres ,, Ekologija, zdravlje, rad, sport”
  Godina 2005
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, goran Zubić, Miloš Šolaja, Nina Janjić, and Nada Šumatić

  Prehrambena vrijednost samoniklog jestivog bilja

  Naučni skup VI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2005
  Autori Miloš Šolaja, Radoslav Grujić, and Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 109
  Strana do 109

  Uticaj inkoherentne polarizovane svjetlosti na mješovite mikrobne kulture

  Naučni skup I Simpozijum biologa Republike Srpske
  Publikacija Program rada i zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Miloš Šolaja, Milka Stijepić, and Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 33
  Strana do 33

  Kvalitet i održivost soka zove (Sambucus nigra)

  Naučni skup II simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova 11, II simpozijum"Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac, 1998.
  Godina 1998
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Miloš Šolaja, Sandra Petković, and Sandra Stojković
  Strana od 21
  Strana do 25

Knjige

  Mikrobiološka analiza namirnica

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Konzorcijumom projekta TEMPUS UM-JEP 18084-2003
  ISBN 987-99938-54-21-0
  Godina 2007
  Autori Miloš Šolaja and Ljiljana Topalić-Trivunović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 119

  Praktikum za biologiju

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 86-82741-083-3
  Godina 1998
  Autori Miloš Šolaja and Ljiljana Topalić-Trivunović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 108

Projekti

Akcija integracije Balkana u oblasti istrazivanja

Project Number 8317028
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Gordana Djuric
Participants prof. dr Milos Solaja
Djordje Tomic, ma
prof. dr Braco Kovacevic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2018-12-31
Project value 3000.0 BAM