Navigation

prof. dr Lazo Ristić
redovni profesor

051/304-029
lokal 419
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodologija socijalnih istraživanja redovni profesor June 30, 2011

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Tradicionalizam i društvene promjene

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2017
  Autori Lazo Ristić
  Broj 12
  Strana od 21
  Strana do 36

  Ideološke funkcije zanemarivanja različitosti društvenih nejednakosti i društvenih razlika

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2015
  Autori Lazo Ristić
  Broj 10
  Strana od 71
  Strana do 87

  Pravoslavna kultura i društveni razvoj

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2013
  Autori Lazo Ristić
  Broj 8
  Strana od 69
  Strana do 83
  Veb adresa www.sociolog.rs -- drustvo@sociolog.rs

  Uticaj ideoligije na istraživanje klasno-slojne strukture

  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2011
  Autori Lazo Ristić
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 66
  Veb adresa socioloskidiskurs@yahoo.com

  Poperova kritika metodološkog esencijalizma

  Časopis Politička revija
  Godina 2011
  Autori Lazo Ristić
  Volumen 27
  Broj 1/2011
  Strana od 95
  Strana do 113

  Teorijsko-hipotetički okvir za istraživanje političke socijalizacije mladih

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Broj 5
  Strana od 101
  Strana do 117
  Veb adresa www.sd.org.rs

  Društveni aktivizam mladih

  Časopis Godišnjak za sociologiju
  Godina 2008
  Autori Lazo Ristić
  Broj 4
  Strana od 107
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo

  Međuslojni odnosi u etnički nehomogenim društvima

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2008
  Autori Lazo Ristić
  Broj 3
  Strana od 143
  Strana do 157
  Veb adresa www.sociolog.rs -- drustvo@sociolog.rs

  Teorijsko-metodološki pristup u istraživanju društvenih promjena

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2008
  Autori Lazo Ristić
  Broj 63
  Strana od 33
  Strana do 45

  Integracija i ličnost u našem vremenu

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2006
  Autori Lazo Ristić
  Broj 2
  Strana od 187
  Strana do 202

  Društvena moć i globalizacija nasilja

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2006
  Autori Lazo Ristić
  Broj 2
  Strana od 187
  Strana do 202
  Veb adresa www.sociolog.rs -- drustvo@sociolog.rs

  Opšti sociološki kontrkst i novija strujanja u sociološkoj metodologiji

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Broj 21
  Strana od 51
  Strana do 61

  Oblici kolektivnog rada u ruralnom naselju

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Broj 20
  Strana od 73
  Strana do 80

  Institucionalna kontrola političke moći

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Broj 51
  Strana od 147
  Strana do 160

  Jednostranosti u razvoju metodologije sociologije

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Broj 52
  Strana od 137
  Strana do 154

  Logika u kontekstu naučnog otkrića

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Broj 3
  Strana od 247
  Strana do 262

  Tradicionalno i savremeno

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Broj 52
  Strana od 209
  Strana do 213

  Filozofija i ostvarenje mogućeg

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Broj 3
  Strana od 471
  Strana do 478

  Destrukcija vrijednosti i kvalitet života

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Broj 1
  Strana od 272
  Strana do 282

  Evolucija pojmova

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Broj 2
  Strana od 565
  Strana do 572

  Koncepcija nauke i metodološki tehnicizam

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Broj 19
  Strana od 65
  Strana do 76

  Ogledi o umjetnosti (prikaz knjge)

  Časopis Slovesa
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Broj 7/8
  Strana od 250
  Strana do 252

  Metodološki esencijalizam i metodološki nominalizam

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Broj 40
  Strana od 141
  Strana do 152

  Filozofija u našem vremenu

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Broj 2
  Strana od 135
  Strana do 152

  Zatvoreno društvo

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Broj 38-39
  Strana od 47
  Strana do 57

  Otvoreno društvo

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2003
  Autori Lazo Ristić
  Broj 17
  Strana od 51
  Strana do 58

  Temelji morala i prava

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2003
  Autori Lazo Ristić
  Broj 1
  Strana od 521
  Strana do 525

  Metafizika i logička istina

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2003
  Autori Lazo Ristić
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 119

  Država i javnost

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2002
  Autori Lazo Ristić
  Broj 16
  Strana od 41
  Strana do 52

  Istraživanje obrazaca ponašanja u porodičnoj zajednici

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2002
  Autori Lazo Ristić
  Broj 15
  Strana od 24
  Strana do 30

  Neformalni centri društvene moći i razaranje jugoslovenskog društva

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2002
  Autori Lazo Ristić
  Broj 13-14
  Strana od 89
  Strana do 99

  Gnoseološki temelji Djuijevog pragmatizma

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2001
  Autori Lazo Ristić
  Broj 40
  Strana od 175
  Strana do 183

  Ljudska priroda i rekonstrukcija društva

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2000
  Autori Lazo Ristić
  Broj 37
  Strana od 51
  Strana do 66

  Teorija i empirijsko istraživanje društvene pokretljivosti

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2000
  Autori Lazo Ristić
  Broj 11-12
  Strana od 32
  Strana do 43

  Tradicija i društvena rekonstrukcija u djelu Džona Djuija

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 2000
  Autori Lazo Ristić
  Broj 10
  Strana od 123
  Strana do 131

  Metodologija društvene prakse

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2000
  Autori Lazo Ristić
  Broj 38-39
  Strana od 47
  Strana do 61

  Društveno-istorijski i duhovni kontekst socijalno-političke filozofije Džona Djuija

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2000
  Autori Lazo Ristić
  Broj 2
  Strana od 125
  Strana do 142

  Metodološki problemi istraživanja neformalnih grupa u preduzećima

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 1999
  Autori Lazo Ristić
  Broj 9
  Strana od 113
  Strana do 122

  Srpsko tradicionalno selo

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 1999
  Autori Lazo Ristić
  Broj 8
  Strana od 46
  Strana do 57

  Građanski rat i tradicionalne vrijednosti

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 1998
  Autori Lazo Ristić
  Broj 6-7
  Strana od 101
  Strana do 103

  Aktuelnost filozofije vaspitanja Džona Djuija

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1998
  Autori Lazo Ristić
  Broj 3
  Strana od 133
  Strana do 143

  Savremenost prošlosti

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 1998
  Autori Lazo Ristić
  Broj 4-5
  Strana od 121
  Strana do 123

  Tradicionalne vrijednosti

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 1997
  Autori Lazo Ristić
  Broj 5
  Strana od 223
  Strana do 227

  neformalne grupe u radnim organizacijama

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 1997
  Autori Lazo Ristić
  Broj 5
  Strana od 182
  Strana do 192

  Genetički strukturalizam: specifičnosti i nedostaci Goldmanove filozofije i estetike

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 1997
  Autori Lazo Ristić
  Broj 3-4
  Strana od 241
  Strana do 247

  Paifizam i defetizam

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 1997
  Autori Lazo Ristić
  Broj 3-4
  Strana od 185
  Strana do 193

Radovi sa skupova

  Ideologija i ciklične smjene dominantne paradigme u društvenim naukama

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2016
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 9
  Strana do 27

  Globalizam i desuverenizacija

  Naučni skup Globalizacija i suverenost - sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  Publikacija Globalizacija i suverenost - sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu: zbornik radova, Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2014.
  Godina 2014
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 11
  Strana do 19

  Religija i identiteti u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Nacionalni identitet i religija
  Publikacija Nacionalni identitet i religija: zbornik radova sa naučnog skupa; Beograd: Institut za političke studije
  Godina 2013
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 343
  Strana do 362

  Mogućnosti rješavanja društvenih sukoba u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Konflikti
  Publikacija Konflikti: zbornik radova sa naučnog skupa; Banja Luka: Evropski defendologija centar, 2012
  Godina 2012
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 128
  Strana do 139

  Dileme o autonomiji univerziteta

  Naučni skup Društvene promjene u Srbiji i reforma obrazovanja
  Publikacija Nova srpska politička misao (posebno izdanje)
  Godina 2011
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 173
  Strana do 186

  Konceptualni i metodološki problemi istraživanja nezaposlenosti i sive ekonomije u Republici Srpskoj

  Naučni skup Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj
  Publikacija Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj: zbornik radva sa naučnog skupa; Banja Luka: Klub intelektualaca 123; Evropski defendologija centar
  Godina 2011
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 36
  Strana do 44

  Retradicionalizacija i modernizacija u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Tradicija, modernizacija, identiteti
  Publikacija Tradicija, modernizacija, identiteti. (Zbornik sa naučnog skupa) Niš: Filozofski fakultet, 2011.
  Godina 2011
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 115
  Strana do 126

  Političko mišljenje i razvoj sociologije

  Naučni skup Nauka i politika
  Publikacija Nauka i politika. Filozofske nauke: zbornik radova sa Naučnog skupa, Pale, 22-23. maj 2010. Pale: Filozofski fakultet, 2011.
  Godina 2011
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 309
  Strana do 321

  Jedinstvo nauka i metodološki rdukcionizam

  Naučni skup Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke
  Publikacija Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke. Tom 2, filozofske i prirodno-matematičke nauke: zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 22-24. maj 2009.
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 169
  Strana do 179

  Naučni potencijal i društvene reforme

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi: zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 605
  Strana do 617

  Mediji kao ekološki zagađivači

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (knjiga 2): zbornik radova sa naučnog skupa, Banja Luka: Udruženje zdravlje za sve
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić, Snježana Popović-Pejičić, and Zoran Pejičić
  Strana od 76
  Strana do 78

  Uloga masmedija u informisanju i edukovanju

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Treći međunarodni kongres "ekologija, zdravlje, rad, sport": zbornik radova sa naučnog skupa (knjiga 2), Banja Luka: Udruženje zdravlje za sve
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić, Snježana Popović-Pejičić, and Zoran Pejičić
  Strana od 79
  Strana do 82

  Masovni mediji i društvene promjene

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Nauka, kultura i ideologija. Tom 2: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 12-13. decembar 2008)
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 7
  Strana do 14

  Saradnja Rusije i balkana kao otpor globalizaciji nasilja

  Naučni skup Rusija i Balkan: Pitanja bezbednosti i saradnje
  Publikacija Rusija i Balkan: Pitanje bezbednosti i saradnje: zbornik radova sa naučnog skupa, Institut za političke studije, Beograd
  Godina 2008
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 87
  Strana do 102

  Globalizacija i društvena struktura

  Naučni skup Sto dvadeset pet godina visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Sto dvadeset pet godina visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini: zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 19-20. maj 2007). Tom 2. Pale: Filozofski fakultet, 2008
  Godina 2008
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 279
  Strana do 289

  Savremeno društvo i globalizam

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi. Tom 2: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 9-10. novembar 2007), Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 9
  Strana do 23

  Tranziciona pravda u multietničkom društvu

  Naučni skup Savremeni politički poredak i ideja pravde
  Publikacija Savremeni politički poredak i ideja pravde
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 49
  Strana do 59

  Kultura kao činilac modernizacije

  Naučni skup Kultura i obrazovanje
  Publikacija Kultura i obrazovanje. Tom 1: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 10-11. novembra 2006)
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 397
  Strana do 408

  Mišljenje u obrazovanju

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Publikacija Nauka i obrazovanje, Tom 1: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 11-12. novembra 2005); Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 499
  Strana do 510

  Tradicija i društvene promjene

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Publikacija Tradicija i savremenost: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004)
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 325
  Strana do 340

  Interdisciplinarni pristup naučnom saznanju i naučni redukcionizam

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas (interdisciplinarni pristup saznanju)
  Publikacija Jedinstvo nauka danas: interdisciplinarni pristup saznanju T. 2.
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 91
  Strana do 100

  Nacionalni identitet i međunarodni poredak

  Naučni skup Nauka i naša društvena stvarnost
  Publikacija Nauka i naša društvena stvarnost: zbornik radova sa naučnog skupa (knjiga 3, tom II)
  Godina 2003
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 93
  Strana do 103

  Metodološki tehnicizam u savremenoj sociologiji

  Naučni skup Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka: problemi i pravci razvoja
  Publikacija Filizofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka: problemi i pravci razvoja
  Godina 2002
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 471
  Strana do 484

  Srpska tradicija i savremeno obrazovanje

  Naučni skup Nauka i obrazovanje - bitni činioci srpske duhovnosti
  Publikacija Nauka i obrazovanje - bitni činioci srpske duhovnosti: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 20-22. novembar 2000), Filozofski fakultet
  Godina 2000
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 279
  Strana do 290

Ostali radovi

  Koncepcija sociologije i metodološki tehnicizam

  Izdavač Filozofski fakultet u Nišu; Mašinski fakultet u Nišu
  ISSN/ISBN 978-86-7379-354-2 (FFN); 978-86-6055-048-6 (MFN)
  Godina 2014
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 49
  Strana do 62

  Način istraživanja prevencije i alkoholizma kod mladih

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-07-6
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 41
  Strana do 51

  Teorijsko-metodološki pristup za istraživanje uticaja globalizacije na društva u tranziciji

  Izdavač Centar za društvena kretanja
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 32
  Strana do 67

  Mladi kao razvojni potencijal Republike Srpske

  Izdavač Centar za društvena kretanja
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 83
  Strana do 118

  Uloga omladinskih organizacija u rješavanju zapošljavanja mladih

  Izdavač Centar za društvena kretanja
  ISSN/ISBN 978-99955-636-4-6
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 91
  Strana do 142

  Prevencija i suzbijanje alkoholizma kod mladih

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-07-6
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 52
  Strana do 81

  Teorijsko-metodološki okvir za istraživanje crnog tržišta rada

  Izdavač Centar za društvena kretanja
  ISSN/ISBN 978-99955-636-5-3
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 22
  Strana do 39

  Mladi i vrijednosti u lokalnoj zajednici

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci: Institut za filozofiju i društvena istraživanja
  ISSN/ISBN 978-99938-34-85-4
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 52
  Strana do 126

  Potrebe, mobilnost i učešće mladih u afirmaciji omladinskog rada u Republici Srpskoj (empirijski dio studije)

  Izdavač Centar za društvena kretanja
  ISSN/ISBN 978-99955-636-0-8
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 101
  Strana do 154

  Obrazovanje i zapošljavanje omladine

  Izdavač Sociološko društvo Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 9
  Strana do 23

  Obrasci ponašanja u porodičnoj zajednici

  Izdavač SPKD "Prosvjeta"
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 38
  Strana do 51

  Vrijednosti kao konstitutivni element društva

  Izdavač Institut za filozofiju i društvena istraživanja Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99938-34-56-4
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 53
  Strana do 63

  Odnos mladih prema ličnom statusu i društvenom angažovanju

  Izdavač Institut za filozofiju i društvena istraživanja Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99938-34-56-4
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 165
  Strana do 178

  Predmet istraživanja

  Izdavač Sociološko društvo Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-886-0-4
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 77
  Strana do 128

  Hipotetičko-deduktivni metod Karla Popera

  Izdavač Književna zadruga
  ISSN/ISBN 1451-2351
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 325
  Strana do 340

  Drušvena kriza i rad

  Izdavač Zaslon-print
  ISSN/ISBN 86-7825-083-6
  Godina 2005
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 35
  Strana do 54

  Nevladine organizacije. Ideal i stvarnost

  Izdavač Nansen Dialoque Centre
  Godina 2003
  Autori Lazo Ristić

  Ideje i društvene promjene

  ISSN/ISBN 1451-2351
  Godina 2002
  Autori Lazo Ristić
  Strana od 115
  Strana do 128

Knjige

  Teslić u odbrambeno-otadžbinskom ratu (1992-1955)

  Izdavač Boračka organizacija Republike Srpske
  ISBN 978-99938-614-9-2
  Godina 2017
  Autori Aleksa Radešić, Dušan Kuzmanović, Milorad Kuprešak, and Lazo Ristić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 462

  Društveni i politički aktivizam omladine

  Izdavač Grafid, Banja Luka
  ISBN 978-99938-53-85-5
  Godina 2011
  Autori Lazo Ristić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 226

  Poper i Marks: koncepcije metoda proučavanja društva

  Izdavač Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka
  ISBN 978-99955-22-23-0
  Godina 2011
  Autori Lazo Ristić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 209

  Neformalni centri društvene moći: konceptualno-metodološki problemi istraživanja destrukcije jugoslovenske radne organizacije

  Izdavač Centar za društvena kretanja, Banja Luka
  ISBN 978-99955-636-7-7
  Godina 2010
  Autori Lazo Ristić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 219

  Sociologija naselja

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-29-0
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić, Braco Kovačević, and Marija Knežević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 198

  Ogledi iz filozofije i sociologije

  Izdavač Centar za društvena kretanja, Banja Luka
  ISBN 978-99955-636-1-5
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 265

  Kultura religija

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-0-403-8
  Godina 2009
  Autori Lazo Ristić, Rajko Kuljić, and Zoran Avramović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 66

  Perspektive mladih u Republici Srpskoj: istraživački projekt

  Izdavač Pravni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-50-24-1
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Drago Tešanović, Živana Gavrić, Ostoja Đukić, Mirko Banjac, Predrag Dragosavljević, and Milenko Radević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 200

  Metodološki tehnicizam Karla Popera

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-34-31-9
  Godina 2004
  Autori Lazo Ristić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 210

  Tradicija i društvena rekonstrukcija: specifičnosti socijalno-političke filozofije Džona Djuija

  Izdavač Filozofski Fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 86-83297-02-0
  Godina 2000
  Autori Lazo Ristić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 212