Navigation

prof. dr Predrag Dragosavljević
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kineziološka rekreacija i kineziterapija redovni profesor July 06, 2015

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PROCJENA EFEKATA REKREACIJE POMOĆU PSIHOLOŠKIH FAKTORA

  DOI 10.7251/SHTSR1402058D
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2014
  Autori Predrag Dragosavljević, Gorana Tešanović, and Proko Dragosavljević
  Volumen IX
  Broj 2
  Strana od 58
  Strana do 65
  Veb adresa www.sportizdravlje.rs.ba

  The state of sports and recreation activities in the territory of the Republic of Srpska. (Stanje u sportu i rekreativnim aktivnostima na teritoriji Republike Srpske)

  Časopis Acta Kinesiologica
  Godina 2014
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević, Gorana Tešanović, Goran Bošnjak, and Žarko Bilić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 36
  Strana do 40
  Veb adresa http://www.actakin.com

  Odnos turista prema sportsko–rekreativnim sadržajima kao dijelu turističke ponude.

  DOI 10.7215
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Marko Bogosavac, Saša Jovanović, and Predrag Dragosavljević
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 10

  Relations between the body mass index and the anthropometric dimensions and the results achieved in shot put (Relacije indeksa tjelesne mase i antropometrijskih dimenzija s postignutim rezultatom u bacanju kugle )

  Časopis Acta Kinesiologica
  Godina 2010
  Autori Gorana Tešanović, Ilona Mihajlović, Goran Bošnjak, and Predrag Dragosavljević
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 82
  Veb adresa http://www.actakin.com/

  ). Uticaj društveno-ekonomskih faktora na formiranje vrijednstnih orijentacija kao faktora procjene sportske rekreacije

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević and Proko Dragosavljević
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 145
  Strana do 151

  Uticaj pedagoških faktora na procjenu efekata rekreacije

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2005
  Autori Predrag Dragosavljević
  Broj 4
  Strana od 95
  Strana do 101

Radovi sa skupova

  PROCENA EFEKATA REKREACIJE NA OSNOVU SOCIJALNO-ISKUSTVENIH OBELEŽJA

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2014
  Autori Predrag Dragosavljević, Milinko Dabović, and Gorana Tešanović
  Strana od 554
  Strana do 559
  Veb adresa http://www.fsfvconference.rs/documents/zbornik_radova_2014.pdf

  NEKE PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD JAZZ PLESAČICA PRIMENOM SPECIFIČNIH VEŽBI ZA SKAKAČE U ATLETICI

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2014
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović, Predrag Dragosavljević, and Goran Grahovac
  Strana od 566
  Strana do 570
  Veb adresa http://www.fsfvconference.rs/documents/zbornik_radova_2014.pdf

  Promjene u tjelesnoj kompoziciji žena pod uticajem rekreativnog plivanja

  Naučni skup "Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status djece, omladine i odraslih"-Zbornik sažetaka
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Bojan Guzina, Dušan Mitić, and Aleksandar Ivanovski

  RELACIJE IZMEĐU UČEŠĆA U SPORTSKO REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA, DOBI I VREMENOM BAVLJENJA

  Naučni skup FEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2013
  Autori Saša Jovanović, Predrag Dragosavljević, and Gorana Tešanović
  Strana od 727
  Strana do 731

  Sportsko-rekreativne aktivnosti u funkciji razvoja turizma

  Naučni skup Treća međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje''
  Publikacija Panevropski univerzitet "APEIRON"
  Godina 2013
  Autori Marko Bogosavac and Predrag Dragosavljević
  Strana od 224
  Strana do 229

  The changes of motor skills of women under the influence of different models of Sport and recreational activities

  Naučni skup XVI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2013" in physical education, sport and recreation and I International Scientific Conference
  Publikacija Faculty of sport and physical education , University of Niš
  Godina 2013
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Nebojša Čokorilo, and G Nikovski
  Strana od 332
  Strana do 342

  Uloga i značaj sportske rekreacije u turizmu

  Naučni skup Prvi balneološko-turistički internacionalni simpozijum u Bosni i Hercegovini
  Publikacija PrintCom
  Godina 2012
  Autori Radomir Zrnić and Predrag Dragosavljević
  Strana od 48
  Strana do 54

  Nivoi transformacionih promjena morfoloških karakteristika žena pod uticajem različitih modela sportsko-rekreativnih aktivnosti

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija "Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih"
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2012
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, Dušan Mitić, and Milena Mikalački
  Strana od 101
  Strana do 112

  Latentne strukture činilaca sportske rekreacije

  Naučni skup I međunarodni naučni kongres „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević, and Radomir Zrnić
  Strana od 247
  Strana do 253

  Povezanost opšteg motiva postignuća za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima

  Naučni skup 2. Međunarodni skup ’’Ekologija, zdravlje, rad, sport’’
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Radomir Zrnić, Predrag Dragosavljević, and Proko Dragosavljević
  Strana od 253
  Strana do 256

  Redefinisanje uloge i mjesta sportske rekreacije u nivonastalim uslovima društva u tranziciji

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova II Međunarodni skup ’’ Ekologija, zdravlje, rad, sport’’Banjaluka
  Godina 2008
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević, and Radomir Zrnić
  Strana od 177
  Strana do 181

  Značaj sportske rekreacije na zdravlje čovjeka

  Naučni skup Stručno savjetovanje ljekara i pedagoga fizičke kulture, Udruženje ljekara sportske medicine Republike Srpsk
  Godina 2007
  Autori Predrag Dragosavljević

  Jačanje svijesti o životnoj sredini

  Naučni skup I Međunarodni kongres ’’ Ekologija, zdravlje, rad, sport’’
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Milenko Radević and Predrag Dragosavljević
  Strana od 174
  Strana do 181

  ’Pedagoški, biološki i ekološki pokazatelji kao faktor oslobađanja učenika od nastave fizičkog vaspitanja

  Naučni skup I Međunarodni kongres ’’Ekologija , zdravlje , rad, sport’’
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević, and Milenko Radević
  Strana od 149
  Strana do 152

  Funkcionalna struktura institucija kao uslov razvoja menadžmenta u sportu

  Naučni skup I Međunarodni kongres ’’Ekologija , zdravlje , rad, sport’’
  Publikacija Zbornik radova I Međunarodni kongres ’’Ekologija, zdravlje, rad, sport’’ Banja Luka
  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević, and Milenko Radević
  Strana od 130
  Strana do 134

  Slobodno vrijeme kao faktor sportske rekreacije

  Naučni skup Prvi kongres Crnogorske sportske Akademije
  Godina 2005
  Autori Predrag Dragosavljević and Milenko Radović
  Strana od 82
  Strana do 86

  Sportisti i sportski menadžeri kao faktor promjena u sportui sportskim organizacijama

  Naučni skup I Međunarodna konferencija ,, Menadžment u sportu’’
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Proko Dragosavljević and Predrag Dragosavljević
  Strana od 52
  Strana do 56

  Sportska rekreacija kao faktor umnih sposobnosti

  Naučni skup I srpski kongres i II evropski kongres pedagoga fizičke kulture
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Proko Dragosavljević and Predrag Dragosavljević
  Strana od 234
  Strana do 237

  Stanje u sportu i sportskim organizacijama Republike Srpske

  Naučni skup X Međunarodni naučni skup u Nišu
  Godina 2003
  Autori Predrag Dragosavljević

  Rekreativne aktivnosti u funkciji preventivno zdravstvene usmjerenosti

  Naučni skup Međunarodni naučni skup Univerziteta u Nišu
  Godina 2003
  Autori Srbislav Vučković and Predrag Dragosavljević

Ostali radovi

  Školski sportski tereni i igrališta

  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević
  Strana od 31
  Strana do 37

  Modularno programiranje u nastavi fizičkkog vaspitanja

  Godina 2005
  Autori Predrag Dragosavljević and Proko Dragosavljević
  Strana od 29
  Strana do 38

  Pedagoško-psihološki činioci stavova o tjelesnim aktivnostima u slobodnom vremenu

  Godina 2004
  Autori Predrag Dragosavljević

Knjige

  Fizička aktivnost i zdravlje

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-54-8
  Godina 2020
  Autori Predrag Dragosavljević and Željko Sekulić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Školska sportska borilišta

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-38-33-3
  Godina 2013
  Autori Predrag Dragosavljević, Goran Bošnjak, and Gorana Tešanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 162

  SPORTSKA REKREACIJA Metodika vježbanja

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-38-32-6
  Godina 2013
  Autori Predrag Dragosavljević, Proko Dragosavljević, and Gorana Tešanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 134

  Perspektive mladih u Republici Srpskoj: istraživački projekt

  Izdavač Pravni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-50-24-1
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Drago Tešanović, Živana Gavrić, Ostoja Đukić, Mirko Banjac, Predrag Dragosavljević, and Milenko Radević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 200

  Sportska rekreacija

  Izdavač Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 99938-38-09-8
  Godina 2006
  Autori Predrag Dragosavljević and Proko Dragosavljević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 173

  Savremena nastava fizičkog vaspitanja i sporta

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 99938-38-04-7
  Godina 2005
  Autori Predrag Dragosavljević and Proko Dragosavljević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 247

  Monografija ’’Life in wetland’’- Život u močvari

  Izdavač Ministarstvo za urbanizam i ekologiju Republike Srpske i Republički urbanistički Zavod, Banjaluka
  ISBN 99938-684-1-8
  Godina 2004
  Autori Predrag Dragosavljević
  Tip knjige ostale naučne publikacije