Navigation

prof. dr Tamara Karalić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Katedra za kolektivne sportove
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Sportske i rehabilitacione nauke redovni profesor November 24, 2022

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Gender (in)equality in decision-making roles in sport: a case study in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.267773&mjssm.230401
  Časopis Montenegrin Journal of Sports Medicine
  Godina 2023
  Autori Adriana Ljubojević, Anđela Pepić, Borko Petrović, Kristina Pantelić Babić, Nikolina Gerdijan, and Tamara Karalić
  Volumen 12
  Broj S1
  Strana od 34
  Strana do 35
  Veb adresa www.mjsmm.me

  Difference-based analysis of the impact of observed game parameters on the final score at the FIBA Eurobasket Women 2019

  DOI :10.14198/jhse.2021.162.12
  Časopis Journal of Human Sports and Exercise
  Godina 2021
  Autori Slobodan Simović, Jasmin Komić, Bojan Guzina, Zoran Pajić, Tamara Karalić, and Goran Pašić
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 373
  Strana do 387
  Veb adresa https://www.jhse.ua.es/

  PILATES IN SPORT DANCE TRAINING

  DOI 10.7251/SSH1801101LJ
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2018
  Autori Adriana Ljubojević, Nikolina Gerdijan, Lejla Šebić, and Tamara Karalić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 101
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.siz-au.com

  Latentna struktura preciznosti mladih odbojkašica procijenjena u uslovima terenskog testiranja

  Časopis Srpsak nauka danas/ Serbian Science Today, Zadužbina Andrejević, Beograd, Srbija
  Godina 2016
  Autori Tamara Karalić and Aleksandra Vujmilović
  Volumen 1
  Broj 3
  Strana od 405
  Strana do 412

  Correlation of specific coordination by young female volleyball players and performance level of technical elements in volleyball

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2016
  Autori Tamara Karalić, Adriana Ljubojević, Nikolina Gerdijan, and Željko Vukić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa www.sportlogia.com

  Realtions of Morphological Characteristics and Maximal Oxygen Consumption of Fourth Grade People

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2014
  Autori Vladimir Jakovljević, Adriana Ljubojević, Tamara Karalić, Nikolina Gerdijan, and Željko Vukić
  Volumen 68
  Broj 1
  Strana od 63
  Strana do 74
  Veb adresa www.fizickakultura.com

  Differences of body dimensions in female volleyball players (cadets) in relation to volleyball playing position (Published online)

  Časopis The Sport Journal, United States Sports Academy, Alabama USA
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Vujmilović and Tamara Karalić
  Strana od 61
  Strana do 79
  Veb adresa http://thesportjournal.org

  Sprinting speed of prepubertal girls and boys

  Časopis Excercise and Quality of Life; Journal of Science in Sport; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Novi Sad
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Adriana Ljubojević, Tamara Karalić, Nikolina Gerdijan, Željko Vukić, and Goran Pašić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 20
  Strana do 27

  Specijalizacija u odbojkaškoj igri - primarni i sekundarni zahtjevi pozicije dizača

  DOI 10. 7215/SSH1301053V
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Vujmilović and Tamara Karalić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 64
  Veb adresa http://www.siz-au.com/

  Struktura izolovanih faktora preciznosti odbojkaša

  DOI 10. 5550/sqia.120801.se.065K
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2012
  Autori Tamara Karalić, Nenad Marelić, and Aleksandra Vujmilović
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 65
  Strana do 73

  Komparativna analiza preciznosti kao specifične motoričke sposobnosti u odbojci

  DOI 10.7251/254
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Tamara Karalić, Aleksandra Vujmilović, and Vladan Savić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 41
  Strana do 49

  Razlike u efikasnosti napada na odbojkaškim utakmicama vrhunskog nivoa takmičenja

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Tamara Karalić and Aleksandra Vujmilović
  Volumen 7
  Broj 3
  Strana od 19
  Strana do 29

  Uspješnost realizacije odbrambenih tehničko-taktičkih elemenata kod odbojkaša

  Časopis Savremeni sport
  Godina 2009
  Autori Toplica Stojanović, Tamara Karalić, and Nikodije Jovanović
  Broj 9-10
  Strana od 23
  Strana do 27

  Analiza dizanja lopte kao varijable tehničko-taktičke dimenzije odbojkaške igre

  Časopis Savremeni sport
  Godina 2009
  Autori Tamara Karalić, Toplica Stojanović, Aleksandra Vujmilović, and Nikodije Jovanović
  Broj 9-10
  Strana od 16
  Strana do 27

  A comparative analysis of the effectiveness of top volleyball teams.

  Časopis Fizička kultura, Fakultet fizičke kulture, Skopje Makedonija
  Godina 2009
  Autori Tamara Karalić, Toplica Stojanović, Joško Milenkoski, and Nikola Stojanović
  Volumen 37
  Broj 1
  Strana od 91
  Strana do 95

  Takmičarska efikasnost prijema servisa kao elementa odbrane u vrhunskoj odbojci

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Tamara Karalić and Aleksandra Vujmilović
  Broj 4
  Strana od 52
  Strana do 61

  Komparalivna analiza motoričkih modela odbojkaških pionirskih selekcija Srbije u periodu od 1996. do 2004. godine

  Časopis Glasnik Antroploškog društva Srbije
  Godina 2008
  Autori Toplica Stojanović, Goran Nešić, and Tamara Karalić
  Volumen 43
  Strana od 229
  Strana do 237

  Komparalitna analiza aerobne sposobnosti odbojkaških pionirskih selekcija Srbije u periodu od 2000. do 2004. godine

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2008
  Autori Toplica Stojanović, Joško Milenkoski, and Tamara Karalić
  Volumen 43
  Strana od 238
  Strana do 244

  Uticaj nekih kognitivnih sposobnosti na situaciono-motoričku preciznost dodavanja lopte podlakticama kod odbojkaša Prve makedonske lige

  Časopis Savremeni sport
  Godina 2006
  Autori Toplica Stojanović and Tamara Karalić
  Broj 7-8
  Strana od 13
  Strana do 16

  Uticaj dvomjesečnog trenažnog tretmana na brzinu odbojkašica pionirskog uzrasta

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2005
  Autori Tamara Karalić
  Strana od 117
  Strana do 127

Radovi sa skupova

  SVJETSKO PRVENSTVO, EGIPAT 2021: SITUACIONA EFIKASNOST RUKOMETAŠA - POSTOJE LI RAZLIKE U ODNOSU NA KONAČAN PLASMAN?

  Naučni skup Dvanaesta međunarodna e-konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'' 12th International e-Conference on “Sports Science and Health”
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2022
  Autori Tamara Karalić, Slobodan Simović, and Bojan Guzina
  Strana od 111
  Strana do 118
  Veb adresa siz-au.com/sites/default/files/zbornik-radova_2022.pdf

  5th International Scientific Conference on Exercise and Quality of Life, Serbia, Novi Sad

  Naučni skup 5th International Scientific Conference on Exercise and Quality of Life
  DOI https://doi.org/10.1186/s13102-019-0119-7
  Publikacija Age-related differences in motor coordination and balance skills of young school-age children
  Godina 2019
  Autori Adriana Ljubojević, Snežana Bijelić, Tamara Karalić, and Kenan Omičević
  Strana od 19
  Veb adresa https://bmcsportsscimedrehabil.biomedcentral.com/articles/supplements/volume-11-supplement-1

  XI FIEP European Congress / Antropological asspects of sports, physical education and recreation

  Naučni skup FIEP European Congress
  Publikacija ADVANTAGES OF PILATES EXERCISE METHOD
  Godina 2016
  Autori Nikolina Gerdijan, Adriana Ljubojević, Tamara Karalić, Vladimir Jakovljević, and Željko Vukić
  Veb adresa http://www.fiep2016unibl.org/

  Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje djece i omladine

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Adriana Lukić, Tamara Karalić, and Radenko Dobraš
  Strana od 119
  Strana do 124

  Efekti rekreativne nastave sa sadržajima iz odbojke na motoričke sposobnosti studenata

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Toplica Stojanović, Miloš Nikolić, Joško Milenkoski, Nikola Stojanović, and Tamara Karalić
  Strana od 291
  Strana do 295
  Veb adresa www.sportkon.com

Knjige

  Modelne karakteristike odbojkašica prema kriterijumu igračkih pozicija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci; Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 987-99938-38-47-0
  Godina 2018
  Autori Tamara Karalić and Aleksandra Vujmilović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 195
  Veb adresa www.ffvs.unibl.org

  Odbojka - Tehnički elementi igre

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci; Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 987-99938-38-40-1
  Godina 2015
  Autori Tamara Karalić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 239

  Efikasnost takmičarske aktivnosti odbojkašica i odbojkaša na vrhunskim takmičenjima

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci; Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 987-99938-38-15-9
  Godina 2010
  Autori Toplica Stojanović, Goran Nešić, and Tamara Karalić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 174