Navigation

doc. dr Goran Pašić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta-Katedra za sportove na vodi i u vodi
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kineziologija u sportu docent May 25, 2017

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MS12TST Teorija sportskog treninga
Akademske studije prvog ciklusa
1NBSP1 Borilački sportovi I
1NBSP2 Borilački sportovi II
1NDSS-P Dijagnostika i selekcija u plivanju
1NKPPKT-P Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga plivanja
1NMT-P Metodika treninga plivanja
1NPLI1 Plivanje I
1NPLI2 Plivanje II
1NSA-P Strukturalna analiza plivanja
1NSVO Sportovi na vodi
1NTST Teorija sportskog treninga
1SB-BS Biomehanika borilačkih sportova
1SBORS Borilački sportovi
1SD-BS Dijagnostika u borilačkim sportovima
1SKPIS Kondiciona priprema u individualnim sportovima
1SKPSF-BS Kondiciona priprema - sportska forma u borilačkim sportovima
1SKTMJuSP Mjerenje u sportu
1SKTPiPT Planiranje i programiranje treninga
1SMuSP-BS Mjerenje u borilačkim sportovima
1SOST Osnove sportskog treninga
1SPiPT-BS Planiranje i programiranje treninga - borilački sportovi
1SPLI Plivanje
1SSLsI Sport lica sa invaliditetom
1STiTT-BS Tehnika i taktika borilačkih sportova
1STMIS-BS Teorija i metodika izabranog sporta - borilački sportovi
OSN20BMA Bazične motoričke aktivnosti
OFVS20USN Uvod u sportske nauke

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DSB1 Scenske borbe 1
13DSB2 Scenske borbe 2
13DSB3 Scenske borbe 3
13DSB4 Scenske borbe 4

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Difference-based analysis of the impact of observed game parameters on the final score at the FIBA Eurobasket Women 2019

  DOI :10.14198/jhse.2021.162.12
  Časopis Journal of Human Sports and Exercise
  Godina 2021
  Autori Slobodan Simović, Jasmin Komić, Bojan Guzina, Zoran Pajić, Tamara Karalić, and Goran Pašić
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 373
  Strana do 387
  Veb adresa https://www.jhse.ua.es/

  Prevalence of Overweight and Obesity among Primary school-age children in Republic of Srpska: a case study

  DOI 10.26773/mjssm.200401
  Časopis Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine
  Godina 2020
  Autori Adriana Ljubojević, Igor Vučković, Željko Vukić, Goran Pašić, Saša Marković, and Željko Sekulić
  Volumen 9
  Broj S1
  Strana od 27
  Strana do 27

  IMPACT OF CREATINE MONOHYDRATE ON BODY MASS OF SWIMMERS

  DOI 10.7251/COMEN2002169G
  Časopis Contemporary Materials ; Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska
  Godina 2020
  Autori Goran Grahovac, Bojan Guzina, Milomir Trivun, and Goran Pašić
  Volumen XI
  Broj 2 (2020)
  Strana od 169
  Strana do 177
  Veb adresa savremenimaterijali.info

  Age and sex-related differences in anthropometric characteristics and body composition in primary school-age children

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2019
  Autori Igor Vučković, Adriana Ljubojević, Željko Vukić, and Goran Pašić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 71
  Veb adresa https://www.sportlogia.com/no15/6.html

  KREATIN KAO DODATAK U ISHRANI I EFEKTI NA PLIVANJE

  DOI 10.7251/SIZSR0119012G
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2019
  Autori Goran Grahovac, Bojan Guzina, and Goran Pašić
  Volumen XIV
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 22
  Veb adresa www.sportizdravlje.rs.ba

  Pregled stanja izdvojenih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te morfoloških karakteristika studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci

  DOI 10.7251/BPGB1215147M
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2015
  Autori Željko Mihaljčić, Željko Vukić, and Goran Pašić
  Broj 1-2/15
  Strana od 147
  Strana do 162

  ASIMETRIJA PREDNJEG I ZADNJEG VESLAČA U KANU DVOSJED SLALOMU

  DOI 10.7251/SHTSR1401073P
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2014
  Autori Goran Pašić, Milomir Trivun, and Gorana Tešanović
  Broj 1
  Strana od 72
  Strana do 82
  Veb adresa http://sportizdravlje.rs.ba/files/Godina%20IX,%20broj%201/Srb.pdf

  ANALIZA ZAVESLAJA PRSNOG PLIVANJA NA 100 METARA U ATINI 2004. GODINE

  DOI 10.7251/SHTSR1401058M
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2014
  Autori Vladan Marković, Goran Pašić, and Dejan Kulundžić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 58
  Strana do 64
  Veb adresa http://sportizdravlje.rs.ba/

  Sprinting speed of prepubertal girls and boys

  Časopis Excercise and Quality of Life; Journal of Science in Sport; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Novi Sad
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Adriana Ljubojević, Tamara Karalić, Nikolina Gerdijan, Željko Vukić, and Goran Pašić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 20
  Strana do 27

  RAZVIJANJE SNAGE OPŠTIM I SPECIFIČNIM METODAMA U KAJAK KANUU

  DOI 10.7215/SSH1301042S
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2013
  Autori Toplica Stojanović, Goran Pašić, and Zvezdan Savić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 42
  Strana do 52
  Veb adresa http://www.siz-au.com/

  INDEKS TJELESNE MASE I EFEKTI VESLANJA KAJAKA

  Časopis ČASOPIS ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I ZDRAVLJE SPORT MONT
  Godina 2012
  Autori Milomir Trivun, Jovica Tošić, Simo Vuković, and Goran Pašić
  Volumen 10
  Broj 34/36
  Strana od 236
  Strana do 246
  Veb adresa www.sportmont.ucg.ac.me

  EFEKTIVNA VRIJEDNOST FREKVENCIJE U VESLANJU KAJAKOM NA MIRNIM VODAMA

  Časopis ČASOPIS ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I ZDRAVLJE SPORT MONT
  Godina 2011
  Autori Milomir Trivun, Simo Vuković, and Goran Pašić
  Volumen 9
  Broj 31/33
  Strana od 171
  Strana do 175
  Veb adresa www.sportmont.ucg.ac.me

Radovi sa skupova

  RAZVOJ I ODRŽAVANJE BRZINE U KAJAK KANUU

  Naučni skup Druga međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje''
  Publikacija Druga međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje''
  Godina 2012
  Autori Goran Pašić, Toplica Stojanović, and Zvezdan Savić
  Strana od 237
  Strana do 243
  Veb adresa doisrpska.nub.rs/index.php/.../article/download/.../794

  TRANSFORMACIONI PROCESI U VESLANJU KAJAKA POD UTICAJEM PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIRODI

  Naučni skup IV međunarodni simpozijum "SPORT I ZDRAVLJE"
  Publikacija ISSN 1840-4790
  Godina 2011
  Autori Milomir Trivun, Simo Vuković, Goran Pašić, and Gorjan Vuksanović
  Strana od 460
  Strana do 463
  Veb adresa http://www.sportandhealth.ftos.untz.ba/