Navigation

prof. dr Goran Grahovac
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Katedra za individualne sportove
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Katedra za trenažnu tehnologiju u sportu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Sportske i rehabilitacione nauke redovni profesor November 24, 2022

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Modeling the influence of basketball game parameters on the final result in Tokyo 2020

  DOI 10.4025/jphyseduc.v33i1.3340
  Časopis Journal of Phyisical Education
  Godina 2022
  Autori Slobodan Simović, Jasmin Komić, Zoran Pajić, Nenad Rađević, Bojan Guzina, and Goran Grahovac
  Volumen 33
  Broj 1
  Strana od e3340-1
  Strana do e3340-13
  Veb adresa https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/issue/view/1966

  Comparative analysis of competitive swimming between european and B&H swimmers in the 50m discipline

  DOI DOI. 10.51371/issn.1840-2976.2021.15.2.17
  Časopis Acta Kinesiologica
  Godina 2021
  Autori Mihajlo Mijanović, Goran Grahovac, and Goran Pašić
  Volumen 15
  Broj 2
  Strana od 125
  Strana do 133
  Veb adresa http://actakinesiologica.com/comparative-analysis-of-competitive-swimming-between-european-and-bh-swimmers-in-the-50m-discipline/

  Comparison of methods for determining percentage of body fat on sample of kayakers and canoeists in slalom.

  DOI doi:10.5550/sgia.201601.en.pgt
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2020
  Autori Goran Pašić, Goran Grahovac, and Milomir Trivun
  Volumen 16
  Broj 1
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa https://www.sportlogia.com/no16engl/7.html

  IMPACT OF CREATINE MONOHYDRATE ON BODY MASS OF SWIMMERS

  DOI 10.7251/COMEN2002169G
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2020
  Autori Goran Grahovac, Bojan Guzina, Milomir Trivun, and Goran Pašić
  Volumen XI
  Broj 2 (2020)
  Strana od 169
  Strana do 177
  Veb adresa savremenimaterijali.info

  KREATIN KAO DODATAK U ISHRANI I EFEKTI NA PLIVANJE

  DOI 10.7251/SIZSR0119012G
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2019
  Autori Goran Grahovac, Bojan Guzina, and Goran Pašić
  Volumen XIV
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 22
  Veb adresa www.sportizdravlje.rs.ba

  UTICAJ KVALITATIVNOG IZVOĐENJA VATERPOLO ŠKARA NA JAČINU IZBAČAJA LOPTE U USLOVIMA NARUŠENE HOMEOSTAZE

  DOI 10.7251/SIZ0118029G
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2018
  Autori Bojan Guzina, Goran Grahovac, and Milomir Trivun
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 37
  Veb adresa https://doi.org/10.7251/SIZ0118029G

  Modelovanje treninga za procjenu preciznosti kod vaterpolista razlicitog kvalitativnog nivoa

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Bojan Guzina, Milomir Trivun, and Goran Grahovac
  Broj 3
  Strana od 4
  Strana do 12

  AEROBIC CYCLING KAO DODATNI SADRŽAJ U KONDICIONOJ PRIPREMI PLIVAČA

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac and Saša Jovanović
  Broj 1-2
  Strana od 52
  Strana do 60

  EFEKTI FREKVENCIJE ZAVESLAJA NA REZULTATSKU USPJEŠNOST PLIVANJA U PRIRODNIM USLOVIMA

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2011
  Autori Goran Grahovac and Milomir Trivun
  Strana od 33
  Strana do 39

  Analiza rezultata perspektivnog plivača

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2009
  Autori Goran Grahovac
  Strana od 79
  Strana do 82

  Uticaj hipoksičnog treninga na hematološke parametre

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2008
  Autori Goran Grahovac and Nenad Ponorac
  Strana od 238
  Strana do 240

  Uticaj hipoksičnog treninga na brzinu plivanja

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2008
  Autori Goran Grahovac and Nenad Ponorac
  Broj ISNN 1840-1031
  Strana od 76
  Strana do 80

Radovi sa skupova

  Novi oblici i sadržaji u nastavi fizičkog vaspitanja (New forms and content in physical education classes)

  Naučni skup Dvanaesta međunarodna e-konferencija "Sportske nauke i zdravlje"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA: Dvanaesta međunarodna e-konferencija "Sportske nauke i zdravlje"
  Godina 2022
  Autori Vladimir Jakovljević, Goran Grahovac, Goran Pašić, Goran Bošnjak, and Gorana Tešanović
  Strana od 143
  Strana do 153
  Veb adresa https://www.siz-au.com/content/zbornik-radova-2022

  Regresija latentnih dimenzija u prostoru modeliranja plivačkih parametara

  Naučni skup Dvanaesta međunarodna e-konferencija "Sportske nauke i zdravlje"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA: Dvanaesta međunarodna e-konferencija "Sportske nauke i zdravlje"
  Godina 2022
  Autori Alena Ćemalović, Damir Đedović, Goran Grahovac, and Almir Popo
  Strana od 119
  Strana do 124
  Veb adresa https://www.siz-au.com/content/zbornik-radova-2022

  NEKE PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD JAZZ PLESAČICA PRIMENOM SPECIFIČNIH VEŽBI ZA SKAKAČE U ATLETICI

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2014
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović, Predrag Dragosavljević, and Goran Grahovac
  Strana od 566
  Strana do 570
  Veb adresa http://www.fsfvconference.rs/documents/zbornik_radova_2014.pdf

  Karakteristike i faktori koji uticu na zamor sportista

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Bojan Guzina and Goran Grahovac
  Strana od 253
  Strana do 260

  Analiza rezultata vrhunskog plivaca u disciplini 100m mjesovito

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina
  Strana od 362
  Strana do 367

  EFEKTI NASTAVE PLIVANJA KLASIČNOG, BOLONJSKOG I VANREDNOG STUDIJA

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum-Nove tehnologii u sportu
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Besalet Kazazović, and Jovan Tošić
  Strana od 60
  Strana do 70

  PRELIMINARNI REKORDI PLIVAČA BOSNE I HERCEGOVINE U ZAVISNOSTI OD MJESTA POSTAVLJANJA

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozium-Nove tehnologičen u sportu
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Besalet Kazazović, and Jovan Tošić
  Strana od 71
  Strana do 72

  REZULTATSKA USPJEŠNOST PRSNOG PLIVANJA FINALISTA NA 100 M MEĐUNARODNOG MITINGA 2011

  Naučni skup Sport Mont
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, and Besalet Kazazović

  Uticaj tehnicke pripremljenosti vaterpolista na preciznost suta prije i nakon pojave lokalnog zamora

  Naučni skup 2 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Bojan Guzina and Goran Grahovac

  Godisnji plan treninga plivaca APK 22 aprila Banja Luka

  Naučni skup 2 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina

  Karakteristike sportskog treninga realizovanog u specificnim uslovima

  Naučni skup 4 Međunarodni kongres: Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina
  Strana od 126
  Strana do 131

  Transformacioni procesi na rezultatsku uspješnost plivanja i ronjenja u prirodnim uslovima

  Naučni skup 4. Međunarodni simpozijum” Sport i zdravie”
  Godina 2011
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Simo Vuković, and Željko Panić
  Strana od 180
  Strana do 183

  Analiza rezultata perspektivnog plivaca/Disciplina 100m kraul/

  Naučni skup 3 Međunarodni naucni kongres:Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2010
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina

  Procjena miogenih parametara radno aktivne muskulature plivaca u kraul tehnici

  Naučni skup 3 Medjunarodni naucni kongres:Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2010
  Autori Bojan Guzina and Goran Grahovac

Knjige

  Plivanje (organizacija obuke neplivača, razvoj plivačkih tehnika, primjena plivanja)

  Izdavač Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet
  ISBN 987-9958-573-35-4
  Godina 2021
  Autori Damir Đedović, Almir Popo, Goran Grahovac, and Alena Ćemalović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 276

  "Osnove trenažnog procesa u vaterpolu i plivanju"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci; Fakultet Fizičkog vaspitanja i sporta;Banja Luka
  ISBN 978-99938-38-60-9
  Godina 2021
  Autori Bojan Guzina, Goran Grahovac, and Edin Mirvić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 325

  Bazične motoričke aktivnosti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-52-4
  Godina 2020
  Autori Goran Grahovac, Milinko Dabović, Vladimir Jakovljević, Goran Bošnjak, and Gorana Tešanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 404

  PLIVANJE Tehnike,Trening, Strategije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci,Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-41-8
  Godina 2016
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina
  Tip knjige osnovni udžbenik