Navigation

Зорана Хркић-Илић, ма
виши асистент

Наставник - II-4
Шумарски факултет
051/464-628
локал111
Катедре
 • Природно-математички факултет-Катедра за ботанику
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Биљне науке, ботаникавиши асистентMay 25, 2017

Предмети

Шумарски факултет

Академске студије другог циклуса
МШ10БИОДБиодиверзитет угрожених биљних врста
МШ10ЕКОФЕкофизиологија шумских биљака
Академске студије првог циклуса
ОШ13БОТ1Ботаника I
ОШ13БОТ2Ботаника II
ОШ13ИСХРИсхрана биљака
ОШ13КОРОКорови у шумарству
ОШ13ФИЗБФизиологија биљака

Библиографија

Радови у часописима

  Analysis of the physiological condition of the alley in the arbored walk dr Mladen Stojanović in the city of Banja Luka

  ЧасописECOLOGICA
  Година2014
  АуториРодољуб Ољача, Драгица Станковић, Боривој Крстић, Зорана Хркић, Ивана Колешка, and Милорад Веселиновић
  Волумен21
  Број75
  Страна од541
  Страна до545

  Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве на подручју Ш. Г. Градишка

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2013
  АуториРодољуб Ољача, Драгица Станковић, Зорана Хркић Илић, and Ивана Колешка
  Број19
  Страна од23
  Страна до33
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_19.pdf

  Утицај никла и олова на дужину коријена клонова врба (Salix spp.)

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2011
  АуториЗорана Хркић, Јадранка Луковић, Родољуб Ољача, Милан Боришев, and Лана Зорић
  Број14
  Страна од19
  Страна до28
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_14.pdf

  Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica L.) у условима Ш.У. Подградци

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Владимир Петковић, Зорана Хркић, and Зоран Говедар
  Број11
  Страна од63
  Страна до75
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_11.pdf

  Утицај аерозагађења на густину стома испитиваних врста дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) и пајасена (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) у условима Бања Луке

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић, and Dejan Lukić
  Број10
  Страна од15
  Страна до24
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_10.pdf

  Одређивање процентуалног удјела стоминих отвора соје у агроеколошким условима Лијевче поља

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Marko Srdić, and Зорана Хркић
  Волумен9
  Број4
  Страна од85
  Страна до91
  Веб адресаhttp://agroznanje.com/

  Одређивање густине стома воћних врста у различитим еколошким условима

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић, Зоран Говедар, and Marko Srdić
  Волумен9
  Број3
  Страна од123
  Страна до129
  Веб адресаhttp://agroznanje.com/

  Ефекти аерозагађења на учешће стома на листовима испитиваних врста дивљег кестена и брезе у условима Бања Луке

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА-УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Број98
  Страна од155
  Страна до166
  Веб адресаhttp://glasnik.sfb.bg.ac.rs/

  Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Родољуб Ољача, Зоран Станивуковић, and Зорана Хркић
  Волумен8
  Број3
  Страна од81
  Страна до90
  Веб адресаhttp://agroznanje.com/

Радови са скупова

  Grafting influence on the potassium concentration in tomato fruits under salt stress conditions

  Научни скуп3rd International Conference on Plant Biology, Book of Abstract
  Година2018
  АуториИвана Колешка, Родољуб Ољача, Сенад Муртић, and Зорана Хркић
  Страна од72
  Страна до73

  Physiological characteristics of two apple cultivars in Banja Luka

  Научни скуп6th International Symposium on Agricultural Sciences AgroRes. Book of Abstracts
  Година2017
  АуториРодољуб Ољача, Ивана Колешка, and Зорана Хркић
  Страна од88
  Страна до89

  Towards the Flora of the Republika Srpska Database

  Научни скупInternational Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry" (FORSD), 7-9 December 2017
  ПубликацијаInternational Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry" (FORSD), 7-9 December 2017 - Book of Abstracts
  Година2017
  АуториВладимир Ступар, Đorđije Milanović, Jugoslav Brujić, Marijana Kapović-Solomun, Zorana Hrkić, Ozren Žolja, Nikola Pećanac, and Ognjen Lukić
  Страна од10
  Веб адресаhttp://sf.unibl.org/index.php/cyr/publikacije/zbornici/zb-rni-forsd-conference-2017

  Садржај никла у херби неких љековитих биљака на серпентинским земљиштима западног дијела Републике Српске

  Научни скупНаучна конференција поводом 20 година Природно-математичког факултета из области природних и математичких наука
  ПубликацијаКњига апстраката
  Година2016
  АуториЗорана Хркић, Нада Шуматић, Маријана Каповић Соломун, and Сунчица Бодружић
  Страна од17
  Страна до18
  Веб адресаhttp://www.pmfbl.org/wp-content/uploads/2016/11/knjiga_apstrakata.pdf

  Weed flora of small grain crops in the area of Šamac municipality (Republic of Srpska)

  Научни скупBotanički simpozijum "Treći vek botanike u Vojvodini"
  ПубликацијаKnjiga sažetaka. Botanički simpozijum – Treći vek botanike u Vojvodini. April 15, 2016 Novi Sad, Serbia
  Година2016
  АуториNada Šumatić, Tatjana Mijanović, Siniša Škondrić, and Zorana Hrkić Ilić
  Страна од56
  Страна до57
  Веб адресаhttp://www.maticasrpska.org.rs/wordpress/assets/Knjiga-sazetaka.pdf

  Effects of Cd, Pb and Ni on the root histological characteristics of Salix alba L. and Salix nigra Marsh.

  Научни скуп11th International Phytotechnologies Conference
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2014
  АуториJadranka Luković, Зорана Хркић, Milan Borišev, and Lana Zorić
  Страна од126

  Утицај аерозагађења на густину стома испитиваних дрвенастих врста јаворолисног платана и бијелог јасена у условима Брчко дистрикта

  Научни скупIII Међународни симпозијум и XIX Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2014
  АуториРодољуб Ољача, Ивана Колешка, Зорана Хркић Илић, and Драгица Станковић
  Страна од390
  Страна до391

  Širenje nekih invazivnih vrsta u kulturama na području Semberije i Posavine

  Научни скупX Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториНада Шуматић, Синиша Шкондрић, Зорана Хркић Илић, and S. Petronić
  Страна од119

  "Podzols and their flora in the east part of the Republic of Srpska"

  Научни скуп"The 1st International congress on Soil Science, XIII National Congress in Soil Science"
  ПубликацијаProceedings of "The 1st International congress on Soil Science"
  Година2013
  АуториМаrijana Каpović, Nada Šumatić, and Zorana Hrkić
  Страна од115
  Страна до126

  Analysis of morpho-physiological parameters of beech saplings in conditions of Forest Management Gornji Podgradci

  Научни скуп1st International Conference on Plant Biology, 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2013
  АуториRodoljub Oljača, Zorana Hrkić Ilić, Ivana Koleška, and M. Radović
  Страна од37
  Веб адресаhttp://www.dfbs.org.rs/en/node/13

  Sadržaj kadmijuma i nikla u ljekovitim biljkama Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. na serpentinskim zemljištima u zapadnom dijelu Republike Srpske

  Научни скуп"II Međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  ПубликацијаZbornik radova "Drugi međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Година2013
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić, Маrijana Каpović, and Sunčica Stevanović

  Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of the Republic of Srpska

  Научни скупXXI International Scientific and professional Conference "Ecological Truth" ECO-IST
  ПубликацијаBook of Proceedings
  Година2013
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić, and Marijana Kapović
  Страна од673
  Страна до678

  Concentration of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry"
  ПубликацијаProceedings of the International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry, 20 years of the Faculty of Foretsry in Banja Luka.
  Година2012
  АуториZorana Hrkić, Rodoljub Оljača, Nada Šumatić, Маrijana Каpović, and Маrko Bodružić
  Страна од299
  Страна до307
  Веб адресаhttps://drive.google.com/file/d/0B73s8sbNcww9NUVwVjZoMUtkTms/view?pli=1

  Production of safe healthy food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska

  Научни скупXVI International Eco-conference
  Година2012
  АуториРодољуб Ољача, Ивана Колешка, Зорана Хркић, and Жељка Марјановић-Балабан
  Страна од621
  Страна до629

  Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве и храста на подручју Г. Ј. Пастирево

  Научни скупXVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2011
  АуториRodoljub Oljača, Zorana Hrkić, and Свјетлана Зељковић
  Страна од189

  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović, and Зорана Хркић
  Страна од21
  Страна до25
  Веб адресаhttp://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

  Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions

  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 2
  Година2010
  АуториРодољуб Ољача, Нада Шуматић, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Страна од29
  Страна до34
  Веб адресаhttp://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol2-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

  Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banjaluka

  Научни скупForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment
  ПубликацијаForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment. - Novi Sad: Institute of lowland forestry and environment
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар, and Зорана Хркић
  Страна од117
  Страна до123
  Веб адресаwww.researchgate.net/...Forest.../02e7e52d1045f841f8000000.pdf

  Одређивање процентуалног удијела стоминих отвора дрвенастих биљака у различитим еколошким условима

  Научни скупXII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2007
  АуториРодољуб Ољача, Марко Срдић, Горан Бијелић, and Зорана Хркић
  Страна од126

Књиге

  Korovi u šumarstvu

  ИздавачŠumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN978-99938-56-40-5
  Година2017
  АуториНада Шуматић, Синиша Шкондрић, and Зорана Хркић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна164

  Ekološko proizvodni potencijali ljekovitog i jestivog bilja u šumama i na šumskim zemljištima Republike Srpske

  ИздавачNezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN978-99955-41-54-5
  Година2014
  АуториSrđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta, Zorana Hrkić, and Drago Petković
  Тип књигенаучна књига
  Број страна280

  Физиологија дрвенастих биљака практикум

  ИздавачШумарски факултет Универзитета у Бањој Луци и Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
  ISBN978-99938-56-23-8
  Година2012
  АуториРодољуб Ољача, Милан Боришев, Боривој Крстић, and Зорана Хркић Илић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна81

Пројекти

Master plan posumljavanja i gazdovanja sumskim kulturama Republike Srpske

GIS baza vaskularne flore Republike Srpske - 3. faza

Project Number1251404
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitSumarski fakultet
Headdoc. dr Vladimir Stupar
Participantsprof. dr Marijana Kapovic Solomun
Ognjen Lukic
Djordjije Milanovic
Biljana Kuridza
Zorana Hrkic-Ilic, ma
prof. dr Jugoslav Brujic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-04-01
End of the project2020-04-01
Project value11530.0 БАМ

Mogucnost fitoremedijacije kontaminiranih zemljista urbanih sredina Republike Srpske

Project Number1251401
СтатусНеактиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitSumarski fakultet
Headprof. dr Marijana Kapovic Solomun
ParticipantsZorana Hrkic-Ilic, ma
prof. dr Nada Sumatic
prof. dr Zeljka Marjanovic-Balaban
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization2019-03-01
End of the project2020-03-01
Project value12000.0 БАМ

Diverzitet vaskularne flore i vegetacije kraskih polja Republike Srpske

Project Number0830902
СтатусНеактиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Sinisa Skondric
Participantsprof. dr Nada Sumatic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Zorana Hrkic-Ilic, ma
Business PartnerMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization2016-07-01
End of the project2018-10-05
Project value17194.0 БАМ