Navigation

mr Ljubica Jandrić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Epidemiološke karakteristike meningitisa izazvanog virusom mumps-a u toku epidemije u Republici Srpskoj

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Roganović, Zdravka Kezić, Janja Bojanić, Biljana Mijovic, Ljubica Jandrić, and Nina Rodić Vukmir
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 42

  Prevalencija HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija među seksualnim radnicama u Bosni i Hercegovini

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Janja Bojanić, Gordana Guzijan, Ljubica Bojanić, Ljubica Jandrić, Nina Rodić Vukmir, and Jela Aćimović
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 36

  HIV i druge polnoprenosive infekcije u populaciji mušaraca koji imaju seks sa muškarcima u Bosnii Hercegovini

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Jelna Aćimović, Ljubica Jandrić, Nina Rodić Vukmir, Slobodan Stanic, Ljubica Bojanić, Biljana Mijovic, and Janja Bojanić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 45

  Prevalence of Hospital-acquired infections in East Herzegovina

  Časopis International Jurnal of Infection Control
  Godina 2012
  Autori Biljana Mijovic, Janja Bojanić, Nina Rodić Vukmir, and Ljubica Jandrić
  Strana od 32
  Strana do 32

  Environment impact to the health behavior of schoolchildren

  Časopis HEALTHMED
  Godina 2009
  Autori Dragana Stojisavljević, Fatima Jusupović, Jelena Mirilov, Dušanka Danojević, Ljubica Jandrič, Miroslava Kristoforović-Ilić, and mensura Kudumović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 149
  Strana do 154
  Veb adresa http://healthmed.ba/

  Nasilje i povrede među školskom djecom u Republici Srpskoj

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2006
  Autori Janja Bojanić, S Matović-Miljanović, S Janković, Ljubica Jandrić, and M Ražnatović-Đurović
  Volumen 7
  Strana od 305
  Strana do 308

Radovi sa skupova

  Razlike u zdravstvenom ponašanju zdrave odrasle populacije i populacije oboljele od dijabetesa u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk, and Ljubica Jandrić
  Strana od 107

  Učestalost vakcinabilnih bolesti u Republici Srpskoj u zadnjih deset godina

  Naučni skup 30. stručni sastanak preventivne medicine Timočke krajine
  Godina 2017
  Autori Janja Bojanić, Miodrag Marjanović, Ljubica Jandrić, Jela Aćimović, Dragana Stojisavljević, and Ljubica Bojanić

  Razlike u zdravstvenom ponašanju zdrave odrasle populacije i populacije oboljele od dijabetesa u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk, and Ljubica Jandrić
  Strana od 271
  Strana do 280

  Epidemija morbila u Republici Srpskoj u periodu 2014–2015 godine

  Naučni skup 50-ti Dani Preventivne mediine
  DOI http://www.izjz-nis.org.rs/daniprevmed/16/Zbornik%20rezimea%2050.%20Dana%20preventivne%20medicine.pdf
  Publikacija 50. Dani preventivne medicine
  Godina 2016
  Autori Ljubica Jandrić, Janja Bojanić, P Dimitrijević, Nina Rodić Vukmir, and Jela Aćimović
  Strana od 163
  Strana do 163

  Biheivioralno istraživanje među adolescentima u kolektivnom smještaju u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2. Hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja
  Godina 2010
  Autori Janja Bojanić, Ljubica Jandrić, and Biljana Mijovic
  Strana od 128
  Strana do 129

  Znanje, stavovi i ponašanja u vezi sa ptičijom gripom u Republici Srpskoj

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI ISBN 987-99955-619-0-1
  Publikacija Drugi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”, zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Janja Bojanić, Ljubica Jandrić, Dragana Stojisavljević, and Nina Rodić Vukmir
  Strana od 107
  Strana do 109

  Profesionalna izloženost zdravstvenih radnika Kliničkog centra Banja Luka infekcijama koje se prenose krvnim putem

  Naučni skup “Uloga i značaj nauke u savremenom društvu”
  Godina 2007
  Autori Janja Bojanić, Dragana Stojisavljević, and Ljubica Jandrić
  Strana od 229
  Strana do 238

  Učestalost vakcinabilnih bolesti u periodu 2000-2005. god. u Republici Srpskoj

  Naučni skup III Kongres infektologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2006
  Autori Ljubica Jandrić, M Tešanović, and Janja Bojanić
  Strana od 79

  Kretanje zaraznih bolesti u Republici Srpskoj u poslednjih deset godina

  Naučni skup III kongres infektologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2006
  Autori Janja Bojanić, Ljubica Jandrić, and M Tešanović
  Strana od 75

  Clinical, radiological and bacteriological features of tuberculosis in teenagers initial tretment and outcome

  Naučni skup Europen Respirator Society Annual Congres
  Godina 2005
  Autori Krsto Jandrić, Ljubica Jandrić, and Janja Bojanić

  Occupational exposure of health care workers in Banja Luka health centre to hepatitis B virus(HBV), hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV) infection

  Naučni skup Proceedings of the 4-th international sympoziumon biocides in public health and environment and 4-th international symopsium on antisepsis, disinfection and sterilization
  Godina 2004
  Autori Janja Bojanić, Ljubica Jandrić, and G Tešanović
  Strana od 157
  Strana do 158

  Vakcinabilne bolesti u periodu 1998-2002. u Republici Srpskoj

  Naučni skup Peti međunarodni simpozijum o programu imunizacije
  Godina 2003
  Autori Ljubica Jandrić, M Tešanović, and Janja Bojanić
  Strana od 24

  Osobenosti epidemije rubeole ratne 1994. godine na području grada Banja Luke

  Naučni skup Zbornik radova II Kongresa ratne medicine
  Godina 1996
  Autori B Ilisić, Janja Bojanić, Ljubica Jandrić, B Balaban, and M Bastašić
  Strana od 205

  Epidemiološki aspekt i kompleksnost problematike tuberkuloze na području opštine Banja Luka

  Naučni skup Zbornik radova II Kongresa ratne medicine
  Godina 1996
  Autori Ljubica Jandrić, Janja Bojanić, B Balaban, and B Ilisić
  Strana od 208

  Promjene učestalosti zaraznih bolesti na području opštine Banja Luka u poslednjih dvadeset godina

  Naučni skup Zbornik radova II Kongresa ratne medicine
  Godina 1996
  Autori Janja Bojanić, M Bestašić, B Ilisić, B Balaban, and Ljubica Jandrić
  Strana od 205

  Obim i sadržaj rada Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Banja Luka u uslovima neposredne ratne opasnosti

  Naučni skup Zbornik radova i Simpozijuma domova zdravlja Jugoslavije
  Godina 1995
  Autori B Balaban, B Ilisić, Janja Bojanić, and Ljubica Jandrić
  Strana od 132
  Strana do 134

  Epidemija Enterpkolitis akuta u punktovima za izbjeglice na području opštine Banja Luka

  Naučni skup Zbornik radova I Kongresa ratne medicine
  Godina 1992
  Autori Janja Bojanić and Ljubica Jandrić
  Strana od 325
  Strana do 327

Ostali radovi

  Promocija zdravlja u školama – higijena školske sredine

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-642-4-7
  Godina 2009
  Autori Slobodan Stanić, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Ljubica Jandrić, Marin Kvaternik, Slađana Šiljak, Julija Kralj, Natalija Komnenović, Milena Todorović, and Ljiljana Stanivuk

  Vodič za pravilnu ishranu: za zdravstvene profesionalce

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  ISSN/ISBN 99938-781-3-8
  Godina 2005
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Janja Bojanić, and Ljubica Jandrić

  Uživaj u hrani i budi aktivan

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  ISSN/ISBN 99938-781-1-1
  Godina 2005
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Janja Bojanić, and Ljubica Jandrić

Knjige

  Epidemiologija

  Izdavač Medicinski fakultet Foča, Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978 – 9995 – 5 – 733 – 6
  Godina 2014
  Autori Slavenka Janković, Biljana Mijović, Janja Bojanić, and Ljubica Jandrić
  Tip knjige osnovni udžbenik