Navigation

prof. dr Krsto Jandrić
redovni profesor

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina redovni profesor July 16, 2014

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić, and Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Učestalost i neke karakteristike bronhopulmonalnog karcinoma u petnaestogodišnjem periodu (1999 – 2013) na Klinici za plućne bolesti UKC Banja Luka.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Krsto Jandrić, Sanja Glišić, Mirko Stanetić, Marinko Vučić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 48
  Strana do 51

  Alergijski rinitis kao riziko faktor u djece sa bronhijalnom astmom.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Sanja Glišić, Krsto Jandrić, Tamaara Menićanin, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 13
  Strana do 18

  Učestalost i tretman jatrogenih pneumotoraksa na Klinici za Plućne bolesti u Banjaluci

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2013
  Autori Krsto Jandrić, Darko Golić, Menićanin Tamara, Sanja Glišić, and Ružica Stevanović
  Volumen 3
  Strana od 38
  Strana do 42

  RANA WEGENEROVA GRANULOMATOZA KAO SOLITARNA PLUĆNA LEZIJA

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Marinko Vučić, Krsto Jandrić, and Siniša Gajić
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl I)
  Strana od 55
  Strana do 57

Radovi sa skupova

  Značaj KT u staging-u karcinoma pluća

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Scripta Medica
  Godina 2009
  Autori Dragana Roganović, Krsto Jandrić, Saša Vujnović, and Obrad Jović
  Strana od 175
  Strana do 179

  Značaj KT u stejdžingu karcinoma pluća

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2009
  Publikacija Zbornik radova kongresa “Majski pulmološki dani 2009“. Scripta medica 2009
  Godina 2009
  Autori Dragana Roganović, Krsto Jandrić, Saša Vujnović, and Obrad Jović
  Strana od 175
  Strana do 179

  Clinical, radiological and bacteriological features of tuberculosis in teenagers initial tretment and outcome

  Naučni skup Europen Respirator Society Annual Congres
  Godina 2005
  Autori Krsto Jandrić, Ljubica Jandrić, and Janja Bojanić

Ostali radovi

  Preživljavanje oboljelih od mikrocelularnog karcinoma pluća-naša iskustva-Onkološka klinika Banjaluka

  Godina 2011
  Autori T Barać, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Krsto Jandrić, R Rašeta, and G Jotanović
  Strana od 53
  Strana do 54