Navigation

mr Predrag Rosić

051/300-835

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Cervikalna trudnoća – Savremeni medikamentozni tretman

  Naučni skup 52. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2008
  Autori Slobodan Grahovac, Predrag Rosić, Nenad Lučić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 32
  Strana do 34

  Akušerski ishod prevremenih porođaja nakon vantjelesne oplodnje na Ginekološko akušerskoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup 50. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2006
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Nenad Lučić, Nebojša Lazić, Rade Tanjga, and Lejla Roljić
  Strana od 351
  Strana do 355

  Videolaparoskopski klasičan hirurški i konzervativni tretman ektopičnih trudnoća na GAK u Banjaluci

  Naučni skup Drugi simpozijum , Ginekološka endoskopija u B i H
  Godina 2005
  Autori Predrag Rosić, Rade Vilenderčić, Slobodan Grahovac, Nenad Lučić, Zora Sumonja, and Jovica Ivić

  Heterotropna trudnoća nakon IVF ,iznešena intrauterina i ektopično maskirana hiperstimulacijskim sindromom

  Naučni skup XLIX Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2005
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, and Ljilja Solomun
  Strana od 407
  Strana do 409

  Akušerski ishod porođaja nakon vantjelesne oplodnje u periodu 2000-2004. godine na Ginekološko – akušerskoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup XVI međunarodni simpozijum o fertilitetu i sterilitetu
  Godina 2004
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Nenad Lučić, Saša Savić, and Zora Antonić
  Strana od 66
  Strana do 67

  Videolaparoskopski i klasični hirurški tretman ektopične trudnoće u cilju očuvalja fertiliteta

  Naučni skup XLVIII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2004
  Autori Slobodan Grahovac, Predrag Rosić, Rade Vilenderčić, Nenad Lučić, Jovica Ivić, and Zora Antonić
  Strana od 239
  Strana do 242

  Učestalost vanmaterične trudnoće u vremenu od 1984 – 1989 godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Baljaluci i reproduktivno stanje operisanih žena

  Naučni skup V Ginekološko - perinatalni dani B i H
  Godina 1990
  Autori Radoslav Vukić, Milna Kovačević, Nenad Lučić, Predrag Rosić, and Miroslav Božić
  Strana od 77
  Strana do 83