Navigation

prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
051/358-410
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju, farmakokinetiku i toksikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Farmakologija i toksikologija redovni profesor June 10, 2010

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DFL Dentalna farmakologija
ISM07KF Klinička farmakologija
ISM07NPL Nacionalna politika lijekova
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISS07KF Klinička farmakologija
ISS07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18KF Klinička farmakologija
OBA18FAR Farmakologija
OZNJ07KF Klinička farmakologija
OZNJ07FT Farmakologija i toksikologija
OZNJ16KF Klinička farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OMLD18FT Farmakologija sa toksikologijom
OS18KFAR Klinička farmakologija
OS18FAR Farmakologija
OFT18OFT Osnove farmakologije i toksikologije
OFT19OFT Osnove farmakologije i toksikologije
Akademske studije trećeg ciklusa
DSBN17ENIRP Etika u naučnoistraživačkom radu i publikovanju

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prevalence of five pharmacologically most important CYP2C9 and CYP2C19 allelic variants in the population from the Republic of Srpska in Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI: 10.2478/aiht-2021-72-3499
  Časopis ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU
  Godina 2021
  Autori Stojko Vidović, Ranko Škrbić, Miloš Stojiljković, Vanja Vidović, Jelena Bećarević, Svjetlana Stojisavljević-Šatara, and Nela Maksimović
  Volumen 72
  Broj 2
  Strana od 129
  Strana do 134

  Probiotic Treatment does not Change Sulphasalazine and its Metabolites Excretion in Patients with Inflammatory Bowel Disease

  DOI 10.35248/2329-8901.20.8.219
  Časopis Journal of Probiotics & Health
  Godina 2020
  Autori Nataša Stojaković, Momir Mikov, Stevan Trbojević, Ranko Škrbić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa https://www.longdom.org/probiotics-health/contact.html

  The characteristics of the outpatient utilisation of medicines in the Republic of Srpska in the period 2009-2017

  DOI 10.5937/scriptamed50-23716
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2019
  Autori Vanda Marković Peković, Ljubica Bojanić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Volumen 50
  Broj 4
  Strana od 167
  Strana do 176
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/

  Ekskrecija urinarnog kalikreina u dječijem uzrastu: uloga pola, uzrasta, urinarnih elektrolita i genetskog rizika od hipertenzije

  DOI 10.7251/SCEPED1802002P COBISS.RS-ID 7658776
  Časopis Scripta pediatrica
  Godina 2018
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandra Serdar, and Tepić Aleksandar
  Volumen 1-2
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 30

  Influence of Bile Acids on Rat Gut Microflora Deterioration Induced by Oral Ampicillin Treatment

  Časopis Acta Scientiae Veterinariae
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Suvajdžić, Nataša Stojaković, Momir Mikov, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Ranko Škrbić
  Volumen 43
  Strana od 1282
  Strana do 1286
  Veb adresa www.ufrgs.br/actavet

  Activites of proximal tubule enzymes and albumin concentration in urine of children treated with methotrexate

  DOI doi: 10.7251/COMEN1501074V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić, and Živko Saničanin
  Volumen VI
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 79

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić, and Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Alkaline phosphatase enzyme and lactate dehydrogenase activity in urine of patients treated with methotrexate

  DOI 10.7251/COMEN1401146V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić, and Živko Saničanin
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 150

  Odnos pH i aktivnosti enzima alanin aminopeptidaze i gama-glutamiltransferaze u urinu pacijenata tretiranih metotreksatom.

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Živko Saničanin
  Volumen 10
  Strana od 29
  Strana do 33

  Outpatient utilization of systemic antibiotics in the Republic of Srpska

  DOI 10.725/SMD1301010m
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2013
  Autori Vanda Marković Peković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Ranko Škrbić
  Volumen 44
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 13
  Veb adresa http://scriptamedica.com/sr/prethodna-izdanja/6-issues/9-volume-44-1

  Questions and Answers.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2011
  Autori Radoslav Gajanin, Bozana Alexander, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Andrzej Staszkiewicz, and Miroslav Jerinić
  Volumen 42
  Broj 2
  Strana od 118
  Strana do 126
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_42_2.pdf

  THE ACTIVITY OF PROXIMAL TUBULE ENZYMES IN THE URINE OF CEPHALEXIN-TREATED PATIENTS

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Živko Saničanin
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 134

  Simvastatin poboljšava preživljavanje i redukuje regrutovanje leukocita i apoptozu hepatocita kod oštećenja jetre izazvanog endotoksinom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2011
  Autori L Nežić, Ljiljana Amidžić, V Jaćević, S Dobrić, Ranko Škrbić, M Stojiljković, J Komić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 7
  Strana do 13

  Outpatient Utilization of Antibiotics in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, in 2007 and 2008

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Vanda Marković Peković and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 28
  Veb adresa http://scriptamedica.com/sr/prethodna-izdanja/6-issues/6-volume-41-issue-1

  Outpatient utilization of drugs acting on nervous system: a study from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.1007/s00228-009-0732-6
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
  Godina 2010
  Autori Vanda Marković Peković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Ranko Škrbić
  Volumen 66
  Broj 2
  Strana od 177
  Strana do 186
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00228-009-0732-6

  Utilization of cardiovascular medicines in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 5 years study

  DOI 10.1002/pds.1704
  Časopis PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY
  Godina 2009
  Autori Vanda Marković Peković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Ranko Škrbić
  Volumen 18
  Broj 4
  Strana od 320
  Strana do 326
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.1704/full

  Simvastatin and indomethacin have similar anti-inflammatory activity in a rat model of acute local inflammation

  DOI 10.1111/j.1742-7843.2008.00302.x
  Časopis Basic Clin Pharmacol Toxicol
  Godina 2009
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Silva Dobrić, Miloš Stojiljković, Vesna Jačević, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Zoran Milovanović, and Nataša Stojaković
  Volumen 104
  Broj 3
  Strana od 185
  Strana do 191
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17427843

  Effect of simvastatin on proinflammatory cytokines production in rats during lipopolysaccharide-induced inflammation

  Časopis General Physiology and Biophysics
  Godina 2009
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Silva Dobrić, Miloš Stojiljković, Zoran Milovanović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković
  Broj Special 28
  Strana od 119
  Strana do 126
  Veb adresa http://www.gpb.sav.sk/

  Upotreba antibiotika u trudnoći

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandar Pejić, Vesna Ćurić, Nataša Stojaković, Lana Nežić, and Nebojša Jovanić
  Volumen 37
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 64

  Prescription only-drugs in Banja Luka-region: Utilisation analysis.

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2004
  Autori Nataša Stojaković, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Dragana Babić-Đurić, Lana Nežić, and Ana Sabo
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 72
  Strana do 76

  Protektivno djelovanje apafanta na nefrotoksičnost izazvanu cisplatinom kod pacova

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2002
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić, Jasminka Nikolić, Ljiljana Amidžić, and Lana Nežić
  Volumen 33
  Broj 2
  Strana od 65
  Strana do 72

  The role of drug donations on hospital use of antibiotics during the war and postwar period

  Časopis International Journal of Risk and Safety in Medicine
  Godina 2001
  Autori Ranko Škrbić, Dragana Babić-Đurić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Stojaković, and Lana Nežić
  Volumen 14
  Broj 1,2
  Strana od 31
  Strana do 40

Radovi sa skupova

  Ambulantna upotreba antihelmintika u Republici Srpskoj

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije sa medunarodnim ucešcem.
  Publikacija Arhiv za farmaciju, specijalno izdanje
  Godina 2020
  Autori Ana Golić, LJubica Bojanić, Ljiljana Tasić, Nataša Stojaković, Mirjana Đermanović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Dragana Rodić
  Strana od 475
  Strana do 476

  Protective effects of simvastatin on endotoxin induced apoptosis in liver and spleen.

  Naučni skup 17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology
  Publikacija Clinical Pharmacology and Toxicology 2014; 115 (Suppl. 1)
  Godina 2014
  Autori Lana Nežić, Ljiljana Amidžić, Ranko Škrbić, Radoslav Gajanin, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 296
  Strana do 298
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcpt.12259_9/pdf

  Simvastatin attenuates endotoxin induced myocardial injury and apoptosis of cardiomyocites in a rat model of sepsis.

  Naučni skup 17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology
  Publikacija Clinical Pharmacology and Toxicology 2014; 115 (Suppl. 1)
  Godina 2014
  Autori Lana Nežić, Ljiljana Amidžić, Ranko Škrbić, Radoslav Gajanin, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 298
  Strana do 298
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcpt.12259_9/pdf

  Trends in medicines utilization in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 9th Congress
  DOI 10.1111/j.1742-7843.2009.00437.x
  Publikacija Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Volume 105, Issue Supplement s1 Pages 1–164
  Godina 2009
  Autori Vanda Marković Peković, Ranko Škrbić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 92
  Strana do 92
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7843.2009.00437.x/epdf

  Cervikalna trudnoća – Savremeni medikamentozni tretman

  Naučni skup 52. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2008
  Autori Slobodan Grahovac, Predrag Rosić, Nenad Lučić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 32
  Strana do 34

  Inhibition of inflammatory effect of alendronat by simvastatin in a rat model of acute local inflammation.

  Naučni skup 35 th European Symposium on Calcified Tissues
  Publikacija Abstratcs of 35 th European Symposium on Calcified Tissues, Barcelona 2008
  Godina 2008
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković

  Utilization of psychotropic drugs in geriatric patients.

  Naučni skup . I kongres kliničke farmakologije I farmakoterapije jugoistočne Evrope u zdravstvenoj zaštiti
  Publikacija I kongres kliničke farmakologije I farmakoterapije jugoistočne Evrope u zdravstvenoj zaštiti (Suppl. Pharmaca Iugoslavica) Novi Sad 2008
  Godina 2008
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Lana Nežić, Ranko Škrbić, and Nataša Stojaković

  Effect of simvastatin on lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-α and interleukin-1β production in vivo

  Naučni skup 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Basic Clin Pharmacol Toxicol
  Publikacija 8th Congressof the European Associationfor Clinical Pharmacology and Therapeutics.Basic Clin Pharmacol Toxicol 2007;101 (Suppl 1)
  Godina 2007
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković

  Simvastatin Improves Survival of Rats with Lipopolysaccharide-Induced Sepsis.

  Naučni skup The 4th Congress of Pharmacology and toxicology Serbia and 12th Congress of the Clinical Pharmacology Serbia
  Publikacija The 4th Congress of Pharmacology and toxicology and 12th Congress of the Clinical Pharmacology (Abstract book), Palić 2007, Serbia.
  Godina 2007
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković

  The protective effects of simvastatin on endotoxin-induced acute liver and renal tissue damage in rats

  Naučni skup The XVI International Symposium on Drugs affecting lipid metabolism
  Publikacija Proceedings of the XVI International Symposium on Drugs affecting lipid metabolism
  Godina 2007
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković

  Antiinflammatory activity of simvastatin in a rat model of acute local inflammation

  Naučni skup The XIV International symposium on Atherosclerosis
  Publikacija Abstracts of the XIV International Symposium on Atherosclerosis, Rome, Italy, June 18-22, 2006. Atheroscler Suppl. 2006 Jun;7(3):1-591.
  Godina 2006
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković

  Utilization of psychotropic drugs in Banja Luka region(North-West Bosnia) 8-year follow-up.

  Naučni skup 20 th International Conference on Pharmacoepidemiology and therapeutic risk menagement
  Publikacija Pharmacoepidemiology and drug safety
  Godina 2004
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković
  Strana od S-175

  Acute poisoning among children admitted to pediatric clinic in Banja Luka.

  Naučni skup 6th Xenobiotic metabolism and toxicity workshop of Balkan countries, Banja Luka, BiH
  Publikacija The proceeding of the 6th Xenobiotic metabolism and toxicity workshop of Balkan countries,
  Godina 2004
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić, Jelica Predojević-Samardžić, Lana Nežić, and Nataša Stojaković
  Strana od 35

  Drug Utilization Analyses in Banja Luka region (North-West Bosnia).

  Naučni skup European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. The Proceedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics,
  Publikacija The Proceedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics,
  Godina 2003
  Autori Nataša Stojaković, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Lana Nežić

  Antibiotic Utilization in Banja Luka Region (North-West Bosnia) During the Past Decade

  Naučni skup European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy
  Publikacija The Proceedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2003
  Godina 2003
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić, Nataša Stojaković, and Lana Nežić

  Antibiotic Resistance in Catheter-Associated Urinary Infections at the Clinical Center of Banja Luka - Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup The Proceedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2003 June 24-28
  Publikacija In: Tulunay FC, Orme M, editors. European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy.
  Godina 2003
  Autori Antonija Verhaz, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Stojaković, Dragana Babić-Đurić, and Lana Nežić

  Application of ATC/DDD methodology to monitor the role of humanitarian aid on hospital use of analgesics and non-steroidal antiinflamatory drugs.

  Naučni skup VII World conference on clinical pharmacology and therapeutic IUPHAR- Divison of clinical pharmacology &4 th Congress of the Europiana association for clinical pharmcology an therapeutics
  Publikacija Abstracts of the Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics Iuphar. British Journal of Clinical Pharmacology;
  Godina 2000
  Autori Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković
  Strana od 104

  The role of humanitarian aid on hospital use of antibiotics: some experiences from Bosnia and Herzegovina.

  Naučni skup 3 rd Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) & 4th Jerusalem Conference on Pharmaceutical Sciences and Clinical Pharmacology (JC4)
  Publikacija Abstracts of the joint meeting of 3 rd Congress (ACPT)& 4th Jerusalem Conference on Pharmaceutical Sciences and Clinical Pharmacology (JC4) in association with British Journal of Clinical Pharmacology
  Godina 1999
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Stojaković, and Ranko Škrbić
  Strana od 15

Ostali radovi

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Cervikalni sindrom

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Slavica Jandrić, Verica Petrović, Kosana Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 21

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu:Bolesti sistema za disanje - Nespecifične infekcije u pulmologiji

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović, Mirko Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 37

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Bol u donjem dijelu leđa

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Tatjana Bućma, Verica Petrović, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 27

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Osteoporoza

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović, Tatjana Bućma, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 19

  Klinički vodičiza primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Reumatoidni artritis

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Slavica Jandrić, Verica Petrović, Kosana Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 25

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Hipertireoza i hipotireoza

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Gostimir Mikač, Verica Petrović, Kosana Stanetić, and Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 30

Knjige

  KLINIČKA FARMAKOLOGIJA U GERIJATRIJI

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-16-5
  Godina 2018
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Stojaković, Vesna Vujić-Aleksić, Bojana Carić, and Danijela Mandić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 546

  Registar lijekova Republike Srpske sa osnovama farmakoterapije

  Izdavač Agencija za lijekove Republike Srpske
  ISBN 978-99938-818-5-8
  Godina 2008
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Silva Dobrić, Slobodan Milovanović, Vanda Marković Peković, Ljiljana Kerić, Saša Jungić, and Biljana Tubić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 570

  Registar lijekova Republike Srpske sa osnovama farmakoterapije 2007

  Izdavač Agencija za lijekove Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN ---
  Godina 2007
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Silva Dobrić, S. Milovanović, V. Marković-Peković, LJilja Kerić, Saša Jungić, and Biljana Tubić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Antiinflamatorna dejstva statina. U: Novi pogledi u prevenciji i tretmanu ateroskleroze izdanje 2007.godine NAUČNI SKUPOVI Knjiga XI. Odjeljenje mediciskih nauka Knjiga 2

  Izdavač Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  ISBN 978-99938-21-06-9
  Godina 2007
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Nataša Stojaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  ATC klasifikacija lijekova i praćenje njihove upotrebe metodologijom sa DDD jedinicama za lijekove registrovane u Republici Srpskoj

  Izdavač Agencija za lijekove Republike Srpske u saradnji sa Zavodom za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-818-3-4
  Godina 2007
  Autori Ranko Škrbić, Vanda Marković Peković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Grubiša, and Biljana Tubić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 121

  Žučne kiseline kao novi terapijski agensi. U:Spomenica Boriše Starovića izdanje 2006. godine SPOMENICA Knj. IV. Odjeljenje medicinskih nauka Knjiga 1

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  ISBN 999-38-21-02-0
  Godina 2006
  Autori Nataša Stojaković, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Lana Nežić
  Tip knjige naučna knjiga

  Registar lijekova Republike Srpske

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-011-1
  Godina 2002
  Autori Ranko Škrbić, Vanda Marković Peković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Momir Mikov, and Milan Stanulović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 336

  ATC klasifikacija lijekova i praćenje njihove upotrebe metodologijom sa DDD jedinicama za lijekove registrovane u Republici Srpskoj

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-008-1
  Godina 2001
  Autori Ranko Škrbić, Vanda Marković Peković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Dragana Babić-Đurić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 133

Projekti

"Efekti sulftno-sulfitne mineralne vode na bioloske parametre kostanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi kod pacova"

Project Number 1257031
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Ranko Skrbic
Participants doc. dr Natasa Stojakovic
Suzana Petkovic
prof. dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
prof. dr Milos Stojiljkovic
Boris Prodanovic
Djordje Djukanovic, ma
doc. dr Tamara Popovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 23000.0 BAM

"Terapijska efikasnost i podnosljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota u akutnom trovanju paraoksonom"

Project Number 1257030
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Milos Stojiljkovic
Participants Nebojsa Mandic-Kovacevic
prof. dr Momir Mikov
prof. dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
prof. dr Radoslav Gajanin
doc. dr Natasa Stojakovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 23000.0 BAM