Navigacija

mr Predrag Rosić

051/300-835

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Cervikalna trudnoća – Savremeni medikamentozni tretman

  Naučni skup 52. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2008
  Autori Slobodan Grahovac, Predrag Rosić, Nenad Lučić i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 32
  Strana do 34

  Akušerski ishod prevremenih porođaja nakon vantjelesne oplodnje na Ginekološko akušerskoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup 50. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2006
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Nenad Lučić, Nebojša Lazić, Rade Tanjga i Lejla Roljić
  Strana od 351
  Strana do 355

  Videolaparoskopski klasičan hirurški i konzervativni tretman ektopičnih trudnoća na GAK u Banjaluci

  Naučni skup Drugi simpozijum , Ginekološka endoskopija u B i H
  Godina 2005
  Autori Predrag Rosić, Rade Vilenderčić, Slobodan Grahovac, Nenad Lučić, Zora Sumonja i Jovica Ivić

  Heterotropna trudnoća nakon IVF ,iznešena intrauterina i ektopično maskirana hiperstimulacijskim sindromom

  Naučni skup XLIX Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2005
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić i Ljilja Solomun
  Strana od 407
  Strana do 409

  Akušerski ishod porođaja nakon vantjelesne oplodnje u periodu 2000-2004. godine na Ginekološko – akušerskoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup XVI međunarodni simpozijum o fertilitetu i sterilitetu
  Godina 2004
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Nenad Lučić, Saša Savić i Zora Antonić
  Strana od 66
  Strana do 67

  Videolaparoskopski i klasični hirurški tretman ektopične trudnoće u cilju očuvalja fertiliteta

  Naučni skup XLVIII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2004
  Autori Slobodan Grahovac, Predrag Rosić, Rade Vilenderčić, Nenad Lučić, Jovica Ivić i Zora Antonić
  Strana od 239
  Strana do 242

  Učestalost vanmaterične trudnoće u vremenu od 1984 – 1989 godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Baljaluci i reproduktivno stanje operisanih žena

  Naučni skup V Ginekološko - perinatalni dani B i H
  Godina 1990
  Autori Radoslav Vukić, Milna Kovačević, Nenad Lučić, Predrag Rosić i Miroslav Božić
  Strana od 77
  Strana do 83