Navigation

prof. dr Jasminka Nikolić
redovni profesor

051/234-123
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicinska biohemija redovni profesor April 13, 2005

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Adenosine deaminase isoenzymes in the diagnosis and monitoring of rheumatoid arthritis

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2012
  Autori Milada Nalesnik, Jasminka Nikolić, and Tatjana Bućma
  Volumen 31
  Broj 3
  Strana od 217
  Strana do 221

  Adenosine deaminase and c-reactive protein in diagnosing and monitoring of rheumatoid arthritis.

  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2011
  Autori Milada Nalesnik, Jasminka Nikolić, and Slavica Jandrić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 163
  Strana do 168
  Veb adresa http://europepmc.org/abstract/med/21263416

  The diagnostic value of anti-cyclic citrullined peptide antibodies, adenosine deaminase activity and other potential biomarkers for predicting and monitoring rheumatoid arthritis

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2008
  Autori Jasminka Nikolić, Jasenka Laloš- Miljuš, Milada Nalesnik, Ljiljana Lakić, Željka Bobić, Jelena Bogdanić, and Nataša Vajić
  Volumen 27
  Broj 3
  Strana od 383
  Strana do 388

  Protektivno djelovanje apafanta na nefrotoksičnost izazvanu cisplatinom kod pacova

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2002
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić, Jasminka Nikolić, Ljiljana Amidžić, and Lana Nežić
  Volumen 33
  Broj 2
  Strana od 65
  Strana do 72

  Level of immunoglobulin E in the serum of children passive smokers

  Časopis Jugoslovenska Medicinska Biohemija
  Godina 1999
  Autori Živko Saničanin, Branislav Lolić, Jasminka Nikolić, and Snežana Uletilović
  Volumen 18
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 21

  Protective effects of acetylsalicylic acid pretreatment on gentamicin induced nepphrotoxicity in rats

  Časopis Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab
  Godina 1997
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić, Jasminka Nikolić, and Dragana Đurić
  Volumen 5
  Broj 3
  Strana od 363
  Strana do 370

  Dejstvo furosemida, acetilsalicilne kiseline i deksametazona na ekskretornu funkciju bubrega

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1997
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jasminka Nikolić, Ranko Škrbić, and Dragana Babić-Đurić
  Volumen 28
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 62

  Urinarni kotinin kao marker pasivbnog pušenja duvana

  Časopis ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU
  Godina 1991
  Autori Živko Saničanin, Jasminka Nikolić, and Robert Lončar
  Volumen 42
  Strana od 185
  Strana do 191

Radovi sa skupova

  Izloženost stanovnika Banjaluke djelovanju žive i olova

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad , sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Milada Nalesnik, Jasminka Nikolić, Biljana Lazić, and Jasenka Miljuš
  Strana od 505
  Strana do 508

  Sadržaj žive u krvi i kosi stanovnika Banjaluke

  Naučni skup Treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Časopis farmaceutskog društva Federacije BiH
  Godina 2015
  Autori Milada Nalesnik, Tamara Petrušić, Biljana Lazić, Darija Knežević, and Jasminka Nikolić
  Strana od 142

  . Comparison of methods of determining the catalytic activity of adenosine deaminase isoensyme forms

  Naučni skup Second congress of pharmacists of Bosnia and Herzegovina with International Participation
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Milada Nalesnik and Jasminka Nikolić
  Strana od 420
  Strana do 422

  Terapijski principi i laboratorijsko praćenje reumatskih bolesti u dječijem uzrastu

  Naučni skup Dvanaesti simpozijum farmaceuta i biohemičara Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Milada Nalesnik and Jasminka Nikolić
  Strana od 104
  Strana do 108

  Level of immunoglobulin E in the serum of children passive smokers

  Naučni skup Sixth meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation. Plovdiv
  Godina 1998
  Autori Živko Saničanin, Branislav Lolić, Jasminka Nikolić, and Snežana Uletilović

Knjige

  Spomenica Sretena Boškovića. Spomenica Knjiga VII, Odjeljenje medicinskih nauka. Knjiga 3

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-21-08-3
  Godina 2007
  Autori Snježana Milićević, Duško Vasić, and Jasminka Nikolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 17