Navigation

mr Željka Cvijetić

Bibliografija

Radovi sa skupova

  ZNAČAJ FUNKCIONALNE INZULINSKE TERAPIJE U POSTIZANJU DOBRE METABOLIČKE KONTROLE NA TERAPIJI INZULINSKOM PUMPOM U T1DM

  Naučni skup KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Bojana Carić, Jelena Malinović-Pančić, Gabrijela Malešević, Valentina Soldat-Stanković, Željka Cvijetić, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 68

  Korelacija diferentovanosti tumora sa mikrovaskularnom gustoćom i izražajnošću receptora za VEGF kod oboljelih od karcinoma dojke.

  Naučni skup II KONGRES PATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Zdenka Gojković, Predrag Dašić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Dejan Oprić, Željka Cvijetić, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević, Aleksandar Guzijan, and Milka Vještica
  Strana od 52
  Strana do 64
  Veb adresa http://www.udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

Ostali radovi

  Principi liječenja raka dojke-citotoksična i ciljana terapija