Navigation

doc. mr Gabrijela Malešević
docent

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina docent October 28, 2021

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The predictive role of leptin in malnutrition-inflammation complex syndrome in hemodialysis patients

  Časopis ACTA CLINICA CROATICA
  Godina 2023
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović Pejičić, and Gabrijela Malešević
  Volumen in press

  Relationship between serum leptin levels, non-cardiovascular risk factors and mortality in hemodialysis patients

  DOI https://doi.org/10.2478/rjim-2021-0002
  Časopis Romanian Journal of Internal Medicine
  Godina 2021
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić, and Gabrijela Malešević
  Volumen 59
  Broj 2
  Strana od 187
  Strana do 193
  Veb adresa https://www.sciendo.com/article/10.2478/rjim-2021-0002

  Insulinska rezistencija, sistemska inflamacija i aterogeni faktori rizika kod bolesnika sa koronarnom bolešću i različitim hiperglikemijskim statusom

  DOI 10.7251/BII1602090S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić, and Gabrijela Malešević
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 90
  Strana do 97

  Albuminurija i intima-media kompleks karotidnih arterija kao surogat markeri ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  DOI 10.7251/BII1601027M
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Valentina Soldat-Stanković, and Siniša Stanković
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 32

  Radioaktivni jod u liječenju papilarnog karcinoma štitne žlijezde sa plućnim metastazama

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Milan Skrobić, Gostimir Mikač, and Zvezdana Rajkovača
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 260
  Strana do 264

  The Influence of Progesterone Gel Therapy in the Treatment of Fibrocystic Breast Disease

  DOI http://dx.doi.org/10.4236/ojog.2016.65042
  Časopis Open Journal of Obstetrics and Gynecology
  Godina 2016
  Autori Milena Brkić, Svetlana Vujović, Maja Franić-Ivanišević, Miomira ivović, Milina Tančić Gajić, Ljiljana Marina, Marija Barać, Branko Barać, Aleksandar Đogo, Gabrijela Malešević, and Damir Frančić
  Broj 6
  Strana od 334
  Strana do 341
  Veb adresa http://www.scirp.org/journal/ojog

  The Influence of Progesterone Gel Therapy in the Treatment of Fibrocystic Breast Disease

  Časopis Open Journal of Obstetrics and Gynecology
  Godina 2016
  Autori Milena Brkić, Svetlana Vujović, Maja Franić Ivanišević, Miomira Ivović, Milina Tančić Gajić, Ljiljana Marina, Marija Barać, Branko Barać, Aleksandar Đogo, Gabrijela Malešević, and Damir Franić
  Volumen 6
  Broj 5
  Strana od 334
  Strana do 341

  THE EFFECT OF FUNCTIONAL INSULIN THERAPY ON GLYCAEMIC PARAMETERS IN TYPE 1 DIABETES MELLITUS

  Časopis CURRENT TOPICS IN NEUROLOGY, PSYCHIARY AND RELATED DISCIPLINES
  Godina 2011
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 7
  Strana do 14

Radovi sa skupova

  DA LI SE ZLOUPOTREBLJAVA SLOBODA U ISHRANI OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1?

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Bojana Carić, Snježana Popović-Pejičić, LJiljana Stanivuk, Gabrijela Malešević, Aleksandra Marković, Valentina Stanković-Soldat, Milena Brkić, gordana rakita, and Tamara Dojčinović
  Strana od 137
  Strana do 147

  ZNAČAJ ORALNE KOMBINOVANE HORMONSKE TERAPIJE NA KLINIČKI TOK FIBROCISTIČNE DISPLAZIJE DOJKI

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Milena Brkić, Aleksandra Marković, Bojana Carić, Gabrijela Malešević, and Tamara Dojčinović
  Strana od 122
  Strana do 128

  ZNAČAJ ODREĐIVANJA VISOKO SENZITIVNOG C REAKTIVNOG PROTEINA U DETEKCIJI NIJEME ISHEMIJE MIOKARDA KOD OBOLJELIH OD DIJABETESA TIP 2

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Kos, Tamara Kovačević-Preradović, Bojan Stanetić, Ivona Risović, Valentina Stanković-Soldat, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, and Milena Brkić
  Strana od 129
  Strana do 136

  UTICAJ KRATKOTRAJNE INSULINSKE TERAPIJE NA SEKRETORNU SPOSOBNOST BETA ǟ ĆELIJA U BOLESNIKA SA TIPOM 2 DIABETES MELLITUSA I SEKUNDARNIM NEUSPJEHOM ORALNE TERAPIJE

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Marković, Gabrijela Malešević, Milena Brkić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Ivona Risović, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 100
  Strana do 107

  UČESTALOST HRONIČNIH DIJABETESNIH KOMPLIKACIJA I POVEZANOST SA KVALITETOM GLIKOREGULACIJE I TRAJANJEM BOLESTI KOD OSOBA SA DIJABETES MELITUSOM U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Snježana Popović-Pejičić, LJiljana Stanivuk, Nina Pejičić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Ivona Risović, and Gabrijela Malešević
  Strana od 84
  Strana do 99

  Correlation between cystatin C and cardiovascular risk factor in patients with type 2 diabetes mellitus without kidney disease

  Naučni skup 23rd European Congress of Endocrinology 2021
  DOI DOI: 10.1530/endoabs.73.AEP270
  Publikacija Endocrine Abstracts published by bioscientifica May 2021 Volume 73
  Godina 2021
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 217
  Strana do 217
  Veb adresa https://iris.unimore.it/retrieve/handle/11380/1215155/288593/0173_Brigante_et_al_AEP_880_Endocrine_Abstracts_ECE_2020_Virtual_Prague_Cancelled.pdf

  Uloga serumskog cistatina C u procjeni ranog oštećenja bubrežne funkcije kod oboljelih od diabets mellitusa tipa 2

  Naučni skup 7 Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Program-Zbornik sažetaka
  Godina 2021
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, and Gabrijela Malešević
  Strana od 66
  Strana do 66
  Veb adresa kes.endo.rs

  Persistent hyperparathyreoidism due to ectopic parathyroid gland

  Naučni skup Evropski kongres endokrinologa
  DOI 10.1530/endoabs.70.EP120
  Publikacija Endocrine Abstracts (2020) 70 EP120
  Godina 2020
  Autori Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević, Ivona Risović, and Gordana Rakita

  Albuminuria and carotid intima-media thickness as surrogate markers of atherosclerosis in asymptomatic patients with type 2 diabetes

  Naučni skup Evropski kongres endokrinologa
  DOI 10.1530/endoabs.70.AEP387
  Publikacija Endocrine Abstracts (2020) 70 AEP387
  Godina 2020
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Ivona Risović, and Valentina Stanković-Soldat

  Relationship between leptin level, body mass index and parathyroid hormone in chronic hemodialysis patients

  The influence of malnutrition inflammation complex syndrome on leptin level in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup Evropski kongres nefrologa
  DOI ://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.SP677
  Publikacija Nephrol Dial Transplant 2018, 33, (suppl 1,)
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 573
  Veb adresa https://academic.oup.com/ndt/article/33/suppl_1/i573/4998635

  The influence of malnutrition-inflammation complex syndrome on leptin level in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup 55th ERA-EDTA Congress
  DOI doi:10.1093/ndt/gfy104
  Publikacija Abstract book of teh 55th ERA-EDTA Congress
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 573
  Strana do 573
  Veb adresa https://academic.oup.com/ndt/article-abstract/33/suppl_1/i573/4998635

  Evaluacija bubrežne funckije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2 u zavisnosti od vrijednosti glikoziliranog hemoglobina

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, and Gabrijela Malešević
  Veb adresa www.udruzenjenefrologa.org

  Procjena stanja uhranjenosti određivanjem nivoa leptina u serumu kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi

  Naučni skup Kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, and Gabrijela Malešević
  Strana od 129
  Veb adresa http://www.kes.endo.rs/sites/default/files/finalni_program_kes_2018.pdf

  Analiza povezanosti ishemijske bolesti srca i prisustva mikroalbuminurije kod asimptomatskih paacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup Kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka 6. Kongresa endokrinologa Srbije
  Godina 2018
  Autori Gabrijela Malešević, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Valentina Stanković-Soldat, Ivona Risović, and Blaženko Vuković
  Strana od 94

  Značaj određivanja surogat markera ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 175
  Strana do 182

  Povezanost sistemske inflamacije sa predijabetesom kod pacijenata sa koronarnom bolešću

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 40

  Povezanost sistemske inflamacije sa predijabetesom kod pacijenata sa koronarnom bolešću

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 167
  Strana do 174

  Spontana trudnoća kod Tarner mozaicizma s prethodnim rekuretnim spontanim pobačajima

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Milena Brkić, A Grbić, V Soldat Stanković, B Carić, T Knežević, and S Popović-Pejičić

  Septo-optička displazija kao uzrok kongenitalnog hipopituitarizma

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori V Soldat Stanković, S Popović Pejičić, B Carić, Gabrijela Malešević, A Grbić, and Milena Brkić
  Strana od 115
  Strana do 115

  Povoljan uticaj insulina degluteka na atake teške hipoglikemije u nestabilnom DMT2

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, A Grbić, S Popović Pejičić, Z Vrhovac, and Z Dardić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Poliomiozitis i hipoglikemija kao prvi znaci primarnog aldosteronizma – dijaagnostičke dileme

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Publikacija II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori G Rakita, Aleksandra Grbić, D Đekić, T Knežević, Milena Brkić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 142
  Strana do 142

  Polimiozitis i hipokalemija kao prvi znaci primaarnog aldosteronizma –dijagnostičke dileme.

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cijelosti
  Godina 2017
  Autori Gordana Rakita, Aleksandra Grbić, Danijel Đekić, Tamara Knežević, Milena Brkić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 142
  Strana do 142

  Povoljann uticaj insulin degludeka na atake teške hipoglikemije u nestabilnom DMT2.

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cijelosti.
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Aleksandra Grbić, Snježana Popović Pejičić, Zorica Vrhovac, and Zorica Dardić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Septo-optička displazija kao uzrok kongenitalnog hipopituitarizma.

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cijelosti.
  Godina 2017
  Autori Valentina Soldat Stanković, Snježana Popović Pejičić, Bojana Carić, Gabrijela Malešević, Aleksandra Grbić, and Milena Brkić
  Strana od 115
  Strana do 115

  Spontana trudnoća kod Tarner mozaicizma s predhodnim rekurentnim spontanim pobačajima.

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem,
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cijelosti.
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Milena Brkić, Aleksandra Grbić, Valentina Soldat Stanković, Bojana Carić, Tamara Knežević, and Snježana Popović Pejičić
  Strana od 114
  Strana do 114

  2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cijelosti
  Godina 2017
  Autori Tamara Knežević, Aleksandra Grbić, Mirjana Bojić, Danijel Đekić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 85
  Strana do 85

  Povoljan uticaj insulina degludek na akutne teške hipoglikemije u nestabilnom DMT 2

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Slavko Grbić, Snježana Popović-Pejičić, Zorica Vrhovac, and Z Dardić
  Strana od 118

  Spontana trudnoća kod Tarner mozaicizma sa prethodnim rekurentnim spontanim pobačajima

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Milena Brkić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Tamara Knežević, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 114

  ZNAČAJ FUNKCIONALNE INZULINSKE TERAPIJE U POSTIZANJU DOBRE METABOLIČKE KONTROLE NA TERAPIJI INZULINSKOM PUMPOM U T1DM

  Naučni skup KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Bojana Carić, Jelena Malinović-Pančić, Gabrijela Malešević, Valentina Soldat-Stanković, Željka Cvijetić, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 68

  Korelacija mikroalbuminurije i intime medije karotidne arterije u pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 5. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Soldat Stanković, Milena Brkić, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Danijel Đekić, and Snježana Popović Pejičić
  Strana od 59
  Strana do 60

  TERAPIJSKE OPCIJE ZA CUSHINGOVU BOLEST NAKON NEUSPJEŠNE TRANSSFENOIDALNE HIRURGIJE

  Naučni skup 5. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Grbić, Mirjana Bojić, Gabrijela Malešević, Danijel Đekić, Milena Brkić, and Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 100

  ANALIZA POVEZANOSTI PRISUSTVA MIKROALBUMINURIJE I ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA U PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA

  Naučni skup OSMI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, and Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 239
  Strana do 243

  Perfuziona scintigrafija miokarda u procjeni sistolne funkcije lijeve komore bolesnika sa dijabetesom tip 2

  Naučni skup OSMI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, and Milan Skrobić
  Strana od 378
  Strana do 383

  SEKUNDARNI NEUSPJEH ORALNE TERAPIJE U PACIJENATA SA TIPOM 2 ŠEĆERNE BOLESTI - TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

  Naučni skup 4. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević, and Valentina Soldat-Stankovic
  Strana od 79

  ISPITIVANJE UZROKA SEKUNDARNOG NEUSPJEHA PERORALNE TERAPIJE U BOLESNIKA SA DIABETES MELLITUSOM TIP 2

  Naučni skup 4. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević, and Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 78

  PERFUZIONA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA U DIJAGNOSTICI KORONARNE BOLESTI U DIJABETESU

  Naučni skup 8. RADIONICA O DIJABETESU I KOMPLIKACIJAMA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, and Mirjana Bojić
  Strana od 128
  Strana do 136

  Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici koronarne bolesti u dijabetesu

  Naučni skup 8. radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2014
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, and Mirjana Bojić
  Strana od 128
  Strana do 136

  Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici koronarne bolesti u dijabetesu

  Naučni skup 8 radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2014
  Autori Valentina Stanković-Soldat, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 128
  Strana do 136

  EFEKAT FUNKCIONALNE INSULINSKE TERAPIJE NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI SA INTERNACIONALNIM UČEŠČEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Blaženko Vuković, and Jelena Malinović-Pančić
  Strana od 48

  INCIDENCA ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1 U REPUBLICI SRPSKOJ OD 1998-2010 U STAROSNOJ GRUPI 0-14 GODINA

  Naučni skup SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM
  Godina 2013
  Autori Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Blaženko Vuković, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 40

  LIJEČENJE ADULTNOG DIJABETESA INSULINSKOM PUMPOM U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Snježana Popović-Pejičić, and Mirjana Bojić
  Strana od 92

  UTICAJ METODE BROJANJA UGLJENIH HIDRATA I PRILAGOĐENE DOZE KRATKODJELUJUĆEG INZULINA NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Milena Brkić, Jelena Malinović-Pančić, and Blaženko Vuković
  Strana od 196

  Uticaj metode brojanja ugljenih hidrata i prilagođene doze kratkodjelujućeg inzulina na glikoregulaciju kod oboljelih od dijabetes melitusa tipa 1

  Naučni skup Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, V Soldat Stanković, S Popović-Pejičić, Milena Brkić, J Malinović, and B Vuković

  Hiperosmolarno stannje u najstarijeg pacijenta sa novootkrivenom šećernom bolešću na Klinici za endokrinologiju i dijabetes u Banjoj Luci

  Naučni skup Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Branislav Gašić, and Ljiljana Lakić

  PARAMETRI GLIKOREGULACIJE I REZISTENCIJE NA INSULIN U ZAVISNOSTI OD STEPENA TOLERANCIJE GLUKOZE I POSTOJANJA ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Zorica Vrhovac, Gabrijela Malešević, Dragomir Berić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Ljubomir Šormaz, and Aleksandra Grbić
  Strana od 198

  Hiperglikemija kod pacijenata sa akutnim moždanim udarom.

  Naučni skup 1. Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Jelena Malinović-Pančić, Danijel Đuranović, Siniša Miljković, Srđan Mavija, Bojana Carić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 308
  Strana do 309

  Parametri glikoregulacije i rezistencije na insulin u zavisnosti od stepena tolerancije glukoze i postojanja ishemijske bolesti srca

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Z Vrhovac, Gabrijela Malešević, D Berić, V Soldat Stanković, S Popović-Pejičić, Lj Šormaz, and A Grbić

  Prisutnost mikrovaskularnih komplikacija kod pacijenata sa novootkrivenim dijabetesom tipa 2

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori G Rakita, Gabrijela Malešević, M Bojić, A Grbić, Milena Brkić, and S Popović-Pejičić
  Strana od 282
  Strana do 283

  Dijastolna disfunkcija i perfuzija miokarda u dijabetesu tipa 2

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori V Soldat Stanković, Gabrijela Malešević, S Stanković, B Vuković, M Bojić, and Milena Brkić

  Prikaz slučaja:Hiperglikemija –gornja granica

  Naučni skup 1. Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Mirjana Bojić, Blaženko Vuković, Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević, and Gordana Rakita
  Strana od 242
  Strana do 243

  Sekundarni dijabetes : prikaz slučaja Klinici za endokrinologiju i dijabetes u Banja Luci

  Naučni skup 1. Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem,
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević, and Mirjana Bojić
  Strana od 238
  Strana do 239

  Prisutnost mikrovaskularnih komplikacija kod pacijenata sa novootkrivenim dijabetesom tipa 2

  Naučni skup 1.Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem,
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Gordana Rakita, Gabrijela Malešević, Mirjana Bojić, Aleksandra Grbić, Milena Brkić, and Snježana Popović Pejičić
  Strana od 282
  Strana do 283

  Hiperosmolarno stanje u najstarijeg pacijenta sa novootkrivenom šećernom bolešću na Klinici za endokrinologiju i dijabetes u Banja Luci

  Naučni skup 1. Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Branislav Gašić, and Ljiljana Lakić
  Strana od 222
  Strana do 223

  Tretman tipa 2 dijabetesnih bolesnika sa sekundarnim neuspjehom oralne terapije –terapijska dilema ili izazov

  Naučni skup 1.Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Grbić, Snježana Popović Pejičić, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, and Gabrijela Malešević
  Strana od 194
  Strana do 195

  UTICAJ KONTROLISANE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA INSULINSKU REZISTENCIJU I PARAMETRE METABOLIČKOG SINDROMA: POREĐENJE PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA I NEDIJABETIČARA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, Valentina Soldat-Stanković, and Gabrijela Malešević
  Strana od 164

  DIASTOLIC DYSFUNCTION AND MYOCARDIAL PERFUSION IN TYPE 2 DIABETES

  Naučni skup 1ST DIABETOLOGY CONGRESS OF REPUBLIC OF SRPSKA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, and Milena Brkić
  Strana od 317

  UTICAJ DEPRESIJE NA METABOLIČKU KONTROLU DIJABETESA

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2011
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Marija Burgić-Radmanović, Valentina Soldat-Stanković, and Gabrijela Malešević
  Strana od 1

  Dijabetička ketocidoza – učestalost i iskustva

  Naučni skup VI Kongres endokrinologa
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Milena Brkić, V. Soldat, and Gabrijela Malešević

  Dijabetička ketoacidoza učestalost i iskustva

  Naučni skup 6.Srpski kongres o šećernoj bolesti
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Milena Kovačević, Valentina Soldat Stanković, and Gabrijela Malešević

  Metformin-rezultati i iskustva u terapiji diabetes mellitusa tip 2.

  Naučni skup 6. Srpski kongres o šećernoj bolesti
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, and Gabrijela Maleševiić

  Značaj primjene kardiovaskularnih testova u dijagnostici dijabetesne kardiovaskularne autonomne neuropatije.

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" Baja Luka
  Publikacija Treći međunarodni kongres " Ekologija, zdravlje,rad,sport" Banja Luka 10.09.-13.09.2009, Zbornik radova 2
  Godina 2009
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Bojana Radošević, Dragomir Berić, Marija Burgić-Radmanović, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Strana od 94
  Strana do 104

  Diabetic autonomic neuropathy – predispose microvascular complications in diabetic type 2

  Naučni skup The 2end World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy)
  Publikacija The 2end World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy). Barselona, Spain 2008;Congress Program
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Dragomir Berić, Bojana Radošević, Valentina Stanković-Soldat, and Gabrijela Malešević
  Strana od 80A
  Strana do 80A

  Cardiovascular tests importanece in diagnostic od diabetic cardiovascular autonomic neuropathy.

  Naučni skup The 2end World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy)
  Publikacija The 2end World Congresson Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy). Congress Program
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Strana od 79A
  Strana do 80A

  Cardiovascular tests importance in diagnostic of diabetic cardiovascular autonomic neuropathy.

  Naučni skup Controversis to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHY),
  Publikacija Book of abstract
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović Pejičić, Dobrila Rodić, Bojana Radošević, Berić Dragomir, Marija Burgić-Radmanović, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Strana od 79
  Strana do 80
  Veb adresa Popović-Pejičić, Rodić D, Radošević B, Berić D, Burgić-Radmanović M, Malešević G, Dunović S

  Dijabetes mellitus i starije životne dobi

  Naučni skup II međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Milena Brkić, Bojana Radošević, and Gabrijela Malešević

  Diabetes mellitus i starije životno doba

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Ekologija,zdravlje,rad,sport“
  DOI 616.379-088.64-053.9
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Milena Kovačević, Bojana Radošević, and Gabrijela Malešević
  Strana od 355
  Strana do 358

  Diabetes mellitus sa komplikacijama

  Naučni skup Drugog međunarodnog kongresa „Ekologija,zdravlje,rad,sport“
  DOI 616.379-008.64-06
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Bojana Radošević, and Gabrijela Malešević
  Strana od 346
  Strana do 354

  Značaj primjene kardiovaskularnih testova u dijagnostici dijabetesne kardiovaskularne autonomne neuropatije

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik abstrakata. Drugi Međunarodni kongres“ Ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka 2008
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Bojana Radošević, Dragomir Berić, Marija Burgić-Radmanović, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Strana od 253
  Strana do 254

Knjige

  Savremeni stavovi u liječenju dijabetes melitusa tipa 2

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-64-6
  Godina 2021
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Marković, Milena Brkić, Bojana Carić, Valentina Stanković-Soldat, and Gabrijela Malešević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299