Navigation

Slavica Marić

051/342-800

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13OR Onkologija sa radioterapijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod obolelih od invaziivnog karcinoma dojke

  Časopis MATERIA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Darko Jović, Aleksandra Salapura, Jovan Ćulum, Slavica Marić, and Branislava Jakovljević
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 1371
  Strana do 1376

Knjige

  ESMO Vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignog tumora prostate, Udruženje onkologa Republike Srpske, 2016.

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-4-2
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Salapura, Snježana Milićević, Zdenka Gojković, Slavica Marić, Radoslav Gajanin, Saša Jungić, Milan Žigić, and Jelena Berendika
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  ESMO Vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignog tumora bubrega

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-3-5
  Godina 2016
  Autori Saša Jungić, J. Berendika, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, Slavica Marić, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura, M. Štrbac, Biljana Tubić, M. Vještica, and Milan Žigić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije