Navigation

Slavica Marić

051/342-800

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Importance of four dimensional computed tomography simulation in locally advanced lung cancer radiotherapy: impact on raducing planning target volume. Vojnosanit Pregl 2022;79(12):1224-1232.

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2022
  Autori Slavica Marić, Petar Janjić, Borut Bosančić, Milan Mijailović, and Snežana Lukić
  Volumen 79
  Broj 12
  Strana od 1224
  Strana do 1232

  Dosimetric Comparison: Intensity Modulated Radioation Therapy Vs. 3D Conformal Radiotherapy In Prostate Cancer Radical Treatment.Ser J Exp Clin Res. 2022;23(1):29-36

  Časopis Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
  Godina 2022
  Autori Slavica Marić, Snežana Lukić, Milan Mijailović, Ljiljana Tadić-Latinović, Milan Žigić, and Pavle Banović

  Deep inspiration breath – hold radiotherapy for left-sided breast cancer after conserving surgery: dose reduction for organs of fisk. Vojnosanit Pregl 2020;77(12):1271-1276.

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Milovan Savanović, and Slavica Marić
  Volumen 77
  Broj 12
  Strana od 1271
  Strana do 1276

  Serous adenocarcinoma detected in cervical smear- A case report. Med Pregl 2020;(9-10):321-325

  Časopis Medicinski pregled
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Ilija Baroš, Danijela Batinić Škipina, and Slavica Marić
  Strana od 321
  Strana do 325

  ntensity modulated radiation therapy vs 3D conformal radiotherapy in the radical treatment prostate cancer – analysis of acute and late toxicity. Materia Medica 2018; 34(2):1626-1633

  Časopis Materia medica
  Godina 2018
  Autori Slavica Marić, Ljiljana Tadić-Latinović, Branislava Jakovljević, Milan Žigić, Pavle Banović, Aleksandar Kostovski, and Goran Kolarević

  Značaj 4DCT simulacije u preciznom definisanju ciljnog volumena intenzitetom modulisanog zračnog tretmana karcinoma pluća. Materia medica 2017;33(1):1487-1493.

  Časopis Materia medica
  Godina 2017
  Autori Slavica Marić, Ljiljana Tadić-Latinović, Branislava Jakovljević, Pavle Banović, Aleksandar Kostovski, Milomir Milaković, and Dražan Jaroš

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod oboljelih od invazivnog karcinoma dojke. Materia Medica 2016;32(1):1371-1376.

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod obolelih od invaziivnog karcinoma dojke

  Časopis Materia medica
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Darko Jović, Aleksandra Salapura, Jovan Ćulum, Slavica Marić, and Branislava Jakovljević
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 1371
  Strana do 1376

Radovi sa skupova

  Estabilishing margins from clinical to planning target volume for low-risk prostate cancer radiotherapy: a multi-institutional study. Physica Medica 2018;52(1):152-153.

  Naučni skup 2nd European Congress of Medical Physics
  Godina 2018
  Autori Goran Kolarević, Aleksandar Kostovski, Slavica Marić, Dražan Jaroš, Tatjana Ignjić, J Krupka, A Nowak, Katia Katsari, and Chrissa Paraskevopoulou

  Tretman oligometastatske bolesti stereotaksičnom zračnom terapijom-kurativni izazov u radijacionoj onkologiji .Respiratio 2018;8(1-2):191-195

  Naučni skup Majski pulmološki dani -Kohgres udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Slavica Marić, mirko Turić, Lora Novaković Lacković, Pavle Banović, Goran Kolarević, and Aleksandar Kostovski

  Singerizam hemioterapije i sofisticiranih tehnika radioterapije u tretmanu metastatskog karcinoma pluća.Respiratio 2018;8(1-2):186-190

  Naučni skup Majski pulmološki dani -Kohgres udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Lora Novaković Lacković, Slavica Marić, and Marinko Vučić

  The importance of adaptive radiotherapy in the radilac treatment of locally advanced non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2017;12(S1):S461-S462

  Naučni skup World Congress on Lumg cnacer (WCLC) Journal of Thoracic Oncology
  Godina 2017
  Autori Slavica Marić, Milomir Milaković, Aleksandar Kostovski, Pavle Banović, and Ljiljana Tadić-Latinović

  Procjena doze terapijskog linearnog akceleratora izvan polja zračenja pri korištenju različitih tehnika zračenja

  Naučni skup XXIX Simpozijum društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
  Godina 2017
  Autori Milomir Milaković, M Krmar, N Mosnić, and Slavica Marić

  Lokalna kontrola metastaza u plućima primjenom stereotaksijske radioterapije SBRT: rani rezultati centra za radioterapiju.Respiratio 2017; 7(1-2):114-121

  Naučni skup Majski pulmološki dani -Kohgres udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Danijela Trokić, Goran Marošević, Brankica Kreća, Aleksandar Kostovski, Slavica Marić, Oliver Arsovski, Pavle Banović, Milomir Milaković, Dražan Jaroš, and Dejan Ćazić

  Značaj adaptivne radioterapije u radikalnom tretmanu lokalno uznapredovalog nemikrocelularnog karcinoma pluća.Respiratio 2016;6(1-2):154-159.

  Naučni skup Majski pulmološki dani -Kohgres udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Slavica Marić, Goran Marošević, Oliver Arsovski, Danijela Trokić, Božica Vujošević, Pavle Banović, and Dušan Mileusnić

  Interobserver variations of clinical target volume delineaton in external beam radiation therapy of pancreatic cancer: impact of multiinstitutional delineation protocol. IJORBP 2015;93(3):E380-E381

  Naučni skup American society for Radiation oncology-57 h Annual meeting
  Godina 2015
  Autori Goran Marošević, Brian Butler, Dušan Mileusnić, Dijana Stričić, Oliver Arsovski, Božica Vujošević, and Slavica Marić

  Uticaj radioterapije na kvalitet života pacijenata sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća.Respiratio 2014; 4(1-2):181-187

  Naučni skup Majski pulmološki dani -Kohgres udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Goran Marošević, Hasan Osmić, Dušan Mileusnić, S Jamakosmanović, Oliver Arsovski, Slavica Marić, and Božica Vujošević

  Palijativna radioterapija karcinoma pluća – pobjeda ili unaprijed izgubljena bitka. Respiratio 2014; 4(1-2):266-269

  Naučni skup Majski pulmološki dani -Kohgres udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Slavica Marić, Lora Novaković Lacković, Mirko Stanetić, and Dušan Mileusnić

  Radioterapija ili radijaciona onkologija – uloga u tretmanu onkoloških pacijenata. Porodična medicina 2012 Okt;14:28-29

  Naučni skup Kongres ljekara porodične medicine Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Slavica Marić, Sonja Vitorović, Jovan Babić, Božica Vujošević, Oliver Arsovski, and Pavle Banović

  Neželjeni efekti radioterapije. Porodična medicina 2012 Okt;14:29-30

  Naučni skup Kongres ljekara porodične medicine Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Sonja Vitorović, Slavica Marić, Jovan Babić, Božica Vujošević, Oliver Arsovski, and Pavle Banović

  The role of preoperative radiotherapy in the treatment of locally advanced rectal cancer. Archive of Oncology, Supplement to Archive of Oncology 2009;17(2):23

  Naučni skup 46th Annual Meeting of Oncology section-Serbian Medical Association
  Godina 2009
  Autori Slavica Marić, S Cicmil Sarić, Snežana Simović, Gordana Bašović Ristić, and Salmin Salković

  Late CNS relapse in HER2 positive metastatic breast cancer (MBC). Journal of B.U.O.N, Supplement to Journal of B.U.O.N 2008;13(1):11

  Naučni skup 7 th Congress of Balkan Union of oncology
  Godina 2008
  Autori Slavica Marić, Jadranka Lakićević, Dinka Lakić, Nebojša Crnogorac, Ljiljana Vučković, and Milan Sorat

Knjige

  Radijaciona onkologija

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Bnja Luci
  ISBN 978-9976-26-39-4
  Godina 2020
  Autori Dušan Mileusnić, Goran Marošević, Mirjana Durbaba, and Slavica Marić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  ESMO Vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignog tumora prostate, Udruženje onkologa Republike Srpske, 2016.

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-4-2
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Salapura, Snježana Milićević, Zdenka Gojković, Slavica Marić, Radoslav Gajanin, Saša Jungić, Milan Žigić, and Jelena Berendika
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  ESMO Vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignog tumora bubrega

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-3-5
  Godina 2016
  Autori Saša Jungić, J. Berendika, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, Slavica Marić, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura, M. Štrbac, Biljana Tubić, M. Vještica, and Milan Žigić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije