Navigation

prof. dr Aleksandra Salapura
vanredni profesor

Medicinski fakultet
051/463-886
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za patološku anatomiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Patologija vanredni profesor September 24, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The prognostic significance of BRAF mutations in patients with melanoma

  Časopis AMSJ
  Godina 2020
  Autori Igor Lepir, Milica Malešević, and Aleksandra Salapura
  Volumen 18
  Strana od 9
  Strana do 13

  The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology: a retrospective comparison of thyroid cytology and patohistology

  Časopis AMSJ
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Salapura, Milica Malešević, and Igor Lepir
  Volumen 17
  Strana od 9
  Strana do 13

  Non – Diabetic Kidney Disease in patients with type 2 diabetes mellitus- 11 year experience from a single center

  Časopis Medical Archives
  Godina 2019
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Andreja Figurek, Aleksandra Grbić, Gordana Basta Jovanović, and Dubravka Mićić Zrnić
  Volumen 73
  Broj 2
  Strana od 87
  Strana do 91

  Učestalost testikulrane mikrolitijaze kod pacijenta sa karcinomom testis

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2018
  Autori Branislava Jakovljević, Snježana Milićević, Siniša Maksimović, Anđa Ćazić, Dejan Ćazić, Dejan Đokanović, Aleksandra Salapura, and Milka Vještica
  Volumen 28
  Broj 26
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa www.ljkzedo.ba

  Pulmorenalni sindrom kod pacijenata sa ANCA vaskulitisom, desetogodišnje iskustvo nefrološkog odjela Interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2018
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Vlastimir Vlatković, Marinko Vučić, and Peđa Kovačević
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 129
  Strana do 136
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2018.pdf

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod oboljelih od invazivnog karcinoma dojke. Materia Medica 2016;32(1):1371-1376.

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod obolelih od invaziivnog karcinoma dojke

  Časopis Materia medica
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Darko Jović, Aleksandra Salapura, Jovan Ćulum, Slavica Marić, and Branislava Jakovljević
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 1371
  Strana do 1376

  Pulmonalna nekrotizirajuća sarkoidna granulomatoza- prikaz slučaja

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Ilija Baroš, Lora Novaković Lacković, Nataša Tanasković, Slavica Knežević Ušaj, Mirko Stanetić, and Aleksandra Salapura
  Volumen 5
  Strana od 170
  Strana do 173

  Significance of microvessel density in prostate cancer core biopsy

  DOI DOI: 10.2298/VSP131111004S
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Salapura, Slavica Knežević Ušaj, Živka Eri, and Ljiljana Tadić-Latinović
  Volumen 72
  Broj 4
  Strana od 317
  Strana do 327

  Biopsija bubrega kod dijabetičara (iskustvo Nefrološkog odjela Klinike za unutrašnje bolesti UKC Banja Luka).

  DOI DOI: 10.7251/BII1401024G
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Gordana Basta Jovanović, Aleksandra Salapura, Vlastimir Vlatković, and Dragan Vojvodić
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 24
  Strana do 29

  Microvessel density and VEGF expression in lung adenocarcinoma- prognostic significance.

  Časopis Pneumon
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Slavica Knežević Ušaj, Nataša Tanasković, Aleksandra Salapura, Branislava Jakovljević, Ilija Baroš, and jelena Stanić
  Volumen 51
  Broj 1-2
  Strana od 33
  Strana do 41
  Veb adresa www.respiron.rs

  The prognostic value of MMP-9 expression in lung adenocarcinoma.

  Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Aleksandra Salapura, Živka Eri, Slavica Knežević Ušaj, Milana Panjković, Ljiljana Amidžić, Ilija Baroš, and Branislava Jakovljević
  Volumen 21
  Broj 3-4
  Strana od 109
  Strana do 114

  Cutaneous blastomycosis.

  Časopis Serbian journal of dermatology and venereology
  Godina 2012
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Jagoda Balaban, Svetlana Tomašević Pavlović, Aleksandra Salapura, Gorana Popović, and Dušanka Brđanin
  Volumen 4
  Broj 3
  Strana od 101
  Strana do 148

  Testicular cancer- case report of the patient with retroperitoneal advanced disease.

  Časopis Medical investigations. The Journal of the School of Medicine, University of Belgrade
  Godina 2011
  Autori Branislava Jakovljević, Snježana Milićević, Gordana Grubor, Aleksandra Salapura, Ljiljana Tadić-Latinović, and Radmila Rašeta
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 16

  Učestalost karcinoma digestivnog trakta kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora.

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2010
  Autori Branislava Jakovljević, Dragan Kostić, Siniša Maksimović, Jovan Ćulum, Ljiljana Tadić-Latinović, and Aleksandra Salapura
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 177
  Strana do 183

Radovi sa skupova

  The prognostic significance of BRAF mutations in patients with melanoma

  Naučni skup X International Scientific Conference #Science4Health2019
  Godina 2019
  Autori Igor Lepir, Milica Malešević, and Aleksandra Salapura

  Sistemska skleroza kao uzrok terminalne bubrežne insuficijencije

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Dragan Vojvodić, Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Ivona Risović, and Branislav Gašić
  Veb adresa www.udruzenjenefrologa.org

  Patohistološke karakteristike i učestalost urotelnih karcinoma mokraćne bešike

  Naučni skup Students encountering science -StES 2018
  Godina 2018
  Autori Igor Lepir, Milica Malešević, and Aleksandra Salapura

  The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology: high malignancy risk in benign and undetermined significance categories- retrospective study

  Naučni skup 25th International Student Congress of (bio)Medical Sciences - ISCOMS 2018
  Godina 2018
  Autori Milica Malešević, Igor Lepir, and Aleksandra Salapura

  Bubrežne manifestacije sistemskog vaskulitisa - iskustvo nefrološkog Odjela Interne klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Naučni skup 3. Kongres nefrologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Gordana Basta Jovanović, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Goran Topić, Zdravka Kezić, and Sanja Avram
  Strana od 91

  Primarne glomerulske bolesti u Kliničkom centru Banja Luka - sedmogodišnje iskustvo

  Naučni skup 3. Kongres nefrologa Srbije
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, and Goran Topić
  Strana od 92

  Vascular endothelial growth factor and its correlation with angiogenesis in prostate cancer in untreated patients.

  Naučni skup 25 European Congress of Pathology
  Publikacija Virchows Arch 2013; 463(suppl 1)
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Salapura, Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, and Slavica Knežević Ušaj
  Strana od 334

  Rezultati biopsije bubrega u Kliničkom centru Banja Luka – petogodišnje iskustvo

  Naučni skup 2. Kongres nefrologa Srbije
  Godina 2012
  Autori Milorad Grujičić, Stevan Pavlović, Gordana Basta Jovanović, Aleksandra Salapura, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Vojislav Zeljković, and Dragan Vojvodić
  Strana od 12

  MALT lymphoma of lung-case report

  Naučni skup 37th European Congress of Cytology
  Publikacija Cytopathology
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Ištvan Klem, Slavica Knežević Ušaj, Milana Panjković, and Aleksandra Salapura
  Strana od 123

  Mijelolipom nadbubrežne žlijezde – Prikaz bolesnika

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Salapura, Danijela Vasiljević, Radoslav Gajanin, Ljiljana Tadić-Latinović, Suzana Deura, and Radivoje Vasiljević
  Strana od 259
  Strana do 262
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Neseminomski karcinom testisa- učestalost uznapredovale bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze.

  Naučni skup XLVII Kancerološka nedelja
  Godina 2010
  Autori Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Stanka Mijatović, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura, and Ljiljana Tadić-Latinović
  Strana od 56
  Strana do 61

  Testicular cancer and the incidence of abnormal findings of spermogram.

  Naučni skup 8 Congress of Balkan Union of Oncology
  Publikacija Journal of the Balkan Union of Oncology 2010;15 Suppl 1:30.
  Godina 2010
  Autori Branislava Jakovljević, Radmila Rašeta, Milka Vještica, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura, and Predrag Dašić
  Strana od 30

  Leydig cell tumor of the testis- case associated with gynaecomastia and inferitility.

  Naučni skup XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathology
  Publikacija Histopathology 2008; 53(suppl 1). 431
  Godina 2008
  Autori Aleksandra Salapura and Ljiljana Tadić-Latinović
  Strana od 431

  Suicides in the area of the municipality of Banja Luka in the period from 1996 to 2000.

  Naučni skup 4th Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine With International Participation
  Publikacija Book of abstracts of the 4th Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine; 2008 Sep 25-28;Osijek, Croatia. 2008.p.46-7.
  Godina 2008
  Autori Aleksandra Salapura, Željko Karan, and Ljiljana Tadić-Latinović
  Strana od 46
  Strana do 47

  Myxoid liposarcoma of the breast in female- a case report.

  Naučni skup 3rd Intercontinental Congress of Pathology
  Publikacija Bombi JA, Ordi J, Ribalta T, editors. MEDIMOND. International proceedings of the 3rd Intercontinental Congress of Pathology;Barcelona,Spain. Bologna:Monduzzi Editore;2008.p.189-193.
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović and Aleksandra Salapura
  Strana od 189
  Strana do 193

  Anaplastic thyroid carcinoma with the remnants of papillary carcinoma-a case report.

  Naučni skup 3rd Intercontinental Congress of Pathology
  Publikacija Bombi JA, Ordi J, Ribalta T, editors. MEDIMOND. International proceedings of the 3rd Intercontinental Congress of Pathology; Bologna:Monduzzi Editore;2008.p. 53-6.
  Godina 2008
  Autori Aleksandra Salapura and Ljiljana Tadić-Latinović
  Strana od 53
  Strana do 56

  Benign angiomyoadenomatous tumor of the kidney - case study.

  Naučni skup I Kongres patologa Bonse i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.
  Publikacija Acta Med Sal
  Godina 2008
  Autori Radoslav Gajanin, Milan Žigić, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Salapura, Ljiljana Tadić-Latinović, and Zdenka Gojković
  Strana od 96
  Strana do 96

  Embryonal rhabdomyosarcoma of the cervix of 16-year old girl: case raport.

  Naučni skup XXVII International Congress of the International Academy of Pathology.
  Publikacija Abstracts book
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Aleksandra Salapura, Živka Eri, Nebojša Jovanić, Slavica Knežević Ušaj, and Radoslav Gajanin
  Strana od 204
  Strana do 205

  Maligni hemangopericitom.

  Naučni skup I Kongres doktora Medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Radoslav Gajanin, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Salapura, Zdenka Gojković, Živorad Gajanin, and Rajko Dodik
  Strana od 21
  Strana do 21

  Maligni hemangopericitom.

  Naučni skup I Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Radoslav Gajanin, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Salapura, Zdenka Gojković, Živorad Gajanin, and Rajko Dodik
  Strana od 21
  Strana do 22

  Haemangioendothelioma retiforme - A case report.

  Naučni skup XIXth European Congress of Pathology
  Publikacija Archive of Oncology 2003;443(3):534.
  Godina 2003
  Autori Milena Đukić, Lidija Popović, Jefto Kozarski, Jovana Jovanović, Aleksandra Salapura, and Nikolina Balaban
  Strana od 534

  Hemoragijske groznice sa bubrežnim i pulmonalnim sindromom: patohistološki nalaz.

  Naučni skup Internacionalni kongres"Zdravlje za sve"
  Godina 2003
  Autori Jovan Dimitrijević, Snežana Cerović, Anastasija Aleksić, Goran Brajušković, Veselin Škatarić, Makso Đokić, Aleksandra Salapura, Ljiljana Tomić, and Ana Gligić
  Strana od 396
  Strana do 404

  Mesenchymal chondrosarcoma - A case report.

  Naučni skup 10th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of oncology
  Godina 2002
  Autori Radoslav Gajanin, Ljiljana Amidžić, Ljiljana Tadić-Latinović, Tamara Ličina, Zorica Janjetović, Aleksandra Salapura, and Dragutin Savjak
  Strana od 136
  Strana do 136
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol10/PDFVol10/V10S1-FreePapers-Part2.pdf

  Yolk sac tumor of the testis - a case report.

  Naučni skup 10th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2002
  Autori Tamara Ličina, Zorica Janjetović, Aleksandra Salapura, Radoslav Gajanin, and Goran Čampara
  Strana od 60
  Strana do 60
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol10/PDFVol10/V10S1-Poster-Urology.pdf

  Adenocarcinoma of the large intestine in the region Banja Luka in 2001: Analysis of the bioptic material.

  Naučni skup 10th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Godina 2002
  Autori Aleksandra Salapura, Radoslav Gajanin, Zorica Janjetović, Tamara Ličina, Goran Čampara, and Suzana Deura

  Incidence of testis tumors in the region of Banja Luka - analysis of the bioptic material.

  Naučni skup 10th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2002
  Autori Zorica Janjetović, Tamara Ličina, Aleksandra Salapura, Goran Čampara, Suzana Deura, and Radoslav Gajanin
  Strana od 59
  Strana do 59
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol10/PDFVol10/V10S1-Poster-Urology.pdf

Knjige

  Glomerulske bolesti bubrega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-52-3
  Godina 2020
  Autori Aleksandra Salapura and Milorad Grujičić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 246

  ESMO Vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignog tumora prostate, Udruženje onkologa Republike Srpske, 2016.

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-4-2
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Salapura, Snježana Milićević, Zdenka Gojković, Slavica Marić, Radoslav Gajanin, Saša Jungić, Milan Žigić, and Jelena Berendika
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  ESMO Vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignog tumora bubrega

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-3-5
  Godina 2016
  Autori Saša Jungić, J. Berendika, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, Slavica Marić, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura, M. Štrbac, Biljana Tubić, M. Vještica, and Milan Žigić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Dijagnostičke metode u bolestima bubrega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN 978-99938-42-89-7
  Godina 2015
  Autori Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Saša Vujnović, Branislav Gašić, Snežana Petrović-Tepić, Maja Travar, Biljana Stojimirović, Jasna Trbojević Stanković, and Dragan Vojvodić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 350

  Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-85-9
  Godina 2015
  Autori Branislava Jakovljević, Jovan Ćulum, Zdenka Gojković, Aleksandar Jakovljević, Saša Jungić, Aleksandra Salapura, Ljiljana Tadić-Latinović, Aleksandar Guzijan, Vlado Đajić, Dušan Mileusnić, and Goran Marošević
  Tip knjige osnovni udžbenik

Projekti

Standardizacija i usaglasavanje patohistoloskih izvjestaja za karcinom dojke

Project Number 1257053
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants Vanja Kukic
prof. dr Aleksandra Salapura
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-31
Project value 4766.0 BAM