Navigation

dr Marinko Vučić

051/342-100

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pulmorenalni sindrom kod pacijenata sa ANCA vaskulitisom, desetogodišnje iskustvo nefrološkog odjela Interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2018
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Vlastimir Vlatković, Marinko Vučić, and Peđa Kovačević
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 129
  Strana do 136
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2018.pdf

  Ispitivanje gasnih analiza arterijske krvi u akutnoj respiratornoj insuficijenciji kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća

  DOI 10.26601/rsp.aprs.17.2
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2017
  Autori Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Želimir Erić, Peđa Kovačević, and Marinko Vučić
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 9
  Strana do 18
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2017.pdf

  Polimiozitis i plućne komplikacije

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2017
  Autori Rada Arnautović, Maja Latinčić, Marinko Vučić, Peđa Kovačević, and Miroslav Đurica
  Strana od 291
  Strana do 297
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2017.pdf

  Tipovi operacija koje su najčešće rađene kod karcinoma pluća na našim pacijentima

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Slavko Grbić, Zoran Mavija, Marinko Vučić, and Mirko Raković
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 160
  Strana do 166

  Učestalost oksigenacionih poremećaja u cirozi jetre

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Antonija Verhaz, and Marinko Vučić
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 91
  Strana do 96

  Učestalost oksigenacionih poremećaja u cirozi jetre

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Antonija Verhaz, and Marinko Vučić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 91
  Strana do 96

  Atipični karcinoid pluća – prikaz slučaja

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Marinko Vučić, Maja Latinčić, Radoslav Gajanin, and M Aničić
  Strana od 201
  Strana do 205

  Interferon lambda-2 levels in sputum of patients with pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection

  DOI 10.1111/sji.12178
  Časopis SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
  Godina 2014
  Autori Maja Travar, Marinko Vučić, and Miroslav Petković
  Volumen 80
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 49
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3083

  Učestalost i neke karakteristike bronhopulmonalnog karcinoma u petnaestogodišnjem periodu (1999 – 2013) na Klinici za plućne bolesti UKC Banja Luka.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Krsto Jandrić, Sanja Glišić, Mirko Stanetić, Marinko Vučić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 48
  Strana do 51

  Klinički značaj SPECT scintigrafije pluća sa 99mTc-depreotidom u postavljanju dijagnoze karcinoma pluća - pilot studija

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Dragi Stanimirović, Zvezdana Rajkovača, Siniše Stanković, Siniša Gajić, Mirko Stanetić, and Marinko Vučić
  Volumen 41
  Broj 1 (1 Suppl)
  Strana od 151
  Strana do 156

  RANA WEGENEROVA GRANULOMATOZA KAO SOLITARNA PLUĆNA LEZIJA

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Marinko Vučić, Krsto Jandrić, and Siniša Gajić
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl I)
  Strana od 55
  Strana do 57

  Detekcija karcinoma pluća SPECT scintigrafijom pluća sa 99mTc depreotidom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Zvezdana Rajkovača, Marinko Vučić, Želimir Erić, Siniša Gajić, Siniša Stanković, Peđa Kovačević, Amela Matavulj, and Nenad Ponorac
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl 1)
  Strana od 169
  Strana do 173

  Lipoidna pneumonija - prikaz slučaja.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Marinko Vučić, Mladen Duronjić, Dušan Janičić, and Radoslav Gajanin
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 302
  Strana do 306

  Liječenje neinvazivnom ventilcijom u Klinici za plućne bolesti KC Banja Luka - prva iskustva

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Peđa Kovačević, Mirko Stanetić, Mira Čadžo, Lora Novaković, Rada Arnautović, Marinko Vučić, Amela Matavulj, and Zvezdana Rajkovača
  Volumen 39
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 23

Radovi sa skupova

  Singerizam hemioterapije i sofisticiranih tehnika radioterapije u tretmanu metastatskog karcinoma pluća.Respiratio 2018;8(1-2):186-190

  Naučni skup Majski pulmološki dani -Kohgres udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Lora Novaković Lacković, Slavica Marić, and Marinko Vučić

  Rijetka lokalizacija epitelno-mioerpitelnog tumora u plućima: Prikaz slučaja.

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova 2017
  Godina 2017
  Autori Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Milana Šarović, Vesna Gajanin, and Marinko Vučić
  Strana od 250
  Strana do 255

  I n terl eu k i n 2 8 A l evel s i n s p u tum o f p a ti en ts w i th p u lm o n a ry tu b erc u l o s i s c om p a red w i th h ea l th y a n d l a ten t tu b erc u l o s i s g ro u p

  Naučni skup European congress of clinical microbiology and infectious diseases ECCMID 2015
  Publikacija ECCMID 2015 Copenhagen
  Godina 2015
  Autori Maja Travar, Marinko Vučić, and Miroslav Petković
  Veb adresa http://www.eccmid.org/2015/

  Koncentracija tumorskih markera (AFP, CEA, CA-19-9) u serumu i pleuralnom punktatu u bolesnika sa oboljenjima pluća praćenih pleuralnim izljevom

  Naučni skup Kongres nuklearne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Živojin Radić, Gostimir Mikač, Marinko Vučić, Bojana Markić, and S Kecman