Navigation

mr Tatjana Zec
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
052/770-254
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent October 28, 2021

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Signed double Roman domination on cubic graphs

  DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.128612
  Časopis APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
  Godina 2024
  Autori Enrico Iurlano, Tatjana Zec, Marko Đukanović, and Guenther Raidl
  Volumen 471
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300324000845?via%3Dihub

  The signed (total) Roman domination problem on some classes of planar graphs – convex polytopes

  DOI https://doi.org/10.1142/S1793830923501069
  Časopis Discrete Mathematics, Algorithms and Applications
  Godina 2023
  Autori Tatjana Zec, Dragan Matić, and Marko Đukanović
  Veb adresa https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S1793830923501069

  Several Roman domination graph invariants on Kneser graphs

  DOI https://doi.org/10.46298/dmtcs.10506
  Časopis DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE
  Godina 2023
  Autori Tatjana Zec and Milana Grbić
  Volumen 25:1
  Veb adresa https://doi.org/10.46298/dmtcs.10506

Radovi sa skupova

  Statistical analysis of correlation between weather parameters and new COVID-19 cases: a case study of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)
  DOI 10.1109/INISTA52262.2021.9548391
  Publikacija 2021 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) - Proceedings
  Godina 2021
  Autori Tatjana Zec, Aleksandar Kartelj, Marko Đukanović, Milana Grbić, and Dragan Matić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9548391

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović and Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić, and Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Analiza bioloskih mreza metodama masinskog ucenja

Project Number 1259087
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Milana Grbic
Participants doc. dr Marko Djukanovic
Nenad Vilendecic
Milan Predojevic, ma
mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matic
prof. dr Dusko Bogdanic
Milica Jaguzovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-01
Project value 5500.0 BAM

Teorijski i racunski aspekti nekih problema na grafovima sa primjenama u sirenju informacija kroz mreze

Project Number 1259084
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Marko Djukanovic
Participants doc. dr Bojan Nikolic
prof. dr Dragan Matic
mr Tatjana Zec
Milan Predojevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

Teorijski i algoritamski aspekti za rjesavanje problema rimske dominacije

Project Number 1259074
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Marko Djukanovic
Participants prof. dr Dragan Matic
doc. dr Bojan Nikolic
mr Tatjana Zec
doc. dr Milana Grbic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2023-01-01
End of the project 2024-12-31
Project value 10000.0 BAM

Primjena kvadraturnih formula u izracunavanju granica matricnih funkcionala

Project Number 1259050
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants prof. dr Dusko Jojic
Miroslav Treml
Lotar Rajhel
mr Tatjana Zec
prof. dr Vladimir Jovanovic
Vladan Jaguzovic, ma
Milan Predojevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-08-01
End of the project 2021-08-01
Project value 11000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Project Number 1259037
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants doc. dr Milana Grbic
mr Tatjana Zec
Savka Vracevic, ma
doc. dr Marko Djukanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-07-08
Project value 1500.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Project Number 1259030
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants doc. dr Marko Djukanovic
mr Tatjana Zec
Sara Koljancic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2024-03-05
Project value 4000.0 BAM

Numericka konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Project Number 1259020
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants prof. dr Vladimir Jovanovic
mr Tatjana Zec
prof. dr Dusko Jojic
Vladan Jaguzovic, ma
Lotar Rajhel
Milan Predojevic, ma
Miroslav Treml
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 18500.0 BAM

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Project Number 0830904
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants mr Tatjana Zec
mr Biljana Sukara-Celic
prof. dr Dragan Matic
doc. dr Marko Djukanovic
Miroslav Treml
prof. dr Vladimir Jovanovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2018-12-18
Project value 12000.0 BAM