Navigation

mr Tatjana Zec
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
052/770-254
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent October 28, 2021
Matematička analiza i primjene viši asistent December 22, 2016

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
R1MAT2 Matematika 2

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAP003 Odabrana poglavlja teorije parcijalnih jednačina
2C13MAP004 Numerička analiza
2C13MAP006 Teorija ekstremalnih zadataka
Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS363 Matematička analiza I
1C09MIN898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MIN899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MNS1024 Primjene matematičke analize
1C09MNS898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MNS899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MNS915 Uvod u matematičku analizu
1C09MOS280 Diferencijalne jednačine
1C09MOS566 Numerička matematika
1C09MOS975 Numeričke metode linearne algebre
1C09MOS977 Parcijalne diferencijalne jednačine
1C09MOS983 Dinamički sistemi
1C19MIN011 Diferencijalni i integralni račun

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Statistical analysis of correlation between weather parameters and new COVID-19 cases: a case study of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)
  DOI 10.1109/INISTA52262.2021.9548391
  Publikacija 2021 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) - Proceedings
  Godina 2021
  Autori Tatjana Zec, Aleksandar Kartelj, Marko Đukanović, Milana Grbić, and Dragan Matić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9548391

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović and Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić, and Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Primjena kvadraturnih formula u izracunavanju granica matricnih funkcionala

Project Number 1259050
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants Vladan Jaguzovic, ma
mr Tatjana Zec
prof. dr Vladimir Jovanovic
Miroslav Treml
Lotar Rajhel
prof. dr Dusko Jojic
Milan Predojevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-08-01
End of the project 2021-08-01
Project value 11000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Project Number 1259037
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dragan Matic
Participants doc. dr Milana Grbic
mr Tatjana Zec
doc. dr Marko Djukanovic
Savka Vracevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 1500.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Project Number 1259030
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants Sara Jevdjenic
mr Tatjana Zec
doc. dr Marko Djukanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 4000.0 BAM

Numericka konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Project Number 1259020
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants mr Tatjana Zec
Vladan Jaguzovic, ma
Milan Predojevic, ma
prof. dr Vladimir Jovanovic
Lotar Rajhel
prof. dr Dusko Jojic
Miroslav Treml
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 18500.0 BAM

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Project Number 0830904
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Miroslav Pranic
Participants mr Tatjana Zec
prof. dr Vladimir Jovanovic
mr Biljana Sukara-Celic
prof. dr Dragan Matic
Miroslav Treml
doc. dr Marko Djukanovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2018-12-18
Project value 12000.0 BAM