Navigation

mr Svetlana Pavičić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NETTLE LEAVES (Urtica dioica L.)

  Časopis Acta Periodica technologica
  Godina 2012
  Autori Zoran Kukrić, LJiljana Topalić-Trivunović, Biljana Kukavica, Snježana Matoš, Mirela Boroja, Svetlana Pavičić, and Aleksandar Savić
  Strana od 257
  Strana do 272