Navigation

dr Aleksandar Ivanc

Projekti

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number 1259013
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Maksimovic
Participants dr Aleksandar Ivanc
Mirela Boroja, ma
Azra Bakrac
Svetlana Ilic
doc. dr Maja Manojlovic
Sanja Karajlic
Biljana Radusin-Sopic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-04-01
Project value 5000.0 BAM

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Project Number 1259012
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Maja Manojlovic
Participants prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
mr Jugoslav Djeri
Natasa Vojinovic, ma
dr Aleksandar Ivanc
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-04-30
Project value 6500.0 BAM

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number 0830912
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Nina Janjic
prof. dr Svjetlana Lolic
doc. dr Maja Manojlovic
Dragana Dekic
dr Aleksandar Ivanc
prof. dr Zivojin Eric
Sanja Karajlic
mr Jasna Friscic
Branka Bilbija, ma
prof. dr Dragojla Golub
mr Milica Lukac
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-06-01
End of the project 2017-05-01
Project value 10900.0 BAM