Navigation

Sanja Karajlić

Laborant / Viši laborant - II-29
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Ostali radovi

  Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2016. godini

  Uticaj bakterijske infekcije na WISTAR pacove pod različitim tretmanom.

  Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod Wistar pacova

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Nina Janjić, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić, and Zoran Kovačević

  Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova kod eksperimentalno izazvanog diabetes mellitus-a tip 1

Projekti

Prenosenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost

Project Number 1259044
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Biljana Radusin-Sopic
dr Jelena Stankovic Antic
Jovana Paspalj
Dunja Popovic
prof. dr Tanja Maksimovic
doc. dr Maja Manojlovic
prof. dr Svjetlana Lolic
Sanja Karajlic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-06-30
Project value 22000.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants Tanja Gostic
prof. dr Tanja Maksimovic
Snjezana Ratkovic
doc. dr Maja Manojlovic
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Radoslav Dekic
doc. dr Dejan Dmitrovic
prof. dr Biljana Lubarda
Jelena Rozic, ma
Sanja Karajlic
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Goran Trbic
Branka Trninic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Project Number 1259018
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Smiljana Paras
Participants doc. dr Ljiljana Amidzic
Olivera Karpic
Jovana Paspalj
doc. dr Dragana Snjegota
Natasa Vojinovic, ma
Sanja Karajlic
mr Maja Sibarevic
doc. dr Natasa Stojakovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 7000.0 BAM

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number 1259013
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Maksimovic
Participants dr Aleksandar Ivanc
doc. dr Maja Manojlovic
Biljana Radusin-Sopic
Mirela Boroja, ma
Sanja Karajlic
Svetlana Ilic
Azra Bakrac
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-04-01
Project value 5000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number 0830917
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Dragana Dekic
prof. dr Davorin Bajic
prof. dr Goran Trbic
mr Jasna Friscic
Zeljka Ostojic
prof. dr Rajko Gnjato
Sasa Kremenovic
doc. dr Maja Manojlovic
Branka Trninic
prof. dr Svjetlana Lolic
Sanja Karajlic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2017-06-01
End of the project 2017-12-31
Project value 135000.0 BAM

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number 0830912
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Nina Janjic
doc. dr Maja Manojlovic
dr Aleksandar Ivanc
prof. dr Dragojla Golub
Branka Bilbija, ma
Dragana Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
prof. dr Zivojin Eric
mr Jasna Friscic
mr Milica Lukac
Sanja Karajlic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-06-01
End of the project 2017-05-01
Project value 10900.0 BAM

Fizioloski efekti hronicne konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Project Number 0830910
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Milica Balaban
Sanja Karajlic
doc. dr Maja Manojlovic
mr Jugoslav Djeri
prof. dr Radoslav Dekic
mr Jasna Friscic
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-05-01
End of the project 2018-10-30
Project value 10300.0 BAM