Navigation

Sanja Karajlić

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Ostali radovi

  Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2016. godini

  Uticaj bakterijske infekcije na WISTAR pacove pod različitim tretmanom.

  Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod Wistar pacova

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Nina Janjić, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić, and Zoran Kovačević

  Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova kod eksperimentalno izazvanog diabetes mellitus-a tip 1

Projekti

Inventarizacija i ekofizioloska istrazivanja endemicnih i autohtonih vrsta riba u slivu Trebisnjice

Project Number 1259102
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Smiljana Paras
Milos Novakovic
Tijana Lukic
Sanja Karajlic
Biljana Radusin-Sopic, ma
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
Anja Bosnjak, ma
Jovana Grahovac, ma
prof. dr Dragojla Golub
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-30
Project value 4000.0 BAM

Prenosenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost

Project Number 1259044
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Svjetlana Lolic
Jovana Grahovac, ma
prof. dr Maja Manojlovic
Biljana Radusin-Sopic, ma
dr Jelena Stankovic Antic
Sanja Karajlic
prof. dr Tanja Maksimovic
Dunja Popovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2023-06-26
Project value 22000.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Maja Manojlovic
Tanja Gostic, ma
prof. dr Biljana Lubarda
Jelena Rozic, ma
Sanja Karajlic
prof. dr Radoslav Dekic
Branka Trninic
prof. dr Dejan Dmitrovic
prof. dr Tanja Maksimovic
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Rajko Gnjato
Snjezana Ratkovic
prof. dr Goran Trbic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Project Number 1259018
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Smiljana Paras
Participants prof. dr Ljiljana Amidzic
doc. dr Dragana Snjegota
Sanja Karajlic
Natasa Vojinovic, ma
Jovana Grahovac, ma
prof. dr Natasa Stojakovic
Olivera Karpic
mr Maja Sibarevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 7000.0 BAM

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number 1259013
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Maksimovic
Participants Mirela Boroja, ma
prof. dr Maja Manojlovic
Biljana Radusin-Sopic, ma
Azra Bakrac
Sanja Karajlic
dr Aleksandar Ivanc
Svetlana Ilic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2024-07-10
Project value 5000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number 0830917
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Rajko Gnjato
Branka Trninic
Sanja Karajlic
prof. dr Goran Trbic
Sasa Kremenovic
mr Jasna Friscic
Dragana Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
prof. dr Davorin Bajic
Zeljka Ostojic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2017-06-01
End of the project 2021-04-29
Project value 135000.0 BAM

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number 0830912
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Nina Janjic
Sanja Karajlic
prof. dr Zivojin Eric
Branka Bilbija, ma
mr Milica Lukac
dr Aleksandar Ivanc
mr Jasna Friscic
prof. dr Maja Manojlovic
Dragana Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-06-01
End of the project 2020-09-04
Project value 10900.0 BAM

Fizioloski efekti hronicne konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Project Number 0830910
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants mr Jasna Friscic
doc. mr Jugoslav Djeri
Sanja Karajlic
prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-05-01
End of the project 2018-10-30
Project value 10300.0 BAM