Navigation

Sanja Karajlić

Laborant / Viši laborant - II-29
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Ostali radovi

  Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2016. godini

  Uticaj bakterijske infekcije na WISTAR pacove pod različitim tretmanom.

  Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod Wistar pacova

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Nina Janjić, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić, and Zoran Kovačević

  Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova kod eksperimentalno izazvanog diabetes mellitus-a tip 1

Projekti

Prenosenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost

Project Number 1259044
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Tanja Maksimovic
Biljana Radusin-Sopic
Dunja Popovic
Sanja Karajlic
dr Jelena Stankovic Antic
prof. dr Svjetlana Lolic
prof. dr Maja Manojlovic
Jovana Grahovac
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-06-30
Project value 22000.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Radoslav Dekic
Tanja Gostic
prof. dr Dragojla Golub
Jelena Rozic, ma
Snjezana Ratkovic
Sanja Karajlic
prof. dr Tanja Maksimovic
prof. dr Biljana Lubarda
doc. dr Dejan Dmitrovic
prof. dr Goran Trbic
Branka Trninic
prof. dr Maja Manojlovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Project Number 1259018
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Smiljana Paras
Participants Jovana Grahovac
doc. dr Ljiljana Amidzic
doc. dr Dragana Snjegota
Olivera Karpic
Sanja Karajlic
doc. dr Natasa Stojakovic
Natasa Vojinovic, ma
mr Maja Sibarevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 7000.0 BAM

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number 1259013
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Maksimovic
Participants Mirela Boroja, ma
Svetlana Ilic
prof. dr Maja Manojlovic
Azra Bakrac
Sanja Karajlic
Biljana Radusin-Sopic
dr Aleksandar Ivanc
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-04-01
Project value 5000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number 0830917
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Rajko Gnjato
Zeljka Ostojic
mr Jasna Friscic
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Davorin Bajic
Dragana Dekic
Sasa Kremenovic
prof. dr Maja Manojlovic
Branka Trninic
prof. dr Svjetlana Lolic
Sanja Karajlic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2017-06-01
End of the project 2017-12-31
Project value 135000.0 BAM

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number 0830912
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Dragojla Golub
dr Aleksandar Ivanc
mr Milica Lukac
Sanja Karajlic
prof. dr Zivojin Eric
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
prof. dr Nina Janjic
mr Jasna Friscic
Branka Bilbija, ma
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-06-01
End of the project 2017-05-01
Project value 10900.0 BAM

Fizioloski efekti hronicne konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Project Number 0830910
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Milica Balaban
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Aleksandra Djeri
mr Jugoslav Djeri
prof. dr Maja Manojlovic
Sanja Karajlic
mr Jasna Friscic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-05-01
End of the project 2018-10-30
Project value 10300.0 BAM