Navigation

Dragana Dekić

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Projekti

Inventarizacija i ekofizioloska istrazivanja endemicnih i autohtonih vrsta riba u slivu Trebisnjice

Project Number 1259102
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Smiljana Paras
Milos Novakovic
Tijana Lukic
Sanja Karajlic
Biljana Radusin-Sopic, ma
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
Anja Bosnjak, ma
Jovana Grahovac, ma
prof. dr Dragojla Golub
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-30
Project value 4000.0 BAM

ENDEMICNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANISTA I FIZIOLOSKA ISTRAZIVANJA

Project Number 1259022
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Dragana Dekic
prof. dr Dragojla Golub
Marija Bukva
dr Predrag Simonovic
Sasa Kremenovic
Biljana Radusin-Sopic, ma
prof. dr Svjetlana Lolic
Subha Dzafic
Azra Bakrac
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2023-07-06
Project value 10500.0 BAM

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Project Number 1259012
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Maja Manojlovic
Participants Natasa Vojinovic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
dr Aleksandar Ivanc
doc. mr Jugoslav Djeri
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2024-07-12
Project value 6500.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number 0830917
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Rajko Gnjato
Branka Trninic
Sanja Karajlic
prof. dr Goran Trbic
Sasa Kremenovic
mr Jasna Friscic
Dragana Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
prof. dr Davorin Bajic
Zeljka Ostojic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2017-06-01
End of the project 2021-04-29
Project value 135000.0 BAM

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number 0830912
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Nina Janjic
Sanja Karajlic
prof. dr Zivojin Eric
Branka Bilbija, ma
mr Milica Lukac
dr Aleksandar Ivanc
mr Jasna Friscic
prof. dr Maja Manojlovic
Dragana Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-06-01
End of the project 2020-09-04
Project value 10900.0 BAM