Navigation

mr Tatjana Marković Basara

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Upotreba alkohola kod učenika srednjih škola

  DOI 10.7251/BII1601051S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 57

  Negativna emocionalna stanja i zadovoljstvo životom žena sa karcinomom dojke

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Milka Šainović, Tatjana Marković-Basara, and Nada Vaselić
  Volumen 21
  Broj 4
  Strana od 251
  Strana do 254
  Veb adresa www.ukcs.ba

  Uticaj gubitka sluha na kliničke manifestacije anksioznosti i depresije; studija samoevaluacije DASS upitnikom

  Časopis Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Slobodan Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Dalibor Vranješ
  Volumen 34
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 13

Radovi sa skupova

  Negative emotional states and quality of life in parents of children with autistic spectrum disorder

  Naučni skup Child and adolescents psychiatry and psychology in bosnia and Hercegovina-state and perspectives
  DOI 10.5644/PI2017.173.07
  Publikacija Special editions; Department of medical sciences Akademija nauka i umjetnosti BiH, vol.50
  Godina 2017
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, Nada Vaselić, and Slobodan Spremo
  Strana od 72
  Strana do 81

  Porodični faktori, rizična ponašanja i vršnjačko nasilje adolescenata

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić
  Strana od 669
  Strana do 673

  Anksioznost i depresija u populaciji nagluhih

  Naučni skup 3. Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Slobodan Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić

  Neuobičajeni stavovi i navike u ishrani adolescenata

  Naučni skup 3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić