Navigation

prof. dr Nada Vaselić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za psihologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Klinička psihologija i psihopatologija redovni profesor June 27, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Profesionalno izgaranje stručnih suradnika u školi

  Časopis Metodički ogledi
  Godina 2023
  Autori Tatjana Mihajlović, Margareta Skopljak, Nada Vaselić, and Dragan Partalo
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 113
  Strana do 134
  Veb adresa https://doi.org/10.21464/mo.30.2.6

  Partnerski odnosi osoba sa anksioznim i depresivnim poremećajima

  DOI 10.7251/BII1901056S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2022
  Autori Mira Spremo and Nada Vaselić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 56
  Strana do 63

  SOCIJALNA PODRŠKA U LIJEČENJU HEROINSKIH OVISNIKA

  DOI 10.51558/2490-3647.2021.6.4.419
  Časopis DHS-Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2021
  Autori Nada Vaselić and Nermana Mujčinović
  Volumen 6
  Broj 4 (17)
  Strana od 419
  Strana do 438
  Veb adresa http://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home/article/view/627/509

  Odnos između strategija i tehnika učenja, anksioznosti i psihosomatskih simptoma učenika osmih i devetih razreda osnovne škole

  Časopis Nastava i vaspitanje
  Godina 2020
  Autori Nada Vaselić, Tatjana Mihajlović, and Đorđe Čekrlija
  Volumen 68
  Broj 1
  Strana od 71
  Strana do 87

  Visuomotor characteristics and differences between the tremor-dominant and akinetic-rigid type of Parkinson’s disease

  DOI : 10.1080/23279095.2019.1699097
  Časopis Applied Neuropsychology: Adult website
  Godina 2019
  Autori Ivan Zečević and Nada Vaselić
  Strana od 1
  Strana do 20
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/23279095.2019.1699097

  Stres i psihosomatski simptomi učenika osnovne škole

  DOI 10.5937/PISTRA22-19365
  Časopis Psihološka istraživanja
  Godina 2019
  Autori Nada Vaselić and Tatjana Mihajlović
  Volumen 22
  Broj 2
  Strana od 255
  Strana do 278
  Veb adresa https://doi.org/10.5937/psistra22-19365

  Partnerski odnosi osoba sa anksioznim i depresivnim poremećajima

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Nada Vaselić and Mira Spremo
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 56
  Strana do 63

  Partnerski odnosi osoba sa anksioznim i depresivnim poremećajima

  DOI 10.7251/BII1901056S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Nada Vaselić and Mira Spremo
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 56
  Strana do 63

  Relation between learning strategies and techniques, anxiety, and psychosomatic symptoms in 8th and 9th grade elementary school students

  DOI 10.5937/nasvas1901071M
  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2019
  Autori Tatjana Mihajlović, Nada Vaselić, and Đorđe Čekrlija
  Volumen 68
  Broj ISSN 0547-3330
  Strana od 71
  Strana do 87
  Veb adresa https://doi:10.5937/nasvas1901071M

  Nepovoljna iskustva i kvalitet života djece osnovnoškolskog uzrasta u BiH

  Časopis Godišnjak za psihologiju
  Godina 2018
  Autori Nada Vaselić and Branka Ivanović
  Volumen 13
  Broj 15
  Strana od 57
  Strana do 75
  Veb adresa https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2016/godisnjak-za-psihologiju-17-2018

  Correlation between perfectionism and somatization symptoms among primary and high school students

  DOI 10.7251/RAD1827011V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Nada Vaselić, Milica Drobac, and Ivana Zečević
  Volumen 27(2018)
  Strana od 11
  Strana do 25

  Social adaptation in patients with anxious and depressive disorders.

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2017
  Autori Mira Spremo, Nada Vaselić, and Zihnet Selimbašić
  Volumen 23
  Broj 4
  Strana od 125
  Strana do 130

  Rad sa učenicima sa pervazivnim razvojnim poremećajima:psihološki doživljaj asistenata u nastavi

  DOI 10.7251/RAD1725099L
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Nada Vaselić, Đorđe Čekrlija, and Helena Lacković Aćić
  Broj 25
  Strana od 99
  Strana do 121

  Samopercepcija zdravlja roditelja djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima

  DOI 10.7251/RADFIZ1623101K
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Mira Spremo, Nada Vaselić, and Jelena Krivokuća
  Strana od 101
  Strana do 114

  Anksioznost i depresija u oboljelih sa nemikrocelularnim karcinomom pluća

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Mira Spremo, Mirko Stanetić, lora Novaković Lacković, Nada Vaselić, and Snježana Miščević
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 33
  Strana do 39

  Upotreba alkohola kod učenika srednjih škola.

  DOI DOI:10.7251/BII1601051S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Nada Vaselić, Mira Spremo, and Tatjana Marković-Basara
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 57

  Negativna emocionalna stanja i zadovoljstvo životom žena sa karcinomom dojke

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Milka Šainović, Tatjana Marković-Basara, and Nada Vaselić
  Volumen 21
  Broj 4
  Strana od 251
  Strana do 254
  Veb adresa www.ukcs.ba

  Adaptability and cohesiveness in parents of children with pervasive developmental disorders

  DOI 10.5457/368
  Časopis Acta medica Saliniana
  Godina 2014
  Autori Mira Spremo, Nada Vaselić, Jelena Krivokuća, and Jelisaveta Todorović
  Volumen 42
  Broj 1-2
  Strana od 38
  Strana do 43

  Prikaz knjige: Klinička procjena ličnosti i sposobnosti, autora Spasenije Ćeranić

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Nada Letić
  Broj 15(2012)
  Strana od 189
  Strana do 193

  Psychological profile of children who suffer from diabetes and their need of psycho-social support

  Časopis Children and youth in the aftermath of war in Bosnia and Herzegovina
  Godina 2008
  Autori Nada Letić
  Volumen Report No 3
  Strana od 15
  Strana do 19

Radovi sa skupova

  Internalizujući i eksternalizujući problemi srednjoškolaca u vrijeme prvog talasa COVID-19 pandemije

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2021
  Autori Lana Lugonja, Siniša Subotić, Nada Vaselić, and Ana Keleman
  Strana od 415
  Strana do 425

  Kontrola i manipulacija u partnersakim vezama adolescenata i kohezivnost-adaptabilnost njihovih porodica.

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Godina 2018
  Autori Nada Vaselić, Branka Ivanović, and Snježana Miščević
  Strana od 191
  Strana do 209

  Negative emotional states and quality of life in parents of children with autistic spectrum disorder

  Naučni skup Child and adolescents psychiatry and psychology in bosnia and Hercegovina-state and perspectives
  DOI 10.5644/PI2017.173.07
  Publikacija Special editions; Department of medical sciences Akademija nauka i umjetnosti BiH, vol.50
  Godina 2017
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, Nada Vaselić, and Slobodan Spremo
  Strana od 72
  Strana do 81

  Procjena funkcionalnog statusa oboljelih od nemikrocelularnog karcinoma pluća,

  Naučni skup respiratio časopis Udruženja pulmologa Republike Srpske
  Publikacija časopis Udruženja pulmologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori lora Novaković Lacković, Mira Spremo, Maja Latinčić, Milica Srečić, and Nada Vaselić
  Strana od 134
  Strana do 141

  Povezanost između nasilja u vezama adolescenata i ispitivanih porodičnih dimenzija

  Naučni skup Peti kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa V kongresa psihologa BiH
  Godina 2017
  Autori Nada Vaselić, Branka Ivanović, and Snježana Miščević
  Strana od 502
  Strana do 524

  Studija slučaja kao jedan od istraživačkih tipova nacrta u psihologiji

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2016.
  Publikacija knjiga 17, tom II
  Godina 2016
  Autori Nada Vaselić
  Strana od 41
  Strana do 59

  Lokus kontrole, slika o tijelu i motivacioni faktori za redukciju tjelesne težine gojazne djece

  Naučni skup Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem "Otvoreni dani psihologije"
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Nada Vaselić and Sanja Lukač
  Strana od 79

  Relations between attachment and maternal prenatal attachment, pregnant women with healthy and high-risk pregnancies

  Naučni skup 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016. University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology
  Publikacija Abstract Book 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016. Faculty of Philosophy, Niš. Electronic publication ISBN: 978-86-7379-422-8; Abstract number:26; ID number of submission:116
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Hadžić, Nada Vaselić, and Dragica Jojić
  Strana od 32

  Prevencija akutnih, hroničnih i psihičkih komplikacija djece sa dijabetesom kroz ljetni kamp

  Naučni skup Prvi kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Nada Vaselić and Gordana Bukara-Radujković
  Strana od 174
  Strana do 176

  Prevencija akutnih, hroničnih i psihičkih komplikacija djece sa dijabetesom kroz ljetni kamp

  Naučni skup Prvi Kongres pedijatara RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa kongresa
  Godina 2016
  Autori Nada Vaselić and Gordana Bukara-Radujković
  Strana od 174
  Strana do 174

  Kvalitativna istraživanja u kliničkoj psihologiji

  Naučni skup Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić and Tatjana Marković-Basara
  Strana od 549
  Strana do 566

  Povezanost konzumiranja cigareta kod srednjoškolaca u Banjaluci sa demografskim i psihološkim karakteristikama

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Nada Vaselić, and Snježana Miščević
  Strana od 247
  Strana do 250

  Samopercepcija zdravlja roditelja djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima

  Naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji 2015
  Publikacija Knjiga sažetaka [Naučno-stručni skup] Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet- 378 str.
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić, Jelena Krivokuća, Mira Spremo, and Jelisaveta Todorović
  Strana od 82
  Strana do 84
  Veb adresa http://stup.ff.uns.ac.rs/

  Fokusirane projektne intervencije i djeca iz višeproblemskih porodica u BiH

  Naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji 2015
  Publikacija Knjiga sažetaka / [Naučno-stručni skup] Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet – 378 str.
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić, Branka Ivanović, and Snježana Miščević
  Strana od 66
  Strana do 69
  Veb adresa http://stup.ff.uns.ac.rs/

  Navike i stavovi u ishrani adolescenata

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres:" Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić, Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, Radana Grahovac, and Snježana Dragojević
  Strana od 664
  Strana do 668

  Porodični faktori, rizična ponašanja i vršnjačko nasilje adolescenata

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić
  Strana od 669
  Strana do 673

  Emocionalni i bihejvioralni aspekti funkcionisanja djece iz porodica sa višestrukim problemima.

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić, Branka Ivanović, and Snježana Mišćević
  Strana od 289
  Strana do 301

  Depresssion of children with diabetes

  Naučni skup Child and adolescents psychiatry and psychology in Bosnia and Hercegovina-state and perspectives,
  DOI 10.5644/PI2017.173.08
  Publikacija Department of Medical Sciences (Special Editions), Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
  Godina 2014
  Autori Nada Vaselić, Gordana Bukara-Radujković, and Mira Spremo
  Strana od 82
  Strana do 92

  Negative emotional states and quality of life in parents of children with autistic spectrum disorder

  Naučni skup Scientific Symposium, Child and Adolescent Psychiatry and Psychology in Bosnia and Herzegovina-State and Perspectives
  DOI 10.5644/PI2017.173.07
  Publikacija Zbornik
  Godina 2014
  Autori Nada Vaselić, Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Slobodan Spremo
  Strana od 72
  Strana do 82

  Depression of Children With Diabetes

  Naučni skup Scientific Symposium, Child and Adolescent Psychiatry and Psychology in Bosnia and Herzegovina-State and Perspectives
  DOI 10.5644/PI2017.173.08
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Nada Vaselić, Gordana Radujković-Bukara, and Mira Spremo
  Strana od 82
  Strana do 94

  Depresivnost djece oboljele od dijabetesa

  Naučni skup "Dječija i adolescentna psihijatrija i psihologija u Bosni i Hercegovoini"
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Nada Vaselić, Gordana Bukara-Radujković, and Mira Spremo
  Strana od 24
  Strana do 26

  Povezanost depresivnosti i samopoštovanja kod gojazne djece u Republici Srpskoj

  Naučni skup Psihološka razmatranja i perspektive
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Nada Vaselić and Sanja Lukač
  Strana od 226
  Strana do 243

  Porodična afektivna vezanost, socijalna podrška i modaliteti suočavanja sa perinatalnom patologijom

  Naučni skup Psihološka razmatranja i perspektive, tematski zbornik radova
  Publikacija Psihološka razmatranja i perspektive
  Godina 2013
  Autori Nada Vaselić, Dragica Jojić, and Siniša Lakić
  Strana od 5
  Strana do 18

  Traumatska iskustva kao predisponirajući faktor nasilja i anksioznosti mladih 99-

  Naučni skup III kongres:Mentalno zdravlje dece i mladih-susret teorije i prakse-
  Publikacija Knjiga apstrakata, 113 strana
  Godina 2013
  Autori Nada Vaselić and Branka Ivanović
  Strana od 99
  Strana do 100

  Negativna iskustva u porodici i anksioznost mladih kao potencijalni riziko faktori zlostavljanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Vrijednosti i protivrječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Nada Letić, Branka Ivanović, Tatjana Marković-Basara, and Snježana Miščević
  Strana od 271
  Strana do 291

  Anksioznost i depresija u populaciji nagluhih

  Naučni skup 3. Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Slobodan Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić

  Neuobičajeni stavovi i navike u ishrani adolescenata

  Naučni skup 3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić

  Komunikacija o bolesti i kvalitet života adolescenata sa dijabetesom tip 1: eksplorativna studija

  Naučni skup Psihološka istraživanja učenja i ponašanja
  Publikacija Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Nada Vaselić, Gordana Bukara-Radujković, and Siniša Lakić
  Strana od 283
  Strana do 299

  Komunikacija o bolesti i kvalitet života adolescenata sa dijabetesom tipa 1: eksplorativna studija

  Naučni skup Psihološka istraživanja učenja i ponašanja
  Godina 2012
  Autori Nada Letić, Gordana Bukara-Radujković, and Siniša Lakić
  Strana od 283
  Strana do 299

  Kvalitet života pacijenata oboljelih od malignih bolesti

  Naučni skup Drugi kongres psihologa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa Drugog kongresa
  Godina 2012
  Autori Nada Letić and Tatjana Dragišić
  Strana od 361
  Strana do 367

  Problemi i rizici djece koja zasnivaju bračnu ili vanbračnu zajednicu

  Naučni skup Problemi i rizici maloljetničkih brakova
  Publikacija Ombudsman za djecu republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nada Letić
  Strana od 7
  Strana do 10

  Porodična afektivna vezanost i demografske varijable kao determinante opšte anksioznosti adolescenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa: Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Godina 2009
  Autori Nada Letić and Milena Stojaković
  Strana od 413
  Strana do 427

  Vaspitni stilovi roditelja i psihopatološka ispoljavanja adolescenata

  Naučni skup Prvi Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa Prvog kongresa Bosne i Hercegoveine
  Godina 2009
  Autori Nada Letić
  Strana od 196
  Strana do 206

  Prevencija mentalnih poremećaja kod djece i omladine oboljele od dijabetes melitusa

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Nada Vaselić and Gordana Bukara-Radujković
  Strana od 93
  Strana do 93

Ostali radovi

  Analiza produkata i efekata radionica kao vida podrške za djecu iz poplavljenih područja (poglavlje)

  Izdavač Društvo psihologa RS
  ISSN/ISBN 978-99955-721-5-0
  Godina 2015
  Autori Slavica Tutnjević, Nada Letić, and Siniša Lakić
  Strana od 93
  Strana do 103

  Recezent naučne monografije

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-69-4
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić and Gordana Bukara-Radujković
  Strana od 155
  Strana do 156

Knjige

  Psihopatologija djetinjstva i mladosti

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-60-1
  Godina 2021
  Autori Nada Vaselić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 420

  Psihološka procjena djece i mladih-klinički pristup-

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-10-6
  Godina 2018
  Autori Nada Vaselić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 254

  Psihološki pristupi djeci i mladima sa dijabetesom

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-69-4 (FF)
  Godina 2015
  Autori Nada Vaselić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 160

  Psihopatologija djece i adolescenata

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978/99955/59/32/8
  Godina 2012
  Autori Nada Letić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 322

  Priručnik za vježbe iz psihopatologije djetinjstva i mladosti

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-96-0
  Godina 2010
  Autori Nada Letić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 94