Navigation

prof. dr Slavoljub Živković
redovni profesor

Katedre
  • Medicinski fakultet-Katedra za bolesti zuba i endodoniciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor June 09, 2006

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISS07KE Klinička endodoncija

Projekti

Primjena prvog naprednog PLANMECA ROMEXIS SOFTVER-a za 3D dizajniranje endodontskog lijecenja zuba

Project Number 1257012
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Lana Nezic
Participants Teodora Uzelac
doc. dr Adriana Arbutina
doc. dr Irena Kuzmanovic Radman
prof. dr Slavoljub Zivkovic
doc. dr Ognjenka Jankovic
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-07-01
End of the project 2019-07-01
Project value 28500.0 BAM

Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije

Project Number 8307103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants doc. dr Irena Kuzmanovic Radman
prof. dr Lana Nezic
prof. dr Aleksandra Djeri
prof. dr Slavoljub Zivkovic
mr Jugoslav Djeri
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-01-01
Project value 17900.0 BAM