Navigation

prof. dr Irena Kuzmanović Radman
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za bolesti zuba i endodonciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bolesti zuba vanredni profesor October 27, 2022

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ispitivanje zastupljenosti parodontitisa i gingivitisa kod pacova sa indukovanim dijabetesom melitusom

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2303131K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, Saša Marin, Mirjana Umićević-Davidović, Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Bojan Vrhovac, and Aleksandra Đeri
  Volumen 70
  Broj 3
  Strana od 131
  Strana do 137
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Određivanje debljine dentina bukomezijalnog korena donjeg molara kompjuterizovanom konusnom tomografijom

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2302071D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, Nikola Moravac, Milan Tejić, Renata Josipović, Adriana Arbutina, Saša Marin, Nataša Trtić, and Valentina Veselinović
  Volumen 70
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 76
  Veb adresa stomatoloskiglasnik.rs

  Ispitivanje sorpcije i rastvorljivosti materijala na bazi kalcijum-aluminata

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2301026J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Renata Josipović, Violeta Petrović, Marijana Popović Bajić, Irena Kuzmanović Radman, Mirjana Umićević-Davidović, Aleksandra Đeri, and Slavoljub Živković
  Volumen 70
  Broj 1
  Strana od 26
  Strana do 32
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  LABORATORY TESTING OF UNSTIMULATED AND STIMULATED SALIVA BUFFERING CAPACITY IN PATIENT AND CONTROL GROUPS AFTER TITRATION WITH HCl AND NaOH

  Evaluation of enamel surface using EDI and ESRS index after removal of the fixed orthodontic appliance

  DOI DOI 10.7251/COMEN2201066A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2022
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić, Irena Kuzmanović Radman, and Đorđe Mirjanić
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 66
  Strana do 73

  Primena CBCT analize u proceni udaljenosti korenova drugih donjih premolara, prvih i drugih donjih molara od mandibularnog kanala

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2103122D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Brestovac, Sanja Subotić, Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, and Saša Marin
  Volumen 68
  Broj 3
  Strana od 122
  Strana do 130
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Ekspresija fibronektina u pulpi zuba pacova intoksikovanih olovom sa ekperimentalno izazvanim dijabetesom melitusom

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SARH191022102K
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2021
  Autori Irena Kuzmanović Radman, Aleksandra Đeri, Radoslav Gajanin, Adriana Arbutina, Renata Josipović, and Slavoljub Živković
  Volumen 149
  Broj 3-4
  Strana od 136
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2021/0370-81792000102K.pdf

  Evaluation of enamel surface after bracket debonding and adhesive removal with six different methods

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH190305008A
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2020
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović Radman, Nenad Nedeljković, and Branislav Glišić
  Broj 00
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2020%20OnLine-First/0370-81792000008A.pdf

  EVALUATION OF GINGIVAL MICROLEAKAGE IN CLASS II COMPOSITE RESTORATIONS: AN IN VITRO STUDY

  DOI DOI 10.7251/COMEN1902182J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Ognjenka Janković, Smiljana Paraš, Radmila Arbutina, Irena Kuzmanović Radman, Tijana Adamović, Valentina Veselinović, and Vladan Mirjanić
  Volumen X
  Broj 2
  Strana od 182
  Strana do 189

  EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF THE TEETH BLEACHING AGENTS ON THE QUALITY OF BOND BETWEEN COMPOSITE MATERIAL AND BLEACHED TOOTH

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901064K
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Renata Josipović, and Vladan Mirjanić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 66
  Strana do 70

  Primjena CBCT-A u određivanju radne dužine kanala korijena zuba

  DOI 10.2478/sdj-2019-0006
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Miloš Čavić, Ilija Vujaković, Adriana Arbutina, Teodora Uzelac, Marko Uzelac, and Dragana Jović
  Volumen 66
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 65
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0039-17431902057Q

  Primena CBCT-a u određivanju radne dužine kanala korena zuba

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2019-0006
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, Miloš Čavić, Ilija Vujaković, Adriana Arbutina, Teodora Uzelac, Marko Uzelac, and Dragana Jović
  Volumen 66
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 65

  Lead concentration in hard dental tissues – SEM/EDS analysis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0002
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, and Aleksandra Đeri
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0002/sdj-2018-0002.pdf

  Evaluation of Adhesive Remnant Index after metal brackets removal using AutoCAD software

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović-Radman, and Saša Marin
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 31
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0003/sdj-2018-0003.pdf

  ASSESSMENT OF ENAMEL SURFACE AFTER APPLICATION OF TUNGSTEN CARBIDE BUR FOR RESIDUAL ADHESIVE REMOVAL

  DOI 10.7251/COMEN1802137A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić, and Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 137
  Strana do 143
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/9_2/4-Arbutina.pdf

  ANALYSIS OF MASS PORTIONS OF BIOGENIC ELEMENTS IN DENTAL TISSUE

  DOI DOI 10.7251/COMEN1802144K
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Nataša Trtić, and Vladan Mirjanić
  Volumen IX−2
  Broj IX−2
  Strana od 144
  Strana do 152

  Analiza mikrobiološkog statusa dubokih karijesnih lezija

  DOI 10.1515/sdj-2016-0001
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, and Jelena Milašin
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 14

  Zastupljenost bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitanc u dubokim karijesnim lezijama

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Jelena Milašin, and Ljiljana Amidžić
  Volumen 63
  Broj 4
  Strana od 176
  Strana do 182

  Primena Švarcove analize u ortodontskoj dijagnostici kod ispitanika Republike Srpske

  DOI 10.1515/sdj-2015-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2015
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, and Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 62
  Broj 4
  Strana od 166
  Strana do 173
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2612609&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D12609

  Rubno zaptivanje direktnih kompozitnih faseta

  DOI 10.2298/SGS1404183J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri, and Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 183
  Strana do 189
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Kvalitet veze kompozitnog materijala i zuba izbijeljenih unutrašnjom tehnikom bijeljenja tridesetoprocentnim rastvorom karbamid-peroksida

  DOI 10.2298/SGS1404196K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, and Željka Kojić
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 196
  Strana do 202
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Klinička ispitivanja indirektnog prekrivanja pulpe različitim preparatima na bazi kalcijum hidroksida

  DOI 10.2298/SGS1401030K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Renata Josipović, and Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 36
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Oral Health in Children with Hearing and Speech Impairment in Banjaluka

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS1303139D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Milkica Grabež, Zorislava Bajić, Alma Prtina, Budimka Novaković, and Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 3
  Strana od 139
  Strana do 146
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Dental Status of Children with Special Needs in Banjaluka

  DOI DOI: 10.2298/SGS1301007D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Budimka Novaković, Dejan Božić, Milkica Grabež, Alma Prtina, and Slavoljub Živković
  Volumen 60
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 11
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Kvalitet rubnog zaptivanja samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Tijana Adamović, Sanja Ilić, Aleksandra Đeri, and Renata Josipović
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 200
  Strana do 209

  Bolja oralna higijena-duži vijek protetičkih radova

  Časopis Medicina danas
  Godina 2008
  Autori Zoran Vukić, Ljubiša Džambas, Marijana Arapović-Savić, Irena Kuzmanović-Radman, and Aleksandra Anđelković
  Volumen 7
  Broj 1-3
  Strana od 11
  Strana do 15

Radovi sa skupova

  Uticaj diabetes mellitusa na morfološke promjene u pulpi

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Adriana Arbutina, and Valentina Veselinović

  Evaluacija uspjeha endodontskog tretmana zuba studenata stomatologije na Univerzitetu u Banjoj Luci

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, and Radmila Arbutina

  Testing of cytotoxicity of calcium aluminate systems

  Naučni skup ROSOV PINN 2017
  Publikacija The Book of Abstracts R 99
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Slavoljub Živković, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Nataša Knežević, and Aleksandra Đeri
  Strana od 99

  Marginal microleakage of newly synthesized nanomatherials based on calcium aluminate systems

  Naučni skup ROSOV pinn 2017
  Godina 2017
  Autori Renata Josipović, Slavoljub Živković, Ognjenka Janković, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović Radman, and Aleksandra Đeri

  Evaluation of residual adhesive after orthodontic bracket removal.

  Naučni skup Contemporary materials
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, and Vladan Mirjanić
  Strana od 421
  Strana do 430

  Uticaj vodonik peroksida na kvalitet veze kompozitnog materijala i izbijeljenog zuba

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2016
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, and Ognjenka Janković
  Strana od 77

  Bioactivity mineral trioxide agregate and influence on odontogenesis

  Naučni skup 21st Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS)
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović Radman, and Renata Josipović
  Strana od 65

  MICROLEAKAGE EVALUATION OF DIRECT COMPOSITE VENEERS POLIMERISED WITH DIFFERENT TECHNIQUES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri, and Nataša Knežević
  Strana od 211

  RELATIONSHIP OF MORFOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEETH AND MARGINAL SEALING AND THE TREATMENT OF DEEP CARIES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević, and Ognjenka Janković
  Strana od 211

  Histological evaluation of the response of dental pulp of rats after direct pulp capping with MTA

  Naučni skup Rosov PIN 2014
  Publikacija Programme and book of abstract; P110
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović-Radman, and Renata Josipović
  Strana od 11

  Marginal Seal evaluation of direct composite veneers

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri, and Nataša Knežević
  Strana od 111
  Strana do 112

  Efficiency of carbamid and hydrogen peroxide in bleaching method in endodontical treated teeth

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, and Valentina Veselinović
  Strana od 108
  Strana do 109

  Quality of bond strenght between composite materials and teeth bleached with internal techinque with internal technique with 30% solution of carbamide peroxide

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, and Valentina Veselinović

  Histological evaluation of the response of dental pulp of rats after direct pulp capping with MTA

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija kljiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović-Radman, and Renata Josipović
  Strana od 110

  The imortance of Definitive restoration in the treatment of deep caries

  Naučni skup Rosov PIN
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, and Renata Josipović
  Strana od 113
  Strana do 114

  Clinical studies indirect pupl capping medicaments based on Ca(OH)2

  Naučni skup 19th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY - Bass
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Sandra Tepić, Diana Baštinac, and Adriana Arbutina
  Strana od 247

  Biokompatibilnost dentalnih implanta od titana

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2012
  Autori Tanja Risović, Ognjenka Janković, and Irena Kuzmanović-Radman
  Strana od 267
  Strana do 274

  Kliničko ispitivanje dubokih karioznih lezija primjenom kalcijum hidroksida

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2012
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri, and Vladan Mirjanić
  Strana od 323
  Strana do 332

  Postrestaurativna osjetljivost zuba nakon primjene različitih adhezivnih sredstava

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga 17
  Godina 2012
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Tanja Risović, and Vladan Mirjanić
  Strana od 309
  Strana do 322

  Totalne proteze retinirane implantintno nošenim teleskop krunama-prikaz slučaja

  Naučni skup Međunarodno strokovno srečanje zobozdravnikov s sodelovci
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2009
  Autori Valentina Veselinović, Aleksandra Čairović, Katarina Radović, and Irena Kuzmanović-Radman
  Strana od 4

  Kvalitet života pacijenata rehabilitovanih intraoralnim postresekcionim protezama

  Naučni skup XVI SIMPOZIJUM PROTETIČARA SRBIJE
  Publikacija zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Valentina Veselinović, Dijana Manigoda, and Irena Kuzmanović-Radman
  Strana od 108

  Infections of maxillary sinus as consequence of dental infection-casy study

  Naučni skup 11 th Congress of the BaSS
  Godina 2006
  Autori Valentina Veselinović, Nataša Trtić, Radmila Arbutina, and Irena Kuzmanović-Radman
  Strana od 64

Ostali radovi

  Procjena stanja orlanog zdravlja kod djece sa posebnim potrebama

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2009
  Autori Slavoljub Živković, Budimka Novaković, Aleksandra Đeri, Milkica Grabež, Irena Kuzmanović-Radman, and Alma Prtina

Knjige

  Duboki karijes i reaktivna odontogeneza

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-47-9
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, and Adriana Arbutina
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 296

Projekti

Primjena prvog naprednog PLANMECA ROMEXIS SOFTVER-a za 3D dizajniranje endodontskog lijecenja zuba

Project Number 1257012
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Lana Nezic
Participants prof. dr Slavoljub Zivkovic
Teodora Uzelac
prof. dr Aleksandra Djeri
prof. dr Adriana Arbutina
doc. dr Ognjenka Jankovic
prof. dr Irena Kuzmanovic Radman
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-07-01
End of the project 2019-07-01
Project value 28500.0 BAM

Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije

Project Number 8307103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants prof. dr Irena Kuzmanovic Radman
prof. dr Lana Nezic
prof. dr Slavoljub Zivkovic
doc. mr Jugoslav Djeri
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-01-01
Project value 17900.0 BAM