Navigation

Dejan Vasić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-110
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za geodeziju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geodetski referentni sistemi viši asistent September 21, 2023

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Horizontal coordinates transformation and residuals modelling on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2020.1781357
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2020
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Oleg Odalović, Dragan Blagojević, and Branko Milovanović
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396265.2020.1781357

  RAČUNANJE POMJERANJA ZEMLJINE KORE UPOTREBOM GEODETSKE TEHNIKE VLBI

  DOI 10.7251/HER1923143T
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2019
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić, and Dragoljub Sekulović
  Broj 23
  Strana od 143
  Strana do 161
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/herald/article/view/6098

  Geostatistical determination of recent vertical movements of the Earth’s crust on the territory of the Republic of Srpska

  DOI 10.1080/00396265.2017.1308911
  Časopis SURVEY REVIEW
  Godina 2017
  Autori Dejan Vasić, Gorana Todorić, and Radenko Višnjić
  Volumen 50
  Broj 362
  Strana od 447
  Strana do 453
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.1080/00396265.2017.1308911

  ODREĐIVANJE GEOIDA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM GLOBALNOG GEOPOTENCIJALNOG MODELA EGM2008

  DOI 10.7251/HER1814087V
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević, and Dragoljub Sekulović
  Volumen 18
  Strana od 87
  Strana do 103
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/herald

  Estimating the influence of point heights in computing datum transformation parameters

  DOI 10.14438/gn.2014.18
  Časopis Geonauka
  Godina 2014
  Autori Dejan Vasić
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 17
  Strana do 25
  Veb adresa http://geonauka.sgs.org.rs/article?article_id=201418

Radovi sa skupova

  Bezbednost GNSS pozicioniranja, navigacije i određivanja vremena

  Naučni skup 50. simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija Zbornik radova, SIM-OP-IS 2023.
  Godina 2023
  Autori Siniša Drobnjak, Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Tanja Đukanović, Slađana Stanišić, and Sanja Tucikešić
  Strana od 239
  Strana do 244

  POTREBA I ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA NOVOG VERTIKALNOG REFERENTNOG OKVIRA REPUBLIKE SRPSKE (THE NEED AND IMPORTANCE OF ESTABLISHING A NEW VERTICAL REFERENCE FRAMEWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA)

  Naučni skup IV Kongres o katastru u BiH
  Publikacija Zbornik radova IV Kongresa o katastru u BiH (Book of Proceedings of the 4th Congress on Cadastre in BiH)
  Godina 2019
  Autori Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, and Tatjana Sarajlić
  Strana od 65
  Strana do 73
  Veb adresa https://www.gdhb.ba/254-iv-kongres-o-katastru-u-bih-neum-zbornik-radova.html

  DIGITAL MODELING OF EARTH'S SURFACE RELIEF

  Naučni skup CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  DOI 10.7251/STP1813409V
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  Godina 2018
  Autori Dejan Vasić, Slavko Vasiljević, and Radenko Višnjić
  Strana od 409
  Strana do 420
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2018

  TEHNIKA VLBI – OSNOVE, STATUS I CILJEVI

  Naučni skup SYMOPIS 2017
  Publikacija XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić, and Dragoljub Sekulović
  Strana od 122
  Strana do 127

  PRIMJENA VLBI TEHNIKE PRI RAČUNANJU POMJERANJA KONTINENTALNIH PLOČA (APPLICATION OF VLBI TECHNIQUE IN CALCULATING CONTINENTAL PLATES MOVEMENT)

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION)
  Publikacija ZBORNIK RADOVA XII MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU (BOOK OF PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION)
  Godina 2016
  Autori Gorana Todorić, Dejan Vasić, and Slavko Vasiljević
  Strana od 389
  Strana do 396
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2016

  METODE GEODETSKIH MJERENJA VERTIKALNIH POMJERANJA ZEMLJINE KORE

  Naučni skup 12. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 12. MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Godina 2016
  Autori Dejan D. Vasić, Gorana Todorić, and Radenko I. Višnjić
  Strana od 381
  Strana do 388
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  IMPLEMENTATION OF THE GEOPORTAL OF THE CADASTRE OF COMMUNAL UTILITIES IN ACCORDANCE WITH THE INSPIRE DIRECTIVE

  Naučni skup Vodovod i kanalzacija '16
  DOI 628.1/.2(082)
  Godina 2016
  Autori Mladen Amović, Mladen Đurić, and Dejan Vasić
  Strana od 314
  Strana do 319

  GEODETSKA KONTROLA GEOMETRIJE TEMELJA ANTENSKOG STUBA (SURVEYING CONTROL GEOMETRY OF ANTENNA TOWER BASE)

  Naučni skup GEO-EXPO 2016: GEOTECHNICS ECOLOGICAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  DOI 10.35123/GEO-EXPO_2016_22
  Publikacija ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE GEO-EXPO 2016 (PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EXPERT CONFERENCE GEO-EXPO 2016: GEOTECHNICS ECOLOGICAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
  Godina 2016
  Autori Mladen Đurić, Slavko Vasiljević, and Dejan Vasić
  Strana od 167
  Strana do 173
  Veb adresa https://www.geotehnika.ba/Zbornici_radova/zb_2016.html

  ANALIZA UNUTRAŠNJE POUZDANOSTI OSNOVNE GEODETSKE MREŽE

  Naučni skup XLIII SIMPOZIJUM O OPERACIONIM ISTRAŽIVANJIMA SYM-OP-IS 2016
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 43. SIMPOZIJUMA O OPERACIONIM ISTRAŽIVANJIMA "SYM-OP-IS 2016"
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Mladen Đurić, and Dejan Vasić
  Strana od 153
  Strana do 156

Knjige

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-6-9
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić and Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267
  Veb adresa https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/7150104#full

  PRAKTIKUM ZA FIZIČKU GEODEZIJU - ELEKTRONSKO IZDANJE

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-7-6
  Godina 2017
  Autori Radenko Višnjić and Dejan Vasić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267
  Veb adresa https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/7150360#full

Projekti

Monitoring obezbijedjenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije

Project Number 1253008
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Miodrag Regodic
Participants prof. dr Dimitrije Markovic
Jovana Micic
Gvozden Micic
Mladen Amovic, ma
Dejan Vasic
prof. dr Gordana Djuric
prof. dr Danijela Kondic
mr Jelena Davidovic Gidas
Ivana Jankovic
prof. dr Miro Govedarica
dr Velimir Ninkovic
Slavko Vasiljevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 22000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom ucenju pokrenutom od strane privrede

Project Number 1253006
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head Mladen Amovic, ma
Participants mr Marko Ivanisevic
Slavica Nedimovic
Vesna Savic
Dejan Vasic
doc. dr Sanja Tucikesic
Slavko Vasiljevic, ma
Ivana Jankovic
prof. dr Brankica Milojevic
prof. dr Gordana Djuric
Natasa Pasalic
prof. dr Miodrag Regodic
Marina Todorovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-01
Project value 1934423.0 BAM