Navigation

dr Siniša Drobnjak

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Bezbednost GNSS pozicioniranja, navigacije i određivanja vremena

  Naučni skup 50. simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija Zbornik radova, SIM-OP-IS 2023.
  Godina 2023
  Autori Siniša Drobnjak, Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Tanja Đukanović, Slađana Stanišić, and Sanja Tucikešić
  Strana od 239
  Strana do 244