Navigation

mr Saša Marković
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Katedra za kolektivne sportove
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kineziologija u sportu viši asistent September 24, 2020

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE REACTION TIME AND BASKETBALL DEFENSIVE SLIDE SPEED TEST

  Časopis Facta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Godina 2022
  Autori Igor Vučković, Aleksandar Gadžić, Saša Marković, and Željko Sekulić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 61
  Strana do 72
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport

  Prevalence of Overweight and Obesity among Primary school-age children in Republic of Srpska: a case study

  DOI 10.26773/mjssm.200401
  Časopis Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine
  Godina 2020
  Autori Adriana Ljubojević, Igor Vučković, Željko Vukić, Goran Pašić, Saša Marković, and Željko Sekulić
  Volumen 9
  Broj S1
  Strana od 27
  Strana do 27

  Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti izvođenja šuta u rukometu

  DOI 10.7251/JIT2001060J
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2020
  Autori Saša Jovanović, Saša Marković, and Nikola Ilić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 60
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.siz-au.com/casopis

  Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti izvođenja šuta u rukometu

  DOI 10.7251/JIT2001060J
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2020
  Autori Saša Jovanović, Saša Marković, and Nikola Ilić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 60
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.siz-au.com/casopis

  Relativna starost i anaerobne karakteristike mladih fudbalera

  DOI 10.5550/sgia.191501.se.skm
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2019
  Autori Željko Sekulić, Nemanja Kokanović, and Saša Marković
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 58
  Veb adresa https://www.sportlogia.com/aktuelni.html

  Motor abilities and relative age effect of adolescent

  DOI 10.5937/fizkul1802181V
  Časopis Fizička kultura
  Godina 2018
  Autori Igor Vučković, Aleksandar Gadzić, Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Saša Marković, and Nemanja Zlojutro
  Volumen 72
  Broj 2
  Strana od 183
  Strana do 190
  Veb adresa http://www.fizickakultura.com/cir

  Morphological characteristics and motor abilities of physically active and inactive female high-school students

  DOI 10.5550/sgia.151101.en.003M
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2015
  Autori Marijana Simić, Jovan Vuković, Saša Marković, and Mila Vukadinović
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 35
  Veb adresa https://www.sportlogia.com/journals.html

  Physical performance modeling among young basketball and handball players

  Časopis Facta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Godina 2015
  Autori Saša Marković, Igor Vučković, Željko Sekulić, and Aleksandar Gadžić
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 263
  Strana do 273
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/issue/view/500/showToc

  Razlike u morfološkim karakteristikama između fudbalera pionira i učenika osnovnih škola

  DOI 10.5937/gads1550033J
  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2015
  Autori Dejan Javorac, Miroslav Smajić, Slavko Molnar, Aleksandar Barišić, Bogdan Tomić, Mihajlo Straćenski, and Saša Marković
  Volumen 50
  Strana od 33
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/

Radovi sa skupova

  Morfološke karakterstike i motoričke sposobnosti fizički aktivnih i nekativnih učenica srednje škole

  Naučni skup Šesti međunardni naučni kongres" Antropološki apekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Marijana Simić, Jovan Vuković, and Saša Markovic

  Povezanost morfoloških karakteristika i nekih motoričkih sposobnosti

  Naučni skup Četvrta Međunarodna naučna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“
  Publikacija Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Saša Marković, Nemanja Zlojutro, and Dejan Javorac
  Strana od 416
  Strana do 423
  Veb adresa http://www.siz-au.com/konferencija/zbornici

  Procjena funkcionalne pokretljivosti studenta primjenom FMS metodom

  Naučni skup Šesti međunardni naučni kongres" Antropološki apekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2014
  Autori Nemanja Zlojutro, Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, and Saša Marković

  Fiziče perfomanse mladih fudbalaera i košarkaša

  Naučni skup Efekti primjene fizičke aktivnosti na natropološki status djece, omladine i odraslih
  Publikacija Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
  Godina 2013
  Autori Saša Marković
  Strana od 215
  Strana do 236

  FIZIČKE PERFORMANSE MLADIH FUDBALERA I KOŠARKAŠA - PHYSICAL PERFORMANCES OF YOUNG FOOTBALL AND BASKETBALL PLAYERS

  Naučni skup MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
  Publikacija MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
  Godina 2013
  Autori Saša Marković, Slobodan Goranović, Igor Vučković, Željko Sekulić, and Aleksandar Gadžić
  Strana od 226
  Strana do 236

  The influence of Different Contents on the Intesity of the Introductory Part of the Lesson

  Naučni skup 3rd International Scientific Conference “Exercise and Quality of life”,
  Publikacija Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
  Godina 2013
  Autori Saša Marković, Srđan Bugarski, Đurić Saša, and Marijana Simić
  Strana od 303
  Strana do 307

  Razlike u motoričkim sposobnostima u odnosu na različite pozicije nogometaša

  Naučni skup 11.Godišnja Međunarodna konferencija " Kondicijska priprema nogmetaša"
  Godina 2013
  Autori Saša Marković
  Strana od 192
  Strana do 196

  Razvoj Univerzitetskog sporta na Univerzitetu u Banjoj Luci

  Naučni skup Četvrti međunardni naučni kongres" Antropološki apekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  DOI 10.5550/SP.4.2012.27
  Publikacija Stručni članak, Fakultet fizičkog vaspitanaj i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Zoran Knežević and Saša Marković
  Strana od 227
  Strana do 233

  Promjene motoričkih sposobnosti mladih fudbalera različitog uzrasta i različitih pozicija u timu

  Naučni skup Četvrti međunardni naučni kongres" Antropološki apekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  DOI 105550/SP.4.2012.011
  Publikacija Kratki naučni članak, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Srđan Bugarski, Saša Djurić, and Saša Marković
  Strana od 104
  Strana do 112

  Povezanost izmedju brzine i skočnosti u fudbalu

  Naučni skup Četvrti međunardni naučni kongres" Antropološki apekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  DOI 10.5550/SP.4.2012.22
  Publikacija Kratki naučni članak , Fakultet fizičkog vaspitanaj i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Saša Marković, Željko Sekulić, Miloš Obradović, and Srđan Bugarski
  Strana od 188
  Strana do 193

  Analiza tehničke efikasnosti fudbalera u odnosu na kvalitet takmičenja

  Naučni skup Druga međunarodna naučna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“
  Publikacija Panevropski Univerzitet Apeiron, Fakultet sportskih nauka
  Godina 2012
  Autori Slobodan Goranović, Ognjen Kremenović, Željko Sekulić, and Saša Marković
  Strana od 175
  Strana do 182
  Veb adresa http://www.siz-au.com/konferencija/zbornici

  Razlike u nivou motoričkih sposobnosti fudbalera u odnosu na rang takmičenja.

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija “Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih”
  Publikacija Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
  Godina 2011
  Autori Saša Marković, Željko Sekulić, Miloš Obradović, and Srđan Bugarski
  Strana od 262
  Strana do 266
  Veb adresa http://dif.bg.ac.rs/mat/zbor/fsfvconf2011_proceedings120310.pdf

  The reliability of anaerobic performance tests in soccer

  Naučni skup 16th Annual Congress of the European College of Sport Science
  Godina 2011
  Autori Željko Sekulić, Duško Lepir, Saša Marković, Adriana Lukić, and Nikolina Gerdijan

  Uticaj pliometrijskog treninga na razvoj eksplozivne snage nogu

  Naučni skup Treći međunarodni naučni kongres “ Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”, zbornik radova
  Publikacija Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Draganović and Saša Marković
  Strana od 183
  Strana do 188

  Razlike u nivou motoričkih sposobnosti fudbalera kadetskog uzrasta u odnosu na rang takmičenja

  Naučni skup Treći međunardni naučni kongres" Antropološki apekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2011
  Autori Miroslav Zorić, Marković Saša, and Željko Sekulić

  Tjelesna kompozicija učenika različitog nivoa fizičke aktivnosti

  Naučni skup Treći međunardni naučni kongres" Antropološki apekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2011
  Autori Igor Šešić, Nikolina Gerdijan, Saša Marković, and Miroslav Zorić

  Veza izmedju brzine i skočnosti u fudbalu

  Naučni skup Studenti u susret nauci
  Godina 2011
  Autori Saša Marković

Projekti

Prevalencija prekomjerne tezine i gojaznosti kod djece 6-9 godina: Implementacija "COSI" projekta u Republici Srpskoj

Project Number 1251201
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Fakultet fizickog vaspitanja i sporta
Head prof. dr Adriana Ljubojevic
Participants prof. dr Zeljko Vukic
prof. dr Igor Vuckovic
mr Sasa Markovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-06-22
Project value 4500.0 BAM