Navigation

prof. dr Branko Božić
redovni profesor

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
geodetska mjerenja, metrologija, premjer, račun izravnanja, inžinjerska geodezija i upravljanje geodetskim radovima redovni profesor April 17, 2013

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Absolute Time Series GNSS Point Positioning - Data Cleaning and Noise Characterization

  DOI 10.17559/TV-20190625140656
  Časopis TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE
  Godina 2020
  Autori Sanja Tucikešić, Branko Božić, and Mulić Medžida
  Volumen 27
  Broj 4
  Strana od 1229
  Strana do 1236
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=351998

  Projektno orijentisan problemski zasnovan model učenja – prva iskustva u primeni modela u okviru studijskog programa Geodezija i geoinformatika

  DOI 10.5937/tehnika2001023B
  Časopis TEHNIKA
  Godina 2020
  Autori Branko Božić, Marko Pejić, and Sanja Tucikešić
  Volumen 75
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 30
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0040-21762001023X