Navigacija

prof. dr Branko Božić
redovni profesor

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
geodetska mjerenja, metrologija, premjer, račun izravnanja, inžinjerska geodezija i upravljanje geodetskim radovima redovni profesor 17. april 2013.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD07GP3 Geodetski premjer 3
OGD07PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD07RI1 Račun izravnanja 1
OGD07RI2 Račun izravnanja 2
OGD07RI3 Račun izravnanja 3
OGD08PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD09PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD09RI2 Račun izravnanja 2